Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Udostępnianie reprodukcji i zdjęć

Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

tel. +48 22 621 10 31 wew. 289

 

Zasady udostępniania zdjęć

1.    Zdjęcia udostępnia się na podstawie
2.    Wypełniony wniosek powinien zawierać dane osoby zamawiającej: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, telefon kontaktowy, sposób odbioru, format zdjęcia, autora i tytuł dzieła; jeśli możliwe nr inw. oraz sposób wykorzystania zdjęcia.

3.    Zdjęcia dzieł nie będących własnością MNW udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody ich właściciela.
4.    Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu prawa autorskie umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego dzieła sztuki.
5.    Pełen tekst regulaminu do pobrania poniżej.