Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Ambasada RP w Kijowie

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie Korespondencja Sztuk realizowanym przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.

 
Korespondencja Sztuk – to cykl spotkań ze specjalistami, edukatorami i kustoszami Muzeum Narodowego w Warszawie, którzy zabiorą nas w podróż do świata sztuki. Wybitne dzieła polskich twórców z takich dziedzin jak malarstwo, rzeźba, literatura, muzyka, sztuka teatralna i filmowa były nie tylko podziwiane w Polsce, Europie i na świecie, ale niejednokrotnie stawały się inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów.
 

Cykl wykładów

Starożytność i mitologia w sztuce polskiej. Nawiązania, symbole i stylizacje - od oświecenia do XX wieku / Античність і міфологія. Посилання, символи і стилізація – від просвітництва до XX століття. / Edyta Rubka-Kostyra
Historia starożytna oraz mitologia były źródłem inspiracji dla artystów różnych epok. Wątki mitologiczne odnajdujemy nie tylko w polskim malarstwie, ale również w rzeźbie czy grafice. W czasie wykładu zastanowimy się, czy dzieła te były tylko ilustracją mitu, a może odzwierciedlały głębsze treści filozoficzne, etyczne czy estetyczne? Zobaczymy również do jakich postaci i tematów mitologicznych nawiązywano najchętniej w sztuce polskiej.
Posłuchaj nagrania

Literatura nowożytna w sztuce polskiej – od Szekspira do wierszy biskupa Krasickiego / Література раннього нового періоду у польському мистецтві – від Шекспіра до віршів єпископа Красіцького / Urszula Król
Czy polscy malarze inspirowali się dramatami Szekspira? Czy jest możliwe znalezienie utworów będących literackim odpowiednikiem portretu trumiennego? Czy renesansowa i barokowa wizja świata ukazana w polskiej poezji jest tożsama z tą ukazaną na dziełach sztuki? Przy którym obrazie warto przeczytać "Hymn do miłości ojczyzny” Krasickiego? Wykład będzie literacko-artystyczną wędrówką w poszukiwaniu wzajemnych inspiracji i wspólnych tropów między polską i europejską literaturą nowożytną a dziełami sztuki ze zbiorów MNW.
Posłuchaj nagrania
 
XX wiek w literaturze i sztuce polskiej. Nawiązania i konfrontacje / XX століття у польській літературі й мистецтві. Посилання і конфронтації. / Bożena Pysiewicz
Sztuka polska XX wieku to nawiązania do tradycji i awangardowe rewolucje. Powstawały kolejne ugrupowania i nurty (– izmy) a artyści pisali manifesty programowe. Wielu z nich było jednocześnie malarzami, poetami czy twórcami sztuk teatralnych jak np. Witkacy, Józef Czapski czy Tadeusz Kantor. Podczas wykładu wybrane dzieła plastyczne zestawione zostaną z tekstami literackimi, które mogą stanowić pomoc w zrozumieniu i odczytaniu formalnych eksperymentów i języka sztuki współczesnej.
Posłuchaj nagrania
 
Literatura XIX wieku a sztuka – świat wspólnych problemów i zainteresowań /Література XIX століття і мистецтво – світ спільних проблем і зацікавлень / Urszula Król

W czasie spotkania zestawimy dzieła polskich poetów i pisarzy z wybranymi obrazami malarzy polskich. Bohaterami wykładu będą: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stanisław Wyspiański oraz inspirujący się nimi (lub poruszający podobną tematykę) artyści zafascynowani ich dziełami literackimi.
Posłuchaj nagrania

Inspiracje muzyczne w sztuce polskiej / Музичні інспірації у польському мистецтві. / Urszula Król
Utwory Fryderyka Chopina czy muzyka ludowa, wielokrotnie stawały się źródłem inspiracji dla polskich artystów. Czasem jednak bywało na odwrót: dzieło plastyczne lub literackie inspirowało kompozytorów. Wykład będzie okazją do prześledzenia wybranych wątków muzycznych obecnych w polskiej sztuce i literaturze XIX wieku.
Posłuchaj nagrania
 
Malarskie kadry z obrazów w filmach polskich. / Живописні кадри з картин у польських фільмах. / Bożena Pysiewicz
Inspiracje malarstwem w filmach to nie tylko podobne motywy, typy fizjonomiczne czy stroje. Obrazy składają się obok treści z elementów formalnych takich jak kompozycja, światłocień, kolorystyka czy sposób ukazywania rzeczywistości. Podczas wykładu omówione zostaną elementy formalne z malarstwa m.in. Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Ferdynanda Ruszczyca czy Andrzeja Wróblewskiego, które były przejmowane przez reżyserów do budowania filmowych kadrów, nastroju i symboliki scen.   
Posłuchaj nagrania