Dyrekcja

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ od 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych. Kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).

 

 
Jolanta Hercog 
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania

 

Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania w Muzeum Narodowym w Warszawie, w latach 2013 – 2019 Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Strategicznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (w latach 2013-2017 Zastępca Dyrektora ds. Organizacji). W latach 2006-2009 jako iSpot Executive Director odpowiadała za stworzenie sieci Apple Premium Reseller. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania pracą i konstruowania strategii rozwoju instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad procesami organizacyjnymi i finansami, w tym nad pozyskiwaniem grantów i darowizn. Współtworzyła i koordynowała wieloletnie projekty w obszarze digitalizacji, udostępniania zbiorów w przestrzeni wystawienniczej i wirtualnej, budowania wizerunku instytucji, nawiązywania relacji partnerskich z instytucjami w Polsce i za granicą.

 
dr Katarzyna Wagner
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 
W latach 2010–2018 kustosz w Muzeum Warszawy, członkini zespołu kuratorów ds. wystawy głównej i kurator Gabinetu Rysunków Architektonicznych. Od 2017 r. pracownik naukowy Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelna rocznika „Almanach Warszawy” (do 2018 r.), członek Rady Naukowej oraz sekretarz ds. naukowych i dydaktycznych Instytutu Historycznego UW. Od grudnia 2018 r. do lipca 2019 r. pełnomocnik Dyrektora MNW ds. naukowo-badawczych. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Wiedeńskiego i The Robert Anderson Trust w Londynie. Prowadziła wykłady m.in. w Instytucie Polskim w Rzymie i na Uniwersytecie Iberoamericana w Meksyku. Prelegentka na kilkudziesięciu konferencjach (m.in. w Londynie, Berlinie, Kopenhadze, Bukareszcie), prowadząca wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia ekspozycji muzealnych. Autorka i współautorka książek oraz artykułów naukowych (m.in. publikowanych w „Codrul Cosminului”, „Kronice Zamkowej”, „Saeculum Christianum”). Laureatka nagród z zakresu muzealnictwa (Sybilla, Wierzba, Klio). Członkini stowarzyszeń muzealnych i historycznych, m.in. The International Council of Museums (ICOM), Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Svenska Historiska Föreningen, European Association for Urban History, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Jej muzealnicze zainteresowania badawcze koncentrują się zarówno wokół zagadnień historycznych (m.in. dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa), jak i współczesnych (miejsce muzeów w przestrzeni publicznej, badanie publiczności).
 
Anna Kościelna–Kuflyuk
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Programów Publicznych
 
Od lutego 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji i Programów Publicznych w Muzeum Narodowym w Warszawie. Absolwentka Zarządzania kulturą (UJ), Przywództwa i Zarządzania projektami (WSE w Krakowie) oraz Muzykologii PAN. Autorka publikacji naukowych i specjalistka z zakresu zarządzania kulturą w instytucjach publicznych oraz zarządzania projektami. Była Dyrektor Naczelna Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (2015-2018), Kierownik Marketingu i Organizacji Widowni w Operze Krakowskiej (2008-2015), Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ds. strategii i rozwoju oraz Dyrektor Biura Konkursu IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Autorka licznych strategii komunikacji i rozwoju instytucji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Doświadczona kierownik projektów artystycznych - krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków ministerialnych oraz unijnych. Realizując festiwale, koncerty i widowiska operowe, współpracowała z największymi instytucjami w Polsce oraz z wybitnymi solistami i dyrygentami.