Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Cranach. Natura i sacrum / 17 grudnia 2021 – 27 lutego 2022

Program towarzyszący wystawie

Lucas Cranach starszy (1472–1553), Madonna pod jodłami (fragment), ok. 1510, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu
 
 
 

Bilet za złotówkę
W dniach 26 – 27 lutego bilet wstępu na wystawę „Cranach. Natura i sacrum” oraz wydarzenia towarzyszące wynosi 1 zł.

 

PROGRAM

 

25 lutego, 16:00

Wykład „Od złota do pejzażu. Tło w malarstwie Europy północnej w XV wieku” / Zofia Herman

Zastąpienie złotego tła w obrazach tablicowych przez krajobraz możemy traktować jak jeden z aspektów tak zwanego zwrotu realistycznego w malarstwie późnego średniowiecza. W historii sztuki najczęściej ukazuje się realistyczne inspiracje płynące z malarstwa niderlandzkiego do innych regionów Europy. Wykład będzie poświęcony problemowi rozwinięcia tła krajobrazowego w malarstwie takich twórców jak Robert Campin czy Jan van Eyck z uwzględnieniem ich źródeł inspiracji. Będzie też poruszał temat tła pejzażowego w Europie środkowej zadając pytanie o znaczenie malarstwa niderlandzkiego dla artystów tego regionu. Przyjrzymy się też przykładom obrazów ujawniających realistyczne tendencje, których twórcy nie zrezygnowali z użycia złota w tle.

 

 

26 lutego, 12.00, 14.00 i 16.00

27 lutego, 11.00, 14.00

Oprowadzania po wystawie „Cranach. Natura i Sacrum”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z przewodniczkami i przewodnikami Działu Edukacji. To doskonała okazja, by lepiej poznać twórczość Lucasa Cranacha Starszego. Jest on zaliczany do czołowych artystów niemieckiego renesansu. Utalentowany malarz i rytownik swój sukces zawdzięczał nie tylko maestrii warsztatowej, lecz także świadomości różnorodnych funkcji dzieł sztuki oraz doskonałemu wyczuciu oczekiwań zleceniodawców.

75 minut / wstęp 1 zł, wejściówki dostępne online i w kasie od 24 lutego godz. 11:00 / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym

 

 

27 lutego, 16.00   UWAGA! BRAK MIEJSC

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Cranach. Natura i Sacrum”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy z kuratorami wystawy.

75 minut / wstęp 1 zł, wejściówki dostępne online i w kasie od 24 lutego godz. 11:00 / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym
 
 
 
OPROWADZANIA KURATORSKIE
27 lutego 2022 / niedziela / 18.00
Zwiedzanie wystawy z jej kuratorami: Aleksandrą Janiszewską-Cardone, Joanną Sikorską oraz Piotrem Borusowskim.
75 minut / bilety 15 i 25 zł, w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym 
 
 
WYKŁADY
13, 20 stycznia; 3, 10 lutego 2022 / czwartek  / godz. 18.00
75 minut / Kino MUZ / bezpłatne wejściówki dostępne od wtorku poprzedzającego dzień wykładu / liczba miejsc ograniczona / wykłady transmitowane na Facebooku
 
13 stycznia
Lucas Cranach starszy – artysta na tle epoki / Aleksandra Janiszewska-Cardone
Przełom XV i XVI wieku obfitował w burzliwe wydarzenia, a Lucas Cranach starszy był świadkiem wielu z nich. Pierwsze informacje o jego działalności artystycznej pochodzą z początku XVI wieku, kiedy przebywał w cesarskim Wiedniu. W niedługim czasie zadomowił się w Wittenberdze jako nadworny malarz elektora saskiego. Cranach przyjaźnił się z Marcinem Lutrem, którego działania wspierał. Choć często mówi się o nim jako o „malarzu reformacji”, artysta nie rezygnował z zamówień ze strony duchowieństwa katolickiego, w tym kardynała Albrechta Brandenburskiego. Podczas wykładu przyjrzymy się, jak wydarzenia polityczne i religijne wpływały na twórczość Lucasa Cranacha starszego i jego warsztatu.
 
