Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów MNW

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoW sierpniu 2020 roku Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie podpisał umowę na dofinansowanie kolejnych prac digitalizacyjnych w ramach projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 
Dofinansowanie w wysokości 15 306 884,82 zł zostało przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. 
 
Projekt współfinansowany jest również ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 w wysokości 2 803 898,93 zł. 
 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 19 976 387,57 zł brutto.
 
Celem projektu jest digitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i zwiększenie dostępności do cyfrowych zasobów poprzez ogólnodostępną platformę Cyfrowe MNW.
Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem realizowanego obecnie przez MNW, ze środków POPC Poddziałanie 2.3.2., projektu Otwarte Narodowe Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Termin realizacji projektu: od 2020/08/01 do 2023/12/31
 
Cele bezpośrednie:
 • Przeprowadzenie digitalizacji 40 000 zinwentaryzowanych, cennych obiektów kultury - zasobów muzealnych Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • Opracowanie opisów metadanowych dla zasobów muzealnych poddanych digitalizacji i zapewnienie ich wysokiego poziomu naukowego i użyteczności.
 • Wzmocnienie potencjału technicznego i digitalizacyjnego Muzeum Narodowego w Warszawie poprzez niezbędne zakupy infrastruktury i prace adaptacyjne pomieszczeń.
 • Dalszy wzrost jakości, efektywności i wartości merytorycznej udostępnianych zasobów Muzeum Narodowego za pomocą serwisu zasilonego w nowe obiekty muzealne w formie cyfrowej.
 • Zakończenie elektronicznej ewidencji zbiorów MNW. 
 
 
Do projektu wytypowano obszerny zespół 40.000 zabytków i dzieł sztuki z 51 kolekcji tematycznych, wśród nich unikatowy zespół wyposażenia Muzeum w Nieborowie i Arkadii (Oddział MNW). 
 
Wszystkie zdigitalizowane obiekty będą udostępnione nieodpłatnie w serwisie Cyfrowe MNW – który będzie efektem realizowanego do grudnia 2020 r. projektu Otwarte Narodowe, zgodnie z wymogami WCAG 2.1, poziom AA. Projekt umożliwi skuteczny dostęp do bezcennych zasobów muzealnych, istotnych dla całej polskiej i europejskiej kultury.
 
Główne zadania projektowe skupiają się wokół dwóch tematów kluczowych dla cyfrowego udostępniania tj. metadanych opisowych oraz digitalizacji:
 • stworzenie profesjonalnej instrukcji opisu dzieła sztuki w systemie ewidencyjnym opartej o standard międzynarodowy - rekomendowany Categories for the Description of Works of Art, która będzie udostępniona dla innych muzeów. 
 • porządkowanie metadanych wraz ze słownikami oraz dokończenie elektronicznej ewidencji zbiorów zgodnie z nową instrukcją gwarantującą efektywne kwerendy na naszych zbiorach niezależnie od repozytorium. 
 • zakup nowego systemu do ewidencjonowania i zarządzania zabytkami - elementarne zadanie projektu.
 • niezbędne prace adaptacyjne dwóch pomieszczeń na pracownie renowatorskie (Gmach MNW) i digitalizacji zabytków (Muzeum Plakatu).
 • zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji oraz sprzętu i oprogramowania IT.
 • zatrudnienie zespołu ds. digitalizacji. 
 
Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu nr POPC.02.03.02-00-0019/19 pn. „HEREDITAS. DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE" można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub , za pomocą specjalnego formularza lub pod numerem telefonu: 22 315 22 56. 
 
Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: TUTAJ
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Osoba kontaktowa: 
Aleksandra Wieczorek – Kierownik projektu 
Muzeum Narodowe w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
T +48 22 621 10 31 wew. 287