Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

MNW kolekcjonuje

MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022

 

PROGRAM WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

 

DOROŚLI i MŁODZIEŻ

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE

 

Zwiedzanie wystawy z kuratorem Piotrem P. Czyżem

14 maja i 23 lipca 2023 / niedziela / 18.15

zbiórka w Holu Głównym / bilety w cenie 40 i 25 zł dostępne w kasie MNW i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

dr Piotr P. Czyż – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1996 roku pracuje w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedmiotem jego zainteresowań jest kolekcjonerstwo grafiki, ekslibrisów oraz matryc, a także grafika końca XIX i pierwszych dwóch dekad XX wieku. Autor artykułów i współautor wystaw poświęconych kolekcjonerom, propagatorom sztuk graficznych i artystom, m.in. Dominikowi Witke-Jeżewskiemu, Leopoldowi Méyetowi, Hieronimowi Wilderowi, Leonowi Wyczółkowskiemu i Ignacemu Łopieńskiemu.

 

OPROWADZANIA NIEDZIELNE

 

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem / przewodniczką z Działu Edukacji MNW

14 (tłumaczone PJM), 21, 28 maja; 4, 11, 18, 25 czerwca; 2, 9, 16, 23, 30 lipca; 6, 13, 20, 27 sierpnia i 3 września 2023 / niedziela / 13.00 i 15.00

zbiórka w Holu Głównym / bilety w cenie 40 i 25 zł dostępne w kasie MNW i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 80 min

 

13.00

Oprowadzanie na wystawie „MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022”

Muzeum Narodowe w Warszawie stale uzupełnia i rozbudowuje swoją kolekcję. W latach 2017–2022 do zbiorów zakupiono m.in. dzieła Marca Chagalla, Francisca Goi, Meli Muter, Wojciecha Weissa oraz Stanisława Wyspiańskiego. Pozyskano także prace najwybitniejszych polskich artystek i artystów współczesnych, działających na wielu polach sztuki, m.in.: Zuzanny Janin, Grzegorza Kowalskiego, Zofii Kulik, Teresy Murak i Aleksandry Waliszewskiej. Na wystawie zostanie pokazany zróżnicowany wybór (ponad 120 dzieł) nabytków MNW z ostatnich sześciu lat. Ekspozycja pozwoli publiczności na poznanie fascynującego procesu rozbudowywania muzealnej kolekcji.

 

15.00
Chagall: oprowadzanie tematyczne na wystawie „MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022”

Pokaz obejmuje niedawno zakupioną kolekcję 14 prac Marca Chagalla na papierze, powstałych w latach 60. i 70. XX wieku. Są to sceny biblijne, martwe natury czy sceny rodzajowe, ukazane w charakterystycznej dla artysty konwencji przenikania się wątków fantastycznych z realistycznymi.

 

 

WYKŁADY CZWARTKOWE

 

20 i 27 lipca 2023 / czwartek / 18.00

Kino MUZ – Gmach Główny / wydarzenie transmitowane na Facebooku na profilu MNW / bezpłatne wejściówki dostępne w kasie MNW i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

20 lipca

Chagall. Apokalipsa i Ocalenie / Przemysław Głowacki

Na wykładzie skupimy się na losach Marca Chagalla w okresie II wojny światowej, prześledzimy jego dramatyczną ucieczkę z Europy do Stanów Zjednoczonych, a także zajmiemy się jego twórczością za Atlantykiem. W tym czasie nasilają się u niego tematy odnoszące się do tragedii bezpośrednio dotykającej Stary Kontynent. Holokaust szczególnie wstrząsnął artystą, który czuł się blisko związany ze swoimi żydowskimi korzeniami. Przyjrzymy się, jakie piętno odcisnęły te traumatyczne przeżycia na pracach artysty z ostatniego okresu jego twórczości. Wykład jest kontynuacją wcześniejszej prelekcji pt. „Chagall. Wojna i Rewolucja”, nagranej przy okazji pierwszej prezentacji rysunków artysty zakupionych do zbiorów MNW.   

wejściówki dostępne od 18 lipca

 

Przemysław Głowacki – historyk sztuki, który od wielu lat zajmuje się popularyzacją wiedzy o sztuce. Wiele lat pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie pełnił obowiązki zastępcy kierownika Działu Edukacji. Obecnie współpracuje z Zamkiem Królewskim w Warszawie i wieloma innymi instytucjami kultury. Jest wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego pasją jest zwiedzanie muzeów, prowadzi stronę poświęconą sztuce i wystawom www.artdone.pl.

