Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Papież awangardy. Tadeusz Peiper / 28 maja - 30 sierpnia 2015

Józef Pankiewicz, Ulica w MadryciePROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE
Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie


Zwrotem ku teraz pragnie być ZWROTNICA – napisał Tadeusz Peiper w pierwszym numerze swojego czasopisma. Program towarzyszący wystawie ma na celu przedstawienie idei i dorobku awangardy pierwszych dekad XX wieku nie tylko w kontekście ówczesnych przemian społecznych, kulturowych i politycznych, ale również w odniesieniu do współczesności.
Muzeum Narodowe zaprasza gości na tradycyjne oprowadzanie kuratorskie, jak również wykłady czwartkowe i tematyczne spotkania na wystawie. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w spacerach po Warszawie śladami międzywojennej awangardy. Specjalnie dla dzieci oraz opiekunów zaplanowano warsztaty familijne, inspirowane pokazywanymi na wystawie dziełami. Przez całe wakacje MNW zaprasza młodzież do udziału w twórczych warsztatach poświęconych związkom sztuki i techniki.
Część wydarzeń będzie tłumaczona na język migowy (PJM), dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowano specjalne warsztaty z wykorzystaniem rekwizytów dotykowych, audiodeskrypcji, tyflografik oraz muzyki. Bezpłatne druki dla dzieci i dorosłych ułatwią interaktywne poznawanie ekspozycji. Wystawę będzie można zwiedzać z audioprzewodnikiem (w języku polskim i angielskim).
Grupy zorganizowane Muzeum zaprasza na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (także w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim).
 

 

OPROWADZANIE KURATORSKIE

31 maja / niedziela / 18.15

Spotkanie z kuratorem wystawy, dr. Piotrem Rypsonem, wicedyrektorem ds. naukowych i kuratorem Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie.

zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min / obowiązują zapisy* (od 18 maja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Gleizes, Le coupleWYKŁADY CZWARTKOWE

28 maja  Ultraizm – awangarda w sieci – Madryt, Buenos Aires, Lyon, Kraków / Juan Manuel Bonet

11 czerwca Mapa architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej / dr hab. Andrzej Szczerski

25 czerwca (Anty)estetyka ciała w „Księdze pamiętnikarza” Tadeusza Peipera / dr hab. Jarosław Fazan

9 lipca Kontrasty, konwergencje i przypadki: formiści i ultraiści / dr Inés R. Artola

23 lipca Władysław Strzemiński w sieci kontaktów międzynarodowej awangardy / Paulina Kurc-Maj

6 sierpnia Zwrotnice awangardy / dr hab. Iwona Luba

20 sierpnia Awangarda i sport / dr Przemysław Strożek

3 września (Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wykładu. Wykład odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia o godz. 12.00) W poszukiwaniu nowych dróg / prof. Stanisław Jaworski

 

 

 

 

 

czwartki / 18.00

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

28 maja

Ultraizm – awangarda w sieci – Madryt, Buenos Aires, Lyon, Kraków / Juan Manuel Bonet, dyrektor Instytutu Cervantesa w Paryżu

Ultraizm był pierwszym hiszpańskim literackim ruchem awangardowym. Narodził się w Madrycie, ale miał swoich przedstawicieli w Sewilli, Palmie de Mallorca, La Coruñi i innych hiszpańskich miastach. Na jego kształt wpłynęły rozmaite nurty – kubizm, futuryzm, ekspresjonizm, dadaizm, „ramonizm” i kreacjonizm Vicentego Huidobra. Zarówno Rafael Cansinos Assens, prorok ruchu, jak i Guillermo de Torre, jego lider, mieli kontakty z międzynarodówką dadaistyczną i konstruktywistyczną. Ultraistyczne pisma ilustrowali: Urugwajczyk Rafael Barradas, Argentynka Norah Borges, Francuzi Sonia i Robert Delaunayowie, Polak Władysław Jahl i Hiszpanie: Alberto, Francisco Bores, Pancho Cossío, Salvador Dalí, Daniel Vázquez Díaz. Jorge Luis Borges przeszczepił hiszpański ultraizm do rodzinnego Buenos Aires, z drugiej strony ultraiści współpracowali z awangardowymi czasopismami europejskimi. W Lyonie wydawano najbardziej osobliwe z nich – „Manomètre” – kierowane przez Émile’a Malespine’a. W Krakowie, w założonej przez Peipera „Zwrotnicy”, ukazywały się polskie przekłady ultraistów.

Wykład w języku hiszpańskim tłumaczony na polski. Osoby zamierzające wypożyczyć urządzenia audio prosimy o wcześniejsze przybycie.

 

11 czerwca

Mapa architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej / dr hab. Andrzej Szczerski, prezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, członek Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie

Wykład o architekturze modernistycznej z lat 1918–1939 w perspektywie jej związku z miejscem, w którym powstawała. Odrodzeniu państwa polskiego towarzyszyła zakrojona na szeroką salę modernizacja kraju, dlatego nowe gmachy budowano nie tylko w wielkich miastach, ale i w ośrodkach prowincjonalnych, jako świadectwo metropolitalnego rozwoju i awansu cywilizacyjnego. Obok powszechnie znanych zabytków modernizmu II RP na szczególną uwagę zasługuje dziedzictwo architektoniczne województw wschodnich, wciąż nieobecne w polskiej historii sztuki.

 

25 czerwca

(Anty)estetyka ciała w „Księdze pamiętnikarza” Tadeusza Peipera / dr hab. Jarosław Fazan (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Nieogłoszone dotąd późne zapiski Tadeusza Peipera są jedną z legend polskiej literatury nowoczesnej. Całość zachowanych notatek będzie udostępniona dopiero w 2019 roku. Niewielka ich część, przechowywana w Bibliotece Narodowej, to frapujący zapis zmagań niegdysiejszego „papieża awangardy”, dręczonego zaburzeniami psychicznymi i postępującą słabością ciała. Peiper tworzy jedyny w swoim rodzaju tekst somatyczny, w którym każdemu z elementarnych doznań fizycznych nadano sens – społeczny, polityczny i kulturowy.

 

9 lipca

Kontrasty, konwergencje i przypadki: formiści i ultraiści / dr Inés R. Artola, historyk sztuki i muzykolog współpracująca z Instytutem Kultury Polskiej w Madrycie

Przypadek sprawił, że pierwsze awangardowe ugrupowania w Polsce i Hiszpanii powstały w tym samym momencie – około 1918 roku. Dzięki kontaktom Tadeusza Peipera wiadomości o polskich formistach dotarły do hiszpańskich ultraistów. Wykład przybliży historię obu ruchów i twórczość związanych z nimi artystów.

 

23 lipca

Władysław Strzemiński w sieci kontaktów międzynarodowej awangardy / Paulina Kurc-Maj, kustosz w Dziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi

Tadeusz Peiper i Władysław Strzemiński poznali się najprawdopodobniej w 1922 roku. Wkrótce Strzemiński stał się głównym animatorem i propagatorem nowych, konstruktywistycznych tendencji w sztuce. Dzięki jego kontaktom z międzynarodowym środowiskiem artystycznym doszło do powstania Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej.

 

6 sierpnia

Zwrotnice awangardy / dr hab. Iwona Luba (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego)

Wykład poświęcony kontaktom Tadeusza Peipera ze środowiskiem awangardy artystycznej, skupionym wokół założonego przez niego czasopisma „Zwrotnica”.

 

20 sierpnia

Awangarda i sport / dr Przemysław Strożek (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

Zgodnie z postulatem zbliżenia sztuki do życia awangardowi twórcy często odwoływali się do sportu. Symbolem propagowanego ideału Nowego Człowieka stał się atleta. Fascynacja sportowym współzawodnictwem i rolą sportu w życiu społeczeństwa masowego znajdowała wyraz w wierszach futurystów i Peipera, a także w sztuce futurystycznej, dadaistycznej i konstruktywistycznej

 

3 września (Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu wykładu. Wykład odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia o godz. 12.00)

W poszukiwaniu nowych dróg / prof. Stanisław Jaworski (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

Postęp techniczny i przemiany cywilizacyjne na przełomie XIX i XX wieku odmieniły naszą codzienność. Nowe wynalazki – radio, telefon, samolot i samochód – zrewolucjonizowały metody komunikacji. Nic dziwnego, że młode pokolenie twórców, dorastające w nowej rzeczywistości, poszukiwało nowych form artystycznego wyrazu.

