Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Szkoły ponadpodstawowe

Tematy lekcji

Młodzież zapraszamy do poszukiwania historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów. Prowadzone przez doświadczonych i zaangażowanych edukatorów zajęcia inspirują do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki.

 

 

Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych (czas trwania: 80 min.)

 

Różne oblicza Picassa 

Pablo Picasso (1881–1973) w czasie swojego życia stworzył tysiące prac: obrazów, grafik, rzeźb i naczyń ceramicznych. Jego bogata twórczość ma wiele twarzy. Znajdziemy w niej zarówno inspiracje antykiem i dziełami dawnych mistrzów, jaki i poszukiwanie nowych form wyrazu. Sam artysta był postacią równie barwną i kontrowersyjną jak jego sztuka. Okrągła rocznica śmierci Picassa staje się okazją do przyjrzenia się jego życiu i twórczości na nowo. 

Zajęcia są realizowane na wystawie czasowej "Picasso"

 

W poszukiwaniu utopii. Marzenia o Arkadii

Temat Arkadii podejmowany był przez artystów od starożytności po współczesność. Niektórzy przedstawiali sceny arkadyjskie zaczerpnięte z mitologii, inni – idylliczne pejzaże, czy wizje rodzimej sielanki. Wielu akcentowało iluzję Arkadii, nieuchwytność marzenia o krainie szczęścia. Współczesne interpretacje mitu łączą się z tematem relacji człowieka z naturą, podejmują wątki ekologiczne. Spotkanie na wystawie będzie okazją do dyskusji o tym, jak artyści interpretowali mit Arkadii, a także – jak my rozumiemy go dzisiaj.

Zajęcia są realizowane na wystawie czasowej "Arkadia"

 

Etyka reportażu – czy wypada robić zdjęcia?
Po obejrzeniu zdjęć na wystawie wspólnie zastanowimy się nad tym, jaka powinna być etyka reportażysty. Z jakimi dylematami moralnymi musi się mierzyć fotograf, starający się przedstawić ludzkie, nierzadko trudne historie? Etyczna postawa Barbeya ugruntowała jego pozycję wśród członków prestiżowej agencji Magnum, która miała wpływ na następne pokolenia fotografów. Porozmawiamy o emocjach, sposobach przedstawia dramatycznych tematów (wojna, demonstracje, niewola, głód) oraz etycznych dylematach naszych działań w świetle historii współczesnej.
Zajęcia są realizowane na wystawie czasowej "Zawsze w ruchu. Bruno Barbey"

 

Tu i teraz

Czy w pośpiechu i natłoku bodźców zwracamy dziś uwagę na to, jakie emocje i myśli towarzyszą nam podczas wizyty w Muzeum? Jakie zmysły pobudzają w nas dzieła sztuki i jak wpływa to na naszą codzienność? Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy, oglądając dzieła sztuki polskiej i europejskiej, zaobserwują, jak bycie uważnym wpływa na ich samopoczucie, koncentrację i świadomość różnorodnych możliwości odbioru sztuki.

Uwaga: Nowość w ofercie. Zajęcia wykorzystujące elementy medytacji mindfulness, zostały przygotowane we współpracy z nauczycielką mindfulness Katarzyną Błachiewicz-Korygą.

 

Sztuka egipska
Jak rozpoznać sztukę starożytnego Egiptu? Jakie były jej największe osiągnięcia w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa? Spotkanie w Galerii będzie okazją do rozmowy o trwającej blisko trzy tysiące lat cywilizacji egipskiej i jej najważniejszych dokonaniach.

Sztuka grecka i rzymska
Poznamy porządki architektoniczne i style w greckim malarstwie wazowym. Przyjrzymy się rzymskim kopiom dzieł greckich rzeźbiarzy, takich jak Fidiasz, Poliklet i Lizyp. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ na literaturę, sztuki plastyczne, filozofię i politykę zachodniej cywilizacji miała kultura antyczna.

Świat mitów
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby istnieć bez opowieści o bogach i herosach. Dla artystów późniejszych epok mity stanowiły źródło natchnienia. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.
Uwaga: lekcja odbywa się w Galerii Sztuki Dawnej i Galerii Sztuki XIX Wieku.

Biblia w obrazach
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.

W blasku średniowiecza
Spotkanie w galerii jest okazją do rozmowy o trwającej blisko tysiąc lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne i przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad inspiracjami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów gotyckiego i romańskiego.

