Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Aleksander Gierymski 1850-1901 / Program towarzyszący wystawie

20 marca – 10 sierpnia 2014

Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami, 1880-1881Wystawie Aleksander Gierymski 18501901 towarzyszy bogaty program wydarzeń. W pierwszą niedzielę trwania wystawy zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. Ponadto podczas wystawy zapraszamy na wykłady niedzielne, spotkania czwartkowe, niedziele ze sztuką końca wieku, warsztaty familijne, spotkania tłumaczone na PJM, warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku, warsztaty dla nauczycieli a nawet... grę miejską!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gierymski, Gra w mora, 1874OPROWADZANIE KURATORSKIE

23 marca / niedziela / 12.00

Spotkanie na wystawie z kuratorem Ewą Micke-Broniarek, kustoszem Zbiorów Sztuki Polskiej do 1914 w MNW
Wydarzenie tłumaczone na język migowy (PJM)

zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 60 min

 

 

 

 

 

WYKŁAD NIEDZIELNY Aleksander Gierymski, Wnętrze pracowni z sylwetkami dówóch mężczyzn, 2 poł.XIX   wieku

30 marca / 6, 13, 27 kwietnia / 4, 11, 18, 25 maja

1, 8, 15, 22, 29 czerwca / 6, 13, 20, 27 lipca / 3, 10 sierpnia

niedziele / 12.00

Aleksander Gierymski – poeta światła

Wykład przybliży biografię i artystyczne poszukiwania młodszego z braci Gierymskich. Prelekcje, prowadzone przez historyków sztuki Urszulę Król i Przemysława Głowackiego, wprowadzą w problematykę wystawy – pierwszego od 1938 roku tak wszechstronnego pokazu dorobku artysty.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gierymski, Most Ludwika w Monachium, ok. 1890SPOTKANIA I WYKŁADY CZWARTKOWE

27 marca / 3, 10, 17, 24 kwietnia / 8, 15, 22, 29 maja

5, 12, 26 czerwca / 3, 10, 17, 24, 31 lipca / 7 sierpnia

czwartki / 18.00

wykłady: Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 75 min

spotkania: sale wystawowe / zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę /liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

27 marca

Żydówka z pomarańczami – konserwatorska droga przez mękęwykład, Anna Lewandowska, Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW

Aleksander Gierymski był artystą niekonwencjonalnym pod każdym względem. Łamał stereotypy, do jakich przywykliśmy, myśląc o dziewiętnastowiecznych malarzach. Konserwacja jego dzieł to pasjonująca przygoda i podróż w nieznane. Podczas wykładu przedstawiona zostanie postać twórcy, który przez całe życie dążył do niedościgłego ideału artystycznego. Obserwacje konserwatora pracującego przez wiele miesięcy nad obrazami Gierymskiego ukażą artystę w kontekście metod pracy i rozwiązywania problemów malarskich.

 

3 kwietnia

Wykład architekta Tomasza Osięgłowskiego, projektanta aranżacji wystawy, pracownia Ultra Architects

 

10 kwietnia

Gierymski we wspomnieniach współczesnych – wykład, Ewa Micke-Broniarek, kurator wystawy, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW

Ceniony – niezrozumiany, sławny – nieznany, te stwierdzenia oddają recepcję twórczości Aleksandra Gierymskiego w polskim środowisku artystycznym 2. połowy XIX wieku. Ówczesna krytyka miała wyraźne kłopoty z określeniem charakteru sztuki nieprzystającej do jednoznacznych opisów i definicji. Podczas wykładu poznamy opinie o dziele artysty wyrażone przez Bolesława Prusa, Stanisława Witkiewicza oraz innych literatów, krytyków i dziennikarzy, którzy próbowali odnaleźć klucz do interpretacji twórczości malarza.

 

17 kwietnia

Muzyczne impresje – oprowadzanie po wystawie, Sergiusz Pinkwart, muzyk, dziennikarz i edukator, Dział Edukacji MNW

 

24 kwietnia (UWAGA! WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 8. MAJA)

Artysta w służbie prasy – prasa w służbie artysty. Aleksander Gierymski i warszawskie czasopisma ilustrowane – wykład, Kamilla Pijanowska, Gabinet Rycin i Rysunków MNW

Na łamach dziewiętnastowiecznych czasopism warszawskich ukazało się ponad 170 ilustracji wykonanych według prac Aleksandra Gierymskiego. Artysta tworzył rysunki specjalnie na potrzeby prasy. Były to m.in. motywy z Warszawy i innych polskich miast, seria przedstawiająca polskie pamiątki we Włoszech oraz liczne wizerunki młodych kobiet, spośród których wiele spełniło rolę „dziewczyn z okładki”. Osobną grupę ilustracji stanowiły reprodukcje obrazów olejnych malarza. Artysta często sam brał udział w ich przygotowaniu, wykonując rysunki według własnych płócien, a wtedy zdarzało się, że drzeworyty różniły się detalami od oryginałów. Popularność malarstwa Gierymskiego była tak duża, że niektóre czasopisma zamieszczały „pirackie” reprodukcje jego dzieł.

 

8 maja (UWAGA! WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 24. KWIETNIA)

Sportowa Warszawa w czasach Aleksandra Gierymskiego – wykład, dr Magdalena Bialic, Dział Edukacji MNW

Warszawskie obrazy Aleksandra Gierymskiego ukazują różne oblicza stolicy u schyłku XIX wieku. Kilka z nich to sceny ujęte nad Wisłą, przyciągającą w czasach artysty rzesze wodniaków, członków Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, którzy tworzyli podwaliny różnych dyscyplin sportowych w Warszawie. Zapraszamy na opowieść o stołecznych wielbicielach aktywności fizycznej, miejscach, gdzie mogli się jej oddawać oraz o strojach, które nosili.

 

15 maja

„...Nic dla efektu, wszystko dla prawdy” – wyjątkowe miejsce Aleksandra Gierymskiego w dziejach polskiej kultury artystycznej – wykład, dr hab. Anna Lewicka-Morawska, ASP

Wykład dotyczyć będzie recepcji sztuki Aleksandra Gierymskiego na gruncie kultury artystycznej. Obecność dzieł artysty w przestrzeni publicznej w Polsce, jak i refleksja o sztuce w końcu XIX i w XX wieku zostaną przedstawione w kontekście życia artystycznego we Francji i we Włoszech w tym czasie. W ten sposób będzie można pokazać szczególne miejsce Aleksandra Gierymskiego w dziejach polskiego malarstwa.

 

22 maja

We wspólnym grobie – wykład i dyskusja, dr Michał Laszczkowski, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego; Ewa Prządka, dziennikarka; Anna Rudzka, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP; Janusz Smaza, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP

Grób Aleksandra Gierymskiego na cmentarzu Campo Verano w Rzymie stał się miejscem wiecznego spoczynku dla kilkorga polskich artystów – Wiktora Brodzkiego, Antoniego Madeyskiego i Jadwigi Bohdanowiczowej, a czasowo także Jana Styki. Związki między tymi osobami tworzą niezwykłą historię o polskim życiu artystycznym w Wiecznym Mieście. Przeprowadzona w ubiegłym roku renowacja nagrobka przywróciła mu stan pierwotny, łącznie z odtworzeniem skradzionego ongiś popiersia Aleksandra Gierymskiego dłuta Antoniego Madeyskiego.

 

29 maja

Od świtu do zmierzchu – spotkanie na wystawie, Karolina Zalewska, historyk sztuki, Dział Edukacji MNW
Spotkanie z tłumaczeniem na język migowy (PJM)

 

5 czerwca

Czy Gierymski był genialnym artystą? – wykład, Anna Lewandowska, Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW

Zobaczymy, jak dzięki analizie ponad 100 obrazów olejnych, szkiców, rysunków i fotografii udało się odtworzyć sposób i metody pracy Aleksandra Gierymskiego oraz poznać indywidualizm artysty w podejściu do rozwiązywania problemów malarskich. Dlaczego Gierymski niszczył płótna, a później je naprawiał? Co było przyczyną, że wiele jego dzieł zostało zdublowanych albo otrzymało wtórne podobrazia? Skąd się wzięły siatki spękań na powierzchniach obrazów? Konserwacja prac Aleksandra Gierymskiego to wyjątkowe wyzwanie dla konserwatorów.