 

 

27 lipca

Od koncepcji do realizacji. Jak powstawała wystawa „MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022” / Zuzanna Łąpieś i Piotr Paweł Czyż

Wykład składający się z dwóch części ma na celu przybliżenie sposobu pracy nad wystawą, od koncepcji i scenariusza po realizację projektu. Przy powstawaniu wystawy niezwykle ważna jest współpraca nie tylko kuratora z projektantem, ale wielu zaangażowanych w nią osób, które na różnych etapach mają w niej swój udział. Efekty prezentujemy naszej publiczności.

wejściówki dostępne od 25 lipca

 

Zuzanna Łąpieś – rysownik, projektantka produktu i grafiki użytkowej. Absolwentka Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2013 prowadzi Pracownię Technik Prezentacyjnych w Katedrze Podstaw Projektowania na macierzystej uczelni. Współpracowała m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodową Galerią Sztuki Zachęta, Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, Jednostką Wojskową GROM i Punch Punk Games.

 

dr Piotr P. Czyż – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1996 roku pracuje w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedmiotem jego zainteresowań jest kolekcjonerstwo grafiki, ekslibrisów oraz matryc, a także grafika końca XIX i pierwszych dwóch dekad XX wieku. Autor artykułów i współautor wystaw poświęconych kolekcjonerom, propagatorom sztuk graficznych i artystom, m.in. Dominikowi Witke-Jeżewskiemu, Leopoldowi Méyetowi, Hieronimowi Wilderowi, Leonowi Wyczółkowskiemu i Ignacemu Łopieńskiemu.

 

 

WIECZÓR W MUZEUM – SPOTKANIA TEMATYCZNE NA WYSTAWIE

 

19 i 26 maja; 2, 16, 23, 30 czerwca; 7, 14, 21 i 28 lipca 2023 / piątek / 18.30

zbiórka w Holu Głównym Gmachu Głównego MNW / spotkanie na wystawie / bilety w cenie 40 i 25 zł dostępne w kasie MNW i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

19 maja

Zbiory sztuki zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie / Ewa Orlińska-Mianowska

Spotkanie będzie poświęcone obiektom rzemiosła artystycznego w zasobach MNW – jak się tu znalazły, dlaczego warto je kolekcjonować i jaką rolę odegrały w historii sztuki.

bilety dostępne od 16 maja

 

Ewa Orlińska-Mianowska – historyczka sztuki, kuratorka Zbiorów Sztuki Zdobniczej, wieloletnia kustoszka Kolekcji Tkanin, autorka i współautorka katalogów, słowników, tekstów naukowych i popularnonaukowych. Popularyzatorka wiedzy o tkaninach zabytkowych i modzie historycznej. Kuratorka wystawy „Modny Świat XVIII i początku XIX wieku” (MNW, 2003).

 

 

26 maja

Zbiory Wzornictwa w Muzeum Narodowym w Warszawie / Anna Maga

Na wystawie możemy obejrzeć m.in. krzesło H 106, fotel „Ume”, talerze zdobione przez Aleksandrę Waliszewską czy serwis kawowy „Carry”. W czasie spotkania porozmawiamy o tym, dlaczego właśnie te obiekty zostały zakupione do kolekcji Wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie.

bilety dostępne od 23 maja

 

Anna Maga – historyczka sztuki i designu. Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Kuratorka Zbiorów Wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 1981 roku opiekuje się Kolekcją Wzornictwa w Polsce po 1918 roku. Współtworzyła wiele wystaw i towarzyszących im publikacji. Brała udział w przygotowaniu publikacji popularyzującej polski design za granicą – Out of the Ordinary. Polish Designers of the 20th Century (Adam Mickiewicz Institute, Warsaw 2011). Jest współkuratorką Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

 

2 czerwca
Od pomnika do królika / Joanna Torchała

Tematem spotkania będą nabytki do kolekcji rzeźby MNW. Zostaną przywołanie historie zakupu zarówno całych kolekcji (August Zamoyski), jak i pojedynczych obiektów. Opowiemy o trudnym procesie pozyskiwania odlewów, wyjaśnimy dlaczego do kolekcji rzeźby nabywane są także rysunki i inne przedmioty.
bilety dostępne od 30 maja

 

Joanna Torchała – historyk sztuki, kustosz w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmuje się badaniami nad rzeźbą współczesną oraz życiem i twórczością Xawerego Dunikowskiego. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw monograficznych i problemowych.
 

