Varia

Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyrobów kruszcowych w XIX wieku

Ryszard Bobrow, proj. graficzny, skład: Anna Przygodzka/Artkolektyw, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2018

Złotnicy i jubilerzy prowincji Królestwa Polskiego

Ryszard Bobrow, projekt graficzny: Ewa Gaj, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2017

The ″Anything Goes″ Museum

edited by Agnieszka Morawińska, translation: Aleksandra Szkudłapska, graphic design: Maria Bukowska, Warsaw 2017

Proteusz, czyli o przemianach. Spacerownik po historii Muzeum Narodowego w Warszawie

Jacek Dehnel, wybór i opis materiału ikonograficznego: Anna Masłowska, projekt graficzny: Lech Majewski, Muzeum Narodowe w Warszawie i Art Bookstore, Warszawa 2015

Tyritake. Antique Site at Cimmerian Bosporus, proceedings of the international conference, Warsaw, 27–28 November 2013

academic editor: Alfred Twardecki, graphic design and typography: Wydawnictwa DiG, Warsaw: The National Museum in Warsaw, 2014

Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego

Jarosław Trybuś, projekt graficzny: Magdalena Piwowar, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012