Miscellanea

My i oni. Sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie / We and Those Before Us. Ancient Art in National Museum in Warsaw

academic editor Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, graphic design by Adam Glabas, Muzeum Narodowe w Warszawie / The National Museum in Warsaw, Warszawa / Warsaw 2020

Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego

[Warsaw that never came to be. The unexecuted urban planning and architectural projects of the interwar period], graphic design: Magdalena Piwowar, Warsaw: Warsaw Rising Museum, The National Museum in Warsaw, Bęc Zmiana Foundation, 2012

Tyritake. Antique Site at Cimmerian Bosporus, proceedings of the international conference, Warsaw, 27–28 November 2013

academic editor: Alfred Twardecki, graphic design and typography: Wydawnictwa DiG, Warsaw: The National Museum in Warsaw, 2014