 

16 czerwca

„Wielu powiada, któż nam ukaże szczęście?” Marc Chagall i jego sztuka / dr Anna Manicka

Spotkanie będzie dotyczyło życia i twórczości Marka Chagalla ze szczególnym uwzględnieniem naszej kolekcji i jej historii. Życie Chagalla składało się ucieczek, najpierw z carskiej Rosji, potem z radzieckiej. A potem z ogarniętej wojną Europy do Stanów Zjednoczonych. Jest też historią narodu wybranego, zapisaną w kolorowych akwarelach ukazujących barwne sztetle, synagogi i kościoły, zwierzęta i kwiaty.

bilety dostępne od 13 czerwca

 

dr Anna Manicka – historyk sztuki i muzeolog. Od 1989 pracuje w Gabinecie Grafiki i Rysunków Współczesnych w Muzeum Narodowym w Warszawie, w latach 2019–2022 jako kurator. Zajmuje się twórczością Bronisława Wojciecha Linkego, grafiką dwudziestolecia międzywojennego i współczesną oraz tematyką katastrofizmu w sztuce XX wieku. 

 

 

23 czerwca
Muzeum kolekcjonuje zabytki chińskie i japońskie / Joanna Popkowska i Justyna Załęska

W czasie spotkania opowiemy o kolekcjach wschodnioazjatyckich w kontekście prezentowanych na wystawie zabytków. Począwszy od obiektów wykonanych z kamienia i metalu przedstawimy krótko historię i specyfikę zbiorów orientalnych MNW.
bilety dostępne od 20 czerwca

 

Joanna Popkowska – kustoszka kolekcji sztuki chińskiej w Zbiorach Sztuki Orientalnej MNW, sinolożka, prowadzi prace badawcze nad chińskim rzemiosłem artystycznym. Szczególnie intensywnie zajmuje się opracowywaniem i katalogowaniem wyrobów metalowych, zdobionych techniką emalii komórkowej, pochodzących ze zbioru Ignacego Jana Paderewskiego.

 

Justyna Załęska – japonistka, badaczka sztuki japońskiej. Odbyła staż w Fundacji Katarzyny Kozyry i praktyki w Muzeum Azji i Pacyfiku.
 

 

30 czerwca

Religia i wiara w kościele i w domu. Gdzie się znajdowały i do czego służyły dzieła sztuki z muzealnej galerii? / dr Grażyna Bastek

Dzieła sztuki zapełniające muzealne sale pełniły w przeszłości różnorodne funkcje i wypełniały rozmaite wnętrza w prywatnych rezydencjach i budynkach sakralnych. Na wystawie znalazły się dwa drewniane panele, malowane przez Cosimo Rossellego, dekorujące w XV wieku drzwi tabernakulum. A gdzie się znajdowały i jak funkcjonowały inne dzieła związane z religią i wiarą, obecnie eksponowane w Galerii Sztuki Dawnej? Czy przetrwały w całości, czy – podobnie jak dzieło Rossellego – rozproszone są w kolekcjach i muzeach świata?

bilety dostępne od 27 czerwca

 

dr Grażyna Bastek – historyczka sztuki i publicystka. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest również wykładowczynią Instytutu Historii Sztuki UW i Podyplomowych Studiów Muzealniczych. Specjalizuje się w historii nowożytnego malarstwa europejskiego i w technikach dawnych mistrzów. Jest autorką książki Warsztaty weneckie w drugiej połowie XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010. Zajmuje się popularyzacją historii sztuki, jej eseje o malarstwie ukazują się w „Newsweek Historia”, pisała również do magazynu „Vogue Polska”, kwartalnika „Przekrój” i Dwutygodnika.pl. W II programie Polskiego Radia współtworzy audycję „Jest taki obraz”. W 2020 roku wydała dwa tomy esejów o malarstwie Rozmowy obrazów, w których dzieła mistrzów dawnych i nowoczesnych połączone są za sprawą podejmowanych tematów lub środków artystycznych. Książki te nagrane są również w postaci audiobooka, a czyta je autorka.

