Przydatne linki

Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie poleca

      

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa jest tworzona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z bibliotekami Warszawy i województwa mazowieckiego (m.in. bibliotekę Muzeum Narodowego w Warszawie).

Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana, ale znaczące miejsce zajmuje w nim również dziedzictwo kulturowe. Dużą wagę w procesie digitalizacji przywiązujemy do prezentacji dokumentów o charakterze unikatów, szczególnie zagrożonych zniszczeniem i zazwyczaj nie udostępnianych na szerszą skalę. W typowaniu materiałów do digitalizacji szczególną uwagę zwracamy na oczekiwania naszych użytkowników, w głównej mierze studentów, uczniów oraz badaczy regionu.
 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Do cyfrowego repozytorium Polona wpływa codziennie ponad 70 000 skanów obejmujących nawet do 2 000 obiektów, także tych wydobytych ze skarbca Narodowej Książnicy: książek, czasopism, pocztówek, fotografii, grafik, map, nut i rękopisów. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów. 
 
Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.