Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Audioprzewodniki

901

Wstęp

Posłuchaj nagrania

 


 

Foreword

Listen to the recording

 

902

Anna Bilińska, Widok z okna na Saską Kępę, 1877, olej, płótno na tekturze

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, View from a Window Towards Saska Kępa, 1877, oil on canvas mounted onto cardboard

Listen to the recording

 

903

Szkicownik z 1882, tzw. Druga książeczka, 43 karty, ołówek, akwarela, kredka, papier

Szkicownik z lat 1883–1884, 39 kart, ołówek, kredka, pastel, gwasz, węgiel, papier

Posłuchaj nagrania


Sketchbook from 1882, the so-called Second Booklet, 43 leaves, pencil, watercolour, and chalk on paper

Sketchbook from 1883–84 , 39 leaves, pencil, chalk, pastel, gouache and charcoal on paper

Listen to the recording

 

904

Anna Bilińska, Ofiarowanie bogom Ifigenii przez ojca jej Agamemnona, 1883, olej, ołówek, tektura

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, The Sacrifice of Iphigenia to the Gods by Her Father Agamemnon, 1883, oil and pencil on cardboard

Listen to the recording

 

905

Anna Bilińska, Portret damy z lornetką, 1884, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Portrait of a Lady with Opera Glasses, 1884, oil on canvas

Listen to the recording

 

906

Anna Bilińska, Studium kobiety (tytuł historyczny Murzynka), 1884, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Study of a Woman (historical title Negress), 1884, oil on canvas

Listen to the recording

 

907

Pracownia żeńska Académie Julian

Posłuchaj nagrania


Women’s atelier of the Académie Julian

Listen to the recording

 

908

Anna Bilińska, Portret własny, 1887, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Self-Portrait, 1887, oil on canvas

Listen to the recording

 

909

Emmeline Deane, Portret Anny Bilińskiej w żałobie, 1886, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Emmeline Deane, Portrait of Anna Bilińska in Mourning, 1886, oil on canvas

Listen to the recording

 

910

Anna Bilińska, Portret Ignacego Kozikowskiego, 1890, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Portrait of Ignacy Kozikowski, 1890, oil on canvas

Listen to the recording

 

911

Anna Bilińska, Portret Władysława Marcinkowskiego, 1887, pastel, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Portrait of Władysław Marcinkowski, 1887, pastel on canvas

Listen to the recording

 

912

Mémorial. Album artystki – malarki Anny Bilińskiej, 1884–1920

Posłuchaj nagrania


Mémorial. Album of the artist and painter Anna Bilińska, 1884–1920

Listen to the recording

 

913

Anna Bilińska, Portret rzeźbiarza George’a Greya Barnarda w pracowni, 1890, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Portrait of Sculptor George Grey Barnard in His Atelier, 1890, oil on canvas

Listen to the recording

 

914

Anna Bilińska, Portret młodego pianisty Józefa Hofmanna, 1890, olej, płótno (płótno obcięte po prawej i lewej stronie)

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Portrait of a Young Pianist, Józef Hofmann, 1890, oil on canvas (canvas cropped on the left and right side)

Listen to the recording

 

915

Anna Bilińska, Ulica Unter den Linden w Berlinie, 1890, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Unter den Linden Street in Berlin, 1890, oil on canvas

Listen to the recording

 

916

Anna Bilińska, Kobieta w kimonie z japońską parasolką, 1888, pastel, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Woman in a Kimono with a Japanese Umbrella, 1888, pastel on canvas

Listen to the recording

 

917

Anna Bilińska, Jedyna pociecha, 1891, pastel, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, The Only Solace, 1891, pastel on canvas

Listen to the recording

 

918

Anna Bilińska, W oknie, 1890, pastel, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, By the Window, 1890, pastel on canvas

Listen to the recording

 

919

Anna Bilińska, Nad morzem, 1886, olej, tektura

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, At the Seaside, 1886, oil on cardboard

Listen to the recording

 

920

Anna Bilińska, Dziewczyna z koszem na progu domu, 1889, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Girl With a Basket at the Doorstep, 1889, oil on canvas

Listen to the recording

 

921

Anna Bilińska, Fort Boyard, 1889, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Fort Boyard, 1889, oil on canvas

Listen to the recording

 

922

Anna Bilińska, Autoportret niedokończony, 1892, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Unfinished Self-Portrait, 1892, oil on canvas

Listen to the recording

 

923

Fotografia portretowa Anny Bilińskiej, przed 1882, nieznany fotograf, wyd. Wojciech Piechowski

Fotografia portretowa Anny Bilińskiej, przed 1882, nieznany fotograf, wyd. Wojciech Piechowski

Fotografia portretowa Anny Bilińskiej, 1885, fot. Edward Trzemeski

Fotografia portretowa Anny Bilińskiej, po 1887, nieznany fotograf

Anna Bilińska w Beg-Meil, 1891, nieznany fotograf

Posłuchaj nagrania


Portrait photograph of Anna Bilińska, before 1882, photographer unknown, published by Wojciech Piechowski

Portrait photograph of Anna Bilińska, before 1882, photographer unknown, published by Wojciech Piechowski

Portrait photograph of Anna Bilińska, 1885, photographed by Edward Trzemeski

Portrait photograph of Anna Bilińska, after 188, photographer unknown

Anna Bilińska in Beg-Meil, 189, photographer unknown

Listen to the recording

 

924

Anna Bilińska, Portret młodej kobiety z różą w ręku, 1892, olej, płótno

Posłuchaj nagrania


Anna Bilińska, Portrait of a Young Woman with a Rose in her Hand, 1892, oil on canvas

Listen to the recording