Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie.
Data publikacji strony internetowej: 2013-12-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne:
1. Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
2. W niektórych miejscach serwisu teksty są justowane.
3. W niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka.
4. Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
5. Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.
6. Na stronie są opublikowane dokumenty PDF, które nie są dostępne.
7. Niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo.
8. Strona nie ma wersji kontrastowej.
9. Nie ma możliwości zatrzymania slidera – „karuzeli”, w której prezentowane są zdjęcia na stronie głównej.
10. Podczas nawigacji po stronie czasami focus przestaje być widoczny.

Wyłączenia:
1. Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
3. Multimedia i inne materiały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Knapek, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 200 054. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3, 00–495 Warszawa

Wejście do muzeum znajduje się od Alej Jerozolimskich. Przed główną bramą są miejsca dwa parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia do budynku prowadzą schody, podnośnik pionowy oraz pochylnia, o nachyleniu 15,9%. Niektóre osoby mogą potrzebować pomocy asystenta. Szczegółowy opis drogi dojścia do gmachu głównego można przeczytać w zakładce „Muzeum dostępne”. W budynku przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewniają windy. W niektórych salach ekspozycyjnych konieczne jest skorzystanie z podnośników schodowych. Jedynym pomieszczeniem niedostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest Pasaż Porcelany na drugim piętrze. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. W toaletach na poziomie -1 oraz +2 są przewijaki. W Galerii Sztuki XIX Wieku (1 piętro) znajduje się pokój rodzinny i pokój wyciszenia. W każdą drugą i trzecią środę miesiąca od 16:00 do 18:00 obowiązują ciche godziny. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Obok punktu informacji znajduje się plan tyflograficzny budynku. Ponadto w Informacji można wypożyczyć podręczny plan tyflograficzny na czas wizyty w muzeum. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Pętle indukcyjne znajdują się w kasach, szatniach, informacji, sali kinowej, sali edukacyjnej i czytelni biblioteki.

Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02–958 Warszawa

Uwaga! Ze względu na prace remontowe Muzeum Plakatu jest zamknięte do odwołania.

Muzeum Plakatu leży w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Najbliższy parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w okolicach kościoła św. Anny, ok. 350 metrów od Muzeum Plakatu. Droga z parkingu do Muzeum Plakatu wyłożona jest tzw. kocimi łbami. W Muzeum Plakatu zbiory prezentujemy w dwóch wolnostojących, niepołączonych ze sobą pawilonach. Pawilon pierwszy – przed drzwiami wejściowymi do Muzeum jest jeden stopień. Na potrzeby osób z/na wózkach pracownicy rozkładają metalową rampę. Na parterze nie ma barier architektonicznych. W przestrzeni ekspozycyjnej stoją w odstępach co 4 i co 3 metry wąskie słupy. Słupy mają kolor szary i mogą nie wyróżniać się z kolorystyki otoczenia. Na antresolę można wejść jedynie schodami. Na parterze pawilonu pierwszego jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz przewijak. Pawilon drugi – wejście dla osób poruszających się na wózkach prowadzi przez bramę służbową, którą otwiera pracownik muzeum. Na parterze pawilonu nie ma barier architektonicznych. Do znajdującej się w nim antresoli prowadzą wyłącznie schody. Ze względu na brak dostępności antresoli nie eksponujemy w jej przestrzeni obiektów. Do pomieszczeń biurowych prowadzą schody. W budynku nie ma wind, platform przyschodowych ani podnośników. Do Muzeum Plakatu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Kasa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

Muzeum rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, ul. Puławska 113a 02–707 Warszawa

Droga do Muzeum prowadzi przez park. Szerokie, asfaltowe alejki są na niektórych odcinkach nierówne. Przy ulicy Puławskiej są ogólnodostępne, miejskie parkingi z wyznaczonymi pojedynczymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Polecamy podróż tramwajem – przystanek „Królikarnia” jest ok. 50 metrów od wejścia do parku. Budynek Muzeum rzeźby nie jest dostępny. Wejście do budynku wymaga pokonania kilkunastu stopni. Muzeum mieści się w zabytkowym pałacu i jego architektura uniemożliwia montaż standardowej platformy przyschodowej, rampy czy też podnośnika. Wewnątrz budynku przemieszczanie pomiędzy piętrami odbywa się wyłącznie po trzybiegowych schodach prawoskrętnych. Wewnątrz budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W jednej z toalet jest przewijak. Do Muzeum rzeźby i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Kasa wyposażona jest w pętlę indukcyjną.

