Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Udostępnianie zasobu Archiwum


Zgodę na korzystanie z zasobu Archiwum wydaje Dyrektor lub Kurator Oddziału na pisemny wniosek zainteresowanego (przesłany w formie tradycyjnej lub elektronicznie na e-mail: ). Wniosek powinien zwierać dane kontaktowe, temat i zakres prowadzonych poszukiwań oraz cel udostępnienia (studenci winni dołączyć pismo polecające z uczelni). Udostępnienie materiałów archiwalnych odbywa się w pracowni naukowej Archiwum NMW.

Godziny otwarcia

wtorek – piątek w godz. 10.00–15.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową lub telefoniczną z pracownikami Archiwum w celu umówienia wizyty.

 


tel. +48 22 621 10 31 wew. 260, 272