Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy badawcze związane z konserwacją

Kontynuacja projektu: „Collaborative study and treatment of Ecce Homo Triptych by Maerten van Heemskerck from the Warsaw Museum

Projekt realizowany we współpracy z Conservation Partnership, Getty Museum, Los Angeles, USA. Pobyt konserwatora z Pracowni Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie MNW, w I kwartale 2012 roku.

Kontynuacja projektu: „Opracowanie nowej masowej metody dezynfekcji obiektów zabytkowych, opierającej się na nanocząsteczkach me

Realizacja projektu we współpracy z firmą Instal Warszawa (z wykorzystaniem środków unijnych).

Nadzór nad pracami badawczo-konserwatorskimi oraz konserwatorsko-restauratorskimi nagrobków z bazyliki św. Antoniego w Padwie

Projekt realizowany w ramach dotacji celowej MKiDN na zadanie: Polskie ślady w Padwie i Veneto. Dotyczył wapiennej obudowy nagrobka Erazma Kretkowskiego, eksponowanego na dziedzińcu przyklasztornym zwanym Orto del Paradiso...

Zakończenie projektu: „Konserwacja obrazu Żydówka z pomarańczami Aleksandra Gierymskiego (ok. 1880–1881)”

W listopadzie 2012 roku zakończyła się konserwacja odzyskanego po latach obrazu Aleksandra Gierymskiego Żydówka z pomarańczami. Przywracanie Pomarańczarce jej dawnej świetności trwało 14 miesięcy (dokładnie 440 dni).

Zakończenie projektu: „Konserwacja obrazu Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki (1878)”

W sierpniu 2012 roku, po ponad dwóch latach prac, zakończyła się konserwacja Bitwy pod Grunwaldem. Przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie obrazu, wykonano badania konserwatorskie i zakupiono aparaturę badawczą.