Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Mecenat indywidualny

Darczyńcy indywidualni odgrywają kluczową rolę w finansowaniu rozwoju wielkich muzeów sztuki na świecie. Jeśli mecenat korporacyjny oparty przede wszystkim na sponsoringu umożliwia realizację konkretnych wydarzeń i wystaw (w większości wypadków jest ograniczony czasowo), to mecenat indywidualny wspiera długoterminowy rozwój instytucji: rozbudowę kolekcji, inwestycje strategiczne, nowatorskie programy, badania, projekty naukowe i artystyczne. Umożliwia szybkie reagowanie na pojawiające się możliwości zakupu obiektów, wspiera partnerstwa instytucjonalne i projekty artystyczne. Pomaga także w rozwoju kapitału intelektualnego instytucji i otwiera ją na nowy wymiar dialogu relacje inwestorskie oparte na transparentności i regularnej komunikacji zarówno w zakresie planów, jak i postępów w ich realizacji. Buduje społeczność „ambasadorów” Muzeum, promując i wzmacniając wizerunek instytucji jako wspólnego dobra narodowego.
 
Sięgając do długoletniej tradycji MNW, pragniemy otworzyć tę instytucję na współpracę z darczyńcami indywidualnymi na znacznie większą niż dotychczas skalę.
 
Partnerstwa z darczyńcami indywidualnymi powinny być spójne z ich zainteresowaniami i celami filantropijnymi. Dlatego oferujemy możliwość tworzenia spersonalizowanych planów współpracy, precyzyjnego określania celów wsparcia, a w wybranych wypadkach aktywnego udziału w realizacji zadań.
 
Zapraszamy do współtworzenia Muzeum w takim obszarze, który jest dla Państwa najbardziej interesujący.
 
Dominika Włodarska
Dział Pozyskiwania Funduszy
Muzeum Narodowe w Warszawie

+48 507 892 728