Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Chagall

30 kwietnia – 24 lipca 2022

Marc Chagall, Wokół Księgi Wyjścia (Autour de l’Exode), 1960–1968, MNW, © ADAGP, Paris, 2022

 

 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE
26 czerwca / niedziela / 18.00

Po wystawie prac Marca Chagalla oprowadzi dr Anna Manicka, kuratorka wystawy.

zbiórka w Holu Głównym / bilety 25 i 15 zł, dostępne w kasie i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

 

OPROWADZANIA NIEDZIELNE
29 maja, 5, 12, 19, 26 czerwca, 3, 10, 17 lipca / niedziela / 9.00 i 18.00

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem z Działu Edukacji. Pokaz obejmuje nowo zakupioną kolekcję 14 prac na papierze Marca Chagalla, powstałych w latach 60. i 70. XX wieku. Dzieła przedstawiają sceny ze Starego Testamentu, jak również martwe natury czy pary zakochanych, ukazane w charakterystycznej dla artysty konwencji opartej o przenikanie się wątków fantastycznych z realistycznymi.

zbiórka w Holu Głównym / bilety 25 i 15 zł dostępne w kasie i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

 

WYKŁADY CZWARTKOWE

5, 26 maja, 2, 23 czerwca, 21 lipca

Kino MUZ / wydarzenie transmitowane na Facebooku / bezpłatne wejściówki dostępne w kasie i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min  

 

 

5 maja

„Niech się najedzą do woli swoich kwadratowych gruszek na trójkątnych stołach…”. Chagall wobec współczesnych nurtów sztuki / Anna Manicka

Wykład poświęcony rysunkowej i graficznej twórczości Marca Chagalla. Artysta, działający w czasach przełomowych przemian w sztuce, często wyrażał swój dystans wobec najnowszych nurtów malarstwa, czego dowodzi zawarta w tytule wykładu, pełna ironii wypowiedź na temat kubizmu. Spotkanie będzie okazją do rozważań nad specyfiką papieru jako tworzywa artystycznego oraz do omówienia polityki rozbudowywania kolekcji prac na tym rodzaju podłoża w Muzeum Narodowym w Warszawie.

wejściówki dostępne od 3 maja

 

dr Anna Manicka – historyk sztuki i muzeolog. Od 1989 pracuje w Gabinecie Grafiki i Rysunków Współczesnych w Muzeum Narodowym w Warszawie, w latach 2019–2022 jako kurator. Zajmuje się twórczością Bronisława Wojciecha Linkego, grafiką dwudziestolecia międzywojennego i współczesną oraz tematyką katastrofizmu w sztuce XX wieku.

 

 

26 maja

„Chagall! To więcej niż nazwisko. To więcej niż człowiek. To niemalże legenda”. Marc Chagall w Polsce (1918–1939) / dr Renata Piątkowska

Marc Chagall był obecny w Polsce okresu międzywojennego. Jego jedyna rzeczywista wizyta w naszym kraju miała miejsce w 1935 roku z okazji otwarcia Muzeum Sztuki Żydowskiej przy Jidiszer Wisnszaftlecher Institut (JIWO, Żydowskim Instytucie Naukowym) w Wilnie, w którego zbiorach znajdowały się podarowane przez artystę prace graficzne. Równie ważna wydaje się jednak także jego obecność mityczna – jako archetypu artysty żydowskiego, który odniósł sukces w Paryżu i stał się ikoną nowoczesności, pozostając bliskim żydowskiemu światu. Relacje Chagalla i polskiego żydostwa przynoszą wiele ciekawych wątków wzbogacających obraz żydowskiego życia kulturalnego w II Rzeczypospolitej.

wejściówki dostępne od 24 maja

 

dr Renata Piątkowska - historyczka sztuki, od 1999 roku pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich, obecnie jako Główna Kuratorka Zbiorów. Zajmuje się sztuką artystów pochodzenia żydowskiego. Jest autorką licznych artykułów i publikacji, w tym książki „Między Ziemiańską a Montparnassem. Roman Kramszyk” (Warszawa 2004), artykułów poświęconych Abrahamowi Ostrzedze i tematyce pogromów w twórczości artystów –Żydów w Polsce.

