Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Digitalizacja

Digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie obejmuje 3 zasadnicze obszary:

  • wprowadzanie opisów muzealiów do Inwentarza elektronicznego
  • fotografowanie
  • skanowanie muzealiów i materiałów bibliotecznych i archiwalnych

Celem prowadzonych działań jest m.in. udostępnienie w formie cyfrowej za pośrednictwem Internetu muzealiów a także materiałów archiwalnych i bibliotecznych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Digitalizacja zbioru i pokazanie publiczności zabytków w Internecie to niepowtarzalna okazja do prezentacji tych dzieł, które głównie z powodu braku odpowiedniej powierzchni nie mogły być częścią stałej ekspozycji. Pragniemy ułatwić publiczności Muzeum kontakt zarówno z najwybitniejszymi, znanymi dziełami, ale również udostępnić obiekty, które nie były dotąd eksponowane.
 

Kultura +

W latach 2011-2015 Muzeum Narodowe w Warszawie realizowało projekt Budowy Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA +.

 
Projekt był kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych działań z zakresu digitalizacji. Dzięki uzyskanej dotacji zakupiono m.in. profesjonalne oprogramowanie do zarządzania zdjęciami, skaner dziełowy, doposażono istniejące pracownie fotograficzne, zakupiono nowy sprzęt komputerowy. W wyniku przeprowadzonych prac powstało ponad 9 tys. zdjęć cyfrowych zabytków oraz ponad 15 tys. zdjęć unikatowej kolekcji przedwojennych szklanych negatywów, które w ramach projektu zostały przepakowane do bezkwasowych kopert i pudełek, wprowadzono ponad 17 tys. opisów zabytków do muzealnej bazy danych.
 

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie

W roku 2008 Muzeum nawiązało współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym (PCSS) w celu opracowania programu do prezentacji zabytków on-line. Program dMuseion, dedykowany zbiorom muzealnym, stanowi zaawansowane rozwinięcie programu dLibra używanego w bibliotekach cyfrowych. Program umożliwia tworzenie cyfrowego Muzeum a więc internetowego katalogu zbiorów wraz z cyfrową dokumentacją wizualną i szczegółowym opisem zabytku zapisanym w formacie Dublin Core, pobieranym bezpośrednio z wewnętrznej muzealnej bazy danych. Nasze zbiory są systematycznie udostępnianie na stronie Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie www.cyfrowe.mnw.art.pl a także są dostępne w portalu Europeana www.europeana.eu, który umożliwia przeszukiwanie zasobów cyfrowych europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych z ponad 1500 instytucji kulturalnych w tym muzeów i bibliotek z całej Europy.
 

Otwarte Narodowe

W 2018 r. Muzeum Narodowe w Warszawie rozpoczęło współfinansowany przez Unię Europejską projekt Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.
 

Partage Plus

Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana
projekt w ramach: CIP Competitiveness and Innovation Framework programme 2007–2013 CIP-ICT-PSP-2011-5
 

W roku 2011 MNW zgłosiło swój akces do międzynarodowego projektu Partage Plus, którego celem była digitalizacja i publikacja w internecie, w latach 2012–2014, 75 tys. obiektów europejskiego dziedzictwa kultury z okresu ok. 1900 reprezentujących szeroko pojęty styl Art Nouveau, a także utworzenie wielojęzycznych słowników, które umożliwią przeszukiwanie metadanych obiektów zgromadzonych w Europeanie w językach uczestników projektu. Koordynatorem przedsięwzięcia, w którym brało udział 25 europejskich instytucji kultury, była brytyjska organizacja Collection Trust, a współfinansowała je Komisja Europejska. MNW udostępniło w ramach projektu na stronie Cyfrowego MNW wizerunki 5000 obiektów wraz z metadanymi, oraz wzięło udział w tłumaczeniu na język polski słowników typów obiektów oraz terminów związanych ze sztuką okresu secesji. Wśród udostępnionych obiektów znajdują się m.in. polskie i obce obrazy, ryciny, rysunki, fotografie, plakaty, srebra, ceramika, meble, tkaniny powstałe ok. 1900. Dane te zostały zagregowane przez Federację Bibliotek Cyfrowych, która następnie udostępniła je portalowi Europeana.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem udostępnionym w ramach Partage Plus na stronach internetowych Cyfrowego MNW.
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

W 2014 r. Muzeum Narodowe w Warszawie rozpoczęło współpracę z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, w ramach której na platformie MBC są udostępniane zdigitalizowane zbiory biblioteki MNW, przede wszystkim dotyczące Muzeum i jego kolekcji oraz życia kulturalno-artystycznego Warszawy i regionu.