Kolekcja malarstwa polskiego od 1764 r. do 1914 r.