 

 

2 czerwca

Dyskurs miłosny Marca Chagalla i Rolanda Barthes'a / Joanna Szumańska

Roland Barthes we Fragmentach dyskursu miłosnego pisał: „W swoim mieście spotykam miliony ciał; z tych milionów mógłbym pragnąć kilkuset; ale z tych kilku setek kocham tylko jedno. Inny, w którym jestem zakochany, określa dla mnie niezwykłość mojego pragnienia. Ten wybór, tak dalece rygorystyczny, że wskazuje tylko na Jednego (…)” (przeł. M. Bieńczyk). Zestawiając Fragmenty… profesora Collège de France z Moim życiem, młodzieńczą autobiografią Marca Chagalla, przywołamy figurę zakochanego, który jak Andersenowska Gerda wędruje do pałacu Królowej Śniegu, przekraczając granice i pokonując żywioły (porównanie A. Czabanowska-Wróbel). Starannie dobrane słowa Chagalla, będące świadectwem miłości, zostaną zilustrowane dziełami artysty ­­ukazującymi Bellę Rosenfeld, która była jego żoną i muzą.

wejściówki dostępne od 31 maja

 

Joanna Szumańska – historyczka teatru i sztuki, doktorantka w zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN, pełnomocnik Dyrektora ds. Teatru w Muzeum Łazienki Królewskie. Współpracuje z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wraz z Karoliną Rychter internetowy magazyn literacki „Praktyki Czytania”.

 

 

23 czerwca
Chagall. Wojna i rewolucja / Przemysław Głowacki

Twórczość Marca Chagalla przenosi odbiorcę w nierealną krainę marzeń, idealizowanych wspomnień i miłości do ukochanej żony Belli. W swoim długim życiu malarz doświadczył jednak także horrorów XX wieku –  I wojny światowej, która zastała go w Rosji i uniemożliwiła ponowny wyjazd do Paryża, kolejnych rewolucji. Ucieczka przed II wojną światową miała jeszcze bardziej dramatyczny przebieg i rozpoczęła pobyt malarza w Stanach Zjednoczonych. Podczas wykładu zastanowimy się, czy wydarzenia te znalazły odzwierciedlenie w pracach Chagalla.

wejściówki dostępne od 21 czerwca

 

Przemysław Głowacki - historyk sztuki i edukator muzealny, od wielu lat zajmuje się popularyzacją wiedzy o sztuce. Jest wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współpracuje z licznym instytucjami kultury m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie i Zamkiem Królewskim w Warszawie.

 

 

 

SPOTKANIA TEMATYCZNE NA WYSTAWIE

6, 13, 20 maja, 3 czerwca, 1, 8 lipca / piątki / 18.00

Spotkania poświęcone tematom związanym z twórczością Marca Chagalla, odbywające się zarówno na wystawie, jak i w galeriach stałych.

zbiórka Holu Głównym / bilety 15 i 25 zł dostępne w kasie i online od wtorku poprzedzającego spotkanie / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

Prosimy o zabranie własnych słuchawek (gniazdo mini jack 3,5 mm)

 

 

6 maja
Chagall, malarz snów /
Romualda Radwańska

W świecie Chagalla nie ma grawitacji, czas płynie innym rytmem. Mojżesz stoi obok Chrystusa, Paryż i Witebsk sąsiadują ze sobą. Chagall kreuje własną rzeczywistość na kształt wielobarwnego snu, pełnego ukrytych znaczeń. Czy w galeriach Muzeum Narodowego znajdziemy dzieła innych artystów, którzy odkrywali przed nami swój wewnętrzny świat.

bilety dostępne od 3 maja

 

Romualda Radwańska – nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny historii sztuki w Collegium Civitas, edukatorka MNW.

 

 

13 maja
Chasydyzm a twórczość Chagalla / Aleksandra Kresowska
Chagall, który spędził dzieciństwo w Witebsku, wzrastał w klimacie sztetla, jego duchowość zaś kształtował chasydyzm – ruch religijny, który rozwijał się w Europie Środkowo-Wschodniej od XVII wieku. Wspomnienia z dzieciństwa, jidysz – język, którym posługiwał się przez całe życie, kultura i religia żydowska miały wpływ na postawę twórczą artysty, wybór tematów i sposób ich obrazowania. Prezentowane na wystawie prace Chagalla zestawimy z atmosferą „Ksiąg Jakubowych” Olgi Tokarczuk, w których noblistka portretuje założyciela chasydyzmu rabbiego Izraela Ben Elizera (Ba`al. Szem Tow).

