Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria

Journal of the National Museum in Warsaw. New Series

ISSN 0509-6936

Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w wersji papierowej

Rada Naukowa

prof. Piotr Bieliński (Instytut Archeologii, UW), prof. Grażyna Jurkowlaniec (Instytut Historii Sztuki, UW), dr Agnieszka Rozales Rodriguez (Muzeum Narodowe w Warszawie / Instytut Historii Sztuki, UW)

Redakcja
Prof. dr hab. Jerzy Miziołek (redaktor naczelny), prof. Antoni Ziemba (redaktor naczelny), Piotr Borusowski (redaktor prowadzący), Anna Kiełczewska (redaktor językowy)

Adres redakcji
„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria / Journal of the National Museum in Warsaw. New Series”

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
email:


Lista recenzentów

dr Stijn Alsteens (Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork)
dr Yvonne Bleyerveld (Netherlandish Institute of Art History, The Hague)
prof. Elizabeth McGrath (The Warburg Institute, Londyn)
dr Anne-Marie Logan (USA)
Dr Yvonne Bleyerveld (Netherlands Institute for Art History RKD)
Prof. Ilja Veldman (University of Amsterdam)
Prof. Peter van den Brink (Aachen City Museum)
Dr Roger S. Wieck (The Morgan Library&Museum)
prof. Barbara Dąb Kalinowska (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Adam S. Labuda (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Magdalena Piwocka (Zamek Królewski na Wawelu)
dr hab. Andrzej Pieńkos (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
prof. Maria Poprzęcka (Instytut Artes Liberales, Warszawa)
dr hab. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Jerzy Zdrada (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Juliusz A. Chrościcki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
prof. Ryszard F. Mazurowski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
prof. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
prof. Elżbieta Jastrzębowska
dr Piotr Jaworski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski)
prof. Maria Kałamajska-Saeed (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk)
dr hab. Anna Sieradzka (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Iwona Luba (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
dr Wojciech Walanus (Instytut Historii Sztuki UJ)
dr Przemysław Deles (Zamek Królewski w Warszawie)
prof. Marcin Fabiański (Zamek Królewski na Wawelu)
prof. Janusz Danecki (Instytut Orientalistyczny, UW)
dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Narodowe w Poznaniu)