Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei

11 października 2019 – 12 stycznia 2020

PROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE

 

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE
13 października 2019, 12 stycznia 2020 / niedziela / 16.00

Zwiedzanie wystawy z  polską kuratorką wystawy Joanną Bojarską-Cieślik.

zbiórka w Holu Głównym / bilety (25 zł i 15 zł) online i w kasie od 8 października i 7 stycznia / ok. 60 min / liczba miejsc ograniczona

 

 

WYKŁAD SPECJALNY

 

30 listopada / sobota / 16.00
Hansik, czyli więcej niż tylko kuchnia... / Inessa Kim

Wykład przybliży historię kuchni koreańskiej. Słuchacze poznają różne tradycje kulinarne kultywowane w Korei, m.in. zwyczaj robienia kimchi, który można określić jako narodowy skarb tego kraju. Prelegentka wprowadzi również w arkana etykiety związanej ze spożywaniem posiłków. Omówi także lecznicze aspekty koreańskich kulinariów.

Kino MUZ / wstęp wolny / wejściówki dostępne online i w kasie od 26 listopada / ok. 75 min / liczba miejsc ograniczona

 

 

11 października / piątek / 18.00

Koreańska historia i kultura widziana poprzez obiekty z Muzeum Narodowego Korei / Lee Byongho

Wykład wprowadzi w dzieje koreańskiej historii i kultury od czasów prehistorycznych do współczesności przez pryzmat najważniejszych dzieł zgromadzonych w kolekcji Muzeum Narodowego Korei. Prezentując w porządku chronologicznym zabytki od narzędzi epoki paleolitu po wyroby dynastii Joseon, scharakteryzuje ich wartości estetyczne, artystyczne, podkreślając ich rangę w dziedzictwie kulturowym i znaczenie historyczne. Dzięki uwzględnieniu w prezentacji zdjęć z wykopalisk, miejsc historycznych i sal wystawowych słuchacze będą mogli docenić wartość obiektów pokazywanych na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Kino MUZ / wstęp bezpłatny / wejściówki dostępne online w kasie od 8 października / ok. 75 min liczba miejsc ograniczona
 

Wykład w języku koreańskim tłumaczony na język polski

 

 

 

WYKŁADY CZWARTKOWE
17, 24 października, 7, 14, 21 listopada, 9 stycznia / czwartek / 18.00


Kino MUZ / wstęp bezpłatny / wejściówki dostępne online w kasie od  wtorku poprzedzającego wykład / ok. 75 min / liczba miejsc ograniczona

 

17 października

Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei / Joanna Bojarska-Cieślik

Wystawa Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei to pierwsza zakrojona na tak dużą skalę prezentacja sztuki koreańskiej zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki współpracy z Koreańskim Muzeum Narodowym powstała przekrojowa ekspozycja obejmująca okres od czasów prehistorycznych aż po schyłek epoki Joseon (1392–1897). O kulisach powstawania wystawy, wyzwaniach prezentowania sztuki koreańskiej w Polsce, a przede wszystkim o arcydziełach z Półwyspu Koreańskiego opowie kuratorka wystawy ze strony polskiej.

wejściówki online i w kasie od 15 października

 

24 października

Obrzędowy taniec koreański: od żywiołu ekstazy po duchową kontemplację / Ewa Rynarzewska

Taniec towarzyszył Koreańczykom od zarania dziejów i od zarania dziejów zajmował poczesne miejsce w kulturze obrzędowej. Jakie czynnik doprowadziły do powstania tak wielu zróżnicowanych form tańca? W jaki sposób ideowe założenia głównych systemów religijnych – szamanizmu, buddyzmu i konfucjanizmu – kształtowały artystyczne założenia tańca dawnej Korei? Jaki wpływ wywarły one na postawy Koreańczyków wobec tradycji tanecznej?

wejściówki online i w kasie od 22 października

 

7 listopada

Musok – w świecie koreańskiego szamanizmu / Justyna Najbar-Miller

Ślady szamanizmu można odnaleźć na Półwyspie Koreańskim już w starożytności, a władcy pierwszych koreańskich królestw pełnili przypuszczalnie rolę szamanów. Pod wpływem zmian cywilizacyjnych i wprowadzenia obcych systemów filozoficzno-religijnych, takich jak buddyzm, konfucjanizm czy chrześcijaństwo, ta pierwotna religia, określana obecnie mianem musok, straciła jednak na znaczeniu. Czy w dalszym ciągu wywiera ona wpływ na duchowość Koreańczyków? Kim staje się szaman w dobie Internetu?

wejściówki online i w kasie od 5 listopada

 

14 listopada

Trzy zasady postępowania samgang: interpretacja postaw etycznych w księgach okresu Chǒson (1392–1910) / Kamila Kozioł

