Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Instytucje wspierające

Zadania

1. „Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie”, zrealizowane z Programu Narodowa kolekcja sztuki współczesnej
2. „Zwiększenie dostępności Muzeum Narodowego w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami”, zrealizowane z Programu Infrastruktura kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

3. „Sztuka bezpośrednio – cykl warsztatów Muzeum Narodowego w Warszawie dla osób z dysfunkcją wzroku”, zrealizowane z Programu Kultura Dostępna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

 

4. „Romantyczność 2022. Warszawa – Wilno – Paryż.”, zrealizowane z Programu Kultura inspirująca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu ,,Kultura inspirująca”
Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland under the "Inspirational Culture" Programme

5. Realizacja wystawy Artystka. Anna Bilińska. 1854–1893

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (z udzielonej dotacji celowej na wydatki bieżące).
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.

6. Analiza metod znakowania zabytków i muzealiów z wykorzystaniem technologii mikroznakowania

Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przy projekcie badawczym z zakresu konserwacji i inwentaryzacji

 

7. Opracowanie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Etap drugi” realizowane w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO „Badanie polskich strat wojennych
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” 


8. „Muzeum na Wynos. 2022” – realizacja warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego