Oddziały MNW

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni
Ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa

 


 

Kurator: dr Ewa Ziembińska

 

  

Muzeum Plakatu w Wilanowie

Ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

Kurator: Mariusz Knorowski

  

Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Nieborów 232, 99–416 Nieborów

 

 

Kurator: Monika Antczak 

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Ul. Zamkowa 5, 05-480 Karczew

 

 

Kurator: Anna Feliks