Trzy zasady postępowania samgang opisują fundamentalne w konfucjanizmie postawy etyczne, a mianowicie szacunek dzieci wobec rodzicow, lojalność poddanego wobec władcy oraz zachowanie wierności mężowi. Co oznaczało życie w zgodzie z tymi trzema imperatywami moralnymi w okresie Chǒson? Jak zmieniał się ich odbior w wyniku przemian historycznych i społecznych? Czy widoczny jest ich wpływ na zachowania Koreańczykow w dzisiejszych czasach?

wejściówki online i w kasie od 12 listopada

 

21 listopada - WYKŁAD WYJĄTKOWO ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 18.15

Dostrzec – uchwycić – zawłaszczyć. Korea okiem kamery fotograficznej u progu XX wieku / Weronika Kobylińska

W ramach wykładu przedstawione zostaną perły europejskiej fotografii podróżniczej powstałe u progu XX wieku: zdjęcia obrazujące specyfikę kraju nazywanego „kluczem Dalekiego Wschodu”. Podczas prelekcji spróbujemy zastanowić się jakiego rodzaju strategie wizualne były wykorzystywane przez fotografów w celu przybliżenia kultury koreańskiej Europejczykom. Jaka tematyka była dla konsumentów obrazów ze Starego Kontynentu najbardziej atrakcyjna? Które z rodzinnych rytuałów Koreańczyków fotografowie rejestrowali najczęściej? Dlaczego tak wiele z analizowanych zdjęć nabrało koloru za sprawą ręcznych podmalowań? W trakcie spotkania odbędziemy podróż przez świat fotografii, szukając odpowiedzi na powyższe pytania.

wejściówki online i w kasie od 19 listopada

 

9 stycznia

Chińskie symbole w sztuce koreańskiej / Joanna Popkowska

Symbole obecne w sztuce koreańskiej bardzo często mają swój chiński rodowód. Znaczenie również pozostaje takie samo bądź bardzo podobne jak w Państwie Środka. Smok, żuraw, sroka, peonia, lotos, to tylko kilka przykładów chińskich symbolicznych zdobień widocznych na zabytkach zgromadzonych na wystawie Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei, które zostały zaadaptowane przez kulturę koreańską. Stały się nieodłącznym elementem dekoracji ceramiki, metali i tkanin powstających przez wieki na Półwyspie Koreańskim.

wejściówki online i w kasie od 7 stycznia

 

 

WIECZORY W MUZEUM
31 października, 28 listopada, 12, 19 grudnia, 2 stycznia / czwartek / 18.30


zbiórka w Holu Głównym / bilety (25 zł i 15 zł) od wtorku poprzedzającego spotkanie / ok. 60 min / liczba miejsc ograniczona

 

31 października

Religie Korei szamanizm, buddyzm, konfucjanizm / Paweł Masłowski  

Szamanizm jest w Korei najstarszym rodzimym systemem wierzeń. Do dziś dnia przetrwały tradycyjne formy tej obrzędowości choć w kolejnych epokach na terenie Korei pojawiały się inne systemy religijne. W IV wieku z Chin  przybył na tereny Półwyspu Koreańskiego buddyzm. Z kolei rządząca przez blisko 500 lat dynastia Joseon związała swoje rządy z doktryną konfucjanizmu dążąc do stworzenia idealnego państwa. Wszystkie te nurty znalazły swoje odbicie w sztuce.

bilety online i w kasie od 29 października

 

28 listopada

Od kamieni paleolitu po złote korony Silla / Wioletta Cicha

W jaskiniach wzdłuż rzek Półwyspu Koreańskiego znaleziono ponad 1000 siedlisk ludzkich z epoki paleolitu. Z okresu kształtowania się pierwszych państw pochodzi wiele drogocennych zabytków. Najciekawsze z nich odkryto w grobowcach królewskich państwa Silla z V i VI wieku.

bilety online i w kasie od 26 listopada

 

12 grudnia

Koreańska sztuka ceramiki / Emiliana Konopka

Ceramika koreańska ma bardzo dawną tradycję. Jej wysoki poziom technologiczny szedł w parze z wysmakowaną estetyką, dekoracją wykonywaną w różnych technikach, różnorodnością motywów. Podobnie jak w Chinach wcześnie rozwinęła się tutaj kultura porcelany. Jednak w przeciwieństwie do chińskich wyroby koreańskie nie były eksportowane i powszechnie znane. Ostatnio ceramika koreańska staje się przedmiotem powszechnego podziwu.

bilety online i w kasie od 10 grudnia

 

19 grudnia

Cztery szlachetne motywy i inne symbole sztuki koreańskiej / Monika Jabłońska

Symbole obecne w sztuce koreańskiej odzwierciedlają wierzenia, pragnienia, tradycje i uniwersalne wartości ważne dla Koreańczyków. Na naczyniach, biżuterii, meblach, strojach i obrazach pojawiają się  liczne motywy fauny i flory. Każdy element ma swoje znaczenie i spełnia pewną rolę. 

