Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Instytucje wspierające

Zadania

1.  Wystawa czasowa „Przesilenie. Malarstwo Północy 1880-1910” realizowana w partnerstwie strategicznym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej – Krajowym Punktem Kontaktowym dla Funduszy Norweskich i EOG w Polsce
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

 

2. „Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie”, zrealizowane z Programu Narodowa kolekcja sztuki współczesnej
3. „Modernizacja systemu oświetlenia gmachu głównego Muzeum Narodowego w Warszawie”, zrealizowane z Programu Infrastruktura kultury
4. „Prace remontowo-konserwatorskie w ramach zadania: Wymiana rur spustowych wraz z instalacją grzewczą”, finansowanie w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
5. „Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SSP w Gmachu Głównym – etap II”, finansowanie w ramach dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

6. „Wzmocnienie systemu ochrony zbiorów i zwiedzających w gmachu głównym MNW”, zrealizowane z Programu Infrastruktura kultury.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

7. „Romantyczność 2022. Warszawa – Wilno – Paryż.”, zrealizowane z Programu Kultura inspirująca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu ,,Kultura inspirująca”


8. Realizacja wystawy Rozważni i romantyczni. 100 lat Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z udzielonej dotacji celowej na wydatki bieżące).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

9. Analiza metod znakowania zabytków i muzealiów z wykorzystaniem technologii mikroznakowania

Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przy projekcie badawczym z zakresu konserwacji i inwentaryzacji

 

10. Opracowanie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Etap drugi - realizowane w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Badanie polskich strat wojennych”
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” 


11. „Muzeum na Wynos. 2022” – realizacja warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego