Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Bezcenne. Nabytki MNW / 17 listopada 2016 - 12 lutego 2017

OPROWADZANIE KURATORSKIE
20 listopada / niedziela / 14.00

Spotkanie z Piotrem Pawłem Czyżem, kuratorem pokazu, oraz z Piotrem Rypsonem, zastępcą dyrektora MNW i kuratorem Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / zapisy* (od 9 listopada, Przyjaciele MNW od 2 listopada) / ok. 90 min
 

 

 

 

 

 

Fragment wystawy 'Bezcenne" z monitorem, na kórym pokazywana jest praca Zuzanny Janin pt. Majka z filmuSPOTKANIE Z ARTYSTKĄ

5 lutego/ niedziela / 12.00
U-via czyli w drodze. O wideo instalacji Majka z Filmu / Zuzanna Janin 

Projekt wideo Zuzanny Janin „Majka from the Movie” (2009–2012) powstał na bazie kultowego serialu „Szaleństwo Majki Skowron” w reżyserii Stanisława Jędryki, emitowanego przez TVP w latach 70-tych. Projekt Janin to wizja niekończącej się podróży głównej bohaterki. Narracja tego współczesnego serialu zbudowana jest w dużej mierze z fragmentów filmów i materiałów archiwalnych, których początkową cezurą jest 1968 rok.  

Artystka przyjmuje za punkt wyjścia serialową historię, która opiera się na pokoleniowym konflikcie pomiędzy ojcem a dorastającą córką, wskutek którego Majka – grana przez Janin nastolatkę – ucieka z domu i spędza lato na Mazurach, gdzie zaprzyjaźnia się z pomagającym jej chłopcem. W scenach nakręconych współcześnie pojawia się druga Majka (2009–2012), w którą wcieliła się córka Janin, Mel Baranowska. Sceny z jej udziałem artystka wmontowała w nagrania archiwalne. Nowa Majka jest odniesieniem do pierwowzoru, jak i rozbudowaną metaforą Janin jako twórczyni filmów. Artystka akcentuje w ten sposób własne przeżycia i uniwersalizuje je, zderzając z pamięcią zbiorową, obrazami historii powszechnej oraz współczesnymi problemami społecznymi i politycznymi.

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / zapisy* (od 24 stycznia, Przyjaciele MNW od 17 stycznia) / ok. 60 min

 

 


SPOTKANIA TEMATYCZNE
27 listopada, 4, 11, 18 grudnia, 8, 15, 22, 29 stycznia, 5, 12 lutego / niedziela / 14.00

zbiórka w holu głównym / bilet wstępu do MNW / zapisy* / 60 min

27 listopada
Miasto Święte, miasto idealne – „Widok Jerozolimy” Johanna Daniela Herza / Marcin Romeyko-Hurko

Rycina Herza jest znaczącym ogniwem w historycznej ikonografii i symbolice Jerozolimy, a także spektakularnym przykładem wizji miasta idealnego i urbanistycznej utopii. Monumentalny, graficzny widok Jerozolimy z lotu ptaka wirtuozersko odtwarza imaginowaną architekturę axis mundi i topografię wydarzeń biblijnych od dziejów króla Dawida po czasy apostolskie.

zapisy* (od 21 listopada, Przyjaciele MNW od 14 listopada)


 
4 grudnia
Orłowski, Łopieński, Wyczółkowski... Rysunki i grafika artystów polskich – odzyskane straty wojenne / Piotr Czyż

W roku 2014 do Muzeum Narodowego w Warszawie powrócił wyjątkowy zbiór prac rysunkowych i graficznych wybitnych artystów polskich, m.in. Aleksandra Orłowskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, Ignacego Łopieńskiego.

zapisy* (od 28 listopada, Przyjaciele MNW od 21 listopada)

 

 


11 grudnia
W kręgu darczyńców – sztuka współczesna / Katarzyna Janus-Borkowska

Prezentacja dzieł powstałych w XX i XXI wieku, ofiarowanych Muzeum w latach 2014–2016.

zapisy* (od 5 grudnia, Przyjaciele MNW od 28 listopada)
Spotkanie tłumaczone na język migowy PJM

 

 

 

 


18 grudnia
Oblicza buntu. Nowe prace w kolekcjach Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego / Joanna Torchała

Prace, które w ostatnich latach wzbogaciły zbiory Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, są bardzo różnorodne i trudno na pierwszy rzut oka wychwycić związki pomiędzy nimi. W ich genezie poszukamy przejawów buntu, które potraktować można jako wspólny mianownik tych obiektów. Inaczej wyraża się on w rysunku Dunikowskiego powstałym w obozie koncentracyjnym Auschwitz, a w inny sposób w twórczości artystek wpisujących się w nurt feministyczny: Marii Pinińskiej-Bereś i Marii Papa-Rostkowskiej.

zapisy* (od 12 grudnia, Przyjaciele MNW od 5 grudnia)

 


8 stycznia
Nowe dary i zakupy do Kolekcji Zbiorów Sztuki Nowoczesnej. Halicka, Malczewski, Rouba / Izabela Mościcka

Na pokazie prezentujemy ważne ze względów merytorycznych oraz artystycznych prace wybitnych artystów, m.in. Rafała Malczewskiego, Michała Rouby oraz Alicji Halickiej, powstałe w okresie międzywojennym. Zbiory wzbogaciły się o prace artystów młodego pokolenia: Przemysława Mateckiego, Nicolasa Grospierre’a, Olgi Mokrzyckiej-Grospierre, Maurycego Gomulickiego. Na uwagę zasługuje również pozyskanie obrazów klasyków polskiego malarstwa Stefana Gierowskiego i Łukasza Korolkiewicza.

zapisy* (od 2 stycznia, Przyjaciele MNW od 27 grudnia)

 


15 stycznia
Podróż w obrazie, podróże obrazu. „Chrzest dworzanina królowej etiopskiej”, Johanna Conrada Seekatza / Aleksandra Janiszewska

Spotkanie poświęcone ikonografii dzieła oraz jego burzliwej historii. Obraz, który trafił do zbiorów Muzeum już w 1879 roku, został skradziony podczas II wojny światowej. Do MNW wrócił dopiero w 2014 roku.

zapisy* (od 9 stycznia, Przyjaciele MNW od 2 stycznia)

 

 


22 stycznia
Portret jako spotkanie – wokół fotografii Andrzeja Georgiewa / Danuta Jackiewicz, Paweł Żak

Rozmowa o twórczości niedawno zmarłego wybitnego fotografika, cenionego autora portretów ludzi kultury i sztuki. Otrzymany w darze i włączony do zbiorów Muzeum portret poety Ernesta Brylla z 2003 roku jest znakomitym przykładem charakterystycznego stylu portretowania wypracowanego przez artystę.

zapisy* (od 16 stycznia, Przyjaciele MNW od 9 stycznia)

 


29 stycznia
Gierymski, Kossak, Norblin… Najnowsze zakupy do Kolekcji Rysunku Polskiego / Anna Rudzińska

Prezentowane po raz pierwszy rysunki – targ w ujęciu Jeana-Pierre`a Norblina, humorystyczna scenka rodzajowa Juliusza Kossaka i akwarela Aleksandra Gierymskiego z czasu pierwszego pobytu artysty w Paryżu – wyróżniają się unikatową ikonografią i wysoką jakością artystyczną.

zapisy* (od 23 stycznia, Przyjaciele MNW od 16 stycznia)

 

 


5 lutego
W kręgu darczyńców – sztuka dawna / Karolina Zalewska

Prezentacja dzieł powstałych między XVIII a XIX wiekiem, ofiarowanych Muzeum w latach 2014–2016.

zapisy* (od 30 stycznia, Przyjaciele MNW od 23 stycznia)

 

 

 

 


12 lutego
Fotograficzne spotkanie z historią. Zamek w Podhorcach w obiektywie Edwarda Trzemeskiego (1843–1905) / Katarzyna Mączewska

Zamek w Podhorcach, zwany Wersalem Podola, jest jedną z największych rezydencji obronnych Rzeczypospolitej. Serie fotografii prezentujących zamek i jego bogato wyposażone wnętrza wykonał jeden z cenionych fotografów lwowskich, Edward Trzemeski. Na co zwracał szczególną uwagę? Co dziś możemy odczytać z tych zdjęć? Prace znalazły się w zbiorach MNW w 2015 roku.

zapisy* (od 6 lutego, Przyjaciele MNW od 30 stycznia)

 

 


WYKŁADY NIEDZIELNE
15 stycznia / niedziela / 12.00
Ku pożytku dobra spólnego… Dary i darczyńcy w dziejach Muzeum Narodowego w Warszawie / Marcin Romeyko-Hurko

Muzeum, niezmiennie od ponad 150 lat swojego istnienia, znaczną część zbioru zawdzięcza hojności prywatnych i instytucjonalnych donatorów. Ofiarodawcy z kraju i całego świata przekazują dzieła sztuki, a nawet całe kolekcje, nierzadko gromadzone z myślą o wzbogaceniu zbiorów publicznych. Zaprezentujemy najciekawsze dary pozyskane przez Muzeum oraz przedstawimy sylwetki najbardziej zasłużonych darczyńców. Wykładowi towarzyszy prezentacja Księgi Darczyńców MNW.

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 70 min
Wykład tłumaczony na język migowy PJM

 

22 stycznia / niedziela / 12.00

O trudnej sztuce odzyskiwania dzieł sztuki / Monika Kuhnke

W czasie II wojny światowej Polska utraciła, nierzadko bezpowrotnie, dziesiątki tysięcy dzieł sztuki. Niepełna dokumentacja zbiorów oraz ich rozproszenie utrudniają poszukiwania, a w związku z tym – także restytucję. Mimo tych trudności Muzeum Narodowe w Warszawie może się pochwalić odzyskaniem blisko stu dzieł sztuki na przestrzeni minionych dwudziestu pięciu lat.
kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 70 min

 

29 stycznia / niedziela / 12.00

Szczęśliwe powroty, czyli restytucja dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej / Elżbieta Rogowska

Szacuje się, że w trakcie II wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu Polska utraciła blisko 70% dziedzictwa kulturowego. Przez cały okres okupacji zbiory publiczne, prywatne i kościelne padały ofiarą rekwizycji, rabunku i zniszczenia. Liczbę utraconych obiektów liczy się w dziesiątkach tysięcy. Dzięki współpracy wielu osób i instytucji niektóre z nich udaje się odnaleźć i odzyskać. W trakcie wykładu przedstawione zostaną niezwykłe losy dzieł sztuki, które po kilkudziesięciu latach szczęśliwie powróciły do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 70 min

 

 

 


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI
25 stycznia / środa / 15.30 – 18.00
Lekcja z kolekcją

Warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z budowaniem kolekcji muzealnej. Losy wybranych eksponatów oraz sposoby pozyskania ich do zbiorów MNW będą podstawą naszych działań.

zbiórka w holu głównym / wstęp wolny / zapisy* (od 18 stycznia)

 

 

 

 

 


WARSZTATY FAMILIJNE
5 lutego / niedziela / 11.00, uwaga zmiana godziny na 13.30
Warsztaty dla rodzin z dziećmi 5–12 lat

Jak rośnie Muzeum?
Poznamy ciekawe, nierzadko burzliwe losy dzieł prezentowanych na pokazie i opowiemy o trudach tworzenia muzealnej kolekcji.

zbiórka w holu głównym / bilet warsztatowy / zapisy* (od 30 stycznia, Przyjaciele MNW od 11 stycznia) / ok. 75 min

 

 

 

 


WARSZTATY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
15 grudnia / czwartek / 17.00

Spotkanie z wykorzystaniem audiodeskrypcji i materiałów dotykowych.

Na pokazie prezentowane są nabytki pozyskane przez Muzeum w ostatnich latach, dzieła zakupione, podarowane przez darczyńców, odzyskane po wojennych rabunkach. Na warsztatach poznamy losy wybranych eksponatów.

zbiórka w holu głównym / wstęp wolny / ok. 60 min


Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do Muzeum prosimy o kontakt z Działem Edukacji.
Zapraszamy zorganizowane grupy osób z dysfunkcją wzroku; udział w spotkaniach jest bezpłatny, terminy do uzgodnienia.

 

 


SPOTKANIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU
tłumaczone na język migowy (PJM)
11 grudnia / niedziela / 14.00
W kręgu darczyńców – sztuka współczesna / Katarzyna Janus-Borkowska

Prezentacja dzieł powstałych w XX i XXI wieku, ofiarowanych Muzeum w latach 2014–2016.

zapisy* (od 5 grudnia, Przyjaciele MNW od 28 listopada)


15 stycznia / niedziela / 12.00
Ku pożytku dobra spólnego… Dary i darczyńcy w dziejach Muzeum Narodowego w Warszawie / Marcin Romeyko-Hurko

kino MUZ / wtęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

 

 

FINISAŻ

12 lutego / niedziela  

12.00
Oprowadzanie kuratorskie – spotkanie z kustoszem Piotrem Pawłem Czyżem
zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu do MNW / ok. 60 min


