Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Udostępnianie zbiorów

Książki nowe (wydane po 1800 r.), czasopisma i katalogi aukcyjne udostępniane są w Czytelni, która pełni jednocześnie funkcję informatorium i wypożyczalni. Do dyspozycji Czytelników są: obszerny księgozbiór podręczny, katalogi zbiorów Biblioteki i Muzeum, bazy danych oraz bezprzewodowy internet (Wi-Fi).


Zbiory specjalne udostępnia się wyłącznie do celów badawczych – pracownikom naukowym, a za zgodą kierownika Biblioteki także studentom i innym użytkownikom. Można z nich korzystać po wcześniejszym umówieniu, w Magazynie, gdzie znajduje się również katalog starych druków (w układzie alfabetycznym z podziałem na druki polskie i obce oraz na wieki), a także katalog zbiorów kartograficznych w układzie topograficznym.


Wypożyczenia na zewnątrz realizowane są wyłącznie na podstawie rewersu międzybibliotecznego, od instytucji spoza Warszawy przyjmowane są również zamówienia drogą e-mailową na adres:

Podstawą zamówienia każdej publikacji z Magazynu Biblioteki jest wypełniony rewers.
Rewersy do Czytelni są realizowane w godz. 9.00–15.00:
co pół godziny – książki i czasopisma z magazynu górnego;
co godzinę – książki z magazynu dolnego.