 

WOKÓŁ AWANGARDY: WIECZORNE ROZMOWYZygmunt Waliszewski, W loży

18 czerwca Czy Tadeusz Peiper był papieżem awangardy? / dr Piotr Rypson w rozmowie z Adreianą Prodeus

30 lipca Od krzemienia do smartfona / Łukasz Mirochaw rozmowie z Janem Stradowskim

czwartki / 19.30

Hol Główny / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

18 czerwca

Czy Tadeusz Peiper był papieżem awangardy? / dr Piotr Rypson, wicedyrektor ds. naukowych i kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, w rozmowie z Adrianą Prodeus, animatorką, dziennikarką, redaktorką programu „WOK. Wszystko o kulturze”, nadawanego w TVP2

 

30 lipca

Od krzemienia do smartfona / Łukasz Mirocha (Wydział „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim) w rozmowie z Janem Stradowskim, redaktorem prowadzącym miesięcznika „Focus”

Jedną z cech awangardy była fascynacja cudami techniki. Ludzka wynalazczość jest szczególną formą ewolucji – od najdawniejszych czasów wspomagamy nasze ciała i umysły za pomocą coraz bardziej wyrafinowanych technologii.

 

Fernand Leger, La roue...SPOTKANIA CZWARTKOWE NA WYSTAWIE

2 lipca Spotkanie na wystawie z prof. Waldemarem Baraniewskim
16 lipca Ekonomia w poezji i manifestach awangardy i futurystów / dr Michał Kłosiński

13 sierpnia Topografia krakowskiej awangardy / dr Jacek Olczyk
27 sierpnia Rewolucja na pięciolinii. Muzyka w czasach Miasta. Masy. Maszyny / Sergiusz Pinkwart

czwartki / 19.30

zbiórka przed wejściem na wystawę / bilet wstępu na wystawę / ok. 70 min / obowiązują zapisy*

 

2 lipca

Spotkanie na wystawie z prof. Waldemarem Baraniewskim (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

zapisy* (od 18 czerwca)

 

 

16 lipca

Ekonomia w poezji i manifestach awangardy i futurystów / dr Michał Kłosiński (Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Śląskim)

Ruchy awangardy i futurystów rozwijały się na tle dynamicznych przemian społeczno-ekonomicznych, silnie oddziałujących na sztukę i kulturę, czego świadectwem są artystyczne manifesty ogłaszane w latach dwudziestych ubiegłego wieku. W tym czasie w języku literackim i teoretycznych tekstach o sztuce pojawiają się odwołania i pojęcia z zakresu ekonomii.

zapisy* (od 2 lipca)

 

13 sierpnia

Topografia krakowskiej awangardy / dr Jacek Olczyk (Wydział Polonistyki UJ, Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu)

Rewolucyjna teoria estetyczna Tadeusza Peipera zrodziła się w małym, prowincjonalnym mieście, jakim był Kraków na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Mapa adresów, pod którymi się wykuwała, nie była zbyt rozległa: kilka mieszkań, zaprzyjaźnionych kawiarni i redakcji czasopism. Tyle wystarczyło, by przestawić sztukę i poezję na zupełnie nowe tory, pobudzić krytykę do myślenia, a twórców zjednoczyć pod wspólnym szyldem awangardy.

zapisy* (od 30 lipca)

 

27 sierpnia

Rewolucja na pięciolinii. Muzyka w czasach Miasta. Masy. Maszyny / Sergiusz Pinkwart, skrzypek, dziennikarz i edukator współpracujący z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie

Jakie były muzyczne sympatie i antypatie Tadeusza Peipera? Zapraszamy na skrzypcową podróż śladami „papieża awangardy”, od cesarsko-królewskiego Krakowa przez Paryż i Madryt aż do powojennej Polski. Prześledzimy, jaką drogę przeszła muzyka od czasów Straussa do twórczości Pendereckiego, porównamy jej ewolucję z ewolucją poezji i malarstwa.

zapisy* (od 13 sierpnia)

 

Kazimierz Podsadecki, Wenus AWYKŁADY NIEDZIELNE

31 maja (wykład tego dnia tłumaczony na Polski Język Migowy)

7, 14, 21 czerwca

5, 19 lipca

2, 16, 23, 30 sierpnia

niedziele / 12.00

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min


30 sieprnia zapraszamy na wykład W poszukiwaniu nowych dróg prof. Stanisława Jaworskiego


W pogoni za nowoczesnością. Tadeusz Peiper i awangarda

Nawoływali do palenia muzeów, odrzucali tradycyjne wyobrażenia o sztuce, a jako wzór doskonałości wskazywali precyzję i wydajność maszyn. Skąd wzięły się awangardowe ugrupowania, które skierowały sztukę europejską na nowe tory? Jakie idee im przyświecały? Wykład przybliży najważniejsze zjawiska artystyczne początku XX wieku: te, z którymi Peiper zetknął się podczas studiów w Berlinie, Paryżu i kilkuletniego pobytu w Hiszpanii, oraz te, które współtworzył już po powrocie do Polski.

 

 

Wykłady prowadzą historycy sztuki współpracujący z Działem Edukacji MNW:

dr Paweł Freus (7, 21 czerwca, 5 lipca)

Przemysław Głowacki (14 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia)

Karolina Zalewska (31 maja, 2, 23 sierpnia)

 

Henryk Strng, Miasto przyszłościSPACERY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
30 maja i 13 czerwca
Śladem warszawskiej awangardy

27 czerwca i 11 lipca Historia wyjątkowej przyjaźni

25 lipca i 8 sierpnia „Frontem do słońca, nie do rynsztoka”

22 sierpnia Maszyna do mieszkania

soboty / 16.00

udział bezpłatny / liczba miejsc ograniczona / obowiązują zapisy* / ok. 120 min

 

30 maja i 13 czerwca

Śladem warszawskiej awangardy

W jakich lokalach spotykali się warszawscy futuryści? Gdzie odbywały się wystawy grupy Blok? Spacer do miejsc związanych z warszawską awangardą artystyczną: klubu Pod Picadorem, cukierni Semadeniego i autosalonu Laurin & Klement.

zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązują zapisy* (od 18 maja i 1 czerwca)

 

 

 

 

27 czerwca i 11 lipca

Historia wyjątkowej przyjaźni

Na Saskiej Kępie do dziś stoi podwójny dom, który zaprojektowali i w którym mieszkali Bohdan Lachert i Józef Szanajca, awangardowi architekci związani z grupą Praesens. Na jego przykładzie sprawdzimy, jak w praktyce realizowano postulaty teorii nowoczesnej architektury.

zbiórka przy ul. Francuskiej 47 / zapisy* (od 15 i 29 czerwca)

 

25 lipca i 8 sierpnia

„Frontem do słońca, nie do rynsztoka”

W latach trzydziestych XX wieku wśród pól na obrzeżach Warszawy wyrosło robotnicze osiedle WSM Rakowiec. Zaprojektowane przez Helenę i Szymona Syrkusów było odpowiedzią na potrzebę taniego, a równocześnie funkcjonalnego i przyjaznego budownictwa mieszkaniowego. Czy architektom udało się spełnić te założenia?

zbiórka przed Urzędem Pocztowym nr 114 (ul. Pruszkowska 4d) / zapisy* (od 13 i 27 lipca)

 

22 sierpnia

Maszyna do mieszkania

Spacer śladami Barbary i Stanisława Brukalskich, małżeństwa architektów, projektantów wielu domów mieszkalnych na warszawskim Żoliborzu. Sprawdzimy, czy w przypadku budownictwa mieszkaniowego możliwe jest pogodzenie wymogów funkcjonalnych z wymaganiami estetyki.

zbiórka przy wyjściu ze stacji metra Plac Wilsona (na rogu ul. J. Krasińskiego i J. Słowackiego) / spacer 22 sierpnia tłumaczony na język migowy (PJM) / zapisy* (od 10 i 24 sierpnia)

 

Leon Chwistek, MiastoNIEDZIELE Z AWANGARDĄ

14 czerwca

5 lipca

23 sierpnia

W programie: wykład, warsztaty familijne, spotkanie tematyczne na wystawie i w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku.