 

12 czerwca

Malarz i fotografia. O wykorzystaniu fotografii w warsztacie twórczym Aleksandra Gierymskiego – wykład, Anna Masłowska, Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne MNW

Wynalazek fotografii, ogłoszony w 1839 roku, był jednym z najbardziej rewolucyjnych odkryć XIX wieku. Wpłynął także bardzo znacząco na świat sztuki. To malarze należeli do grona pierwszych użytkowników i admiratorów nowego medium. Fotografia stała się szybko niezwykle pomocnym elementem w pracy twórczej artystów. Była nie tylko nowym, doskonalszym sposobem pozyskiwania perfekcyjnych szkiców z natury, ale też źródłem ikonograficznym, inspiracją wyobraźni, narzędziem odkrywania rzeczywistości i środkiem rekonstrukcji formalnego języka tradycyjnych sztuk. Podczas wykładu poznamy związki Aleksandra Gierymskiego z fotografią i dowiemy się, jak kontakt z tym medium wpłynął na jego malarstwo.

 

26 czerwca

Aleksander Gierymski okiem psychiatry i psychologa – wykład, dr n.med. Dorota Parnowska, psycholog kliniczny, prof.Tadeusz Parnowski, psychiatra, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Sposób malowania, zainteresowania twórcze i funkcjonowanie społeczne Aleksandra Gierymskiego stały się podstawą do oceny osobowości i diagnozy zaburzeń psychicznych artysty. Czy drażliwość, wybuchowość, zmienność nastroju, drobiazgowość dają podstawy do wysnucia hipotezy o chorobie? Czy wskazują jedynie na pewien typ osobowości, który pod wpływem niekorzystnych czynników (bieda, złe odżywianie, obcowanie z toksycznymi substancjami) powoduje trudności w funkcjonowaniu społecznym? Zapraszamy do poznania wyników badań psychologicznych i psychiatrycznych wyjątkowego pacjenta – Aleksandra Gierymskiego.

 

3 lipca

Rysunki dla prasy Aleksandra Gierymskiego – wykład, Anna Rudzińska, Gabinet Rycin i Rysunków MNW

Rysunki Aleksandra Gierymskiego, reprodukowane w warszawskich tygodnikach ilustrowanych, stanowią istotną pozycję w dorobku malarza tak ze względu na ich jakość artystyczną, jak i znaczącą liczbę. Podobały się wszystkim, mimo to rzadko były przedmiotem analizy krytyków. Tymczasem Gierymski w rysunkach przeznaczonych dla prasy starał się przekazać własną wizję rodzinnego miasta, jego charakter, klimat i światło. Pokazując współczesne życie i problemy, z jakimi borykała się Warszawa, dał on świadectwo własnej wrażliwości społecznej i politycznej. Podjął też próbę nawiązania kontaktu z czytelnikami i zapisania się w pamięci jako „ich” artysta.

 

10 lipca

Aleksander Gierymski. W kręgu europejskich inspiracji – wykład, dr Agnieszka Rosales Rodriguez, Instytut Historii Sztuki UW

Wykład będzie poświęcony analizie artystycznych związków malarstwa Aleksandra Gierymskiego z europejską sztuką 2. połowy XIX wieku, akademizmem, realizmem, naturalizmem, impresjonizmem i postimpresjonizmem. Polski malarz nieustannie konfrontował swoją wizję z najnowszymi osiągnięciami artystów niemieckich i francuskich, zwłaszcza podczas pobytu w Monachium i w Paryżu. Zagraniczna edukacja, podróże oraz świadomość zachodzących przemian artystycznych uczyniły z Gierymskiego malarza ambitnego, żywo reagującego na współczesne europejskie tendencje.

 

17 lipca

Kupiec wenecki” Aleksandra Gierymskiego a idea konwersji – wykład, dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM

Dzieło Aleksandra Gierymskiego Kupiec wenecki ukazuje wyjątkowe w tradycji obrazowej ujęcie sceny sądu, opisanej w sztuce Williama Szekspira. Przedstawia ona wydanie nakazu konwersji Żyda Shylocka. Wykład będzie propozycją odpowiedzi na pytanie, jaką postawę wobec idei konwersji reprezentował artysta.

 

24 lipca

Pracownia malarza. U Aleksandra Gierymskiego – wykład, Agnieszka Bagińska, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW

„Pracownia była wspaniała jako wyraz talentu – bez żadnej meskinerii, bez bibelotów i dywanów, była dostatnia, przepełniona, ale tylko talentem i osobowością malarza” – pisał o atelier Aleksandra Gierymskiego Stanisław Witkiewicz. Wykład będzie poświęcony monachijskim i warszawskim pracowniom artysty. Mimo że zachowało się niewiele przekazów ikonograficznych na temat tych miejsc, istnieje kilka opisów, które pozwalają na częściowe odtworzenie ich wyglądu, atmosfery i metod pracy malarza. Atelier malarza zostanie przedstawione na tle innych pracowni polskich artystów tworzących w tym samym czasie w Monachium i w Warszawie.

 

31 lipca

Artysta przełomu. Życie i twórczość Maksymiliana Gierymskiego – wykład, dr Aleksandra Krypczyk, kurator wystawy „Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja” w Muzeum Narodowym w Krakowie, Dział Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby MNK

„Artystą przełomu” nazwał Maksymiliana historyk sztuki Maciej Masłowski, definiując pozycję malarza w rodzimej sztuce tamtego czasu. Wykład zostanie poświęcony Maksymilianowi Gierymskiemu (1846–1874), przedwcześnie zmarłemu starszemu bratu Aleksandra. Maksymilian związany był z polską kolonią artystyczną w Monachium, wyróżniał się talentem, wywarł istotny wpływ na twórczość pozostałych członków tej społeczności. Jego życie i dorobek artystyczny zostaną omówione w kontekście międzynarodowego środowiska monachijskiego, z uwzględnieniem wpływu sztuki Gierymskiego na rozwój malarstwa polskiego w 2. połowie XIX wieku.

 

7 sierpnia

Zaginione obrazy Aleksandra Gierymskiego – wykład, Krystyna Znojewska-Prokop, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW

Kilkadziesiąt obrazów ze spuścizny Aleksandra Gierymskiego uległo rozproszeniu. Niektóre z nich zaginęły w nieznanych okolicznościach jeszcze przed 1939 rokiem, jednak większość prawdopodobnie została zniszczona w czasie II wojny światowej. Wykład przybliży historię kilku najważniejszych dzieł.

 

Aleksander Gierymski,  W altanie, 1882 NIEDZIELE ze sztuką końca wieku

30 marca, 13 kwietnia, 25 maja, 15 czerwca, 20 lipca

W programie: wykład, warsztaty familijne, spotkania tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku, spacery Warszawa Aleksandra Gierymskiego, śladami miejsc związanych z życiem i twórczością artysty

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gierymski, W atlanie - studium do obrazu30 marca / niedziela / 11.00–17.00

11.00

Oleś czy Aleksander? – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat*
Czy łatwo zostać artystą, kiedy ma się starszego brata, który jest sławnym malarzem? Może wystarczy malować jak brat ? A może trzeba  znaleźć  znaleźć własną, artystyczną drogę ? Na takie pytania poszukiwał odpowiedzi młody Aleksander Gierymski, który dla kolegów starszego brata Maksa był tylko małym Olesiem lub młodszym Gierymskim.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min

12.00

Aleksander Gierymski – poeta światła – wykład wprowadzający w tematykę wystawy

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

14.00

Sztab i generałowie sztuki, czyli o środowisku artystów polskich w Monachium – spotkanie tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku
„Każdy tu Niemiec chwast wyplenił i wygryzł mu łodygę przy samej ziemi, (...) rozkoszne zrobiło na mnie wrażenie miejsce w tym ogrodzie, gdzie w zakątku, (...) po kryjomu puściły się bujnie poczciwe nasze pokrzywy i tam siedzą, i patrzą w wodę; nie wiem, jak długo zdołają się ukryć, bo rosną coraz wyżej.” Józef Chełmoński, w liście pisanym z Monachium do Wojciecha Gersona „bujną pokrzywą” nazywał artystyczne środowisko malarzy polskich. Czy naturalność była ideałem piękna dla wszystkich naszych artystów bawiących w stolicy Bawarii? A może byli wśród nich tacy, którzy nad dzikie chwasty realizmu przekładali regularne klomby sztuki akademickiej?
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

