Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Szkoły ponadpodstawowe

Tematy lekcji

Młodzież zapraszamy do poszukiwania historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów. Prowadzone przez doświadczonych i zaangażowanych edukatorów zajęcia inspirują do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki.

 

Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych (czas trwania: 80 min.)

 

Sztuka przełomu XIX i XX wieku: kraje nordyckie i Polska

Przełom wieków to czas zmian w malarstwie nordyckim, zachodzących pod wpływem kontaktów międzynarodowych oraz rosnącego poczucia odrębnej narodowej tożsamości. Jest to również okres bardzo istotnych przemian w sztuce polskiej. Podczas zajęć porównamy wybrane dzieła powstałe na północy Europy z obrazami polskich malarzy. Poszukamy wspólnych wątków i fascynacji, łączących artystów nordyckich i rodzimych.

Zajęcia prowadzone na wystawie "Przesilenie. Malarstwo Północy 1880–1910" 
 

Sztuka egipska
Jak rozpoznać sztukę starożytnego Egiptu? Jakie były jej największe osiągnięcia w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa? Spotkanie w Galerii będzie okazją do rozmowy o trwającej blisko trzy tysiące lat cywilizacji egipskiej i jej najważniejszych dokonaniach.

Sztuka grecka i rzymska
Poznamy porządki architektoniczne i style w greckim malarstwie wazowym. Przyjrzymy się rzymskim kopiom dzieł greckich rzeźbiarzy, takich jak Fidiasz, Poliklet i Lizyp. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ na literaturę, sztuki plastyczne, filozofię i politykę zachodniej cywilizacji miała kultura antyczna.

Świat mitów
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby istnieć bez opowieści o bogach i herosach. Dla artystów późniejszych epok mity stanowiły źródło natchnienia. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.
Uwaga: W czasie zajęć nie odwiedzimy Galerii Sztuki Starożytnej.

Biblia w obrazach
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.

W blasku średniowiecza
Spotkanie w galerii jest okazją do rozmowy o trwającej blisko tysiąc lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne i przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad źródłami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów gotyckiego i romańskiego.

 

Renesansowe fascynacje
Zajmiemy się genezą epoki odrodzenia i jej związkami z kulturą antyczną. Na przykładzie malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego zgłębimy odmienność sztuki północnej, zakorzenionej w tradycji późnego średniowiecza. Podejmiemy próbę zdefiniowania pojęcia manieryzmu.


Ikonosfera baroku
Jak wyjaśnić sens barokowych płócien religijnych widzom w XXI wieku? Zapraszamy do poznawania sztuki barokowej, chętnie posługującej się iluzją i grą z widzem oraz dążącej do wywoływania silnych emocji. Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, a przede wszystkim iluzyjność przedstawień mogą dziś zauroczyć tak jak w XVII wieku?

Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista

Malarstwo historyczne. Matejko i inni
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tego okresu transponowali historię w sztukę.

Młoda Polska. Artystyczna różnorodność
Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem, w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Przeanalizujemy dzieła najważniejszych twórców tamtego okresu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – a w interpretacji posłużymy się tekstami literackimi.

 

Sztuka i literatura. Od starożytności do baroku

Dzieła sztuki często nawiązują do utworów literackich, rzadko jednak są ich wierną ilustracją. Uczniowie skonfrontują wybrane teksty z literatury polskiej i światowej z dziełami z kolekcji MNW. Co w wybranych utworach zafascynowało artystów i jakie dyskusję podejmowali w swoich pracach z autorami?

 

Sztuka i literatura. Wiek XIX
Podczas zajęć w Galerii Sztuki XIX Wieku uczniowie poszukają dzieł zainspirowanych twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz prac bliskich tematyce utworów Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Stéphane’a Mallarmégo.

 

Muzealne przeboje
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum. Zajęcia kierujemy do grup spoza Warszawy, które nie planują uczestniczyć w pełnym cyklu spotkań.
Lekcja dostępna też w języku angielskim