 

14 czerwca / niedziela / 10.00–18.00

 

11:00 i 13:00

Artystyczne eksperymenty / warsztaty dla rodzin z dziećmi 5–12 lat, z podziałem na grupy wiekowe

Czy ze słów można namalować pejzaż a z figur geometrycznych ułożyć ludzką sylwetkę?

zbiórka w Holu Głównym / bilet warsztatowy / ok. 90 min / obowiązują zapisy* (od 1 czerwca)

 

 

 

 

12:00

W pogoni za nowoczesnością. Tadeusz Peiper i awangarda / wykład niedzielny

Nawoływali do palenia muzeów, odrzucali tradycyjne wyobrażenia o sztuce, a jako wzór doskonałości wskazywali precyzję i wydajność maszyn. Skąd wzięły się awangardowe ugrupowania, które skierowały sztukę europejską na nowe tory? Jakie idee im przyświecały? Wykład przybliży najważniejsze zjawiska artystyczne początku XX wieku: te, z którymi Peiper zetknął się podczas studiów w Berlinie, Paryżu i kilkuletniego pobytu w Hiszpanii, oraz te, które współtworzył już po powrocie do Polski.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

15.00

…rozognić miłość do nowości… / spotkanie tematyczne na wystawie i w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku

Naczelnym hasłem awangardy było tworzenie nowego świata i nowej sztuki. Kubizm, unizm, konstruktywizm to tylko przykłady licznych kierunków i teorii, powstałych na początku XX wieku. Co kryje się za tymi nie zawsze zrozumiałymi pojęciami?

zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu na wystawę / ok. 60 min

 

5 lipca / niedziela / 10.00–18.00

 

11:00 i 13:00

Świat maszyn / warsztaty dla rodzin z dziećmi 5–12 lat, z podziałem na grupy wiekowe

Maszyny i wynalazki fascynowały artystów. Jedni czynili je tematem swoich prac, inni traktowali samochód jako dzieło sztuki.

zbiórka w Holu Głównym / bilet warsztatowy / ok. 90 min / obowiązują zapisy* (od 22 czerwca)

 

12:00

W pogoni za nowoczesnością. Tadeusz Peiper i awangarda / wykład niedzielny

Nawoływali do palenia muzeów, odrzucali tradycyjne wyobrażenia o sztuce, a jako wzór doskonałości wskazywali precyzję i wydajność maszyn. Skąd wzięły się awangardowe ugrupowania, które skierowały sztukę europejską na nowe tory? Jakie idee im przyświecały? Wykład przybliży najważniejsze zjawiska artystyczne początku XX wieku: te, z którymi Peiper zetknął się podczas studiów w Berlinie, Paryżu i kilkuletniego pobytu w Hiszpanii, oraz te, które współtworzył już po powrocie do Polski.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

15:00

Sztuka i technika / spotkanie tematyczne na wystawie i w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku

Nie wolno psuć piękna dzieł techniki. Nie należy nawet uzupełniać ich jakimiś dodatkami artystycznymi – taką opinię można odnaleźć na stronach czasopisma „Blok”. Rozwój techniczny silnie oddziałał na sztukę. Maszyna pojawiła się jako temat artystyczny, produkcja przemysłowa była stawiana za wzór pracy, a nowe wynalazki – takie jak film – stały się artystycznym tworzywem.

zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu na wystawę / ok. 60 min

 

23 sierpnia / niedziela / 10:00–18:00

 

11:00 i 13:00

Miasto przyszłości / warsztaty dla rodzin z dziećmi 5–12 lat, z podziałem na grupy wiekowe

