Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Szkoły ponadpodstawowe

Tematy lekcji

Młodzież zapraszamy do poszukiwania historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją, pracą grupową oraz możliwością wymiany poglądów. Prowadzone przez doświadczonych i zaangażowanych edukatorów zajęcia inspirują do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki.

 

 

Zajęcia dla szkół ponadpodstawowych (czas trwania: 80 min.)

 

Surrealizm. Ucieczka od rzeczywistości
Czym surrealizm różnił się od innych awangard XX wieku? Dlaczego surrealiści za wszelką cenę próbowali zburzyć logiczny porządek rzeczywistości i usunąć z twórczego aktu wszystkie objawy racjonalnego myślenia? Podczas zajęć zobaczymy, jakie inspiracje polscy artyści i artystki czerpali z brawurowych eksperymentów francuskich surrealistów – od lat 20. XX wieku aż po współczesność. Wypróbujemy też surrealistyczne działania i sprawdzimy, dokąd zaprowadzi nas, tak uwielbiany przez surrealistów, przypadek.

Zajęcia realizowane są na wystawie czasowej "Surrealizm. Inne mity"

 

Tu i teraz

Czy w pośpiechu i natłoku bodźców zwracamy dziś uwagę na to, jakie emocje i myśli towarzyszą nam podczas wizyty w Muzeum? Jakie zmysły pobudzają w nas dzieła sztuki i jak wpływa to na naszą codzienność? Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy, oglądając dzieła sztuki polskiej i europejskiej, zaobserwują, jak bycie uważnym wpływa na ich samopoczucie, koncentrację i świadomość różnorodnych możliwości odbioru sztuki.

Uwaga: Nowość w ofercie. Zajęcia wykorzystujące elementy medytacji mindfulness, zostały przygotowane we współpracy z nauczycielką mindfulness Katarzyną Błachiewicz-Korygą.

 

Sztuka egipska
Jak rozpoznać sztukę starożytnego Egiptu? Jakie były jej największe osiągnięcia w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa? Spotkanie w Galerii będzie okazją do rozmowy o trwającej blisko trzy tysiące lat cywilizacji egipskiej i jej najważniejszych dokonaniach.

Sztuka grecka i rzymska
Poznamy porządki architektoniczne i style w greckim malarstwie wazowym. Przyjrzymy się rzymskim kopiom dzieł greckich rzeźbiarzy, takich jak Fidiasz, Poliklet i Lizyp. Porozmawiamy o tym, jaki wpływ na literaturę, sztuki plastyczne, filozofię i politykę zachodniej cywilizacji miała kultura antyczna.

Świat mitów
Kultura starożytnej Grecji i Rzymu nie mogłaby istnieć bez opowieści o bogach i herosach. Dla artystów późniejszych epok mity stanowiły źródło natchnienia. Motywy mitologiczne wykorzystywano, tworząc alegorie i symbole obecne w wielu dziełach sztuki.
Uwaga: lekcja odbywa się w Galerii Sztuki Dawnej i Galerii Sztuki XIX Wieku.

Biblia w obrazach
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce.

W blasku średniowiecza
Spotkanie w galerii jest okazją do rozmowy o trwającej blisko tysiąc lat epoce średniowiecza. Obejrzymy nastawy ołtarzowe, rzeźby polichromowane, malarskie cykle narracyjne i przykłady rzemiosła artystycznego. Wspólnie zastanowimy się nad inspiracjami literackimi tych dzieł i nad postrzeganiem świata przez ludzi średniowiecza. Omówimy cechy stylów gotyckiego i romańskiego.

 

Świat człowieka renesansu
Jak zmieniło się wyobrażenie człowieka o otaczającym świecie i dlaczego odrodzenie uznaje się za tak przełomowy okres w dziejach kultury? Zastanowimy się, jakie idee wpłynęły na sztukę i ludzi tego czasu. Przyjrzymy się, jak artyści i humaniści na nowo odkrywali świat kultury antycznej, niestrudzenie poszukiwali ideału piękna i matematycznych prawideł rządzących sztuką.  

 

Barokowe kontrasty
Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota – to tylko kilka ze sprzeczności, które odnajdujemy w epoce baroku. Zapraszamy do poznania sztuki posługującej się iluzją i grą z widzem oraz dążącej do wywołania silnych emocji. Jak zrozumieć symbole i alegorie zawarte w dziełach flamandzkich i holenderskich mistrzów? Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, a przede wszystkim iluzyjność przedstawień mogą dziś zauroczyć tak jak w XVII wieku?

Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna
Zastanowimy się, jak rozróżnić sztukę klasycyzmu i romantyzmu. Przeanalizujemy najważniejsze podobieństwa i różnice między stylami i światopoglądami tych epok. Przekonamy się, że ich opozycyjność wcale nie jest taka oczywista

Malarstwo historyczne. Matejko i inni
Wiek XIX był czasem rozkwitu malarstwa historycznego – przywoływało ono najświetniejsze momenty z historii Polski i kształtowało postawy patriotyczne. Zobaczymy, w jak różnorodny sposób polscy malarze tego okresu przedstawiali przeszłość na swych płótnach.


Młoda Polska. Artystyczna różnorodność
Fin de siècle, Młoda Polska, modernizm, symbolizm. Przełom XIX i XX wieku był okresem, w którym wiele kierunków występowało równolegle, często się przenikając. Przeanalizujemy dzieła najważniejszych twórców tamtego okresu – Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego – a w interpretacji posłużymy się tekstami literackimi.

 

Sztuka i literatura. Od starożytności do baroku

Dzieła sztuki często nawiązują do utworów literackich, rzadko jednak są ich wierną ilustracją. Uczniowie skonfrontują wybrane teksty z literatury polskiej i światowej z dziełami z kolekcji MNW. Co w wybranych utworach zafascynowało artystów i jakie dyskusję podejmowali w swoich pracach z autorami?

 

Sztuka i literatura. Wiek XIX
Podczas zajęć w Galerii Sztuki XIX Wieku uczniowie poszukają dzieł zainspirowanych twórczością Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego oraz prac bliskich tematyce utworów Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Stéphane’a Mallarmégo.

 

Muzealne przeboje
Ile eksponatów znajduje się w Muzeum? Jakie klejnoty zdobią koronę Augusta III? Skąd Jan Matejko znał przebieg bitwy pod Grunwaldem, która miała miejsce ponad 400 lat przed jego narodzinami? Zapraszamy na spotkanie z najciekawszymi zabytkami Muzeum, podczas którego znajdziemy odpowiedzi na te (i nie tylko) pytania. Podczas wizyty odwiedzimy wszystkie galerie MNW, a w każdej z nich poznamy niezwykłe obiekty oraz związane z nimi opowieści.
Uwaga: lekcja dostępna również w języku angielskim i ukraińskim.

 

 

MUZEUM WNĘTRZ W OTWOCKU WIELKIM

ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew

 

Staropolskie zwyczaje. Życie codzienne w pałacu.
Jak mieszkała arystokracja w XVII-XVIII wieku? Czym zajmowała się w wolnym czasie? Podczas zajęć poznamy m.in. etykietę dworską i życie prywatne mieszkańców pałacu w Otwocku Wielkim.
Uwaga: zajęcia realizowane są od środy do niedzieli w sezonie wiosennym i letnim.

 

 

LEKCJE ONLINE

 

Plakat jako tekst kultury. Kanon lektur szkolnych

Plakaty do inscenizacji dzieł romantycznych wieszczów oraz Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka są graficznym komentarzem, łączącym indywidualne doświadczenie utworu z aktualnym myśleniem o Polsce. Plakaty do inscenizacji Dziadów, Kordiana, Wesela, Chłopów czy Trans-Atlantyku będą punktem wyjścia do rozmów o postawach, sytuacjach i bohaterach lektur szkolnych. W dziełach najwybitniejszych twórców Polskiej Szkoły Plakatu poszukamy odniesień do historii, polityki i kultury oraz odczytamy zawarte w nich treści symboliczne.

 

Inspiracje literaturą romantyczną w malarstwie polskim XIX wieku

Zestawimy dzieła poetów epoki romantyzmu z wybranymi obrazami malarzy polskich z XIX wieku. Bohaterami lekcji będą Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Antoni Malczewski oraz malarze zafascynowani ich twórczością. 

 

Romantyzm na plakacie

Dramaty polskich romantyków – Dziady, Balladyna, Kordian, Nie-Boska Komedia – stanowią niewyczerpane źródło plastycznych wyzwań. Ciekawą interpretacją wizualną tych utworów są plakaty zapowiadające ich teatralne inscenizacje. Za pomocą symboli i znaków graficznych przekładają teksty literackie na plastyczne metafory. Plakaty teatralne staną się punktem wyjścia do rozmowy o lekturach, interpretowanych ciągle na nowo, zarówno przez grafików, jak i przez kolejne pokolenia czytelników.

 

Jak zamówić zajęcia?