20 stycznia
Las Hercyński i jego mieszkańcy. Geografia, zoologia i sztuka pierwszej połowy XVI wieku / Grażyna Jurkowlaniec
W szóstej księdze pamiętników O wojnie galijskiej Juliusz Cezar opisał Las Hercyński, zwracając szczególną uwagę na trzy gatunki zamieszkujących go zwierząt: byki „podobne z wyglądu do jeleni”, łosie i tury. W następnych wiekach fragment ten był wielokrotnie przywoływany zarówno przez komentatorów pism Cezara, jak i uczonych oraz encyklopedystów zainteresowanych geografią i przyrodą Europy. Precyzyjna lokalizacja Lasu Hercyńskiego, a także charakterystyka jego fauny – zwłaszcza identyfikacja istot wspomnianych przez Cezara – okazywały się jednak trudne i prowadziły do sprzecznych, a niekiedy komicznych rezultatów. Celem wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w rozwoju tych badań odegrali poeci i artyści początków XVI w.: Konrad Celtis, Albrecht Dürer i Lucas Cranach starszy. 
 
3 lutego
Cranach i Dürer. Artystyczny pojedynek / Joanna Sikorska
Rywalizacja między artystami jest zapewne tak stara jak sama sztuka, a przykład dwóch słynnych malarzy starożytności – Zeuksisa i Parrazjosa – stał się popularnym toposem w epoce nowożytnej. Współzawodnictwo artystów zyskało szczególny wymiar w czasach renesansu, co przejawiało się nie tylko we wzajemnych inspiracjach czy nawiązywaniu do dokonań innych twórców, lecz także w dążeniu, by ich przewyższyć. Jako znakomity przykład takich relacji wskazać można „pojedynek” Lucasa Cranacha starszego i Albrechta Dürera – każdy z nich chętnie odnosił się do sztuki rywala.
 

10 lutego   UWAGA! TEMAT WYKŁADU ZOSTAŁ ZMIENIONY

O czym mówią średniowieczne rośliny? / Paweł Bień

Przyglądając się dziełom z Galerii Sztuki Średniowiecznej dostrzec możemy liczne wizerunki roślin. Analizując malarskie przykłady, zastanowimy się, co symbolizują dojrzewające pod stopami świętych poziomki, skąd bierze się liść palmowy i o czym informuje nas kwiat konwalii; a znając ten kontekst przejdziemy do analizy cranachowskiej "Madonny pod jodłami".

 

 

Przedstawienia krajobrazu w obrazach dewocyjnych późnego średniowiecza / Zofia Herman    UWAGA! WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE

Wykład poświęcony będzie zagadnieniu pejzażowego tła w dziełach dewocyjnych drugiej połowy XV wieku. Omawiając niderlandzkie tablice i dyptyki, poszukamy odpowiedzi na pytanie o rolę przedstawień natury w obrazach służących modlitwie.

 
 
 
SPOTKANIE Z OBIEKTEM
26 stycznia 2022 / środa / 18:00
Adam i Ewa Lucasa Cranacha starszego / dr Elżbieta Pilecka-Pietrusińska
Namalowane przez Lucasa Cranacha starszego przedstawienie pierwszych rodziców  to obraz wciąż skrywający wiele tajemnic. Podczas spotkania poznamy najnowsze wyniki badań konserwatorskich tego dzieła.
60 minut / bilety 15 i 25 zł, w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym 
 
 
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
28 stycznia; 4 lutego 2022 / piątek / godz. 16.00
Warsztaty z udziałem zaproszonych naukowców i artystów. Każde ze spotkań będzie poświęcone jednemu z zagadnień poruszanych na wystawie. Po części teoretycznej, podczas której zastanowimy się nad znaczeniem motywów i symboli pojawiających się w obrazach i rycinach, spróbujemy stworzyć swoje własne dzieła, inspirowane sztuką renesansu.
80 minut / bilety 15 i 25 zł, w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / zbiórka w Holu Głównym 
 
