Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Przydatne linki


Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie poleca

      

Biblioteki cyfrowe


Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC)

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami Warszawy i województwa mazowieckiego (m.in. bibliotekę Muzeum Narodowego w Warszawie).

Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana, ale znaczące miejsce zajmuje w nim również dziedzictwo kulturowe. Dużą wagę w procesie digitalizacji przywiązujemy do prezentacji dokumentów o charakterze unikatów, szczególnie zagrożonych zniszczeniem i zazwyczaj nie udostępnianych na szerszą skalę. W typowaniu materiałów do digitalizacji szczególną uwagę zwracamy na oczekiwania naszych użytkowników, w głównej mierze studentów, uczniów oraz badaczy regionu.

Logo Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej


Cyfrowa Biblioteka Narodowa – Polona

Do cyfrowego repozytorium Polona wpływa codziennie ponad 70 000 skanów obejmujących nawet do 2 000 obiektów, także tych wydobytych ze skarbca Narodowej Książnicy: książek, czasopism, pocztówek, fotografii, grafik, map, nut i rękopisów. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów.

Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.

Logo Cyfrowej Biblioteki Polona


Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Do Federacji należy ponad 150 bibliotek cyfrowych wiodących instytucji kultury i nauki w Polsce m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, biblioteki Polskiej Akademii Nauk. FBC jest również największym polskim dostawcą danych do Europeany.

W FBC dane o swoich zbiorach on-line udostępniają instytucje kultury takie jak biblioteki, archiwa czy muzea. Podstawą FBC jest aktualizowana co noc baza danych o obiektach udostępnianych w sieci przez polskie instytucje nauki i kultury.

Przeszukując tę bazę użytkownicy otrzymują odnośniki do publikacji znajdujących się we współpracujących z FBC bibliotekach cyfrowych. Portal posiada serwis tematyczny FBC Czasopisma, gdzie znajdują się linki do czasopism przechowywanych w zbiorach polskich.


Europeana

Europeana – to portal internetowy utworzony przez Unię Europejską, zawierający linki do zdigitalizowanych zbiorów muzealnych ponad 3000 instytucji z całej Europy. Zapewnia dostęp, na różne sposoby, do ponad 50 milionów cyfrowych kopii dóbr kultury (książki, muzyka, dzieła sztuki i innych) z doskonałymi narzędziami do wyszukiwania i filtrowania oraz funkcję rozszerzającą wyszukiwania na inne platformy, w tym Wikipedię.

Logo Europeany

 

Katalogi zbiorów polskich bibliotek

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT)

Katalog centralny wybranych polskich bibliotek naukowych, akademickich czy kościelnych (np. Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, bibliotek Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Politechniki Warszawskiej, Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej).

Znajdują się w nim opisy różnego typu publikacji: książek, czasopism, nagrań dźwiękowych, druków muzycznych, filmów, dokumentów kartograficznych, ikonograficznych czy dokumentów życia społecznego. Pod każdym opisem podana jest informacja, w których bibliotekach znajduje się dana publikacja. Obecnie NUKAT obejmuje zbiory 176 bibliotek.

Logo Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT


Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo)

KaRo – jest katalogiem bibliotecznym skupiającym w jednym miejscu rozproszone dane z katalogów on-line ponad 220 polskich bibliotek w tym naukowych, akademickich, publicznych czy specjalistycznych.

Pełni rolę multiwyszukiwarki zbiorów bibliotecznych, która może przeszukać dowolną ilość katalogów równocześnie. Użytkownik ma możliwość określenia konkretnego typu bibliotek lub ich lokalizacji (np. w swoim mieście albo w całej Polsce).

Katalog rozproszony nie posiada własnych zbiorów danych. Wyszukiwanie i pobieranie informacji w katalogu rozproszonym odbywa się za pomocą tzw. protokołu Z39.50. KaRo stanowi on uzupełnienie polskiego centralnego katalogu NUKAT i działa na serwerze biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Logo Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich KARO

Katalogi zbiorów bibliotek naukowych na świecie

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

KVK – to metawyszukiwarka do wyszukiwania kilkuset milionów książek, czasopism i innych mediów zarejestrowanych w bazach .

KVK nie ma własnej bazy danych, a jedynie oferuje funkcjonalności docelowych systemów. Pozwala wybrać katalogi konkretnych bibliotek albo krajów do przeszukiwania. Bardzo przydatna jest opcja przeszukiwania światowych baz i bibliotek publikacji cyfrowych.

Wyszukiwarka przeszukuje jednocześnie wszystkie zaznaczone katalogi i wyświetla listę z linkami do opisów publikacji w oryginalnych systemach bibliotecznych. System powstał w Bibliotece Uniwersyteckiej w Karlsruhe.

Logo Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)