Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Europa Jagellonica 1386–1572. Program towarzyszący wystawie

PROGRAM EDUKACYJNY

TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE
„Europa Jagellonica 1386–1572 .
Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów”

10 listopada 2012 – 27 stycznia 2013

NIEDZIELE NA WYSTAWIE
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

   Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Europa Jagellonica”
   11 listopada 2012
   godz. 12.00, obowiązuje bilet wstępu na wystawę
   Spotkanie na wystawie z panią Małgorzatą Kochanowską, kuratorką wystawy.
Wykład Sztuka i kultura w czasach Jagiellonów
18, 25 listopada 2012
2, 9, 16, 23, 30 grudnia 2012
6, 13, 20, 27 stycznia 2013

godz. 12.00 – sala kinowa
czas trwania ok. 50 min, wstęp wolny
Wykład niedzielny towarzyszący wystawie „Europa Jagellonica” przybliża jej problematykę oraz poszerza kontekst prezentowanych obiektów i zagadnień. Przygotowana prezentacja multimedialna daje szansę porównań pogłębiających wiedzę o kulturze i sztuce okresu panowania dynastii Jagiellonów. Wykłady prowadzone przez historyczki sztuki Karolinę Zalewską i Urszulę Król.

Spotkania tematyczne
godz. 14.00
czas trwania ok. 30 min., obowiązuje bilet wstępu na wystawę

25 listopada
Duchowa podróż do Jerozolimy – o toruńskiej Pasji Chrystusa
Monika Miżołębska
Spotkanie będzie okazją do bliższego przyjrzenia się jednemu z najciekawszych obrazów prezentowanych na wystawie. Dzieło to kryje w sobie tajemnicze treści i jest wyjątkowym przykładem religijności końca XV wieku.

16 grudnia
Święty Łukasz malujący wizerunek Marii – o miejscu artysty w jagiellońskiej Europie
Monika Miżołębska

30 grudnia
Grafiki Albrechta Dürera – o przemianach w sztuce ok. 1500 roku
Marek Płuciniczak

20 stycznia 2013
Co kryje w sobie Święta Anna Samotrzeć – o wybitnym tryptyku z Kutnej Hory
Marek Płuciniczak

WARSZTATY FAMILIJNE
godz. 13.00
czas trwania ok. 90 min, obowiązuje bilet wstępu na wystawę
zajęcia bez zapisów
Niedzielne warsztaty familijne towarzyszące wystawie „Europa Jagellonica” skierowane są do opiekunów z dziećmi w wieku lat 5–12 (z podziałem na grupy wiekowe). Tematem zajęć jest obyczajowość i kultura dworska w XV i XVI wieku.

18 listopada 2012 i 6 stycznia 2013
Na Włoszkę, Turczynkę, Hiszpana – o modzie na dworze królewskim
Czym był i ile ważył średniowieczny hennin? Którą część stroju nazywano „głową na talerzu”? Z ilu części mogła składać się suknia renesansowej damy i dlaczego mężczyźni nosili nogawice? Na te i inne pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi oraz wykonamy własne nakrycia głowy.

2 grudnia 2012 i 13 stycznia 2013
Ryba w sosie szafranowym – co jadano przy Jagiellońskim stole
Gęsi przyprawiane migdałami, ryby w sosie szafranowym i mięsiwa w korzenno-kwaśnej galarecie – to tylko niektóre z dań podawanych podczas dworskich uczt. Przy pomocy materiałów plastycznych wspólnie przygotujemy najwykwintniejszy królewski posiłek, czyli niebieskiego ptaka z rozłożystym ogonem! Czy zgadniecie, jaki to ptak?

9 grudnia 2012 i 27 stycznia 2013
Zatańcz ze mną pawanę! – jak bawiono się u króla
Na prawo, na lewo, doskok i obrót, w rytm! W czasie spotkania poznamy tancerzy, którzy nauczą nas średniowiecznych i renesansowych kroków tanecznych. W tle zabrzmi prawdziwa muzyka dawna.
Wszystko w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Pawanilia”!

WYKŁADY CZWARTKOWE
godz. 17.30 - sala kinowa
czas trwania ok. 80 min, wstęp wolny

Wykłady czwartkowe towarzyszące wystawie „Europa Jagellonica” wpisują się w długą tradycję cyklu wykładów czwartkowych, jakie towarzyszą każdej wystawie czasowej prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wygłaszane są przez specjalistów z różnych dziedzin, aby poszerzyć kontekst pokazywanych dzieł i zagadnień, w sposób przystępny dla szerokiej publiczności. Wśród zaproszonych wykładowców są historycy sztuki, historycy architektury, kulturoznawcy, lituaniści. Podejmowane przez nich tematy dotyczą historii i sztuki okresu panowania Jagiellonów oraz postrzegania go
w czasach późniejszych.

15 listopada 2012 
Aleksander Jagiellończyk  – fundacje książęce w Wilnie i królewskie na Wawelu
prof. nzw. dr hab. inż. architekt Robert Kunkel

22 listopada 2012
Artysta w późnośredniowiecznym Wrocławiu. „Święty Łukasz malujący wizerunek Marii” Jakoba Beinharta
Zofia Herman

29 listopada 2012
Wybrane zagadnienia z dziejów architektury za czasów Jagiellonów w krajach ich panowania
dr Jakub Adamski

6 grudnia 2012
Moda i uroda  w czasach Jagiellonów
Ewa Mianowska

20 grudnia 2012
Jagiellonowie w malarstwie polskim XIX wieku
prof. dr hab. Maria Poprzęcka

10 stycznia 2013
Jagiellonowie w opinii Długosza
Małgorzata Kochanowska

17 stycznia 2013
Problemy kultury litewskiej w dobie Jagiellonów
dr Marcin Niemojewski

24 stycznia 2013
Jak oglądać dzieła sztuki XV–XVI wieku? Perspektywa posthumanistyczna
prof. dr hab. Antoni Ziemba

FINISAŻ WYSTAWY
27 stycznia 2013
godz. 12.00–15.00
Ostatni dzień wystawy upłynie w atmosferze tańca
i zabaw dworskich. 

godz. 12.00
Sztuka i kultura w czasach Jagiellonów
Wykład niedzielny towarzyszący wystawie „Europa Jagellonica” przybliża jej problematykę oraz poszerza kontekst prezentowanych obiektów i zagadnień. Przygotowana prezentacja multimedialna daje szansę porównań pogłębiających wiedzę o kulturze i sztuce okresu panowania dynastii Jagiellonów. Wykład prowadzi historyk sztuki Karolina Zalewska
sala kinowa, czas trwania ok. 50 min, wstęp wolny

godz. 12.00–15.00
Warsztaty plastyczne, w czasie których wszyscy chętni przygotują nakrycia głowy modne w czasach Jagiellonów!
lewy podest

godz. 13.00
Zatańcz ze mną pawanę! – jak bawiono się u króla
warsztaty familijne
Na prawo, na lewo, doskok i obrót, w rytm! Po wizycie na wystawie, poznamy tancerzy, którzy nauczą nas średniowiecznych i renesansowych kroków tanecznych. W tle zabrzmi muzyka dawna. Wszystko w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Pawanilia”!
czas trwania ok. 90 min, zajęcia bez zapisów

godz. 14.45
Program artystyczny w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Pawanilia” zakończony tańcem z udziałem wszystkich chętnych.
hol główny

LEKCJE MUZEALNE

Zapraszamy do udziału w lekcjach muzealnych grupy przedszkolne i szkolne. Zajęcia odbywają się
w przestrzeni wystawy „Europa Jagellonica” i są dostosowane do wieku uczestników. Akcentują najważniejsze kwestie artystyczne i kulturowe tego niezwykle ważnego, różnorodnego okresu, jakim były rządy dynastii Jagiellonów w latach 1386–1572.

Tematy lekcji muzealnych:

Być artystą w czasach Jagiellonów
Lekcja dla grup przedszkolnych i klas O-III szkoły podstawowej
Podczas lekcji uczniowie poznają warsztat dawnego artysty, stosowane przez niego metody pracy
i narzędzia. Dowiedzą się, z czego i w jaki sposób wykonywano farby, czym jest polichromia oraz dlaczego szklany witraż nazywamy malarstwem.

Między średniowieczem a renesansem
Lekcja dla klas IV-VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych
Podczas zajęć uczestnicy, porównując dzieła średniowieczne z renesansowymi, przeanalizują różnice
w sztuce obu epok. Poznają też dominujące poglądy, zagadnienia dotyczące hierarchii społecznej oraz miejsca sztuki i artysty w tej hierarchii.

Humanizm, jednostka, geniusz. Kultura w czasach Jagiellonów
Lekcja dla klas szkół ponadgimnazjalnych
W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się czym jest humanizm, jak rozwijał się indywidualizm oraz dlaczego artysta przestał być rzemieślnikiem i stał się geniuszem. Poznają możliwości rozprzestrzeniania się wzorców artystycznych i wpływów warsztatowych w czasach bez internetu czy fotografii.

Zwiedzanie wystawy Europa Jagellonica z przewodnikiem
W trakcie spotkania omówiony zostanie dorobek cywilizacyjny Europy Jagiellońskiej. Obejmuje on zjawiska, takie jak bogactwo twórczości artystycznej, kulturę umysłową oraz wzorce religijności.

Zapisy na lekcje oraz zwiedzanie wystawy z przewodnikiem przyjmujemy od 5 listopada 2012 w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie, od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00–15.00 pod nr tel. 22 621 10 31 wew. 246
.