Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Józef Brandt 1841–1915 / 22 czerwca – 30 września 2018

PROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE

Zapraszamy Państwa na wystawę monograficzną Józefa Brandta, przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Warszawie. To pierwsza tak duża prezentacja dorobku artysty. Obejmuje około 300 obiektów oraz elementów wyposażenia pracowni – obrazów olejnych, akwarel i rysunków, pochodzących z instytucji polskich i zagranicznych oraz z kolekcji prywatnych. 
Józef Brandt z pasją i talentem wskrzeszał rycerską przeszłość sarmackiej Rzeczypospolitej. Oglądając wystawę zobaczą Państwo bohaterów konfliktów zbrojnych, rozgrywających się w XVII wieku: husarzy, lisowczyków, Kozaków, Tatarów, Turków, Szwedów. Poznają Państwo zarówno przedstawienia wielkich, historycznie udokumentowanych bitew, jak i wyobrażonych przez artystę potyczek.
Odrębny nurt w twórczości Brandta stanowi malarstwo rodzajowe, inspirowane codziennym życiem wsi i prowincjonalnych miasteczek. Mamy nadzieję, że kupcy na jarmarkach, podróżni odpoczywający przed karczmą, myśliwi wyruszający na polowanie i samotni jeźdźcy przemierzający stepy poruszą Państwa wyobraźnię i zapadną w pamięć. 
Obok obrazów, na wystawie prezentowane są akwarele, rysunki, i zdjęcia, które  Brandt wykorzystywał  podczas komponowania obrazów, a także zabytkowe przedmioty z kolekcji malarza (które znajdowały się w jego słynnej monachijskiej pracowni). Pozwolą one poznać warsztat artysty, jego życie codzienne, a nawet ulubione zwierzęta.
 
W ramach programu wydarzeń towarzyszących ekspozycji Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na tradycyjne oprowadzanie kuratorskie i niedzielne oprowadzania po wystawie, jak również na wykłady czwartkowe i niedzielne oraz tematyczne spotkania na wystawie.
Wybrane spotkania będą tłumaczone na język migowy (PJM). 
Dla osób z dysfunkcją wzroku przygotowano warsztaty z wykorzystaniem audiodeskrypcji i ćwiczeń dotykowych.
Bezpłatne druki dla dzieci i dorosłych ułatwią interaktywne poznawanie ekspozycji. 
Wystawę będzie można zwiedzać z audioprzewodnikiem.
Muzeum zaprasza grupy zorganizowane na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, zaś szkoły zapraszamy na lekcje muzealne.
 
 
 

OPROWADZANIE KURATORSKIE

8 lipca, 9 września / niedziela / 18.15

Spotkanie 8 lipca tłumaczone na język migowy (PJM)

zbiórka w Holu Głównym / bilety 25 zł i 15 zł online i w kasie od 3 lipca i od 4 września* / ok. 60 min

 

 

WYKŁADY CZWARTKOWE

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 23, 30 sierpnia, 6, 13, 20 września / 18.00

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 75 min

 

5 lipca

Józef Brandt i fotografia / Anna Masłowska

W spuściźnie po Józefie Brandcie, oprócz jego dzieł malarskich i rysunkowych oraz imponującej kolekcji historycznych akcesoriów, zachował się również bogaty zbiór fotografii. Malarz zgromadził fotograficzną dokumentację swoich dzieł, a także zdjęcia „z natury”, przedstawiające pejzaże, widoki miast, typy ludowe, sceny rodzajowe. Dowiemy się, w jaki sposób wykorzystywał fotografię w procesie twórczym. Jako inspirację czy może jako bezpośrednie wzorce do obrazów?

 

12 lipca

Rysunki i akwarele Józefa Brandta / dr Agnieszka Bagińska

Józef Brandt był autorem nie tylko malowanych z rozmachem obrazów batalistycznych i rodzajowych, ale też licznych prac na papierze, które ukazują go jako precyzyjnego rysownika i subtelnego akwarelistę. Przedstawimy wybrane aspekty tej dziedziny jego sztuki: ilustracje utworów literackich, studia postaci i szkice do obrazów oraz relacje pomiędzy malarstwem olejnym i akwarelowym.

