Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Dyrekcja

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ od 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych. Kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).

 

PROGRAM DZIAŁANIA MNW NA LATA 2020-2025
 

Anna Kościelna
Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Finansów
 
Od lutego 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Muzeum Narodowym w Warszawie. Absolwentka Zarządzania kulturą (UJ), Przywództwa i Zarządzania projektami (WSE w Krakowie), historii sztuki oraz muzykologii (PAN). Autorka publikacji naukowych i specjalistka z zakresu zarządzania kulturą w instytucjach publicznych oraz zarządzania projektami. Odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz kultury polskiej.
Była Dyrektor Naczelna Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (2015-2018), Kierownik Marketingu i Organizacji Widowni w Operze Krakowskiej (2008-2015), Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ds. strategii i rozwoju oraz Dyrektor Biura Konkursu IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Autorka licznych strategii komunikacji i rozwoju instytucji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Doświadczona kierownik projektów artystycznych - krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków ministerialnych oraz unijnych. Realizując festiwale, koncerty i widowiska operowe, współpracowała z największymi instytucjami w Polsce oraz z wybitnymi solistami i dyrygentami.

 

 

Kornelia Szpunar
Pełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Edukacji
 
 

Joanna Kilian

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Historyk sztuki, od 1995 roku kustosz malarstwa włoskiego, od 2020 roku Kurator Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej  i Przewodnicząca Kolegium Kuratorów w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kuratorka i współkuratorka licznych wystaw, m.in. Caravaggio. Złożenie do Grobu – arcydzieło Pinakoteki Watykańskiej i różne oblicza caravaggionizmu (MNW, 1996–1997); Guercino. Triumf baroku (MNW, 2013–2014). Brescia. Renesans na północy Włoch (MNW, 2016). Autorka artykułów popularnych,  naukowych i licznych katalogów wystaw w Polsce i za granicą. Laureatka pierwszej  nagrody w kategorii esej naukowy w  III edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa (2017) za  artykuł „Realiści czy ekscentrycy? Malarstwo północnych Włoch XVI wieku”. Promotorka włoskiej kultury i polsko-włoskiej wymiany kulturalnej, odznaczona przez Prezydenta Włoch  Orderem Kawalera Gwiazdy Włoch (Ordine della  Stella d’Italia) za działalność na rzecz rozpowszechniania kultury włoskiej w Polsce.