bilety dostępne od 10 maja

 

Aleksandra Kresowska – historyk sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Edukator muzealny, varsavianistka i przewodniczka po Warszawie. Od 2013 roku współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

 

20 maja
Chagall – Wojtkiewicz / Magdalena Kucza-Kuczyńska

„Nasz cały wewnętrzny świat jest realnością, może nawet bardziej realną niż świat widzialny. " (Marc Chagall, Moje życie). Nieoczywiste połączenie Chagalla z Wojtkiewiczem stanowić będzie próbę głębszego zrozumienia twórczości tych dwóch niezwykłych artystów XX wieku. Obecny w ich dziełach liryzm pomieszany z groteską, posługiwanie się deformacją, mogą stanowić swoistą metaforę samotności i świadczyć o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie.

bilety dostępne od 17 maja

 

Magdalena Kucza-Kuczyńska - historyk sztuki, edukatorka w Mmuzeaum Narodowym w Warszawie. Jest wykładowcą na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie.

 

 

3 czerwca
Rządy koloru / Monika Miżołębska

Na przełomie XIX i XX stulecia artyści europejscy powoli rezygnują z wiernego odwzorowywania otaczającego świata, na rzecz subiektywnych, często odrealnionych wizji. W twórczości takich malarzy  jak Paul Serusier, Maurice Vlaminck i Marc Chagall kolor autonomizuje się, nabiera nowego emocjonalnego i symbolicznego znaczenia.

bilety dostępne od 31 maja

 

Monika Miżołębska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat edukatorka i wykładowczyni Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

 

1 lipca
Kobiety Chagalla / Romualda Radwańska

Najważniejszymi muzami Chagalla były obie jego żony, z którymi stworzył szczęśliwe związki. Wielokrotnie portretowane, uosabiają miłość i dobroć. Kim były życiowe partnerki artysty? Jaką rolę odegrały w jego życiu? W jakim stopniu niezwykła więź, jaka łączyła malarza z pierwszą żoną Bellą, później zaś z Vavą, kształtowała jego twórczość. bilety dostępne od 28 czerwca

 

Romualda Radwańska – nauczycielka, absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny historii sztuki w Collegium Civitas, edukatorka MNW.

 

 

8 lipca
Chagall. Obrazy Biblii  / Monika Miżołębska

Przedstawienia biblijne należały do najważniejszych tematów sztuki nowożytnej. Dekorowały wnętrza sakralne, przedmioty liturgiczne, pełniły funkcje kultowe i edukacyjne. Biblia wciąż stanowi jedno z ważniejszych źródeł inspiracji dla artystów, czerpał z niej także Chagall. Jako Żyd sięgał po wątki starotestamentalne, które jednak w indywidualny sposób łączył z tematami z Nowego Testamentu. Wielokrotnie powracał do postaci Chrystusa Ukrzyżowanego, uosabiającego cierpienie. Wśród prac prezentowanych na wystawie odnajdujemy obrazy Biblii, twórczo interpretowanej przez artystę.

bilety dostępne od 31 maja

 

Monika Miżołębska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat edukatorka i wykładowczyni Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

 

 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych na wystawie czasowej „Chagall”

 

 

8 czerwca / środa / godz. 17.00
Tworzyć jak Chagall / Emilia Maryniak

Uczestnicy warsztatów poznają bliżej zarówno sposób pracy artysty, stosowane przez niego techniki, jak i możliwości interpretacyjne tematów podejmowanych przez Marca Chagalla. Obrazy tego niezwykłego twórcy oraz jego indywidualne postrzeganie świata staną się inspiracją do stworzenia własnego dzieła sztuki.

zbiórka Holu Głównym / bilety (15 i 25 zł) dostępne w kasie i online od 7 czerwca / liczba miejsc ograniczona / ok. 120 min

 

Emilia Maryniak – artystka sztuk wizualnych i historyczka sztuki, absolwentka Chelsea College of Arts w Londynie oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się współczesną metodologią historii sztuki oraz wpływami nauki i filozofii na sztukę XX i XXI wieku. Z Muzeum Narodowym w Warszawie współpracuje od 2007 roku.
 