 

19 lipca

Kozacy w muzyce XIX wieku / Paweł Siechowicz

Wielu twórców muzyki klasycznej, podobnie jak artystów malarzy, uległo fascynacji kozaczyzną, jej tradycjami muzycznymi i etosem dzikiej, zawziętej waleczności. W utworach Franciszka Lessela, Ferenca Liszta, Zygmunta Noskowskiego oraz innych kompozytorów odnajdziemy echa kozackich pieśni, inspiracje legendą o nieszczęsnym hetmanie Iwanie Mazepie, a także zachwyt nad krajobrazem bezkresnego ukraińskiego stepu.

 

26 lipca

Kolekcjoner i artysta. Uzbrojenie w malarstwie Brandta / dr Tomasz Mleczek

Artysta w swoich obrazach z pasją odtwarzał szczegóły strojów i wojennego rynsztunku. Omówimy elementy uzbrojenia bohaterów twórczości Brandta. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, na ile artysta pozostawał w zgodzie z prawdą historyczną, a co jest wytworem jego wyobraźni?
 

2 sierpnia

Manipulowanie historią / Karolina Zalewska

Artyści, przedstawiając wydarzenia historyczne, rzadko zachowywali obiektywizm czy kronikarską wierność faktom. W swoich pracach zawierali oceny postaw i aluzje do konsekwencji decyzji podejmowanych przez bohaterów z przeszłości. Wolność twórcza dawała im prawo do własnej interpretacji historii.

 

9 sierpnia

Brandt okiem konserwatora / Anna Lewandowska

Józef Brandt przez całe życie pozostał wierny jednej metodzie twórczej. Czy badanie jego twórczości może być zatem wyzwaniem dla konserwatora? Przekonamy się, że nawet jednorodna na pierwszy rzut oka materia malarska kryje w sobie wiele tajemnic.

 

23 sierpnia

Legenda Kresów w literaturze i malarstwie polskim XIX wieku / Urszula Król

Brandt fascynował się historią Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Miłość tę dzielił z wieloma innym pisarzami i malarzami polskimi XIX wieku: Goszczyńskim, Zaleskim, Słowackim, Sienkiewiczem, Kossakiem. W ich wyobraźni kultura tych ziem stała się kwintesencją polskości, pełnej fantazji tradycji rycerskiej i umiłowania wolności.

 

30 sierpnia

Orientalizm w malarstwie europejskim i w twórczości Józefa Brandta / Przemysław Głowacki

Prace Brandta postrzegano za granicą jako atrakcyjne i egzotyczne, co przyczyniło się do międzynarodowego sukcesu malarza. Podejmowana przez niego tematyka wschodnia, łączy artystę z jedną z najpopularniejszych tendencji w ówczesnej sztuce europejskiej – orientalizmem. Jak twórczość Brandta sytuuje się na tle szerokiej panoramy tego zjawiska w sztuce XIX wieku?

 

6 września

Autoportrety Józefa Brandta oraz obrazy zaginione w okresie II wojny światowej – straty i powroty / dr Mariusz Klarecki

Tematem wykładu będą trzy autoportrety Józefa Brandta oraz historia obrazów, które zaginęły podczas II wojny i płótna artysty odnalezione na światowym rynku sztuki.

 

13 września

Pracownia Józefa Brandta / dr Agnieszka Bagińska

W 1871 roku Józef Brandt wynajął mieszkanie przy Schwanthalerstraße 19 w Monachium, które przekształcił w atelier. Pracował w nim do wybuchu I wojny światowej. Dzięki zachowanym fotografiom i opisom możemy odtworzyć wygląd tej pracowni. Była nie tylko przestrzenią pracy, ale też reprezentacyjnym salonem, w którym artysta podejmował gości, „muzeum” pamiątek historycznych, a nawet autonomicznym dziełem sztuki.

 

20 września

Jak ubrać husarza? / dr Anna Straszewska

Wykreowana przez Brandta wizja wojen prowadzonych przez XVII-wiecznych niepokonanych husarzy i wolnych Kozaków do dziś budzi niekłamany podziw swą sugestywnością, ekspresją oraz wiernością oddania detali. W jaki sposób malarz osiągnął ten efekt i czy rzeczywiście wiernie odtwarzał dawne realia? Przybliżymy metody, jakimi się posługiwał, by ubrać swych bohaterów w kostiumy i stworzyć dla nich odpowiednią oprawę scenograficzną.

