Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej MNW

     

 

Projekt pn. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie ma na celu stworzenie i udostępnienie szerokiej publiczności z kraju i zagranicy nowej, atrakcyjnej ekspozycji zabytków sztuki starożytnej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace budowlane i aranżacyjne przestrzeni ekspozycyjnych (9 sal o łącznej powierzchni 716m2) w zabytkowym Gmachu Głównym MNW przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie. Obecna przestrzeń, znajdująca się w złym stanie technicznym, do 2011 roku mieściła starą ekspozycję sztuki starożytnej. Prace budowlane obejmą roboty przygotowawcze, demontaże i wyburzenia starych aranżacji ekspozycyjnych, roboty montażowe i konstrukcyjne, montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykończenia i urządzenie wnętrz ekspozycyjnych oraz aranżacja sal wystawienniczych ─ montaż systemów ekspozycyjnych (gablot, postumentów) i niskich napięć. Ekspozycji będzie towarzyszyło 6 stanowisk multimedialnych, które w ciekawy i innowacyjny sposób ukażą sekrety sztuki starożytnych cywilizacji.


W Galerii prezentowane będą najcenniejsze zabytki ruchome ze zbiorów MNW, uzupełnione unikalnymi depozytami z kraju i zagranicy. Zasadą ekspozycji będzie prezentacja zabytków wedle antycznych cywilizacji – Egipt, Bliski Wschód, Grecja, Rzym – w kolejności chronologicznej, przy jednoczesnym przedstawieniu wzajemnych więzi poszczególnych cywilizacji oraz ich wpływu na czasy nowożytne. W części poświęconej sztuce egipskiej prezentowane będą przykłady rzeźby kamiennej i drewnianej, stele grobowe i wotywne, drewniane sarkofagi, mumie i inne zabytki związane z wierzeniami grobowymi a także bardzo ciekawa kolekcja naczyń kamiennych i ceramicznych. Sztuka starożytnego Bliskiego Wschodu będzie reprezentowana m.in. przez cenne eksponaty z reliefami z pałacu w Niniwie i kolekcję pieczęci cylindrycznych. Centralnym punktem ekspozycji będzie prezentacja sztuki greckiej, a zwłaszcza greckiego malarstwa wazowego. Wazy greckie zostaną zaprezentowane w specjalnej sali; zwiedzający będą mogli zapoznać się z ewolucją tego malarstwa w najważniejszych ośrodkach od jego początków do schyłku. Innymi istotnymi elementami tej części ekspozycji będą kamienne rzeźby monumentalne, zabytki ilustrujące antyczne porządki architektoniczne, sztukę wojenną, mitologię i religię oraz wiele innych aspektów greckiej cywilizacji. Osobne miejsce zajmą obiekty ilustrujące wpływ greckiej cywilizacji na sąsiadujące z nią ludy i kultury (Egipt, Scytowie, Etruskowie, Rzym) oraz na kształt nowożytnej sztuki europejskiej. W dwóch ostatnich pomieszczeniach Galerii zostanie zaprezentowana sztuka rzymska. W sali górnej znajdą się dwa przykłady statua togata ─ oficjalnych posągów Rzymian ubranych w togi oraz interesująca kolekcja rzymskiego portretu. Dużą część tej przestrzeni wypełni rekonstrukcja rzymskiego domu wraz z typowym wyposażeniem; znajdzie się tu bogata kolekcja naczyń szklanych oraz lampek oliwnych. Dolną salę przeznaczono na prezentację rzymskiej sztuki grobowej z niezwykle ciekawymi przykładami marmurowych sarkofagów. W przestrzeni poświęconej sztuce rzymskiej znajdzie się także multimedialna rekonstrukcja rzymskiego impluvium; tu zwiedzający będą mogli odpocząć delektując się sztuką.


Konkurs na aranżację ekspozycji wygrała pracownia architektoniczna Nizio Design International.

Wykonawcą robót budowlanych w projekcie w drodze przetargu publicznego zostało wybrane Przedsiębiorstwo budowlano-konserwatorskie „Castellum” Sp. z o.o, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław.

W ramach projektu będą także przeprowadzone prace mające na celu:

 • konserwatorskie zabezpieczenie i przygotowanie starożytnych zabytków ze zbiorów własnych do ekspozycji;
   
 • przygotowanie Programu Kulturalnego i Programu Kulturalno-edukacyjnego: opracowanie treści i materiałów edukacyjnych, w tym w językach obcych i na potrzeby osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności;
   
 • digitalizację zabytków starożytnych ze zbiorów MNW w celu udostępniania ich cyfrowych wizerunków poprzez nośniki internetowe i multimedialne, w tym m.in. w serwisie CyfroweMNW;
   
 • opracowanie i udostępnianie dodatkowych, pogłębiających wiedzę treści udostępnianych poprzez urządzenia i rozwiązania multimedialne (stacjonarne stanowiska multimedialne w Galerii oraz aplikację mobilną z przewodnikiem na urządzenia przenośne);
   
 • przeprowadzenie działań informacyjnych i reklamowych promujących nową odsłonę Galerii wśród szerokiej publiczności.

Głównymi celami projektu są:

 • ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, poprzez stworzenie optymalnych warunków eksponowania i promocji kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, tj. unikalnych i najcenniejszych obiektów sztuki starożytnej ze zbiorów MNW;
   
 • udostępnienie publiczności atrakcyjnej ekspozycji i towarzyszącego jej Programu Kulturalno-edukacyjnego, dostosowanego do potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców i odbiorczyń; ekspozycja i Program przyczynią się do rozwijania kompetencji kulturowych widzów w zakresie sztuki i kultury klasycznej;
   
 • podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności oferty kulturalnej i kulturowo-turystycznej MNW, stolicy i kraju;
   
 • konserwacja i digitalizacja kluczowych zasobów dóbr dziedzictwa kulturowego, służące ich zabezpieczeniu i popularyzacji.
   
 • dostosowanie przestrzeni Galerii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień
   
 • zabezpieczenie ekspozycji i eksponatów Galerii przed kradzieżą i zniszczeniem

Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2020 roku

   

Całkowita wartość projektu: 19 159 867,67 zł

Projekt jest dofinansowany w ramach Działania 8.1 VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014─2020.

 

Dofinansowanie 12 226 736,27 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9.781.389,01 zł
Dofinansowanie projektu ze środków Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 2.445.347,26 zł
 
 
 
 

Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu nr POIS.08.01.00-14-0007/16 pn. Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektornicznej: projektpois[malpa]mnw.art.pl lub naduzycia.POIS[malpa]mir.gov.pl.
 

Możliwe jest także zgłaszanie nieprawidłowości w formie papierowej za pomocą skrzynki znajdującej się w holu szatniowym Gmachu Głównego MNW przy punkcie informacji.                                                                                                    

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastrultura i Środowisko 2014─2020 → TUTAJ                

 

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO