Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Rocznik 2013

„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series” 2(38)

W drugim numerze „Rocznika” znajdą Państwo teksty poświęcone m.in. kolekcjom inkunabułów i rysunków architektonicznych MNW, dziełom Jakoba Beinharta, Pietera Coecke’a van Aelsta, Maartena van Heemskercka, Pietera Saenredama, śląskich nazareńczyków czy dziewiętnastowiecznego karykaturzysty Charlesa Tronsensa. Prezentujemy również ostatni, nigdy niepublikowany tekst profesora Jana Białostockiego z 1988 roku, „Pokora i zuchwałość sztuki wobec sacrum”. 

Spis treści

Część I – Muzeum

Antoni Ziemba, Zofia Herman, Nowa Galeria Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie
Monika Dolińska, Tomasz Gorecki, Andrzej Reiche, Alfred Twardecki, Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej a wykopaliska archeologiczne Muzeum Narodowego w Warszawie
Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, Losy Bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki w latach 1999–2012
Paulina Miś, Kolekcja inkunabułow w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie
Piotr Kibort, Zbior rysunkow architektonicznych i technicznych w Gabinecie Rycin i Rysunkow Muzeum Narodowego w Warszawie – stan badań i nowe perspektywy badawcze
Piotr P. Czyż, „Jubileusz Ignacego Łopieńskiego w 50-lecie pracy twórczej”. Rzecz o wystawie, której nie było w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1939 roku

 


Część II – Sztuka późnośredniowieczna i wczesnonowożytna

Jan Białostocki, Pokora i zuchwałość sztuki wobec sacrum
Aleksandra Sulikowska, Ikony Jana Chrzciciela w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – ciało anioła, męczeńska śmierć, święte zwłoki
Zofia Herman, Święty Łukasz malujący Marię Jakoba Beinharta w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorefleksja artystyczna a funkcja kultowa
Antoni Ziemba, Czas i miejsce opowieści w obrazie. Tryptyk Jerozolimski z Gdańska – problemy narracji i ikonografii
Piotr Borusowski, Estera przed Aswerusem – projekt tapiserii Pietera Coecke’a van Aelsta
Hanna Benesz, Maarten van Heemskerck i Pieter Saenredam. Współpraca Muzeum Narodowego w Warszawie z The J. Paul Getty Museum w Los Angeles


Część III – Sztuka XIX wieku

Mikołaj Getka-Kenig, Anonimowa scena Koronacji cesarzowej Aleksandry na królową Polski (1829–1830). Malarska wizja narodowego odrodzenia, czyli o dwóch wymiarach iluzji
Anna Kozak, Portrety artystów przyjaciół w tradycji nazareńskiej w twórczości malarzy śląskich XIX wieku
Ewa Frąckowiak, Elżbieta Rosłoniec, La Place des Martyrs et la Taverne du Bagne Félixa Buhota z 1885 roku. Z badań źródłowych i materiałowych nad matrycą celuloidową
Justyna Guze, Paryż Blocha i Wokulskiego. Rysunki Charles’a Tronsensa w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Anna Grochala, Ewa Martyna, Powstanie styczniowe i jego uczestnicy na kameach z kolekcji Henryki z Dzieduszyckich Capelli. Recepcja wzorów graficznych i fotograficznych