 

 

WIECZORY W MUZEUM

29 czerwca, 13, 27 lipca, 17, 24 sierpnia, 7, 21 września / piątek / 19.30

zbiórka w Holu Głównym / bilet 25 zł i 15 zł / ok. 60 min

 

29 czerwca

Generałowie i sztab, czyli Józef Brandt i artyści polscy w Monachium / Anna Postek

Aleksander i Maksymilian Gierymscy, Józef Chełmoński, Władysław Czachórski – to tylko kilku spośród rzeszy artystów skupionych wokół monachijskiej pracowni nieformalnego przywódcy polskiej kolonii artystycznej Józefa Brandta. Spotkanie z dziełami najwybitniejszych „monachijczyków” będzie zarazem próbą odpowiedzi na pytania, co do dziś stanowi o ich odrębności i sile wyrazu.

bilety online i w kasie od 26 czerwca*

 

13 lipca

Na jarmarku i przed karczmą – sceny rodzajowe w malarstwie Józefa Brandta / Małgorzata Marszałł

Równolegle do tematów batalistycznych Brandt malował sceny z życia współczesnych wsi i prowincjonalnych miasteczek. Często nawiązywał do ikonograficznego motywu drogi, ukazując wyjazdy i powroty z jarmarków, myśliwych wyruszających na polowanie, samotnych jeźdźców przemierzających stepowe równiny.

bilety online i w kasie od 10 lipca*

 

27 lipca

Sienkiewicz i Brandt / Monika Jabłońska

Malarstwo Brandta porównywano z rycerską epopeją Henryka Sienkiewicza – Trylogią. Malarz i pisarz odwoływali się do chlubnej przeszłości Rzeczypospolitej, tworzyli „ku pokrzepieniu serc” żyjących pod rozbiorami Polaków. Oglądając obrazy Brandta, postaramy się znaleźć to, co wspólne dla jego malarstwa i powieści Sienkiewicza.

bilety online i w kasie od 24 lipca*

 

17 sierpnia

Jeźdźcy Apokalipsy – lisowczycy / Maciej Marciniak

Na początku XVII wieku Rzeczpospolita toczyła liczne wojny. Jednym z istotniejszych konfliktów był ten z pozbawioną cara Moskwą. W czasie tzw. dymitriad znaczącą rolę odegrał oddział składający się z Kozaków dońskich pod wodzą Aleksandra Józefa Lisowskiego herbu Jeż. Hetman Jan Karol Chodkiewicz powierzył mu stworzenie lekkiej jazdy, która nie narażałaby Rzeczypospolitej na koszty. W praktyce oznaczało to zezwolenie na rabunek. Jako oddział najemny Lisowczycy, jedni z najszybszych i najlepiej wyszkolonych jeźdźców w historii, stali się postrachem Europy – od wybrzeży Morza Białego po północną Francję.

bilety online i w kasie od 14 sierpnia*

 

24 sierpnia

Od pomysłu do dzieła / Karolina Zalewska

Rysunki ołówkiem, szkice olejne, fotografie, kostiumy i rekwizyty z własnej kolekcji pozwalały Józefowi Brandtowi tworzyć obrazy, które spotykały się z uznaniem krytyki i zainteresowaniem kolekcjonerów. Popularność sprawiła, że u schyłku życia malarz zmienił sposób pracy. Czasochłonną ścieżkę przygotowań do stworzenia dzieła zastąpił drogą na skróty, powtarzając w różnych redakcjach swoje najlepsze kompozycje.

bilety online i w kasie od 21 sierpnia*

 

7 września

Nie tylko w galopie / Wioletta Cicha

Konie, symbol polskiej historii i codziennego życia, wypełniają mistrzowskie kompozycje Józefa Brandta. Zapraszamy do rozmowy o wzajemnych relacjach człowieka i natury.

bilety online i w kasie od 4 września*

 

21 września

Józef Brandt w kręgu rodziny i przyjaciół / Monika Miżołębska

Poznamy prywatny wizerunek artysty: człowieka szlachetnego, przyjacielskiego, chętnie pomagającego innym. Oddanego ojca, męża i przyjaciela oraz zamiłowanego hodowcę koni.

bilety online i w kasie od 18 września*

 

 

NIEDZIELNE WYKŁADY WPROWADZAJĄCE W TEMATYKĘ WYSTAWY

24 czerwca, 1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia, 2, 9, 16, 23, 30 września / 12.00

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

Józef Brandt 18411915 / Karolina Zalewska, Przemysław Głowacki

Barwna przeszłość Kresów Rzeczypospolitej była dla Brandta niewyczerpanym źródłem natchnienia. Przywożone z podróży szkice, rekwizyty i kostiumy pozwalały mu komponować dzieła, które Stanisław Witkiewicz porównywał do pięknego dywanu wschodniego. Dynamiczne kompozycje z rozpędzonymi jeźdźcami i nostalgiczne sceny rodzajowe zapewniły malarzowi sukces finansowy oraz niekwestionowaną pozycję przywódcy polskiej kolonii artystycznej w Monachium.

 

 

NIEDZIELNE OTWARTE OPROWADZANIA PO WYSTAWIE

24 czerwca, 1, 8, 15, 22, 29 lipca, 5, 12, 19, 26 sierpnia, 2, 9, 16, 23 września / 14.00 i 16.00

zbiórka w Holu Głównym / bilety 25 i 15 zł online i w kasie od wtorku poprzedzającego termin oprowadzania* / ok. 60 min

 

 

RODZINNE NIEDZIELE

9, 16, 23 września / 12.00

Warsztaty dla rodzin z dziećmi 5–12 lat

zbiórka w Holu Głównym / bilety 15 zł / obecność opiekuna obowiązkowa / ok. 75 min

 

9 września

W pracowni Józefa Brandta

Obok typowego wyposażenia, czyli sztalug i przyborów malarskich, w atelier Brandta znajdował się turecki namiot, broń, uprząż, instrumenty muzyczne i książki historyczne. Stały tam też szafy z ubraniami, butami i nakryciami głowy z różnych krajów. Do czego to wszystko było malarzowi potrzebne? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas rodzinnych warsztatów.

bilety online i w kasie od 4 września

 

16 września

Zwierzęta pana Brandta

Najczęściej w swoich obrazach przedstawiał ukochane konie, ale znajdziemy tam również inne zwierzęta: psy, sokoły czy... wielbłądy, na rysunkach zaś czy na zdjęciach z kolekcji artysty – krowy i kozy. W jakich scenach artysta znalazł dla nich miejsce? Czy łatwo namalować zwierzę, które na pewno nie będzie chciało pozować?

bilety online i w kasie od 11 września

 

23 września

Warsztaty dla kozaków

W dzisiejszym języku „kozak” to człowiek odważny aż do przesady. A kim byli Kozacy w XVII wieku? Gdzie mieszkali, czym się zajmowali, jak się ubierali? Dlaczego fascynowali Brandta? Czy coś łączy „kozaka” współczesnego z historycznym?

bilety online i w kasie od 18 września

 

 

KONCERTY

16 września / niedziela / 18.30
Yerba Mater – „Między Wschodem a Zachodem”

Teorbany, bandury, bałałajki i bębny – te wszystkie instrumenty muzyczne można odnaleźć na obrazach Józefa Brandta.
Podczas koncertu zespołu Yerba Mater będzie można doświadczyć nastroju obecnego w twórczości Brandta – usłyszymy m.in. wiolonczelę, kemanche, sukę biłgorajską, lutnię arabską oud czy flety orientalne. Źródłem inspiracji dla muzyków jest tradycja Starego Świata. Zespół tworzy oryginalne kompozycje czerpiące z kultur różnych grup etnicznych. Pielęgnuje też klasyczne tradycje muzyczne, grając m.in. indyjskie ragi, utwory perskie, czy tańce średniowiecznej Europy. Więcej o wydarzeniu

Hol Główny / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

 