 

29 czerwca / środa / godz. 17.00
Malarstwo jest poezją. Warsztaty ilustratorskie / Zofia Zaccaria

Zanurz się w świecie ilustracji, kolorów, poezji, marzeń i liryki inspirując się niezwykłym bogactwem dzieł Marca Chagalla. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać fascynujący świat sztuki tego wybitnego artysty, jego pełne wyobraźni i kolorów prace, by następnie stworzyć ilustracje i wzbogacić swój artystyczny dossier. 
W trakcie warsztatów porozmawiamy o twórczości Chagalla i stworzymy notatki ilustratorskie, które staną się źródłem inspiracji do pracy twórczej. Wspólnie zastanowimy się, jak szukać natchnienia w dziełach wielkiego malarza-kolorysty. Poznamy historie towarzyszące niektórym obrazom, poszukamy odniesień do tekstów literatury dawnej i współczesnej, a działania animacyjne wzbogacą wiedzę o technikach ilustratorskich.
Uczestnicy warsztatów będą mogli w swoich pracach stosować techniki graficzne i rysunkowe, sięgać po różne środki wyrazu, łącząc gwasz, temperę, kredkę, ołówek i kolorowy tusz. Sprawdzą, czy sztuka Chagalla nadal może inspirować i ile jest poezji w jego malarstwie.

zbiórka Holu Głównym / bilety (15 i 25 zł) dostępne w kasie i online od 28 czerwca / liczba miejsc ograniczona / ok. 120 min

 

Zofia Zaccaria – malarka, graficzka, ilustratorka, muzealnik. Absolwentka grafiki i studiów pedagogicznych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarstwa na Accademia di Belle Arti di Perugia i muzeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Muzeum Łazienki Królewskie współtworząc warsztaty artystyczne i strefy edukacyjne do wystaw czasowych

 

 

DLA RODZIN

 

RODZINNE NIEDZIELE
8 maja, 5 czerwca, 3 lipca / niedziela / 12.00 i 14.00
zbiórka Holu Głównym / bilety 15 zł (opiekun), 15 zł (dziecko) i 5 zł (kolejne dziecko) dostępne w kasie i online od wtorku poprzedzającego wydarzenie / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

 

8 maja
Ilustracja / Karolina Goska

Jak powstają ilustracje książkowe? Od czego zaczyna się proces ich tworzenia? W jakim stopniu kształtują one wyobraźnię czytelników? Marc Chagall chętnie ilustrował teksty literackie. Jakimi technikami się posługiwał, po jakie dzieła sięgał? Podczas zajęć spróbujemy swoich sił w tej dziedzinie sztuki.

bilety dostępne od 3 maja

 

 

5 czerwca
Kolor i nastrój / Karolina Goska

Chagall z niezwykłym wyczuciem posługiwał się kolorem – za to szczególnie cenił go Pablo Picasso. Obrazy artysty niejednokrotnie zaskakują oryginalnymi rozwiązaniami kolorystycznymi, które są nośnikiem znaczeń, kreują nastrój. Podczas spotkania zastanowimy się, na ile barwy warunkują odbiór dzieła, czy możemy interpretować je dowolnie, czy raczej poszukiwać właściwego klucza, by odczytać intencje artysty?

bilety dostępne od 31 maja

 

 

3 lipca
Marzenia senne / Aleksandra Kresowska

Malarskie wizje Chagalla odkrywają przed nami niezwykły świat wyobraźni artysty. Wypełniają go charakterystyczne postacie ludzi i zwierząt, często unoszących się w powietrzu. Scenerię budują motywy łączone ze sobą w nieoczywisty sposób. Znajomość biografii malarza pozwala nam je rozpoznawać i interpretować. Jakie cechy obrazów Chagalla sprawiają, że dostrzegamy w nich odzwierciedlenie marzeń sennych czy wspomnień? Zapraszamy, by wraz z artystą udać się w niezwykłą podróż do świata wyobraźni.

bilety dostępne od 28 czerwca
 

 

DZIECIĘCE PORANKI ONLINE
12 czerwca / niedziela
Porozmawiajmy o Chagallu

Kolorysta, surrealista, kubista, wizjoner – kim był Marc Chagall? Jak jeszcze możemy określić jego styl? Czternaście zakupionych przez Muzeum Narodowe w Warszawie prac rysunkowych, w których Chagall łączy ze sobą gwasz i temperę, kredkę, ołówek i kolorowy tusz, a nawet pastel, stanie się pretekstem do rozmowy na temat twórczości artysty.

bezpłatne bilety dostępne online od 7 czerwca

 

