Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż

O projekcie

Zadanie „Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż” realizowane przez zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura inspirująca”.

Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż / Romantizmas 2022. Vilnius-Varšuva-Paryžius / Romantisme 2022. Vilnius-Varsovie-Paris jest projektem edukacyjno-badawczym Muzeum Narodowego w Warszawie, który będzie realizowany w latach 2021–2022 w Polsce, we Francji i na Litwie. Inspiracją jest przypadającą na 2022 rok dwusetna rocznica wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Rok 1822 symbolicznie rozpoczął epokę polskiego romantyzmu, kluczową dla polskiej kultury. Wpływy romantyzmu wychodzą daleko poza XIX wiek i nie da się bez niego zrozumieć współczesnej Polski.
Projekt polegać będzie na wspólnym opracowaniu, wraz z francuskimi i litewskimi instytucjami partnerskimi, programu i scenariuszy zajęć edukacyjno-dydaktycznych poświęconych artystycznemu dorobkowi polskiego romantyzmu. Wyniki zostaną zaprezentowane publiczności w siedzibach partnerów w Paryżu i Wilnie. Będą to wykłady, warsztaty i lekcje, stacjonarne oraz online.

Nadrzędnym celem jest promocja polskiej kultury i sztuki wśród zagranicznych odbiorców poprzez prezentację dorobku i twórczości polskich romantyków, zarówno literackiej, jak i plastycznej (szczególnie dzieł ze zbiorów MNW). Równie ważna jest międzyinstytucjonalna wymiana dobrych praktyk i wiedzy. W ośrodkach edukacyjnych i kulturalnych w Paryżu i Wilnie zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej MNW zaprezentuje autorskie metody dydaktyczne, co umożliwi bezpośrednią wymianę doświadczeń z partnerami oraz rozwój współpracy w przyszłych wspólnych projektach.

Zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej (MCES) w Muzeum Narodowym w Warszawie tworzą: Urszula Król (kustosz), Bożena Pysiewicz (kustosz) oraz Edyta Rubka-Kostyra (adiunkt). Misją MCES-u jest odpowiedź na potrzeby nauczycieli związane z realizacją programu szkolnego, wsparcie szkół w realizacji podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych i artystycznych, z wykorzystaniem zbiorów i zasobów muzealnych oraz tekstów kultury. MCES jest otwarty na jak najszerszą współpracę z instytucjami muzealnymi, edukacyjnymi i naukowymi w Polsce i na świecie. Nowoczesne i angażujące metody dydaktyczne łączymy z procesem poznawania sztuki, opartym na poszukiwaniach, interpretacji i osobistym kontakcie z dziełami.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Porgramu „Kultura Inspirująca”.

Lekcje związane z Rokiem Romantyzmu Polskiego

Lekcje stacjonarne
 
Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Lekcja dla szkół ponadpodstawowych
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, II, III, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.1, 1.2, 1.3, 2.2; z historii: I, II oraz III.5.2, III.6.1, III.6.2, III.6.6, IV.1.4 w zakresie rozszerzonym.
 
Lekcje on-line [rezerwacje przyjmujemy od 1 września]

 

Wizerunki polskich romantyków

Lekcja dla klas VI–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Artysta w chwili natchnienia i dandys – polscy romantycy doczekali się wielu rzeźbiarskich i malarskich wizerunków. Obejrzymy portrety Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida oraz Chopina i zastanowimy się, dlaczego były one tematem burzliwych dyskusji, a czasem nawet powodem obyczajowych skandali.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: I, II, III; język polski (poziom podstawowy): I 1, 5, 6;  plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne I, II.

 

Inspiracje literaturą romantyczną w malarstwie polskim XIX wieku

Lekcja dla klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

Zestawimy dzieła poetów epoki romantyzmu z wybranymi obrazami malarzy polskich z XIX wieku. Bohaterami lekcji będą Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Antoni Malczewski oraz malarze zafascynowani ich twórczością.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: I, II, III; język polski (poziom podstawowy): I 1, 5, 6;  plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne I, II.

 

Romantyzm na plakacie

Lekcja dla szkół ponadpodstawowych
Dramaty polskich romantyków – DziadyBalladynaKordianNie-Boska Komedia – stanowią niewyczerpane źródło plastycznych wyzwań. Ciekawą interpretacją wizualną tych utworów są plakaty zapowiadające ich teatralne inscenizacje. Za pomocą symboli i znaków graficznych przekładają teksty literackie na plastyczne metafory.

Plakaty teatralne staną się punktem wyjścia do rozmowy o lekturach, interpretowanych ciągle na nowo, zarówno przez grafików, jak i przez kolejne pokolenia czytelników.

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: II 4;XXXVI 2,3; język polski (poziom podstawowy): 2.6; język polski (poziom rozszerzony): 2.2, 2.3, 2.4, plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne I, II, wymagania szczegółowe: I.1. I.2, I.3, I.4, I.5, I.6.

 

Romantyzm: postacie, miejsca, wydarzenia.
Lekcja dla szkół ponadpodstawowych

Podczas lekcji poszukamy w Galerii Sztuki XIX Wieku obrazów które będą pretekstem do rozmowy o kluczowych postaciach, wydarzeniach i miejscach romantyzmu. Będą to przedstawienia powstania listopadowego, romantycznych pejzaży, portrety polskich romantyków i postaci z ich kręgu, wizerunki Napoleona. Te różnorodne dzieła ukażą nam niezwykle złożony, wielowątkowy i fascynujący świat polskiego romantyzmu. 
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z przedmiotów: historia (poziom podstawowy), wymagania ogólne: I, II, III; język polski (poziom podstawowy): I 1, 5, 6; plastyka (poziom podstawowy) wymagania ogólne I, II.

Jak zamówić zajęcia?

Zapraszamy do skorzystania z druków edukacyjnych towarzyszących lekcjom