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

24 sierpnia / piątek / 16.00

Temat Kresów w malarstwie i literaturze polskiej XIX wieku

Józef Brandt, tak jak wielu polskich malarzy, poetów i pisarzy swojej epoki, uległ urodzie i tajemnicy Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej. Jego malarstwo często porównywano z Trylogią Henryka Sienkiewicza. Obydwaj odwoływali się do chlubnej i bohaterskiej przeszłości Polski, tworzyli „ku pokrzepieniu serc”. Przyjrzymy się związkom między Brandtem, Sienkiewiczem oraz innym pisarzami poruszającymi w swoich utworach podobną tematykę.

zbiórka w Holu Głównym / wstęp wolny / ok. 180 min / zapisy telefoniczne w Dziale Edukacji MNW od 21 sierpnia

 

 

WARSZTATY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

3 sierpnia / piątek / 17.00

Muzyka stepu – co można usłyszeć, stojąc przed obrazami Józefa Brandta?

Był uzdolniony muzycznie, odebrał w tym kierunku staranne wykształcenie, grał na fortepianie. Jego obrazy przepełnione są muzyką i dźwiękami: grający i śpiewający Kozacy i żołnierze, tumult bitewny. Na wystawie poszukamy wątków muzycznych.
zbiórka w Holu Głównym / wstęp wolny / ok. 60 min

 

Zapraszamy zorganizowane grupy osób z dysfunkcją wzroku; udział w spotkaniach jest bezpłatny, terminy do uzgodnienia.

 

 

SPOTKANIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU TŁUMACZONE NA JĘZYK MIGOWY (PJM)

Oprowadzanie kuratorskie

8 lipca / niedziela / 18.15

zbiórka w Holu Głównym / bilety 25 zł i 15 zł online i w kasie od 3 lipca / ok. 60 min

 

Wykład wprowadzający w tematykę wystawy

2 września / niedziela / 12.00

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

 

FINISAŻ WYSTAWY

29, 30 września / sobota, niedziela / 12.00

Wykład wprowadzający w tematykę wystawy

kino MUZ/ wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min

 

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy zorganizowane grupy na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. Oprowadzamy w języku polskim i angielskim.

 

 

LEKCJE MUZEALNE

W pracowni Józefa Brandta

Poznamy pracownię artysty, sekrety malarskie, jego ulubione tematy: sceny z historii Polski, konie, barwne obrazy z życia Kresów.

dla przedszkoli i klas 1–3 szkoły podstawowej
 

Historia w malarstwie Józefa Brandta

Przyjrzymy się jednemu z najpopularniejszych malarzy polskich drugiej połowy XIX wieku. Porozmawiamy o fascynacji polską historią nowożytną w literaturze i sztuce XIX wieku oraz jej wizji w twórczości artysty.

dla klas 4–7 szkoły podstawowej i gimnazjów

 

Legenda Rzeczypospolitej szlacheckiej w malarstwie i literaturze XIX wieku

Zastanowimy się nad fenomenem fascynacji historią Rzeczpospolitej szlacheckiej w literaturze i sztuce XIX wieku. Brandt dzielił ją z wieloma pisarzami, poetami i malarzami (m.in. Wincentym Polem, Juliuszem Kossakiem i Henrykiem Sienkiewiczem).

dla szkół ponadgimnazjalnych

Rezerwacja pon.–pt., godz. 8.30–15.00, tel. +48 22 621 10 31 wew. 246 lub +48 22 629 50 60.

 

 

AUDIOPRZEWODNIKI, AUDIODESKRYPCJE, DRUKI EDUKACYJNE

Podczas zwiedzania wystawy zachęcamy do korzystania z audioprzewodnika, dostępnego w języku polskim i angielskim. Urządzenia z nagraniami można wypożyczyć w punkcie informacyjnym MNW (10 i 7 zł). Nagrania są również dostępne bezpłatnie na stronie www.mnw.art.pl/multimedia. Audiodeskrypcje powstały we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier. Przed wejściem na wystawę do pobrania są bezpłatne druki edukacyjne

 

 

 

*Członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciele MNW” mogą bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniu. Warunkiem jest wcześniejsza rezerwacja. Zapisy rozpoczynają się na tydzień przed uruchomieniem sprzedaży biletów i kończą w dniu poprzedzającym jej otwarcie. Miejsca można rezerwować za pośrednictwem Stowarzyszenia: telefonicznie: pon.–czw. w godz. 10.00–15.00 (+48) 570 105 177 lub mailowo: [email protected].

Zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia zapraszamy na stronę: www.przyjacielemnw.pl

 

 

Koordynatorki programu edukacyjnego:

 / Dział Edukacji MNW

 

 

 
Anna Masłowska – historyk sztuki, kustosz w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Zajmuje się historią fotografii XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia roli medium fotograficznego w warsztacie twórczym artysty. Jest współautorką licznych wystaw i autorką publikacji na temat związków fotografii i sztuki. 
 
dr Agnieszka Bagińska – adiunkt w Zbiorach Sztuki Polskiej do 1914 MNW, zajmuje się malarstwem i życiem artystycznym w Polsce w XIX wieku; autorka wielu publikacji naukowych, zajmuje się m. in. problematyką związaną z funkcjonowaniem pracowni artysty i jej rolą w ówczesnej kulturze. 
 
Paweł Siechowicz – muzykolog i ekonomista, bada związki muzyki i ekonomii na przełomie XVIII i XIX wieku; autor projektów edukacyjnych realizowanych w Muzeum Fryderyka Chopina, współtwórca Opery w kadrze realizowanej w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej; autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
 
dr Tomasz Mleczek - historyk wojskowości i bronioznawca, kustosz Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego Zamku Królewskiego w Warszawie.
 
Karolina Zalewska – historyk sztuki, edukatorka Muzeum Narodowego w Warszawie. Prowadzi firmę specjalizującą się w kwerendach archiwalnych i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, projektów architektonicznych i muzealnych.
 
Anna Lewandowska – absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od 1997 roku pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie. Od 2005 roku prowadzi programy badawczo-konserwatorskie do wystaw monograficznych – Józefa Pankiewicza, Aleksandra Gierymskiego, Olgi Boznańskiej. Obecnie zajmuje się twórczością Józefa Brandta. Współpracuje także z zespołem Wydziału Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
Urszula Król – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, edukator, pracuje w Dziale Edukacji MNW. Interesuje się relacjami między literaturą i malarstwem oraz  związkami kultury Polski i Francji.
 
Przemysław Głowacki – historyk sztuki, edukator muzealny, nauczyciel. Pracował w MNW na stanowisku zastępcy kierownika Działu Edukacji. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi m.in. Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej i Mazowieckim Instytutem Kultury. Prowadzi cykl wykładów w Zamku Królewskim w Warszawie oraz zajęcia z historii sztuki w Warszawskiej Szkole Filmowej. Był jednym z założycieli Forum Edukatorów Muzealnych oraz współinicjatorem polskiej edycji międzynarodowej akcji społecznej Dzień Wolnej Sztuki.
 
dr Mariusz Klarecki – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką strat wojennych Warszawy poniesionych w czasie II wojny światowej. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tej tematyce, powstałych także na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracował w domu aukcyjnym Desa-Unicum oraz Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie. 
 
dr Anna Straszewska - historyczka sztuki i kostiumolożka,  absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Instytucie Sztuki PAN, wykłada historię ubioru na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim badaniami nad dawnym strojem i zagadnieniem kostiumu w sztuce. Jest sekretarzem Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim SHS.
 
Anna Postek – historyk sztuki, edukator, wykładowca, współpracownik Działu Edukacji MNW. Interesuje się ikonografią malarstwa polskiego drugiej połowy XIX wieku.
 
Małgorzata Marszałł – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, edukatorka w MNW. Interesuje się architekturą i malarstwem XIX i XX wieku.
 
Maciej Marciniak – archeolog, uczestnik wielu misji m.in. w Peru, Sudanie, Kuwejcie, Gruzji i Rosji; doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego; edukator w MNW, autor licznych wykładów i artykułów popularyzujących archeologię, historię i historię sztuki. 
 
Wioletta Cicha – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, edukatorka i wolontariuszka w MNW. Jej pasją jest fotografowanie detalu architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej.
 
Monika Miżołębska – absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, edukator i wykładowca Działu Edukacji MNW. Prowadzi zajęcia i spotkania z grupami dzieci i dorosłych, a także warsztaty rodzinne. W ostatnim czasie przedmiotem jej zainteresowania jest historia kulinariów, pogranicze sztuki i historii obyczajów.