 

Świat człowieka renesansu
Jak zmieniło się wyobrażenie człowieka o otaczającym świecie i dlaczego odrodzenie uznaje się za tak przełomowy okres w dziejach kultury? Zastanowimy się, jakie idee wpłynęły na sztukę i ludzi tego czasu. Przyjrzymy się, jak artyści i humaniści na nowo odkrywali świat kultury antycznej, niestrudzenie poszukiwali ideału piękna i matematycznych prawideł rządzących sztuką.  

 

Barokowe kontrasty
Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota – to tylko kilka ze sprzeczności, które odnajdujemy w epoce baroku. Zapraszamy do poznania sztuki posługującej się iluzją i grą z widzem oraz dążącej do wywołania silnych emocji. Jak zrozumieć symbole i alegorie zawarte w dziełach flamandzkich i holenderskich mistrzów? Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, a przede wszystkim iluzyjność przedstawień mogą dziś zauroczyć tak jak w XVII wieku?

Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista

Malarstwo historyczne. Matejko i inni
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tego okresu przedstawiali przeszłość na swych płótnach.


Młoda Polska. Artystyczna różnorodność
Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem, w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Przeanalizujemy dzieła najważniejszych twórców tamtego okresu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – a w interpretacji posłużymy się tekstami literackimi.

 

Sztuka i literatura. Od starożytności do baroku

Dzieła sztuki często nawiązują do utworów literackich, rzadko jednak są ich wierną ilustracją. Uczniowie skonfrontują wybrane teksty z literatury polskiej i światowej z dziełami z kolekcji MNW. Co w wybranych utworach zafascynowało artystów i jakie dyskusję podejmowali w swoich pracach z autorami?

 

Sztuka i literatura. Wiek XIX
Podczas zajęć w Galerii Sztuki XIX Wieku uczniowie poszukają dzieł zainspirowanych twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz prac bliskich tematyce utworów Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Stéphane’a Mallarmégo.

 

Muzealne przeboje
Ile eksponatów znajduje się w Muzeum? Jakie klejnoty zdobią koronę Augusta III? Skąd Jan Matejko znał przebieg bitwy pod Grunwaldem, która miała miejsce ponad 400 lat przed jego narodzinami? Zapraszamy na spotkanie z najciekawszymi zabytkami Muzeum, podczas którego znajdziemy odpowiedzi na te (i nie tylko) pytania. Podczas wizyty odwiedzimy wszystkie galerie MNW, a w każdej z nich poznamy niezwykłe obiekty oraz związane z nimi opowieści.
Uwaga: lekcja dostępna również w języku angielskim i ukraińskim.

 

 

MUZEUM WNĘTRZ W OTWOCKU WIELKIM

ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

 

Staropolskie zwyczaje. Życie codzienne w pałacu.
Jak mieszkała arystokracja w XVII-XVIII wieku? Czym zajmowała się w wolnym czasie? Podczas zajęć poznamy m.in. etykietę dworską i życie prywatne mieszkańców pałacu w Otwocku Wielkim.
Uwaga: zajęcia realizowane są od środy do niedzieli w sezonie wiosennym i letnim.

 

 

LEKCJE ONLINE

 

Plakat jako tekst kultury. Kanon lektur szkolnych

Plakaty do inscenizacji dzieł romantycznych wieszczów oraz Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka są graficznym komentarzem, łączącym indywidualne doświadczenie utworu z aktualnym myśleniem o Polsce. Plakaty do inscenizacji Dziadów, Kordiana, Wesela, Chłopów czy Trans-Atlantyku będą punktem wyjścia do rozmów o postawach, sytuacjach i bohaterach lektur szkolnych. W dziełach najwybitniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury oraz odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.

 

Inspiracje literaturą romantyczną w malarstwie polskim XIX wieku

Zestawimy dzieła poetów epoki romantyzmu z wybranymi obrazami malarzy polskich z XIX wieku. Bohaterami lekcji będą Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Antoni Malczewski oraz malarze zafascynowani ich twórczością. 

 

Romantyzm na plakacie

Dramaty polskich romantyków – Dziady, Balladyna, Kordian, Nie-Boska Komedia – stanowią niewyczerpane źródło plastycznych wyzwań. Ciekawą interpretacją wizualną tych utworów są plakaty zapowiadające ich teatralne inscenizacje. Za pomocą symboli i znaków graficznych przekładają teksty literackie na plastyczne metafory. Plakaty teatralne staną się punktem wyjścia do rozmowy o lekturach, interpretowanych ciągle na nowo, zarówno przez grafików, jak i przez kolejne pokolenia czytelników.

 

Jak zamówić zajęcia?