Jak sto lat temu ludzie wyobrażali sobie świat w przyszłości? Czy współczesne miasta odpowiadają ich przeczuciom? A jak my wyobrażamy sobie miasta roku 2115?

zbiórka w Holu Głównym / bilet warsztatowy / ok. 90 min / obowiązują zapisy* (od 10 sierpnia)

 

12:00

W pogoni za nowoczesnością. Tadeusz Peiper i awangarda / wykład niedzielny

Nawoływali do palenia muzeów, odrzucali tradycyjne wyobrażenia o sztuce, a jako wzór doskonałości wskazywali precyzję i wydajność maszyn. Skąd wzięły się awangardowe ugrupowania, które skierowały sztukę europejską na nowe tory? Jakie idee im przyświecały? Wykład przybliży najważniejsze zjawiska artystyczne początku XX wieku: te, z którymi Peiper zetknął się podczas studiów w Berlinie, Paryżu i kilkuletniego pobytu w Hiszpanii, oraz te, które współtworzył już po powrocie do Polski.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

15:00

Między futurologią a science fiction / spotkanie tematyczne na wystawie i w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku

Na ile wyobrażenia miasta malowane przez Leona Chwistka i futurologiczne prognozy publikowane w ówczesnej prasie okazały się tylko efektownymi wizjami, a na ile trafnymi przepowiedniami?

zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu na wystawę / ok. 60 min

 

Marek Włodarski,AWANGARDA DZIŚ - SPOTKANIA DYSKUSYJNE NA WYSTAWIE

13 czerwca Nowa sztuka dla nowego człowieka
27 czerwca Ku świetlanej przyszłości

11 lipca Maszyna – najlepszy przyjaciel człowieka?
25 lipca Granice sztuki

soboty / 13:00

Tadeusz Peiper, podobnie jak inni przedstawiciele awangardy, marzył o radykalnej przemianie nie tylko sztuki, ale i świata. W czerwcu i lipcu zapraszamy na spotkania, których tematem będą modernistyczne teorie i utopie oraz ich wpływ na współczesność.

zbiórka w Holu Głównym / bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

 

 

13 czerwca

Nowa sztuka dla nowego człowieka

Abstrakcyjne czy kubistyczne obrazy często wydają się niezrozumiałe. Podobnie były odbierane przez dużą część publiczności sto lat temu, a przecież artyści awangardowi postulowali zbliżenie sztuki do zwykłych ludzi. Jak wytłumaczyć tę sprzeczność?

 

27 czerwca

Ku świetlanej przyszłości

Zachłyśnięcie optymizmem – tak można określić postawę wielu artystów tworzących w latach dwudziestych XX wieku. Na czym fundowali swoją wiarę w skuteczne rozwiązanie wielkich problemów cywilizacji?

 

11 lipca

Maszyna – najlepszy przyjaciel człowieka?

W dobie cyfryzacji trudno sobie wyobrazić życie bez smartfonów i komputerów. Jak na nowinki technologiczne patrzono na początku XX wieku? Jakie nadzieje z nimi wiązano? Czego się obawiano?

 

25 lipca

Granice sztuki

Początek XX wieku wywrócił dotychczasowe pojmowanie sztuki i dzieła sztuki. Jak ten przełom wpłynął na twórczość kolejnych pokoleń artystów?

 

Kazimierz Podsadecki, Kompozycja bezprzedmiotowaAWANGARDA DLA MŁODYCH - WARSZTATY WAKACYJNE

8, 15, 22, 29 lipca,

5, 12, 19, 26 sierpnia

środy / 11.00

To co przed godziną fascynowało, po dwu godzinach już nie interesuje nikogo – brzmi jak definicja naszych czasów? Tymczasem już 90 lat temu artyści głosili takie opinie. W miesiące wakacyjne zapraszamy do udziału w artystycznych poszukiwaniach i eksperymentach pod hasłem Miasto. Masa. Maszyna.

zbiórka w Holu Głównym / udział bezpłatny / obowiązują zapisy* / ok. 120 min

 