bilety online i w kasie od 17 grudnia

 

2 stycznia

Sztuka dynastii Joseon / Romualda Radwańska

Joseon (1392-1897) była najdłużej panującym rodem królewskim w historii Azji Wschodniej. Ogromny wpływ na sztukę tego okresu wywarł popierany przez władców konfucjanizm. W tym czasie wykształciły się cechy charakterystyczne kultury koreańskiej, wiele z nich obowiązuje po dziś dzień.

bilety online i w kasie od 31 grudnia

 

 

WYKŁADY NIEDZIELNE
27 października, 10, 17 listopada, 1, 15 grudnia 2019, 5, 12 stycznia 2020 / niedziela / 13.00


Kino MUZ / wstęp bezpłatny / wejściówki dostępne online w kasie od  wtorku poprzedzającego wykład / ok. 60 min / liczba miejsc ograniczona

 

Odkryj kulturę i sztukę Korei / Paulina Komar, Wioletta Cicha
Wykład wprowadzi w tematykę wystawy. Zaprezentowane zostaną najważniejsze wątki i eksponaty. Buddyjskie rzeźby, malarstwo zwojowe, kunsztowna ceramika i wyszukane tkaniny, a także wyroby z metalu, laki i kamienia pozwolą zwiedzającym doświadczyć bogactwa tradycji artystycznych Korei oraz dalekowschodniego piękna.  

 

 

NIEDZIELNE OPROWADZANIA PO WYSTAWIE
 20 października, 3, 24 listopada, 8, 22 grudnia /niedziela / 13.00


zbiórka w Holu Głównym / bilety (25 zł / 15 zł) online i w kasie od wtorku poprzedzającego oprowadzanie / ok. 60 min liczba miejsc ograniczona

 

 

RODZINNE NIEDZIELE
we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej
27 października, 17 listopada, 1 grudnia / niedziela / 12.00


warsztaty dla dzieci 5–12 lat i ich opiekunów zbiórka w Holu Głównym / bilety warsztatowe 15 zł online i w kasie od wtorku poprzedzającego warsztaty  / obecność opiekuna obowiązkowa / ok. 75 min / liczba miejsc ograniczona

 

27 października

Na królewskim dworze / Monika Bryzek

Jak wyglądały przyjęcia urodzinowe koreańskiej królowej? Jakie stroje nosiła para królewska? Dlaczego na pieczęci władcy pojawia się wizerunek żółwia? Zajrzyjcie z nami za bramę pałacu.

bilety online i w kasie od 22 października

 

17 listopada

Koreańskie opowieści o zwierzętach / Romualda Radwańska

Opowieści o kolorowych smokach, legendarnych feniksach, czy delikatnych motylach wiązały się w tradycji koreańskiej z życzeniami pomyślności, miłości czy szczęśliwego nowego roku. Wiele zwierząt pojawia się w dziełach sztuki prezentowanych na wystawie. Znajdźmy je i dowiedzmy się dlaczego smok bawi się czerwoną perłą, a sroki siedząc na drzewie przyglądają się bawiącym się kotom.

bilety online i w kasie od 12 listopada

 

1 grudnia

Silla kraina złota / Magdalena Chludzińska

Poznajcie złote skarby znalezione przez archeologów w grobowcach królów starożytnego państwa Silla. Przyjrzyjcie się uważnie wyjątkowej złotej koronie, która zupełnie nie przypomina znanych nam królewskich nakryć głowy. Zapraszamy na wyprawę w świat dawnych krajów Półwyspu Koreańskiego.

bilety online i w kasie od 26 listopada

 

 

WIECZÓR KOREAŃSKICH BAŚNI I LEGEND
24 listopada / niedziela / 18.15

Posłuchaj dawnych koreańskich opowieści w autorskiej interpretacji / Michał Malinowski

Na program wieczoru składa się kilkanaście barwnych i ciekawych opowieści, przysłów 
i mądrości pochodzących z różnych części Korei. Podczas spotkania przeniesiemy się m.in.  na wesele żaby oraz poznamy kobietę-niedźwiedzia… Dobór  opowieści pokaże  różnorodność oraz piękno tradycji mówionej i bajek koreańskich.  Słuchacze będą aktywnie uczestniczyć w opowiadaniu bajek, m.in. naśladując zwierzęta ¬ bohaterów opowieści. Spotkanie będzie wspaniałą zabawą i niezapomnianym przeżyciem dla dzieci i dorosłych.
 

zbiórka w Holu Głównym / bilety warsztatowe 15 zł online i w kasie od 19 listopada / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

 

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
15 listopada / piątek / 16.00

Sztuka, historia i religie Korei / Paweł Masłowski
Spotkanie będzie okazją do poznania fascynującego dziedzictwa kultury Korei, ale również pretekstem do refleksji na temat naszej znajomości (lub częściej nieznajomości) pozaeuropejskiego świata.

zbiórka w Holu Głównym / wstęp wolny / zapisy telefoniczne w dziale edukacji MNW od 12 listopada / ok. 180 min

 

 

WARSZTATY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
7 listopada / czwartek / 17.00

Spacer po wystawie, dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Ekspozycja dzieł z Koreańskiego Muzeum Narodowego w Seulu przybliży sięgającą starożytności tradycję i sztukę Korei.

zbiórka w Holu Głównym / wstęp wolny / ok. 60 min

 

 

SPOTKANIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU TŁUMACZONE NA JĘZYK MIGOWY (PJM)

 

Wystawie towarzyszą audioprzewodniki w PJM

 

Oprowadzanie po wystawie

16 listopada / sobota / 16.00

zbiórka w Holu Głównym / bilety (25 zł i 15 zł) do nabycia online i w kasie, od 12 listopada / ok. 60 min liczba miejsc ograniczona

 

Wykład wprowadzający w tematykę wystawy

17 listopada / niedziela / 13.00

Kino MUZ / wstęp wolny / wejściówki online i w kasie od 12 listopada / ok. 60 min / liczba miejsc ograniczona

 

Wydarzenia towarzyszące wystawie mogą być tłumaczone na język migowy. Prosimy o wcześniejszy (z przynajmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem) mailowy kontakt w tej sprawie na adres: .

 

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy zorganizowane grupy na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem.
Oprowadzamy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Rezerwacja: Dział Edukacji MNW, pon.–pt. w godz. 8.30–15.00, tel.  +48 22 629 50 60

 

 

 

LEKCJE MUZEALNE

 

W krainie niebieskiego smoka

Seledynowy smok był strażnikiem Wschodu, jednej z czterech stron świata. Jego wizerunek umieszczany w domu miał przynosić szczęście domownikom. W tradycji koreańskiej występuje wiele fascynujących stworzeń, które miały do spełnienia ważną rolę wobec ludzi. Poszukamy ich wizerunków na wystawie i w atmosferze dobrej zabawy poznamy ich znaczenia.

DLA PRZEDSZKOLI I KLAS 0–3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Podróż na Daleki Wschód

Poznawanie innych kultur może być prawdziwą życiową przygodą. Podróżnicy wiedzą o tym najlepiej. Zapraszamy na wyprawę do Korei, jednego z krajów Dalekiego Wschodu. Bliskie spotkanie z tą kulturą pobudzi naszą wyobraźnię i poszerzy horyzonty.

DLA KLAS 4–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Od szamanów do uczonych – kultura i filozofia Korei

Początki cywilizacji to nie tylko starożytna Grecja i Rzym. To także kultury Dalekiego Wschodu. Z nich wyrastają takie prądy filozoficzno-religijne jak buddyzm i konfucjanizm. Oddziałały one silnie na kulturę i sztukę Korei. Przyjmy się skąd wywodzi się tradycja kraju należącego dziś do liderów nowoczesności.

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Rezerwacja: Dział Edukacji MNW, pon.–pt. w godz. 8.30–15.00,  tel. +48 22 629 50 60.

Lekcje prowadzone są wtorek-piątek od godz. 8.30 w weekendy od 11.00.
Istnieje możliwość skorzystania  z puli bezpłatnych lekcji muzealnych w ramach programu  „Kultura Dostępna” MKiDN.

 

 

 

AUDIOPRZEWODNIKI, AUDIODESKRYPCJE, DRUKI EDUKACYJNE

Podczas zwiedzania wystawy zachęcamy do korzystania z audioprzewodnika, dostępnego w języku polskim i angielskim. Urządzenia z nagraniami można wypożyczyć w punkcie informacyjnym MNW (10 zł i 7 zł).
Nagrania są również dostępne bezpłatnie na stronie www.mnw.art.pl/multimedia.
Audiodeskrypcje powstały we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier. Przed wejściem na wystawę są dostępne bezpłatne druki edukacyjne.

 

Członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW” mogą uczestniczyć w spotkaniach bezpłatnie. Warunkiem jest wcześniejsza rezerwacja.  Zapisy rozpoczynają się na tydzień przed uruchomieniem sprzedaży biletów i kończą w dniu poprzedzającym otwarcie sprzedaży. Miejsca można rezerwować za pośrednictwem Stowarzyszenia: telefonicznie:  pon.–czw. w godz. 10.00–15.00 (+48) 570 105 177 lub mailowo:  [email protected]. Zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia zapraszamy na stronę: www.przyjacielemnw.pl

 

 

 

Koordynacja: / Dział Edukacji MNW