 

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Zamkowa 49, 05–480 Otwock Wielki

Do Muzeum Wnętrz najłatwiej dojechać jest samochodem. Na terenie muzeum jest parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Prywatne linie autobusowe dojeżdżają z Warszawy do Karczewa, oddalonego od Otwocka Wielkiego o 3 km. Najbliższa stacja kolei, PKP Otwock, znajduje się ok. 10 km. od Muzeum Wnętrz. Z parkingu do budynku Muzeum Wnętrz oraz parku prowadzi ścieżka wyłożona tzw. kocimi łbami. Ma ok. 100 metrów długości. Alejki w parku są asfaltowe i szerokie. Stoją przy nich ławki. Do Muzeum Wnętrz wchodzi się bezpośrednio z poziomu ścieżki. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe. Po otwarciu jednego skrzydła przejście ma szerokość 86 cm. Na parterze nie ma progów ani schodów, przejścia do kolejnych pokoi mają ok. 136 cm szerokości. W jednym miejscu przejście pomiędzy pokojami ma ok. 1 metra długości i 85 cm szerokości. Na piętro pałacu można wejść wyłącznie schodami zabiegowymi (krętymi). W Muzeum nie ma windy, platform przyschodowych ani podnośników. Na piętrze przejścia do niektórych pomieszczeń są wąskie – mają od 70 do 82 cm. Do jednego z pomieszczeń prowadzi stopień o wysokości 9 cm. W tym miejscu jest także obniżone przejście – ma ok. 170 cm. W budynku Muzeum, na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Do Muzeum Wnętrz i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów

Muzeum składa się z dwóch obiektów – zespołu pałacowo-parkowego w Nieborowie oraz ogrodu romantycznego w Arkadii. Zespół pałacowo-parkowy i ogród w Arkadii leżą w odległości 5 km od siebie. Do obydwu miejsc najłatwiej dojechać samochodem. W Nieborowie można skorzystać z prywatnych parkingów. Przed ogrodem w Arkadii jest parking gminny. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Łowiczu (autobus, TAXI), w Mysłakowie i Bednarach. Z Łowicza do Nieborowa jest 9,5 km. Z Mysłakowa do Arkadii jest 08, km, z Bednar do Nieborowa jest 4,5 km. Ze stacji PKP Łowicz podróż można kontynuować taksówką lub korzystając z usług prywatnych przewoźników.
Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie jest częściowo dostępny. W parku są szerokie aleje spacerowe z ziemno-żwirową nawierzchnią. Zejście do kanału to 8 kamiennych schodów, przy nich drewniana, stroma rampa.
Na terenie zespołu znajdują się następujące zabudowania obecnie dostępne dla zwiedzających:
1. Kordegarda – przy bramie wejściowej, pełni funkcję kasy. Budynek nie jest dostępny. Do okienka kasowego prowadzą 3 stopnie, bez rampy. W przypadku takiej potrzeby pracownik kasy wychodzi do osoby pragnącej zakupić bilet. Kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
2. Manufaktura – stała ekspozycja znajduje się na parterze. Do wejścia prowadzą 2 stopnie oraz ustawiona przy nich drewniana rampa. Wewnątrz można poruszać się bez przeszkód.
3. Przechowalnia owoców – obecnie mieści się tu sala edukacyjna. Aby do niej wejść należy zejść po 6 stopniach. Nie ma tu rampy ani platformy przyschodowej..
4. Pałac – ekspozycja znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Wejście dla gości jest po lewej stronie, w wieży. Prowadzą do niego 2 stopnie i drewniana rampa. Szerokość drzwi i przejść umożliwia swobodne przemieszczanie się po parterze. Na piętro można wejść wyłącznie schodami zabiegowymi (krętymi). W budynku nie ma windy, podnośników ani platform przyschodowych. Pomiędzy niektórymi pomieszczeniami są progi od 1 do 5 cm wysokości.
5. Stara oranżeria – ekspozycja roślin oranżeryjnych. Wejście do wnętrza to 3 stopnie w dół, bez rampy.
6. Nowa oranżeria – w sezonie letnim mieści się tu kawiarnia. Wejście do budynku to jeden stopień w dół, przy których znajduje się drewniana rampa. Podłoga pomieszczenia usypana jest ze żwirku. Na trawniku przed Nową oranżerią ustawione są leżaki.
7. Toalety – na terenie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przewijak.
8. Biura – biura nie są dostępne. Obecnie trwają prace związane ze zmianami lokalizacji przestrzeni biurowej. W efekcie część z nich będzie dostępna. Ogród romantyczny w Arkadii jest dostępny. W parku są szerokie aleje spacerowe z ziemno-żwirową nawierzchnią. W parku są ławki oraz przenośne toalety. Obecny regulamin pozwala na wstęp do parku w Nieborowie i Arkadii z psami, w tym psami przewodnikami i psami asystującymi. Do budynków nie można wejść z psem. Pracujemy nad zmianą regulaminu. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Kasy Muzeum w Nieborowie oraz parku w Arkadii wyposażone są w pętle indukcyjne.


Informacje dodatkowe

Całkowitą dostępność strony internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów zapewni jedynie ich kompleksowa przebudowa. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów. Prace nad nim trwają od 2020 roku. Jeśli w opisie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują prosimy o kontakt z Anią Knapek, pełnomocnikiem Dyrektora ds. dostępności. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Strony Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów powstały w 2013 roku, ostatnia aktualizacja w zakresie funkcjonalności miała miejsce wiosną 2018 roku. Ich dostępność zapewni jedynie całkowita przebudowa.