8 lipca i 5 sierpnia

Litera – słowo – typografia

Typografia jest sztuką, kształty liter mogą wyrażać ducha epoki. Kroje czcionek projektowali najwięksi artyści, m.in. Henryk Stażewski. Spróbujemy zaprojektować własną czcionkę i użyć jej do wydrukowania własnych haseł-manifestów.

zapisy* (od 24 czerwca i 22 lipca)

 

15 lipca i 12 sierpnia

Światło i barwa

Światło wywołuje w Naturze ruch kolorów. Inspirując się słowami Roberta Delaunay'a spróbujemy zamknąć światło i barwy w dynamicznej, trójwymiarowej formie rzeźbiarskiej.

zapisy* (od 1 i 29 lipca)

 

22 lipca i 19 sierpnia

Peiper machine – papier maché

Co, według Henryka Berlewiego, łączy artystę za maszyną? Tworzenie „mechano-dzieł” spróbujemy połączyć z całkiem współczesnymi ideami – recyklingiem i ekologią.

zapisy* (od 8 lipca i 5 sierpnia)

 

29 lipca i 26 sierpnia

Sztuka hałasu

Czy może być coś przyjemniejszego dla ucha nowoczesnego człowieka niż ryk samolotów i hałas ulicy? Nawiązując do pomysłów Luigiego Russola i Henryka Berlewiego z muzealnych i miejskich odgłosów stworzymy dźwiękową rzeźbę-orkiestrę.

zapisy* (od 15 lipca i 12 sierpnia)

 

Juan Gris, La bouteilleOPROWADZANIA PO WYSTAWIE W RAMACH PROGRAMU „WAKACJE W MNW”

3, 17, 31 lipca

14, 21, 28 sierpnia

piątki / 13.00

W lipcowe i sierpniowe piątki zapraszamy na otwarte oprowadzania po wystawie. O polskiej i światowej awangardzie opowiedzą edukatorzy i współpracownicy Działu Edukacji.

zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernand LegerWARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

13 czerwca / sobota / 11.00–15.00

„Burmistrz marzeń niezamieszkałych” – Tadeusz Peiper i awangarda

Wracając po I wojnie światowej do rodzinnego Krakowa, Tadeusz Peiper postawił sobie za cel skierowanie polskiej poezji i sztuki na nowe tory. Obeznany z nowymi trendami, z zainteresowaniem obserwował przemiany zachodzące w modernizującym się świecie – zarówno społeczne jak i techniczne. Na zajęciach omówimy główne kierunki i ugrupowania awangardowe, poddamy analizie stworzony przez Peipera program.

zbiórka w Holu Głównym / udział bezpłatny / obowiązują zapisy* (od 1 czerwca) / ok. 240 min. z przerwą kawową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
25 czerwca i 20 sierpnia / czwartki / 16:00

Spotkania z wykorzystaniem audiodeskrypcji, muzyki i ćwiczeń dotykowych. Poznamy syntetyczne rzeźby Augusta Zamoyskiego, futurystyczne wizje miasta Leona Chwistka i brzmienie awangardowej muzyki Manuela de Falli.

zbiórka w Holu Głównym / wstęp wolny / ok. 90 min

 

Zapraszamy zorganizowane grupy osób z dysfunkcją wzroku; udział w spotkaniach jest bezpłatny, terminy do uzgodnienia*.

 

Wystawie towarzyszą audiodeskrypcje. Urządzenia audio można bezpłatnie pobrać w Punkcie Informacji MNW.

 

 

 

 

 

Józef Pankiewicz, Martwa naturaSPOTKANIA I WYKŁADY TŁUMACZONE NA POLSKI JĘZYK MIGOWY

 

31 maja / niedziela / 12:00

W pogoni za nowoczesnością. Tadeusz Peiper i awangarda / wykład niedzielny

Nawoływali do palenia muzeów, odrzucali tradycyjne wyobrażenia o sztuce, a jako wzór doskonałości wskazywali precyzję i wydajność maszyn. Skąd wzięły się awangardowe ugrupowania, które skierowały sztukę europejską na nowe tory? Jakie idee im przyświecały? Wykład przybliży najważniejsze zjawiska artystyczne początku XX wieku: te, z którymi Peiper zetknął się podczas studiów w Berlinie, Paryżu i kilkuletniego pobytu w Hiszpanii, oraz te, które współtworzył już po powrocie do Polski.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

22 sierpnia / sobota / 16:00

Maszyna do mieszkania / spacer dla młodzieży i dorosłych

Spacer śladami Barbary i Stanisława Brukalskich, małżeństwa architektów, projektantów wielu domów mieszkalnych na warszawskim Żoliborzu. Sprawdzimy, czy w przypadku budownictwa mieszkaniowego możliwe jest pogodzenie wymogów funkcjonalnych z wymaganiami estetyki.

zbiórka przy wyjściu ze stacji metra Plac Wilsona (na rogu ul. J. Krasińskiego i J. Słowackiego) / udział bezpłatny / obowiązują zapisy* (od 10 sierpnia)

 

Zorganizowane grupy osób z dysfunkcją słuchu zapraszamy na bezpłatne spotkania, w dogodnym terminie*.

 

Władysław Strzemiński, Kompozycja postsuprematyczna 2LEKCJE MUZEALNE, ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne wszystkich poziomów nauczania oraz osoby dorosłe na lekcje muzealne, zwiedzanie z przewodnikiem i oprowadzania muzyczne po wystawie „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie”.

Oprowadzamy w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

 

Tematy lekcji muzealnych:


Artysta w świecie maszyn / lekcja dla przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych

Co to znaczy „nowoczesny”? Co łączy sztukę z wynalazkami techniki?

 

Miasto. Masa. Maszyna / lekcja dla klas IV–VI szkół podstawowych i gimnazjów

Podczas zajęć przedstawimy najważniejsze kierunki sztuki dwudziestolecia międzywojennego.

 

Jak patrzeć na sztukę awangardową? / lekcja dla szkół ponadgimnazjalnych

Sztuka awangardowa często wydaje się niezrozumiała. Kubizm, formizm, konstruktywizm – nasze zajęcia pomogą odnaleźć się w mnogości artystycznych –izmów.

 

Na tropie Tadeusza Peipera / rodzinne zwiedzanie wystawy

Zapraszamy na podróż w czasie i przestrzeni – cofniemy się o sto lat i ruszymy tropem Tadeusza Peipera. Razem z naszym bohaterem odwiedzimy Paryż i Madryt, poznamy dzieła kubistów, futurystów i konstruktywistów. Zastanowimy się, jak wynalazki sprzed wieku zmieniły naszą codzienność i spróbujemy wyobrazić sobie świat w przyszłości.

 

*Zapisy na warsztaty, lekcje muzealne i zwiedzanie z przewodnikiem oraz na spotkania dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku przyjmujemy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub + 48 22 629 50 60

 

*To register for a guided tour at exhibition in English, Russian, French, German and Italian please call: +48 22 621 10 31 ext. 246, + 48 22 629 50 60 – from Monday to Friday, from 9 a.m. to 3 p.m.

 

Szczegółowe informacje na www.mnw.art.pl

 

Tytus Czyżwski, Portret Brunona JasieńskiegoAUDIOPRZEWODNIKI I DRUKI EDUKACYJNE

W Punkcie Informacji MNW można bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki z oprowadzaniem po wystawie (w języku polskim i angielskim). Audiodeskrypcje powstały we współpracy z Fundacją Kultura bez Barier.

 

[ikonka] audioprzewodnik

[ikonka] audiodeskrypcje

 

Przy wejściu na wystawę znajdą Państwo bezpłatne druki edukacyjne.
 

AUDIO GUIDES AND EDUCATIONAL LEAFLETS

Audio guides may be rented free of charge from the NMW information point. Audio tour is available in Polish and English. Audio descriptions were created in cooperation with the Culture without Borders Foundation.

Educational leaflets are provided free of charge at the exhibition entrance.


 

 

Koordynacja:

Pliki do pobrania

regulamin_spacerow_papiez_awangardy.pdf
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem spacerów towarzyszących wystawie