28 stycznia
„Myśleć jak Cranach” – o dawnych i współczesnych eksperymentach graficznych w technikach druku wypukłego / Sebastian Dudzik
W działalności artystycznej Lucasa Cranacha starszego grafika zajmowała szczególne miejsce. Twórca nie tylko świetnie opanował warsztat drzeworytnika, sukcesywnie dążył też do poszerzenia spektrum możliwości tej techniki. Należał do wąskiej grupy wielkich innowatorów grafiki działających w pierwszych dziesięcioleciach XVI wieku. Obok niego wymienić należy takich twórców jak: Albrecht Altdorfer, Hans Baldung Grien, Hans Burgkmair st. czy Urs Graf. Artystów tych cechowało otwarte podejście do medium graficznego i samego procesu powstawania rycin. Dążąc do udoskonalania przekazu, szukali często inspiracji w dziełach rysunkowych czy malarskich. By osiągnąć zbliżone efekty wizualne poszukiwali nowego języka grafiki, przejęli także sposób myślenia o konstruowaniu obrazu. Tak narodziła się technika drzeworytu tonowego w wydaniu północnym (Farbholzschnitt) oraz metoda białoliniowa, pokłosiem tych doświadczeń było też testowanie różnych modyfikowanych podłoży drukowych. Postawa Cranacha i innych mistrzów jego pokolenia bliska jest działaniom podejmowanym przez współczesnych artystów grafików, parających się technikami druku wypukłego. Paradoksalnie ta najbardziej archaiczna z technik graficznych, wciąż daje ogromną przestrzeń do twórczych eksperymentów, innowacji i działań nieszablonowych. Niniejsze warsztaty poświęcone będą takim właśnie nietypowym rozwiązaniom – przybliżą sposób myślenia artystów, zarówno tych dawnych, jak i współczesnych.
 
4 lutego
Eksperymenty krajobrazowe / Michał Mroczka
Podczas warsztatów malarskich poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy pejzaż zawsze wiernie odwzorowuje rzeczywistość. Jakie elementy są w nim najważniejsze? Dzieła Lucasa Cranacha starszego posłużą za punkt wyjścia dla tych rozważań. Każdy z uczestników będzie miał okazję spróbować swoich sił w dziedzinie malarstwa pejzażowego i zaproponować własne rozwiązania artystyczne. 
 
18 lutego   UWAGA! WYDARZENIE ODWOŁANE
Eksperymenty roślinne / Zofia Szaflowska
Wraz badaczką zajmującą się botaniką przeanalizujemy, jak artyści przełomu XV i XVI wieku przedstawiali rośliny. Czy byli wierni naturze, czy też posiłkowali się wyobraźnią?
 
 
OPROWADZANIE W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM
 

29 stycznia / sobota / 16.30
Spotkanie na wystawie „Cranach. Natura i sacrum” / Marek Lasecki
Podczas spotkania omówimy dwa prezentowane na wystawie znakomite obrazy Lucasa Cranacha starszego: Madonnę pod jodłami ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu oraz Adama i Ewę z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieła te są świadectwem zmian, którym w sztuce XV i początku XVI wieku ulegały ujęcia najważniejszych tematów religijnych oraz sposoby przedstawiania przyrody. Wyzwaniem dla artystów stało się scalenie sacrum i natury w taki sposób, by ich dzieła z jednej strony nawiązywały do tradycyjnej symboliki, z drugiej zaś odzwierciedlały nowe humanistyczne tendencje.

wstęp bezpłatny / bezpłatne wejściówki do pobrania on-line i w kasie od 25 stycznia / ok. 60 min / liczba miejsc ograniczona

 

Wypełnij formularz, aby otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach w Polskim Języku Migowym.

Zachęcamy do oglądania tłumaczonych na PJM wybranych filmów z oprowadzań i wykładów, znajdujących się w zakładce Muzeum on-line.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Anią Knapek: 

 
 
OPROWADZANIA NIEDZIELNE
2, 9, 16, 23 i 30 stycznia; 6, 13 i 20 lutego 2022 / niedziela / 14:00.
Zwiedzanie wystawy z przewodnikami Działu Edukacji, przybliżające założenia wystawy.
60 min / bilety 15 i 25 zł, w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / zbiórka w Holu Głównym / liczba miejsc ograniczona
 
 
 
