Sekretariat Dyrekcji

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
p. o. Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Sekretariat Dyrektora
Małgorzata Łobocka 
Kierownik Sekretariatu i Kancelarlii 
tel. +48 22 621 10 31 wew. 308
 

 

Jolanta Hercog
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 
 
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania 
Urszula Rakowska
tel. +48 22 621 10 31 wew. 377
 

 

dr Katarzyna Wagner
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych
Urszula Rakowska
tel. +48 22 621 10 31 wew. 377

 


 

Anna Kościelna–Kuflyuk 
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Programów Publicznych
 
Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji i Programów Publicznych
Krystyna Kawalec
tel. +48 22 621 10 31 wew. 213
 

 

Katarzyna Dziechciarz
Główny Księgowy
 
Sekretariat Głównego Księgowego
Krystyna Kawalec
tel. +48 22 621 10 31 wew. 213