Dyrekcja

prof. dr hab. Jerzy Miziołek
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Kierownik Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 do 2018 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Studia z zakresu historii sztuki i archeologii odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim (1973–1980), dodatkowa specjalizacja – archeologia wczesnochrześcijańska – w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie (1980–1981). Prowadzi interdyscyplinarne badania nad kulturą artystyczną od późnego antyku po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiego renesansu i sztuki XVIII wieku. Jest autorem 8 książek, współautorem i redaktorem naukowym 4 innych książek i ponad 140 rozpraw, artykułów i recenzji, z których znaczna część została ogłoszona w językach angielskim i włoskim. Jego wykłady na UW koncentrują się na recepcji antyku w sztuce włoskiego renesansu i polskiego neoklasycyzmu oraz na roli odkryć archeologicznych w tworzeniu kultury artystycznej Europy. Od 30 listopada 2018 pełni funkcję Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.

 


Antoni Gryboś
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w Muzeum Narodowym w Warszawie

menadżer, absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył kurs Ministerstwa Skarbu Państwa dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kurs dla menadżerów podmiotów gospodarczych, kursy z zakresu zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa, realizacji inwestycji w obiektach zabytkowych oraz systemów zarządzania jakością. W latach 1992–2004 prezes zarządu Spółdzielni ŚWIT w Warszawie, przewodniczący Rady Nadzorczej Korporacji ELKO w Poznaniu (1995–1997), wiceprzewodniczący i członek Rady Nadzorczej Krajowego Związku Spółdzielni Inwalidów (1994–2002). W Muzeum Narodowym w Warszawie pracuje od 2009 roku, gdzie obecnie odpowiada między innymi za administrację, inwestycje, montaż wystaw, zamówienia publiczne oraz ochronę obiektów i budynków.

 

Mateusz Labuda

Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Spraw Publicznych w Muzeum Narodowym w Warszawie

 

menadżer kultury, fundraiser, ekspert w dziedzinie transformacji instytucji kultury i rozwoju publiczności.
Absolwent studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki – politologia ze specjalizacją administracja rządowa i samorządowa, studiował wcześniej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1988-90), a następnie Wydziale Filologii Polskiej i Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1990–1993). W latach 1991–2011 menadżer i wydawca muzyczny, menadżer zespołu Maanam (1993–2007), współprowadził firmę fonograficzną Kamiling Co (1992–2010) oraz prowadził własną firmę fonograficzną Cosmopolis (1998–2011), współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Artystów Polskich (2001–02).
W Muzeum Narodowym w Warszawie pracuje od 2011 roku, jest odpowiedzialny za zmianę wizerunku i rozwój MNW, w tym: za pozyskiwanie funduszy, edukację, komunikację, marketing oraz rozbudowę MNW.

 

dr Piotr Rypson

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Muzeum Narodowym w Warszawie

 

krytyk sztuki, historyk literatury i kultury wizualnej, publicysta, ekspert w dziedzinie edukacji elektronicznej
W latach 1978-81 współpracownik Galerii Remont. Od 1984 do 1988 roku prowadził wydawnictwo grupy teatralnej „Akademia Ruchu”. Od 1988 roku współredaktor, a od 1990 do 1995 roku redaktor naczelny miesięcznika sztuki Obieg. Kurator Zbiorów i Galerii Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (1993-1996). W latach 1990-2011 m.in. wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Galerii Foksal, członek Rady Fundacji Kultury, komisji MKiDN, wykładowca Podyplomowego Studium Muzealniczego Uniwersytetu Warszawskiego, Rhode Island School of Design, Miami Ad School. Autor szeregu książek – m.in. Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949 (2011); Piramidy, słońca, labirynty (2002); Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku (2000), Obraz słowa. Historia poezji wizualnej (1989) – oraz publikacji. W Muzeum Narodowym w Warszawie pracuje od 2011 roku, odpowiada między innymi za program merytoryczny, projekty badawcze, edukację, wydawnictwa, cyfryzację i udostępnianie zbiorów on-line. Od lipca do listopada 2018 roku pełnił obowiązki Dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie.


 

mgr inż. Katarzyna Dziechciarz
Główny Księgowy

Ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów publicznych i realizacji budżetu jednostek sektora finansów publicznych. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, stypendystka Uniwersytetu Kopenhaskiego. Zawodowo związana z kulturą (Ministerstwo Kultury i Sztuki – Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu). W Muzeum Narodowym w Warszawie pracuje od 1995 roku.