Katalogi wystaw

Polska. Siła obrazu

red. Iwona Danielewicz, Agnieszka Rosales Rodríguez, projekt graficzny: Jerzy Gruchot / Full Metal Jacket, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2020

Fotorelacje. Wojna 1920

red. merytoryczna Karolina Puchała-Rojek, przekład Marcin Wawrzyńczak, projekt graficzny Dagny & Daniel Szwed | moonmadness.eu, 416 s., ilustracje, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2020.

Ignacy Łopieński

red. naukowa Piotr P. Czyż, przekł. Aleksandra Szkudłapska, proj. graf. Jerzy Gruchot, Wojciech Koss / Full Metal Jacket, s. 304, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce Korei

red. naukowa Joanna Bojarska-Cieślik, Magdalena Pinker, Joanna Popkowska, proj. graficzny Ryszard Kajzer / Zerkaj Studio s. 244, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Rembrandt osobiście. Rembrandt van Rijn. Dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

red. naukowa Joanna A. Tomicka, przekł. Szymon Włoch, proj. graf. Maria Bukowska | Temperówka, s. 152, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.

Bruegel w towarzystwie. Pieter Bruegel Starszy. Dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

red. naukowa Joanna A. Tomicka, przekł. Szymon Włoch, proj. graf. Maria Bukowska | Temperówka, s. 152, il., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2019.
1  2  3  4  5  6