 

 

7 lipca
Nie tylko „Japonka” Bilińskiej. Zakup blisko stu pamiątek po paryskiej Académie Julian / Renata Higersberger
Pod koniec 2021 roku muzeum warszawskie zakupiło duży zbiór pamiątek po słynnej paryskiej Académie Julian – prywatnej uczelni artystycznej działającej od 1868 roku na zasadach koedukacyjnych. Wśród jej uczniów byli cieszący się dziś światową sławą artyści, uczęszczała tam również Anna Bilińska. Kupione bezpośrednio od syna ostatniego dyrektora akademii André Del Debbio pamiątki, m.in. prace najlepszych uczennic (jak Kobieta w kimonie z japońską parasolką Bilińskiej), archiwalia oraz sprzęty uczelniane, stanowią wyjątkową dokumentację początków edukacji artystycznej kobiet.
bilety dostępne od 4 lipca
 
Renata Higersberger – historyczka sztuki, kustosz w Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 roku w MNW. Kuratorka wystaw, m.in: „Artystka. Anna Bilińska 1854–1893” (2021) oraz warszawskiej odsłony wystawy „Olga Boznańska 1865–1940” (2015). Prowadzi badania i publikuje prace z zakresu malarstwa polskiego 2. poł. XIX i pocz. XX w., głównie malarzy okresu Młodej Polski i twórców związanych ze środowiskiem paryskim oraz działalności edukacyjnej Académie Julian i twórczości jej uczennic. Monografistka kolekcjonera Ignacego Korwin-Milewskiego.

 

 

14 lipca
Dlaczego fotografia? O historii budowania kolekcji fotografii w MNW i wybranych nabytkach z ostatnich lat / Katarzyna Mączewska
Podczas spotkania porozmawiamy m.in. o historii gromadzenia w Muzeum fotografii oraz wyjątkowości tej kolekcji. Przy wybranych nabytkach fotograficznych z ostatnich lat opowiemy m.in. o okolicznościach powstania portretu księcia Adama Czartoryskiego autorstwa słynnego francuskiego fotografa Nadara oraz o tym, czy fortepian królowej Marysieńki znajdujący się dawniej w rezydencji w Podhorcach rzeczywiście ma cokolwiek wspólnego w królową… 
bilety dostępne od 11 lipca
 
Katarzyna Mączewska – historyczka sztuki, muzealniczka, kuratorka wystaw i inwentaryzatorka zabytków, zajmuje się m.in. kolekcjami ikonograficznymi zabytków oraz działalnością artystów i fotografów dokumentujących polskie dziedzictwo kulturowe w 2. poł. XIX i 1. poł. XX wieku. Autorka artykułów naukowych, tekstów popularnonaukowych, not katalogowych, biogramów, redaktorka naukowa publikacji. Współorganizatorka konferencji „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność” (2018). W MNW pracuje na stanowisku kustosza-kuratora w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych.

 

 

21 lipca      SPOTKANIE ODWOŁANE
Plakat. Nabytki w kontekście kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie / Izabela Iwanicka-Dzierżawska
Spotkanie będzie dotyczyło trzech plakatów zakupionych do kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie i prezentowanych na wystawie. Przyjrzymy się ich historii, analogiom i roli jaką odgrywają w historii sztuki oraz kolekcji Muzeum Plakatu.
 
Izabela Iwanicka-Dzierżawska – historyczka sztuki, muzealniczka, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w Muzeum Plakatu w Wilanowie, zajmuje się historią polskiego plakatu.

 

 

28 lipca
Od Schongauera do Wyspiańskiego. Najnowsze nabytki w zbiorach Gabinetu Rycin i Rysunków / dr Joanna Sikorska i dr Piotr P. Czyż

Najnowsze nabytki Gabinetu dają doskonały wgląd w charakter i zróżnicowanie kolekcji rysunkowo-graficznej Muzeum. Są wśród nich zarówno prace pozwalające wniknąć w proces powstawania dzieła sztuki, jak i będące „dziełami finalnymi” (pastele Anny Bilińskiej i Stanisława Wyspiańskiego). Obok rysunków pojawia się też grafika – intrygująca ikonograficznie rycina Francisca Goi jest nie tylko mistrzowskim przykładem posługiwania się technikami graficznymi, ale subiektywnym komentarzem artysty na temat przemian zachodzących we współczesnym mu świecie.

bilety dostępne od 25 lipca

 

dr Joanna Sikorska – historyk sztuki, kurator Gabinetu Rycin i Rysunków MNW, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na grafice niemieckiej i włoskiej XV i XVI wieku, a także na recepcji wczesnych rycin i ich relacjach z innymi dyscyplinami sztuki. Jest autorką i współautorką licznych publikacji oraz wystaw w MNW (ostatnio „Cranach. Natura i sacrum”, 2021/2022).

 

dr Piotr P. Czyż – historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1996 roku pracuje w Gabinecie Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedmiotem jego zainteresowań jest kolekcjonerstwo grafiki, ekslibrisów oraz matryc, a także grafika końca XIX i pierwszych dwóch dekad XX wieku. Autor artykułów i współautor wystaw poświęconych kolekcjonerom, propagatorom sztuk graficznych i artystom, m.in. Dominikowi Witke-Jeżewskiemu, Leopoldowi Méyetowi, Hieronimowi Wilderowi, Leonowi Wyczółkowskiemu i Ignacemu Łopieńskiemu.

 

 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

3 czerwca i 1 lipca 2023 /sobota / 13.00

zbiórka w holu głównym w MNW / bilety w cenie 30 zł dostępne w kasie MNW i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 120 min

 

3 czerwca

Wielka podróż / Monika Miżołębska

Termin „Grand Tour” oznaczał niegdyś edukacyjną podróż, która pozwalała młodym arystokratom na poznanie odmiennych od ojczystych pejzaży, upodobań mieszkańców innych krajów i ich sztuki. W wyniku tej powolnej, pełnej wrażeń wyprawy kształtował się artystyczny smak, a po powrocie powstawały zarówno nowe rezydencje, jak i kolekcje sztuki. Przewodnim motywem warsztatów będzie podróż, pełna zagmatwanych wskazówek i inspirujących historii o słynnych artystach i miejscach, które warto odwiedzić.

bilety dostępne od 30 maja

 

Monika Miżołębska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Edukatorka i wykładowczyni Działu Edukacji MNW, autorka audiodeskrypcji w Galerii Sztuki Średniowiecznej MNW. Najnowszym przedmiotem jej zainteresowania jest historia kulinariów, pogranicze sztuki i historii obyczajów.

 

 

1 lipca

A Ty co kupiłbyś do swojej kolekcji? / Romualda Radwańska

W latach 2017–2022 zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie powiększyły się o ponad 800 pozycji. Zapraszamy uczestników spotkania do refleksji, które z dzieł prezentowanych na wystawie wybraliby do swoich prywatnych kolekcji. Porównamy kryteria Państwa wyboru z tymi, którymi kierują się muzealnicy. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się również, skąd biorą się środki na finansowanie muzealnych zakupów i w jaki sposób przebiega taki proces. 

bilety dostępne od 27 czerwca

 

Romualda Radwańska – absolwentka studiów podyplomowych z historii sztuki Collegium Civitas, nauczycielka, edukatorka i wykładowczyni współpracująca z Działem Edukacji MNW. 

 

 

 

DZIECI I RODZINY

 

RODZINNE NIEDZIELE

 

21 maja, 18 czerwca, 2 lipca 2023 / niedziela / 10.15 i 12.15

zbiórka w Holu Głównym Gmachu Głównego MNW / bilety dla dziecka 20 zł, bilety dla kolejnego dziecka 5 zł, bilety wstępu dla opiekuna 20 zł; dostępne w kasie MNW i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 80 min

 

21 maja

Muzeum – zrób to sam! / Karolina Kierzkowska
Skąd się biorą eksponaty w muzeum? W jaki sposób docierają do muzealnych galerii? Podczas zwiedzania wystawy poznamy niedawno nabyte dzieła sztuki, dowiemy się, kto to jest kolekcjoner oraz opowiemy o trudach tworzenia muzealnej kolekcji. Na koniec utrwalimy temat w praktyce, tworząc swój wyjątkowy „dom dla sztuki”.

bilety dostępne od 16 maja

 

Karolina Kierzkowska – historyczka sztuki, edukatorka, stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. Pracuje w szkole jako nauczycielka plastyki i techniki. W MNW prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych, lekcje muzealne, warsztaty rodzinne oraz warsztaty dla seniorów.