15.00

Kronikarz dnia codziennego – spacer dla młodzieży i dorosłych*

Trasa prowadzi przez położone pod skarpą tereny nadwiślańskie, aż na Rynek Starego Miasta. Podczas spaceru poznamy Aleksandra Gierymskiego jako wnikliwego obserwatora codziennego życia miasta. Artystę, który dokumentował postaci z drugiego planu, niemal niezauważalne, a przecież niezbędne w normalnie funkcjonującej metropolii: piaskarzy, handlarki, rybaków, de facto esencję wielkiego miasta. To będzie również dobra okazja, aby poruszyć temat współpracy obu braci Gierymskich z czasopismami.

zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązują zapisy / ok. 120 min

 

*Zapisy prowadzimy od 17 marca, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo:
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem spaceru.

 

Aleksander Gierymski, W altanie - studium do obrazu13 kwietnia / niedziela / 11.00–17.00

11.00

W pracowni Aleksandra Gierymskiego – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat*
Co może się znajdować w pracowni malarza? Czy obraz można drapać i skrobać? Co to jest dublaż i krosna malarskie? Zapraszamy na warsztaty, w czasie których dowiemy się jak długo Aleksander Gierymski malował swoje obrazy i jakich narzędzi używał. Na koniec sami zobaczymy, czy łatwo jest być artystą.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min

12.00

Aleksander Gierymski – poeta światła – wykład wprowadzający w tematykę wystawy

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

14.00

Piętno Matejki i malarskie standardy patriotyzmu – spotkanie tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku

Zagraniczna bezmyślność, rzecz codzienna, banalna, bezmyślna – tak o obrazie Aleksandra Gierymskiego „Święto Trąbek” wypowiadał się Jan Matejko.  Głos Matejki, uważanego za niekwestionowany autorytet w dziedzinie sztuki, spowodował  krytykę twórczości Gierymskiego i postrzeganie go jako artystycznego intruza. Polski malarz w XIX wieku powinien bowiem dźwigać brzemię romantycznych powinności wobec narodu, malować obrazy przedstawiające historię lub ewentualnie szlacheckie mity i legendy. W twórczości Aleksandra Gierymskiego nie znajdziemy tego co powszechnie uważane było za sztukę polską, czyli „berła, korony i … konfederatki”.


zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

15.00

Gierymskich portret podwójny – spacer dla młodzieży i dorosłych*

Trasa wiedzie przez miejsca związane z życiem i twórczością starszego z braci, Maksymiliana. Poruszymy temat braterskiej przyjaźni i rywalizacji obu artystów. Podyskutujemy o granicach kompromisu zawodowego i prywatnego, roli mecenatu w życiu twórcy. Poznamy atmosferę warszawskich salonów XIX wieku, centrów życia akademickiego, artystycznego i rozrywkowego „prowincji Imperium” lub też, jak mówili inni, „Paryża Północy”.

zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązują zapisy / ok.120 min

 

*Zapisy prowadzimy od 31 marca od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo:
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem spaceru.

 

Aleksander Gierymski, W altanie - studium do obrazu25 maja / niedziela / 11.00–22.00

11.00

Artysta w podróży – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat*
Warszawskie Powiśle, place Rzymu, widoki Monachium, Paryża i Wenecji – to tylko niektóre motywy na obrazach Aleksandra Gierymskiego. Podczas warsztatów udamy się w podróż śladami artystycznych wędrówek malarza.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min

 

12.00

Aleksander Gierymski – poeta światła – wykład wprowadzający w tematykę wystawy

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

14.00

Lepiej być koniem wyścigowym w Polsce niż malarzem – o sytuacji artystów w 2. połowie XIX wieku – spotkanie tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku
Aleksander Gierymski latami zmagał się ze złą sytuacją materialną, ale jeszcze bardziej doskwierał mu brak uznania dla jego sztuki. Podczas spotkania zastanowimy się, czy podobne problemy dotykały artystów współczesnych Gierymskiemu. Skąd wziął się mit artysty niezrozumianego, samotnego, żyjącego w nędzy? Jaki był gust ówczesnej publiczności i co podobało się krytykom?
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

20.00

Światła Wielkiego Miastaspacer dla młodzieży i dorosłych*

Trasa prowadzi przez północne Śródmieście, poznamy miejsca związane z życiem Aleksandra Gierymskiego Porównamy, jak artysta przedstawiał Warszawę i inne miasta, w których przebywał, np. Monachium, Paryż, Rzym. Powiemy o nokturnach i roli światła w wedutach.

zbiórka na Dziedzińcu Lorentza MNW / obowiązują zapisy / ok.120 min

 

*Zapisy prowadzimy od 12 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo:
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem spaceru.

 

Aleksander Gierymski, W altanie - studium do obrazu15 czerwca / niedziela / 11.00–17.00

11.00

Nocne życie miasta – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat*
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min

12.00

Aleksander Gierymski – poeta światła – wykład wprowadzający w tematykę wystawy

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

14.00

Fascynujące Bronowice, zjawisko chłopomanii w sztuce polskiej 2. połowy XIX wieku – spotkanie tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

15.00

Kronikarz dnia codziennego – spacer dla młodzieży i dorosłych*

Trasa prowadzi przez położone pod skarpą tereny nadwiślańskie, aż na Rynek Starego Miasta. Podczas spaceru poznamy Aleksandra Gierymskiego jako wnikliwego obserwatora codziennego życia miasta. Artystę, który dokumentował postaci z drugiego planu, niemal niezauważalne, a przecież niezbędne w normalnie funkcjonującej metropolii: piaskarzy, handlarki, rybaków, de facto esencję wielkiego miasta. To będzie również dobra okazja, aby poruszyć temat współpracy obu braci Gierymskich z czasopismami.

zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązują zapisy / ok. 120 min

 

*Zapisy prowadzimy od 2 czerwca, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo:
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem spaceru.

 

Aleksander Gierymski, W altanie - studium do obrazu20 lipca / niedziela / 11.00–17.00

11.00

Pan w cylindrze maluje Warszawę – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat*
Jak zmieniła się Warszawa od czasu, kiedy Aleksander Gierymski przemierzał ją ze szkicownikiem pod pachą? Co to były omnibus, drynda i kocie łby? Naszym przewodnikiem po mieście będzie sam artysta.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 90 min

12.00

Aleksander Gierymski – poeta światła – wykład wprowadzający w tematykę wystawy

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 50 min

 

14.00

Patrząc w słońce, patrząc w mrok. Efekty luministyczne w malarstwie polskim XIX wieku – spotkanie tematyczne w Galerii Sztuki XIX Wieku
Oddanie na płótnie gry światła naturalnego i sztucznego, blasku pełnego słońca i wieczornego zmierzchu, czy jasności ulicznych lamp – to były wyzwania, z którymi zmierzyło się wielu polskich artystów. Jedni odwoływali się do tendencji impresjonistycznych, inni formułowali własne rozwiązania przedstawiania rozsłonecznionych pejzaży, mrocznych widoków miast, czy nastrojowych wnętrz. Obejrzymy dzieła m.in. Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Pankiewicza i Władysława Podkowińskiego, które ukazują różne ujęcia tematu światła, od realistycznego widzenia natury po próby uchwycenia nastroju przyrody, czy odkrywania jej ukrytych znaczeń.
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

15.00

Gierymskich portret podwójny – spacer dla młodzieży i dorosłych*

Trasa wiedzie przez miejsca związane z życiem i twórczością starszego z braci, Maksymiliana. Poruszymy temat braterskiej przyjaźni i rywalizacji obu artystów. Podyskutujemy o granicach kompromisu zawodowego i prywatnego, roli mecenatu w życiu twórcy. Poznamy atmosferę warszawskich salonów XIX wieku, centrów życia akademickiego, artystycznego i rozrywkowego „prowincji Imperium” lub też, jak mówili inni, „Paryża Północy”.

zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązują zapisy / ok.120 min

 

*Zapisy prowadzimy od 7 lipca, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo:
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem spaceru.

 

Aleksander Gierymski, Wieczór na Sekwanie II, 1892-1893FINISAŻ WYSTAWY

9 i 10 sierpnia / sobota i niedziela

W programie: wykłady, warsztaty familijne, spotkania na wystawie, spacer Światła Wielkiego Miasta, śladami miejsc związanych z życiem i twórczością artysty

Zapraszzmy do zapoznania się ze szczegółowym programem finisażu.

 

 

 

Plakat promujący grę miejską o Aleksandrze Gierymskim  GIERYMSKI GRA

29 marca, 12 kwietnia, 24 maja, 14 czerwca

soboty / 12.00

Muzeum Narodowe w Warszawie oraz portal kulturalny MAGAZYN zapraszają na grę miejską, której trasę wyznaczył sam Aleksander Gierymski. Zobaczymy miasto, jakiego nie znamy, Warszawę widzianą oczami autora Pomarańczarki. Na drużynę, która najlepiej poradzi sobie w rywalizacji, czekają atrakcyjne nagrody!

zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązują zapisy / wstęp wolny / ok. 4 godz.

Szczegóły na www.gierymski.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gierymski,DWUDNIOWE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

„Lepiej być koniem wyścigowym w Polsce niż malarzem”. Aleksander Gierymski i sztuka XIX wieku

1011 kwietnia, 89 maja, 56 czerwca / 16.00–18.00

W twórczości Aleksandra Gierymskiego odnajdujemy różne tendencje i kierunki panujące w sztuce 2. połowy XIX wieku. Artysta dążył to stworzenia nowych jakości niemieszczących się w granicach realizmu, impresjonizmu czy symbolizmu. Przekraczał też malarskie standardy patriotyzmu, jakie narzucił sztuce polskiej Jan Matejko. Gierymskiego nie interesowały szlacheckie mity, legendy ludowe, historie królów i bitew. Wybierał tematy codzienności, które stawały się pretekstem do artystycznych eksperymentów z kompozycją, światłem i materią malarską.

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli, w czasie których poddamy analizie twórczość Aleksandra Gierymskiego oraz przyjrzymy się kierunkom rozwoju sztuki polskiej i europejskiej w XIX wieku. Warsztaty poprowadzą: Przemysław Głowacki, Bożena Pysiewicz i Edyta Rubka-Kostyra, Dział Edukacji MNW.

 

zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo:

 

Aleksander Gierymski, Widok Wenecji, 4 ćw. XIX wiekuSPOTKANIE NA WYSTAWIE W RAMACH CYKLU „MAMY W MUZEUM”

10 kwietnia / czwartek / 11.00

spotkanie dla rodziców na urlopach macierzyńskich i tacierzyńskich

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gierymski,WARSZTATY DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

3 kwietnia, 12 czerwca / czwartki / 17.00

Spotkania z wykorzystaniem audiodeskrypcji, elementów muzycznych i ćwiczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku

zbiórka w Holu Głównym / wstęp wolny / ok. 90 min

 

Zorganizowane grupy osób niewidzących i niedowidzących zapraszamy na bezpłatne spotkania, w dogodnym terminie

zapisy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246

 

Wystawie towarzyszą audiodeskrypcje. Urządzenia z nagraniami można bezpłatnie pobrać w punkcie Informacji MNW

 

SPOTKANIA I WYKAleksander Gierymski, Piaskarze, 1887ŁADY DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Spotkania z tłumaczeniem na język migowy (PJM)

23 marca / niedziela / 12.00

Spotkanie na wystawie z kuratorem wystawy Ewą Micke-Broniarek

zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 60 min

 

27 kwietnia / niedziela / 12.00

Aleksander Gierymski – poeta światławykład wprowadzający w tematykę wystawy, Urszula Król, historyk sztuki, Dział Edukacji MNW

Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 60 min

 

29 maja / czwartek / 18.00

Od świtu do zmierzchu – spotkanie na wystawie, Karolina Zalewska, historyk sztuki, Dział Edukacji MNW

Zorganizowane grupy osób z dysfunkcją słuchu zapraszamy na bezpłatne spotkania, w dogodnym terminie

zapisy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246

 

Aleksander GIerymski, LEKCJE MUZEALNE, ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM I SPACERY WARSZAWA ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO

 

Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne wszystkich poziomów nauczania oraz osoby dorosłe na lekcje muzealne, zwiedzanie z przewodnikiem i oprowadzania muzyczne na wystawie „Aleksander Gierymski 1850–1901”

Oferujemy oprowadzania po wystawie w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim

Grupy dzieci i młodzieży, rodziny i odbiorców indywidualnych zapraszamy na spacery po Warszawie

 

Tematy lekcji muzealnych:

Malowanie, drapanie, skrobanie. W pracowni Aleksandra Gierymskiego – lekcja dla przedszkoli i klas I–III szkół podstawowych

Namalowanie obrazu to nie lada wyzwanie. Nie wystarczą płótno, farby i pędzle. Niektóre obrazy powstają miesiącami, a nawet latami. Aleksander Gierymski był artystą, który wielokrotnie przemalowywał swoje dzieła w poszukiwaniu niedościgłego ideału. Oglądając rysunki, szkice i prace skończone, sprawdzimy, czy udało mu się go osiągnąć.

 

Genialny outsider sztuki – lekcja dla klas IV–VI szkół podstawowych i gimnazjów

Genialny outsider, tak Aleksandra Gierymskiego nazwał Jan Cybis, oglądając jego wystawę w 1938 roku. Czy jest to określenie trafne w stosunku do artysty, który nie miał prowokacyjnej natury. Gierymski nie starał się obalać norm i kanonów, jednak stał się wzorem niezłomności, bezkompromisowości i prawdy. Poznajmy paradoksy, eksperymenty i nowoczesne dążenia artysty.

 

Artystyczny intruz czy Gerymius Dux? Aleksander Gierymski i sztuka polska XIX wieku – lekcja dla szkół ponadgimnazjalnych

Aleksander Gierymski w twórczości przekraczał malarskie standardy patriotyzmu, jakie narzucił sztuce polskiej Jan Matejko. Artystę nie interesowały szlacheckie mity, legendy ludowe, historie królów i bitew. Malarz wybierał tematy codzienności, które stawały się pretekstem do artystycznych eksperymentów z kompozycją, światłem i materią malarską. Mistrz Matejko nie rozumiał sztuki Gierymskiego, widział w niej „zagraniczną bezmyślność”, przestrzegał twórców, aby nie szli drogą, po której stąpa malarz. Zapraszamy, aby wbrew zakazom Matejki poznać artystyczne eksperymenty Gierymskiego, zwanego przez młodych artystów Gerymius Dux.

 

Zapisy na lekcje, zwiedzanie z przewodnikiem oraz spacery przyjmujemy w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246

 

To register for a guided tour at exibition in English, French, German and Italian please call: +48 22 621 10 31 ext. 246 – from Monday to Friday, from 9 a.m. to 3 p.m.

 

Koordynacja programu edukacyjnego: Bożena Pysiewicz, Edyta Rubka-Kostyra, Dział Edukacji MNW.

 

Zapraszamy do korzystania z audioprzewodników do wybranych dzieł z wystawy i obejrzenia na tabletach filmu z rejestracją konserwacji obrazów Aleksandra Gierymskiego oraz oprowadzania kuratorskiego. Muzyka wykorzystana na audioprzewodnikach pochodzi z albumów „Kolekcja Muzeum Narodowego: Pomarańczarka” i „Kolekcja Muzeum Narodowego: Święto Trąbek” z serii „Kolekcja Muzeum Narodowego” Warner Music Poland.
Dostępne są również audiodeskrypcje (dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku) oraz muzyczne ścieżki zwiedzania. Audioprzewodniki i tablety można bezpłatnie wypożyczyć w punkcie informacji MNW.

Audiodeskrypcje i tłumaczenia na język migowy powstały we współpracy z Fundacją Kultura bez Barier.