Dyrekcja

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
 

Dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ od 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Strategii, Rozwoju i Komunikacji. Jest specjalistą w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz publicznymi instytucjami kultury. Uczestniczył w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, współpracował z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, audytów organizacyjnych, opracowania strategii, opracowania standardów obsługi w muzeach i obiektach turystycznych. Kierował projektami naukowo-badawczymi (m.in. Odbiorca krakowskiej oferty kulturalnej), był członkiem zespołów eksperckich (m.in. ds. opracowania strategii rozwoju Krakowa w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego), ekspertem w międzynarodowych projektach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem kulturowym (TETRIS, SHIFT-X). Jest autorem publikacji popularnych (polskie dziedzictwo kulturowe) oraz naukowych (zarządzanie dziedzictwem, zarządzanie publicznym sektorem kultury).


 

Anna Kościelna–Kuflyuk
Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania 
 
Od lutego 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Muzeum Narodowym w Warszawie. Absolwentka Zarządzania kulturą (UJ), Przywództwa i Zarządzania projektami (WSE w Krakowie), historii sztuki oraz muzykologii (PAN). Autorka publikacji naukowych i specjalistka z zakresu zarządzania kulturą w instytucjach publicznych oraz zarządzania projektami. Była Dyrektor Naczelna Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa (2015-2018), Kierownik Marketingu i Organizacji Widowni w Operze Krakowskiej (2008-2015), Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ds. strategii i rozwoju oraz Dyrektor Biura Konkursu IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura. Autorka licznych strategii komunikacji i rozwoju instytucji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Doświadczona kierownik projektów artystycznych - krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków ministerialnych oraz unijnych. Realizując festiwale, koncerty i widowiska operowe, współpracowała z największymi instytucjami w Polsce oraz z wybitnymi solistami i dyrygentami.

 

 

Jolanta Hercog 
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji i Programów Publicznych

 

Od stycznia 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Muzeum Narodowym w Warszawie, w latach 2013–2019 Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Strategicznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (w latach 2013-2017 Zastępca Dyrektora ds. Organizacji). W latach 2006-2009 jako iSpot Executive Director odpowiadała za stworzenie sieci Apple Premium Reseller. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania pracą i konstruowania strategii rozwoju instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad procesami organizacyjnymi i finansami, w tym nad pozyskiwaniem grantów i darowizn. Współtworzyła i koordynowała wieloletnie projekty w obszarze digitalizacji, udostępniania zbiorów w przestrzeni wystawienniczej i wirtualnej, budowania wizerunku instytucji, nawiązywania relacji partnerskich z instytucjami w Polsce i za granicą.

 
 

Joanna Kilian

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Historyk sztuki, od 1995 roku kustosz malarstwa włoskiego, od 2020 roku Kurator Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej  i Przewodnicząca Kolegium Kuratorów w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kuratorka i współkuratorka licznych wystaw, m.in. Caravaggio. Złożenie do Grobu – arcydzieło Pinakoteki Watykańskiej i różne oblicza caravaggionizmu (MNW, 1996–1997); Guercino. Triumf baroku (MNW, 2013–2014). Brescia. Renesans na północy Włoch (MNW, 2016). Autorka artykułów popularnych,  naukowych i licznych katalogów wystaw w Polsce i za granicą. Laureatka pierwszej  nagrody w kategorii esej naukowy w  III edycji Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa (2017) za  artykuł „Realiści czy ekscentrycy? Malarstwo północnych Włoch XVI wieku”. Promotorka włoskiej kultury i polsko-włoskiej wymiany kulturalnej, odznaczona przez Prezydenta Włoch  Orderem Kawalera Gwiazdy Włoch (Ordine della  Stella d’Italia) za działalność na rzecz rozpowszechniania kultury włoskiej w Polsce.