Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Archiwum

Archiwum gromadzi materiały archiwalne związane z szeroko rozumianą historią i działalnością Muzeum Narodowego w Warszawie – od czasów jego powstania w 1862 r. jako Muzeum Sztuk Pięknych, aż do współczesności.

 
Najważniejszą i największą częścią zasobu Archiwum stanowią akta związane z działalnością statutową Muzeum, tj. gromadzeniem zbiorów (dary, zakupy, przekazy), organizacją ekspozycji i wystaw czasowych, działalnością naukową, edukacyjną, wydawniczą i konserwatorską, oraz akta związane z funkcjonowaniem instytucji: finansowe, administracyjne, osobowe.
 
W Archiwum znajdują się również spuścizny wybitnych naukowców, pracowników Muzeum (m.in. Tadeusza Dobrzenieckiego, Izydora Grzeluka, Hanny Jędrzejewskiej, Stanisława Lorentza, Kazimierza Michałowskiego, Krystyny Sroczyńskiej) i kolekcjonerów (Bronisława Krystalla), oraz archiwalia m.in. Zarządu Pałaców Cesarskich (1893-1914), Komisariatu Rządu na m.st. Warszawę (1919-1939), Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie (1927-1930), Miejskiej Komisji Opieki nad Zabytkami (1940-1944),Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego (1903-1943). Uzupełnieniem zbiorów archiwalnych są liczne wycinki prasowe i media internetowe.
 
Informacja o zbiorach
 
tel. +48 22 621 10 31 wew. 260, 272
 
Udostępnianie zbiorów
 
Zgodę na korzystanie z zasobu Archiwum wydaje Dyrektor lub Kurator Oddziału na pisemny wniosek zainteresowanego (przesłany w formie tradycyjnej lub elektronicznie na e-mail: ). Wniosek powinien zwierać dane kontaktowe, temat i zakres prowadzonych poszukiwań oraz cel udostępnienia (studenci winni dołączyć pismo polecające z uczelni). Udostępnienie materiałów archiwalnych odbywa się w pracowni naukowej Archiwum NMW.
 
Godziny otwarcia
 
wtorek – piątek w godz. 10.00–15.00
 
Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową lub telefoniczną z pracownikami Archiwum w celu umówienia wizyty.