Działy

Archiwum

 

 


 

p.o. Kierownik: dr Monika Myszor-Ciecieląg
tel. +48 22 621 10 31 wew. 260, 272

 

 

 

Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

 

 


 

Kierownik: Karolina Tabak 

tel. +48 22 621 10 31 wew. 289

 

 

 

Dział Inwentarzy

 

 

 


 

Kierownik: Marta Bienias 
tel. +48 22 621 10 31 wew. 253
tel. +48 22 622 57 28

 

 

 

Dział Komunikacji i Programów Publicznych

 

 


 

Kierownik: Karolina Świetlicka
tel. + 48 22 621 10 31 wew. 268

 

 

Dział Edukacji

 

 

 

 

Kierownik: Marek Płuciniczak 

tel. + 48 22 621 10 31 wew. 227

Rezerwacje lekcji muzealnych 

 


 

tel. +48 22 629 50 60 lub 22 621 10 31 wew. 246


 

Dział Pozyskiwania Funduszy i Marketingu

 

 

 


 

Kierownik: Marta Leszczyńska
tel. +48 22 622 56 61, +48 22 621 10 31 wew. 230

 

 

 

Dział Wypożyczeń

 

 


 

Kierownik: Tomasz Zborowski 

tel. +48 22 621 10 31 wew. 365

 

Główny Konserwator

 

 


 

Dorota Ignatowicz – Woźniakowska

tel. +48 22 621 10 31 wew. 300


 

 

 

Zbiory Sztuki Starożytnej 

i Wschodnio-chrześcijańskiej

 


 

Kurator: dr Monika Dolińska 

tel. +48 22 621 10 31 wew. 222, 295


 

Zbiory Dawnej Sztuki Europejskiej

 

 


 

Kurator: Joanna Kilian – Michieletti 
tel. +48 22 621 10 31 wew. 278, 312, 250

 

Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.

 

 


 

Kurator: dr hab. Agnieszka Rosales Rodríguez
tel. + 48 22 621 10 31 wew. 204 

 

Zbiory Sztuki Nowoczesnej

 

 


 

Kurator: dr Anna Manicka
tel. + 48 22 621 10 31 w. 267, 262

 

Gabinet Rycin i Rysunków

 

 


 

Kurator: dr Joanna Sikorska
tel. +48 22 621 10 31 wew. 282

 

Zbiory Sztuki Zdobniczej

 

 


 

Kurator: Ryszard Bobrow
tel. +48 22 621 10 31 wew. 306

 

Zbiory Sztuki Orientalnej

 

 


 

Kurator: dr Magdalena Pinker

tel. +48 22 621 10 31 wew. 218

 

Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne

 

 


 

Kurator: Danuta Jackiewicz- Król 
tel. +48 22 621 10 31 wew. 346

 

Gabinet Monet i Medali

 

 


 

Kurator: Andrzej Romanowski
tel. +48 22 621 10 31 wew. 252, 347

 

 

 

Biblioteka


 

Kierownik: Małgorzata Polakowska 

tel. +48 22 621 10 31 wew. 299

 

Dział Koordynacji Wystaw 

Agnieszka Gizińska 

 

Agata Wiśnioch 

 

Kornelia Szpunar 

 

tel. +48 22 621 10 31 wew. 381