Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Misja i cele

Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej to efekt edukacyjnej pasji oraz potrzeby stworzenia w Muzeum Narodowym w Warszawie miejsca spotkania szkoły i muzeum, uczniów, nauczycieli i edukatorów.

 

Od wielu lat MNW prowadzi lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem – ich uczestnicy wracają do Muzeum wielokrotnie na kolejne spotkania. Dlatego korzystając ze zdobytego doświadczenia chcemy iść znacznie dalej: MNW powołuje Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej (MCES), które będzie miejscem nowoczesnej dydaktyki, nowatorskich inicjatyw edukacyjnych oraz refleksji na temat współpracy środowisk szkolnych i muzealnego. 

 
Sztuka i nauka, eksperymenty i doświadczenie, wiedza i radość – to tylko kilka, wybranych słów, opisujących naszą misję.
 
MCES to odpowiedź na potrzeby nauczycieli związane z realizacją programu szkolnego. To wsparcie szkół w realizacji podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych i artystycznych oraz pomoc w  wykorzystaniu eksponatów muzealnych, jako źródeł historycznych i tekstów kultury. Współtworzenie tematów lekcji muzealnych, udział w warsztatach i seminariach z zakresu historii sztuki i muzealnictwa, realizacja autorskich projektów to tylko kilka propozycji wspólnych działań. 
 
Myśląc o uczniach dążymy do tego, aby każda lekcja była otwartym procesem, opartym na poszukiwaniach, osobistym kontakcie ze sztuką oraz dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami i emocjami. Nowoczesne i angażujące metody dydaktyczne łączymy z rozmowami o stylach i kierunkach w sztuce, a także o uczuciach, które wzbudza obserwacja doskonałości warsztatowej, niejednoznaczność ukazanego symbolu,  piękno kompozycji w dziele sztuki.
 
Centrum nastawione jest na szeroką współpracę z instytucjami muzealnymi w Polsce i na świecie. Chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem, budować razem z innymi muzeami bazę informacji, dobrych praktyk i inicjatyw kierowanych do szkół.
 
Zapraszamy do współpracy i tworzenia edukacyjnych projektów kulturalnych, w których szkoła – nauczyciele i uczniowie – będzie dla muzeum podmiotem i partnerem.
 
Zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej
Muzeum Narodowe w Warszawie
Katarzyna Ampt, Agnieszka Chabera, Edyta Rubka-Kostyra