 
RODZINNE NIEDZIELE
16 stycznia; 6 lutego / godz. 12.00
Warsztaty dla dzieci w wieku 5–12 lat i ich opiekunów.
80 min / bilety: 15 zł dziecko, 5 zł kolejne dziecko, 15 zł opiekun, w sprzedaży od wtorku poprzedzającego wydarzenie / zbiórka w Holu Głównym / liczba miejsc ograniczona
 
16 stycznia    ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ O GODZ. 10.10 i 12.00
Rylcem i tuszem / Beata Staniszewska
Podczas spotkania przyjrzymy się pokazywanym na wystawie miedziorytom i drzeworytom. Jak powstawały te dzieła sztuki? Poznamy sekrety warsztatu renesansowych rytowników, a następnie spróbujemy swoich sił we współczesnej technice linorytu.
 
6 lutego
Ulubione pejzaże / Karolina Goska
Każdy z uczestników spotkania będzie miał możliwość stworzenia wyjątkowego pejzażu – widoku   miejsca, które lubi, dokąd chciałby pojechać lub gdzie chciałby zamieszkać. 
 
 
 
 
WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
29 stycznia 2022 / sobota / 11.00
 
Renesans
Fascynacja antykiem, humanizm, reformacja, wielkie odkrycia geograficzne, rozkwit nauki, wynalazek Gutenberga, rozwój druku i grafiki, przemiany w sztuce. Wszystkie te zagadnienia poruszane są na szkolnych lekcjach poświęconych epoce renesansu. Podczas spotkania na wystawie „Cranach. Natura i sacrum” oraz w Galerii Sztuki Dawnej poszukamy wspólnie dzieł, które pomogą uczniom lepiej zrozumieć czasy odrodzenia. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, które z fascynacji i problemów tamtej epoki są bliskie współczesnemu człowiekowi.
120 min / udział bezpłatny / zapisy od 17 styczna 2022: [email protected] – decyduje kolejność zgłoszeń / liczba miejsc ograniczona
 
Warsztaty poprowadzą: Karolina Zalewska i Urszula Król
 
 
LEKCJE MUZEALNE
lekcja odbywają się w Galerii Sztuki Dawnej oraz na wystawie "Cranach. Natura i sacrum"
 
Artysta epoki renesansu i jego świat / lekcja dla klas IV-VIII szkół podstawowych
Jak zmienił się status artysty w epoce renesansu? Czy miejsce zamieszkania i wyznanie miały wpływ na twórczość malarzy i rzeźbiarzy? Skąd czerpali oni inspiracje? Porozmawiamy o najważniejszych tematach obecnych w sztuce odrodzenia, o zleceniodawcach i odbiorcach dzieł. Zajęcia odbywają się w Galerii Sztuki Dawnej oraz na wystawie „Cranach. Natura i sacrum”.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury I.2); wymagania ogólne z historii (I, II, III); wymagania szczegółowe z historii (IX) i plastyki (I, II, III). 
 
Renesansowe fascynacje / lekcja dla szkół ponadpodstawowych 
Zainteresowanie kulturą antyczną, humanizm, nowe ujęcia tematów religijnych, przedstawienia przyrody. Reformacja, wiążące się z nią wyzwania dla sztuki, rola grafiki w propagowaniu nowych koncepcji artystycznych. Znaczenie mecenatu i kolekcjonowanie dzieł sztuki. Wizyta w Galerii Sztuki Dawnej i na wystawie „Cranach. Natura i sacrum” będzie okazją do omówienia tych zagadnień i poszerzenia wiedzy o epoce renesansu.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z historii sztuki: I, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.2; z wiedzy o kulturze: I, III, 1.2, 1.3, 3.5; z historii: I, II oraz III.2.1, III.3.7 w zakresie rozszerzonym. 
 
 
 
W zależności od aktualnych wytycznych sanitarnych możliwe są zmiany w programie.
Bilety i darmowe wejściówki na wydarzenia stacjonarne można nabyć za pośrednictwem strony bilety.mnw.art.pl oraz w kasie.
Oprowadzania i lekcje muzealne rezerwujemy pod numerami telefonów: 22 629 50 60 lub 22 621 10 31 wew. 246 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 
 
Koordynacja: , / Dział Edukacji, MCES