 

 

18 czerwca

Co nowego słychać w muzeum? / Rita Twardziak

Przyjrzymy się najnowszym zakupom do kolekcji Muzeum Narodowego i zastanowimy się, jakie stoją za nimi historie. Jak trafiły do muzeum? Co nam opowiadają? Razem postaramy się ich uważnie posłuchać.

bilety dostępne od 13 czerwca

 

Rita Twardziak – historyczka sztuki, doktorantka UW, edukatorka, nauczycielka historii sztuki w warszawskich liceach. Związana również z Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, oddziałem MNW. Zajmuje się sztuką i architekturą średniowiecza oraz historią rzeźby i mediów przestrzennych.

 

 

2 lipca 2023 

Jak zbudować kolekcję? / Ewa Krawczyk

W czasie spotkania przyjrzymy się kilku dziełom nabytym przez MNW w ciągu ostatnich sześciu lat. Porozmawiamy o kulisach zakupów: kto decyduje o wyborze, jakie są jego kryteria. Poruszymy temat funduszy. Podczas warsztatów każda rodzina stanie się na chwilę zespołem kolekcjonerów i skompletuje grupę dzieł do własnej galerii.

bilety dostępne od 27 czerwca

 

Ewa Maria Krawczyk – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2008 roku współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie jako edukatorka. W swojej twórczości zajmuje się głownie technikami tradycyjnymi, takimi jak malarstwo olejne i rysunek.

 

 

 

WYDARZENIA DOSTĘPNE

 

24 czerwca / sobota / 11:00
Nowe w Muzeum / oprowadzanie z audiodeskrypcją

Zachwycające prace Stanisława Wyspiańskiego, Meli Muter i Marca Chagalla, kultowe zestawy porcelany miśnieńskiej i ćmielowskiej, unikatowe plakaty i wyroby sztuki orientalnej... Łączy je jedno – w ostatnich latach wzbogaciły kolekcję Muzeum Narodowego w Warszawie. Przybliżymy historię najciekawszych obiektów zakupionych do naszych zbiorów. Opowiemy, jakie były początki kolekcji MNW oraz w jaki sposób dziś buduje ono i uzupełnia swoją kolekcję. Czy chodzi wyłącznie o wielkie nazwiska?

Oprowadzanie przeznaczone jest dla osób niewidomych, słabowidzących i osób im towarzyszących.

Podczas oprowadzania wykorzystamy pomoce angażujące różne zmysły.

wstęp bezpłatny, zapisy od 20 czerwca pod adresem [email protected] i telefonicznie pod nr 22 629 50 60. Osoby, które potrzebują pomocy w dotarciu do Muzeum, prosimy o taką informację podczas zapisów.

 

 

 

ZAJĘCIA NA ZAMÓWIENIE

 

LEKCJE MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLI I KLAS 1–3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Tworzymy kolekcję
Skąd biorą się eksponaty w Muzeum? Kto decyduje o ich wyborze? Gdzie można je kupić? Co się z nimi dzieje, gdy trafią do Muzeum? Zapraszamy na zajęcia, podczas których obejrzymy niedawno zakupione dzieła sztuki i porozmawiamy o tym, jak tworzy się kolekcję muzealną. Na koniec spróbujemy stworzyć własną!

koszt: 250 zł od klasy plus 1 zł od ucznia
 

 

OPROWADZANIA Z PRZEWODNIKIEM

 

Zapraszamy grupy i gości indywidualnych do zwiedzania wystawy z naszymi przewodnikami i przewodniczkami. Terminy i godziny zajęć dostosowujemy do potrzeb zamawiających.

Zamówić można oprowadzania dla dorosłych oraz oprowadzania rodzinne.

Szczegółowe informacje przekazujemy drogą mailową, prosimy o kontakt pod adresem: / koszt: 250 zł plus bilety w cenie 25 zł od osoby

 

 

 

AUDIOPRZEWODNIKI I DRUK EDUKACYJNY

Podczas zwiedzania wystawy zachęcamy do korzystania z audioprzewodnika w języku polskim i angielskim oraz przewodnika w PJM. Nagrania są dostępne bezpłatnie na stronie www.mnw.art.pl/multimedia


Przed wejściem na wystawę znajdują się bezpłatne druki edukacyjne dla dzieci pomagające w aktywnym zwiedzaniu. Powodzenia!

 

 

 

Koordynacja programu wydarzeń edukacyjnych: , / Dział Edukacji