Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Ceramika Rafaela. Majolika istoriato ze zbiorów polskich.


PROGRAM DO WYSTAWY
Ceramika Rafaela. Majolika istoriato ze zbiorów polskich.

Muzeum Narodowe w Warszawie

18 marca - 16 maja 2010  

 


NIEDZIELE NA WYSTAWIE

21 marca
godz. 12.30

spotkanie z komisarzem wystawy Ewą Katarzyną Świetlicką
(obowiązuje bilet wstępu na wystawę)

 

16 maja

godz.12.30

 

Zapraszamy na wykład komisarz wystawy Ewy Katarzyny Świetlickiej

„Storia w majolice czasów renesansu”
(sala kinowa, wstęp wolny)

 

28 marca, 11, 18 i 25 kwietnia, 2 i 9 maja
godz. 12.30

„Renesans, Rafael i tajemnice majoliki”
wykłady w sali kinowej wprowadzające w tematykę wystawy
(wstęp wolny, ok. 50 minut)

 godz. 13.30 – tematyczne spotkania na wystawie (obowiązuje bilet wstępu na wystawę, ok. 30 minut)

 

28 marca – „Odrodzenie antyku w renesansowej Italii”
11 kwietnia – „Tematyka biblijna na majolice istoriato” - W związku z żałobą narodową spotkanie zostało odwołane.
18 kwietnia – „Dekoracja mitologiczna renesansowej ceramiki” - W związku pogrzebem Prezydenta RP spotkanie zostało odwołane.

25 kwietnia – „O popularności tematów z historii starożytnej w czasach odrodzenia”
2 maja – „Różnorodność treści włoskiej majoliki”
9 maja – „Grafika jako źródło tematów w epoce renesansu”

WARSZTATY DLA DZIECI
„Talerze pełne opowieści"
 
11 i 25 kwietnia, 9 maja

Zapraszamy na spotkanie w czasie którego wspólnie obejrzymy wystawę „Ceramika Rafaela. Majolika istoriato ze zbiorów polskich”. Przyjrzymy się niezwykłym naczyniom, które mimo upływu czasu nadal cieszą oko swoimi kolorami i blaskiem. Poznamy wybrane historie o bogach i bohaterach, a następnie wykonamy własne „talerze pełne opowieści”.


godz. 12.30 – dzieci w wieku 5–7 lat
godz. 13.30 – dzieci w wieku 8–10 lat
godz. 14.30 – dzieci w wieku 11–14 lat
(obowiązuje bilet wstępu na wystawę, dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny, ok. 60 minut)

 

W związku z żałobą narodową w dniu 11 kwietnia warsztaty dla dzieci zostały odwołane.

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

21 marca, godz. 13.15 (obowiązuje bilet wstępu na wystawę)

15 maja, godz. 20.00 (ilość miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w Informacji podczas Nocy Muzeów)

 

Spotkanie w Muzeum Narodowym w Warszawie to prezentacja rzemieślniczych metod wytwarzania oraz technologii seryjnej produkcji naczyń ceramicznych ze szczególnym uwzględnieniem porcelany, kamionki i majoliki. Od koncepcji, projektu po gotowy wyrób. Uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać naczynia ceramiczne z masy plastycznej lub lejnej, korzystając z form gipsowych. Zajęcia poprowadzi Bogdan Kosak, znany polski ceramik.

 

WYKŁADY CZWARTKOWE

godz. 17.30
sala kinowa, wstęp wolny, ok. 80 minut

 

15 kwietnia
„Storia w majolice czasów renesansu”
Ewa Katarzyna Świetlicka

W związku z żałobą narodową wykład został przełożony na 16 maja (niedziela) na godz. 12.30

22 kwietnia
„Rafael – książę malarzy”
dr Grażyna Bastek


29 kwietnia
„Triumf Miłości. Włoskie cassoni  w kulturze renesansowych Włoch”
Joanna Kilian-Michieletti

6 maja
„Między reprodukcją a wzorem. Funkcje grafiki w XV – XVI wieku”
dr Joanna Sikorska

13 maja
„Receptariusz szklarski Casparo Brunoro, czyli jak dawniej w Wenecji szkło robiono”
Aleksandra Kasprzak

WYKŁAD SPECJALNY (PIĄTEK)

16 kwietnia

godz.17.30
 „Lorenzo i Izabella. Prerafaelici i majolika Rafaela”
dr Katarzyna Murawska-Muthesius
W związku z żałobą narodową wykład został przełożony na 23 kwietnia (piątek) na godz. 17.30.

ZAJĘCIA DLA GRUP SZKOLNYCH

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy szkolne na lekcje muzealne związane z wystawą „Ceramika Rafaela. Majolika istoriato ze zbiorów polskich”

 

„Historie z garncarskiego pieca”
przedszkola oraz klasy  I-III szkoły podstawowej

W czasie zajęć zastanowimy się jak powstawały naczynia, które dziś znajdują się w muzealnych gablotach. Dlaczego są one tak pięknie dekorowane? Czy służyły tylko do podawania jedzenia? Dlaczego malowano na nich barwne opowieści? Zajęcia zakończy warsztat, w czasie którego zaprojektujemy nasze własne talerze.

„Między sztuką a stołem, czyli o renesansowych inspiracjach”
klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Na zajęciach przyjrzymy się renesansowej ceramice i namalowanym na niej historiom. Poznamy wybrane epizody z życia bohaterów biblijnych
i mitologicznych takich jak: Mojżesz, Daniel, Herkules, Apollo czy Atena. Porozmawiamy także o renesansowych obyczajach i zasadach zachowania przy stole oraz czym wytworna uczta
w czasach Odrodzenia różniła się od naszej kolacji.

 

 „Mitologia, Biblia, alegoria, czyli o sztuce renesansu”

szkoły ponadgimnazjalne

Spotkanie ze sztuką renesansu rozpoczniemy w stałej galerii malarstwa włoskiego, gdzie zapoznamy się z  charakterystycznymi cechami malarstwa tego czasu. Główna część zajęć odbędzie się na wystawie prezentującej renesansową ceramikę, grafiki i książki. Będzie to wyjątkowa okazja do poznania kultury Odrodzenia, na przykładzie rzemiosła artystycznego. Dekoracja majoliki inspirowana była słynnymi dziełami renesansowymi bogatymi w wątki mitologiczne, biblijne i alegoryczne.

 

Rezerwacja zajęć od 8 marca 2010 r. w Ośrodku Oświatowym MNW od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu 22 621 10 31 wew. 246.