 

MAMA, TATA W MUZEUM
6 i 20 maja / piątek / 11.00

W świecie Chagalla / Roma Radwańska
W tajemniczym, fascynującym i wolnym od sił grawitacji świecie obrazów Marca Chagalla spotkamy zakochanych, anioły, Chrystusa, łagodne zwierzęta, baśniowe miasta, Mojżesza i Dawida oraz pulsujące kolorami bukiety kwiatów.
zbiórka Holu Głównym / bilety 25 i 15 zł dostępne w kasie i online od 3 i 17 maja / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

 

 

WYDARZENIA DOSTĘPNE

 

OPROWADZANIE W PJM

11 czerwca / sobota / 18.00
Marc Chagall – artysta wyobraźni
Zapraszamy na oprowadzanie po wyjątkowej wystawie. Można na niej obejrzeć jeden z najnowszych nabytków w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – 14 prac Marca Chagalla. Powstały one w latach 60. i 70. XX wieku, artysta połączył w nich różne techniki artystyczne: gwasz i temperę, kredkę i ołówek, kolorowy tusz i pastel. Są to sceny ze Starego i Nowego Testamentu, pary zakochanych, przyroda, a wszystko to ukazane w charakterystycznym dla artysty stylu – rozmyte, lekko zniekształcone, w niezwykle żywych barwach. Dzieła zostały zakupione do naszych zbiorów w 2021 roku.
zbiórka w Holu Głównym / bezpłatne wejściówki dostępne w kasie i online od 21 czerwca / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min.

 

 

SPOTKANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

24 czerwca / piątek / 18.00
Świat wyobraźni Marca Chagalla / oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Szybujące po niebie postaci, lekko rozmyte, zniekształcone sylwetki i przedmioty oraz żywe kolory – to cechy charakterystyczne twórczości Marca Chagalla. Był on jednym z najwybitniejszych malarzy i grafików XX wieku. Pod koniec 2021 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zakupiło 14 prac artysty. Dzieła przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu, pary zakochanych, rośliny i zwierzęta. Podczas spotkania porozmawiamy o niepowtarzalnym stylu Chagalla i poszukamy źródeł jego sztuki.

zbiórka w Holu Głównym / wstęp bezpłatny / zapisy od 21 czerwca ([email protected] lub telefonicznie + 48 22 629 50 60) / ok. 75 min. / liczba miejsc ograniczona

 

 

 

SENIORZY

 

CZAS NA SZTUKĘ!
10, 17 maja / wtorki / 13.00

Kino MUZ / karty pracy do indywidualnego zwiedzania dostępne w punkcie informacji od 12.00 / bezpłatne wejściówki dostępne w kasie i online w dniu spotkania / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min  

 

 

10 maja
Wątki chasydzkie w sztuce Chagalla / Aleksandra Kresowska

Człowiek powietrzny – w języku jidysz Luftmensch – to marzyciel, bujający w obłokach. Taniec, muzyka wyrażające radość życia, będące także formą modlitwy, stanowią ważny element obyczajowości chasydzkiej, w której wzrastał Chagall. Motywy te nietrudno odnaleźć w jego obrazach. Atmosfera sztetla, żydowskiego miasteczka, przenika dzieła artysty, który choć większość życia spędził we Francji, nieustannie wracał do korzeni, do końca nosił w sobie zapamiętane obrazy dzieciństwa.

 

 

17 maja
Chagall, malarz snów. Oniryzm w sztukach plastycznych / Romualda Radwańska

Wiele cech kompozycji malarskich Chagalla pozwala widzieć w nich przedstawienia marzeń sennych. Odrealniona przestrzeń, w której nie działa siła grawitacji, a odległe w czasie wydarzenia dzieją się jednocześnie to odrębny, wyobrażony świat, pełen ukrytych znaczeń. Oniryzm – tendencja do ukazywania rzeczywistości na kształt marzenia czy koszmaru sennego jest obecna sztuce i literaturze różnych epok. Jak realizowała się ona w twórczości innych artystów?