14.00
Fotograficzne spotkanie z historią. Zamek w Podhorcach w obiektywie Edwarda Trzemeskiego / Katarzyna Mączewska

Zamek w Podhorcach, zwany Wersalem Podola, to jedna z największych rezydencji obronnych Rzeczypospolitej. Serie fotografii prezentujących zamek i jego bogato wyposażone wnętrza wykonał jeden z cenionych fotografów lwowskich, Edward Trzemeski. Co dziś możemy odczytać z tych zdjęć? Prace znajdują się w zbiorach MNW od 2015 roku.
zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu do MNW / zapisy* (od 6 lutego, Przyjaciele MNW od 30 stycznia) / ok. 60 min
 

16.00
W kręgu darczyńców – oprowadzanie po wystawie / Katarzyna Janus-Borkowska
zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu do MNW / ok. 60 min

 

 


ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
Zapraszamy zorganizowane grupy na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem.
Oprowadzamy w języku polskim i angielskim.


LEKCJE MUZEALNE uwzględniające pokaz
Witamy w Muzeum!
lekcja dla klas 0–III szkół podstawowych
W czasie wędrówki po galeriach porozmawiamy o tym, czym jest muzeum, po co powstało i jakie pełni funkcje. Poznamy różnicę między zabytkiem a eksponatem oraz odpowiemy na pytanie: co to jest arcydzieło?
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej: III, IV, V, VII, 4.1, 4.2, 4.3.


Moje Muzeum
lekcja dla klas IV–VI szkół podstawowych i gimnazjów

Muzeum Narodowe w Warszawie istnieje od 1862 roku. Przedstawimy ciekawą historię tej instytucji kultury, odpowiemy na pytania, co to jest muzeum, po co powstało i jak gromadzi swoją kolekcję.
Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotu plastyka: I, II, III, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 oraz przedmiotu historia i społeczeństwo: I, II, IV, V, 27.3, 27.4, 27.5.

 

 


PROWADZĄCY SPOTKANIA


Marcin Romeyko-Hurko – historyk sztuki, kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW. Zajmuje się badaniami nad grafiką europejską, głównie XVIII–XIX wieku, dawnym kolekcjonerstwem rycin.


Piotr Paweł Czyż – kurator pokazu, kustosz w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW.


Katarzyna Janus-Borkowska –  historyk sztuki, edukatorka MNW, autorka filmów dokumentalnych o sztuce.


Joanna Torchała – Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego.


Izabela Mościcka – Zbiory Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowe w Warszawie.


Aleksandra Janiszewska – kustosz w Zbiorach Dawnej Sztuki Europejskiej, specjalizuje się
w historii nowożytnej sztuki niderlandzkiej.


Danuta Jackiewicz – kurator Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych MNW.


dr Paweł Żak – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Anna Rudzińska – Kustosz, Kolekcja Rysunku Polskiego i Kolekcja Pasteli Polskich Gabinet Rycin i Rysunków MNW.


Karolina Zalewska – historyk sztuki, specjalizuje się w kwerendach archiwalnych
i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, edukatorka MNW.


Katarzyna Mączewska – Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne MNW, specjalizuje się w badaniu historycznych kolekcji ikonograficznych oraz problematyce dokumentacji zabytków w obrębie zaboru rosyjskiego oraz II Rzeczypospolitej.
 

dr Monika Kuhnke – historyk sztuki, radca generalny w Departamencie Prawno-Traktatowym, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, autorka kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji dotyczących problematyki strat wojennych, m.in. książki Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny.

 

Elżbieta Rogowska – Naczelnik Wydziału ds. Strat Wojennych, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zuzanna Janin (ur. 1961) – rzeźbiarka, autorka instalacji, wideo instalacji, fotografii i działań performatywnych. Studiowała na ASP w Warszawie, stypendystka École Cantonale d'Art du Valais, Sierre. Doktorat obroniła na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się tematyką miejsca, pamięci i czasu oraz problemem wykluczenia i nieobecności. Głównym motywem jej prac jest konceptualne podejście do wizualizacji procesów, zmian, porównań, ciągłości, tego co „pomiędzy”.

 


* Zapisy na spotkania na wystawie, warsztaty, zwiedzanie z przewodnikiem oraz na spotkania dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku: poniedziałki–piątki, 8.30–15.00, tel. +48 22 621 10 31 wew. 246 lub +48 22 629 50 60.


Koordynator programu edukacyjnego: