Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Erasmus+

Rozwijaj się w MNW!


Jako zespół MNW chcemy doskonalić się w projektowaniu i realizowaniu nowoczesnych programów edukacyjnych, adresowanych do osób dorosłych. Zależy nam, aby ich uczestnicy i uczestniczki rozwijali się poprzez sztukę – zwiększali swoje kompetencje społeczne oraz świadomość i ekspresję kulturalną. Pragniemy także popularyzować wiedzę o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności.


Obszary, na których skupimy się w ramach projektu, to: interdyscyplinarność, wykorzystanie narzędzi cyfrowych, dobrostan fizyczny i psychiczny oraz edukacja wielokulturowa.


To nasza odpowiedź na nową definicję muzeum, uchwaloną przez ICOM (International Council of Museums), której jesteśmy członkiem. Brzmi ona: „Muzeum jest trwałą instytucją służącą społeczeństwu […]. Otwarte dla wszystkich, powszechnie dostępne i niewykluczające, muzea promują różnorodność i zrównoważony rozwój. Swoją działalność i sposoby komunikowania opierają na zasadach etyki, profesjonalnej rzetelności i społecznej partycypacji. Oferują zróżnicowane doświadczenia służące edukowaniu, rozrywce, refleksji i dzieleniu się wiedzą”.


Realizacja projektu „Rozwijaj się w MNW!” jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ (Edukacja dorosłych, Akcja 1: Mobilność edukacyjna).


Termin realizacji: 1 września 2023 – 28 lutego 2025


Cel: Zwiększenie kompetencji zespołu Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej nastawionej na rozwój kompetencji kluczowych uczestników.
Metoda: W ramach projektu dziesięciu pracowników MNW odbędzie wizyty studyjne (tzw. mobilności) w wybranych przez siebie instytucjach kultury na terenie Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Zdobytą wiedzę i doświadczenia wdrożą we własnych działaniach edukacyjnych. Przygotują także program szkoleń dla zespołu MNW.


Postępy w realizacji projektu:


wrzesień–grudzień 2023 – przeprowadziliśmy otwarty nabór wśród pracowników, współpracowników i wolontariuszy MNW. Wyłoniliśmy dziesięć osób, uczestniczek i uczestników mobilności. Rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdów studyjnych, które rozpoczniemy w lutym 2024 roku.

 

grudzień 2023 – wybraliśmy uczestników i uczestniczki mobilności. Są to pracownicy działów Edukacji, Komunikacji, Projektów Kulturalnych i Zbiorów Sztuki Dawnej. Nową wiedzę i umiejętności będą zdobywali w instytucjach, takich jak: Hamburger Bahnhof-Nationalgalerie der Gegenwart (Berlin), MAAT – Museum of Art, Architecture and Technology (Lizbona), Rijksmuseum (Amsterdam), Musée Bourdelle (Paryż) czy MHKA – Musuem of Contemporary Art Antwerp (Anwertpia).

 

styczeń – marzec 2024 – w tym okresie uczestnicy i uczestniczki przygotowują się do odbycia mobilności: przechodzą szkolenia, ustalają program swoich wizyt oraz pozostają w kontakcie z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji goszczących.