 

 

SZTUKA DLA WNUKA

18, 25 maja / środa / 15.30
zbiórka w Holu Głównym / bezpłatne wejściówki dostępne w kasie i online w dniu spotkania / ok. 90 min

 

18 maja
25 maja / spotkanie tłumaczone na język ukraiński

 

Magia koloru Chagalla / Monika Miżołębska

Prace Chagalla olśniewają żywymi, nasyconymi barwami. Artysta bez wątpienia należał do twórców w oryginalny sposób posługujących się kolorem. Zestawienia barwne – harmonijne bądź kontrastowe – wywołują określone emocje, skojarzenia, działają na naszą wyobraźnię. Podczas zajęć wspólnie zastanowimy się nad mocą i znaczeniem kolorów.

 

 

 

SZKOŁY I NAUCZYCIELE

 

WARSZTATY ONLINE DLA NAUCZYCIELI

4 czerwca / sobota / 11.00

Marc Chagall i jego ulubione motywy / Przemysław Głowacki

Spotkanie będzie okazją do poznania kluczowych faktów z biografii Marca Chagalla oraz przyjrzeniu się jego najsłynniejszym dziełom. Ten żyjący blisko 100 lat artysta, związany przede wszystkim z Francją, uznawany jest za jednego z najważniejszych twórców ubiegłego stulecia. Pochodził z rodziny żydowskiej, urodził się na terenie obecnej Białorusi. Zastanowimy się, jaki wpływ wywarła na niego rosyjska awangarda, kubizm czy postimpresjonizm. Wspomnienia z dzieciństwa były jednym z kluczowych wątków jego twórczości. Jakie jeszcze motywy pojawiały się w tworzonych przez niego obrazach, grafikach i rysunkach? Skąd bierze się siła ich oddziaływania i jaka jest tajemnica nieustającej popularności artysty?

warsztaty na platformie Zoom / udział bezpłatny / zapisy: (od 23 maja) / liczba miejsc ograniczona

 

 

LEKCJE MUZEALNE

Zajęcia odbywają się w galeriach stałych i na wystawie prac Marca Chagalla

 

Biblia w obrazach / klasy IV-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe
Poszukamy dzieł obrazujących sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Przypomnimy najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz różnorodne sposoby przedstawiania ich w sztuce. Oglądając prace Marca Chagalla zastanowimy się nad jego indywidualnym sposobem traktowania motywów biblijnych.
 

Co mówią obrazy? / klasy IV-VIII SP
Jak odczytać ukryte w obrazach opowieści? Często potrzebna jest do tego specjalistyczna wiedza. Odkrywając tajemnice obrazów, poznamy tradycyjne gatunki malarskie, takie jak portret, pejzaż czy martwa natura, ale również niezwykły świat dzieł Marca Chagalla.
 

Muzealne przeboje / klasy IV-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe
Zapraszamy do poznania wybranych galerii i najciekawszych zabytków Muzeum oraz dzieł prezentowanych na pokazie prac Marka Chagalla.

Lekcja dostępna też w języku angielskim.

 

W poszukiwaniu nowych środków wyrazu / szkoły ponadpodstawowe

W końcu XIX wieku rozpoczyna się w sztuce europejskiej czas eksperymentów formalnych. Artyści uwolnieni od przymusu imitowania rzeczywistości poszukują nowych inspiracji – kulturami Wschodu, sztuką ludową i sztuką naiwną. Perspektywa, faktura, kolor nabierają subiektywnego i często symbolicznego znaczenia.

 

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Oprowadzanie po wystawie „Chagall”.


Istnieje także możliwość zamówienia tematu realizowanego w ramach „Spotkań tematycznych na wystawie”:

 

Malarz snów

Chasydyzm a twórczość Chagalla

Chagall – Wojtkiewicz

Rządy koloru

Postać kobiety w twórczości Chagalla

Obrazy Biblii u Chagalla
 

Informacje o sposobie zamówienia lekcji muzealnych i oprowadzań z przewodnikiem.

 

 

AUDIOPRZEWODNIKI DO WYSTAWY

 

 

STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE MNW”

Członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW” mogą uczestniczyć w spotkaniach bezpłatnie. Warunkiem jest wcześniejsza rezerwacja. Zapisy rozpoczynają się na tydzień przed uruchomieniem sprzedaży biletów i kończą w dniu poprzedzającym otwarcie sprzedaży. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.
Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Stowarzyszenia: telefonicznie:  pon.–czw. w godz. 10.00–15.00 (+48) 570 105 177 lub mailowo:
Zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia zapraszamy na stronę: www.przyjacielemnw.pl

 

 

 

Koordynacja: / Dział Edukacji