Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Gabinet Fotografii

O idei Gabinetu

Muzeum Narodowe w Warszawie posiada wyjątkową w skali kraju kolekcję fotografii XIX i początków XX wieku, którą zawdzięcza darom polskich kolekcjonerów oraz własnym zakupom. Bogaty zbiór, zawierający dagerotypy, odbitki na papierach fotograficznych, szklane negatywy, unikatowe prace wykonane w technikach szlachetnych, jest udostępniany na wystawach czasowych. Kilka razy w roku otwieramy ekspozycje prezentujące muzealną kolekcję fotografii według autorskich scenariuszy, uwzględniających dzieje nowej dziedziny obrazowania oraz jej związki ze sztukami pięknymi.  Cykliczne prezentacje umożliwiają zobrazowanie znaczenia jednego z najdonioślejszych wynalazków XIX wieku, dzięki któremu powstał nowy zawód – fotografa. Stanowią też wyjątkową okazję do refleksji nad wszechobecnością  pierwszego nowego medium w życiu prywatnym i publicznym oraz do odkrywania estetycznych walorów prac fotograficznych z tamtej epoki. Eksponujemy fotografie dotąd nie publikowane oraz te, które już na trwałe zapisały się w zbiorowej pamięci. Prezentujemy darczyńców, którzy docenili znaczenie fotografii i stworzyli bezcenne kolekcje dowodzące popularności dziedziny będącej nośnikiem wiedzy i skarbnicą pamięci. Wydobywamy z magazynu prace zakupione przez Muzeum na przestrzeni 160 lat jego istnienia, co dowodzi stałej obecności tej dziedziny obrazowania w muzealnej kolekcji. W fotografiach z lat 1840-1914, tak jak w ówczesnych sztukach pięknych odnajdujemy nurty romantyzmu, realizmu, a także cechy przypisane biedermeierowi czy symbolizmowi. W obrazach malarskich i fotograficznych tamtego czasu można odnaleźć wiele podobieństw, takich jak przywiązanie do tradycji w wyborze tematów, potrzeba utrwalania zabytków przeszłości, co w ówczesnej sztuce polskiej służyło zachowaniu narodowej tożsamości. Fotografowie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym, w popularyzowaniu wiedzy o historii, sztuce, a także o aktualnych wydarzeniach politycznych. Należeli do ówczesnej elity artystycznej i wraz z nią współtworzyli kulturę narodową.

 

[Danuta Jackiewicz]

 

Ze względów konserwatorskich zdjęcia nie mogą być długo eksponowane, dlatego prezentacje Gabinetu Fotografii będą się zmieniać regularnie co trzy miesiące.
Cykl tematycznych odsłon według autorskich scenariuszy przygotowuje Dział Zbiorów Fotografii i Ikonografii MNW, w składzie:

Katarzyna Mączewska, kurator-kustosz
Magdalena Bajbor, adiunkt
Danuta Jackiewicz, kustosz
Anna Masłowska, kustosz

 

 

Zapraszamy do lektury artykułu o Gabinecie Fotografii na stronie Cyfrowe MNW

 

ARCHIWALNE ODSŁONY: 

 

I odsłona Gabinetu Fotografii: Narodziny fotografii

II odsłona Gabinetu Fotografii: Beyer. Fotograf w epoce romantyzmu

III odsłona Gabinetu Fotografii: Wystawy sztuki w Europie w drugiej połowie XIX wieku

IV odsłona Gabinetu Fotografii: W Atelier artysty

V odsłona Gabinetu Fotografii: Fotografia industrialna

VI odsłona Gabinetu Fotografii: Fotograficzne TABLEAU / TABLO jako medium społecznościowe XIX wieku