Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy badawcze związane z konserwacją

Nadzór nad pracami badawczo-konserwatorskimi oraz konserwatorsko-restauratorskimi nagrobków z bazyliki św. Antoniego w Padwie

Projekt realizowany w ramach dotacji celowej MKiDN na zadanie: Polskie ślady w Padwie i Veneto. Dotyczył wapiennej obudowy nagrobka Erazma Kretkowskiego, eksponowanego na dziedzińcu przyklasztornym zwanym Orto del Paradiso, oraz dwóch wieloelementowych monumentów nagrobnych Adama Żalińskiego i Mikołaja Ponętowskiego we wnętrzu bazyliki.


Nadzór konserwatorski z ramienia Muzeum Narodowego w Warszawie pełniła Ewa Radziejowska-Parandowska. Zakres jej czynności obejmował szczegółowe oględziny stanu zachowania wszystkich trzech obiektów i uzgodnienie zakresu badań laboratoryjnych, doboru metod i materiałów konserwatorskich, zatwierdzenie proponowanego przez wykonawcę programu prac oraz odbiór dokumentacji powykonawczej. Na podstawie przeprowadzonych przez nią studiów opracowano graficzny projekt rekonstrukcji nagrobka Erazma Kretkowskiego — opierając się na trójwymiarowych, specjalistycznych fotografiach, przygotowano plansze przedstawiające oryginalny wygląd pomnika, gdzie połączono brązowe popiersie i marmurową płytę epitafijną — eksponowane we wnętrzu bazyliki, z wirtualną rekonstrukcją uszkodzonych elementów wapiennej obudowy. Ostateczny odbiór prac zatwierdził Główny Konserwator MNW Dorota Ignatowicz-Woźniakowska. Prace konserwatorskie nagrobków przeprowadziła Elżbieta Barbara Lenart.