Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Teraz w muzeum

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04

Międzynarodowa konferencja Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania.

2014-02-25 - 2014-02-27

Konferencja / Partnerzy konferencji / Program sesji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje w dniach 25-27 lutego 2014 roku międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania.

 

Konferencja będzie zorganizowana  w ramach udziału MNW w międzynarodowym projekcie Partage Plus (www.partage-plus.eu). Studia prowadzone w ramach projektu Partage Plus pozwoliły na wyłonienie licznej grupy dzieł sztuki dotychczas nie ujawnionych w tak szerokiej panoramie kontekstów kulturowych. Rozszerzenie zakresu rozpoznanych dzieł umożliwi zmianę odbioru i funkcjonowania sztuki około 1900 w muzealnych kolekcjach, dotychczas badanych jedynie wycinkowo w ujęciach monograficznych, historycznych lub ikonograficznych.

Badania dotyczące sztuki i kultury przełomu XIX i XX w. ograniczały się do analizy i oceny artystycznego poziomu prac stworzonych pomiędzy 1880 a 1914 r. Przez długi czas wielu przejawom twórczości tego okresu (np. architekturze, fotografii czy sztuce popularnej) odmawiano artystycznych walorów, co znacznie zawężało horyzonty badawcze. W ciągu ostatnich kilku dekad pole badań nad fin de sièclem uległo rozszerzeniu a ich metodologia wzbogaciła się o nowe narzędzia. Dziś powszechnie odstępuje się od wartościowania dzieł, coraz większe zainteresowanie budzą także zjawiska kulturowe i społeczne towarzyszące temu specyficznemu przełomowi. Zainteresowania badaczy koncentrują się między innymi wokół takich zagadnień jak formacja intelektualna artystów i postaci działających w środowiskach artystycznych lub na ich obrzeżach, różnice postaw ideowych (między internacjonalizmem/kosmopolityzmem a wernakularyzmem) i postaw artystycznych (między społecznym zaangażowaniem a estetyzmem) czy wreszcie analizy takich zjawisk jak synestezja sztuk i panteizm, oraz ówczesnych poszukiwań nowych form życia duchowego.

Organizatorzy pragną, aby konferencja stała się okazją do prezentacji rozmaitych perspektyw badawczych, do weryfikacji i poszerzenia dotychczasowego obrazu belle époque wynikających z najnowszych badań. Ze szczególnym zainteresowaniem powitane zostaną prezentacje studiów nad twórczością artystów traktowanych niegdyś marginalnie lub z różnych względów  niedocenionych. Zachęcamy uczestników konferencji do przyjrzenia się szeroko pojętemu tłu zjawisk artystycznych i społecznych w aspekcie geopolitycznym i historycznym. Warte uwagi wydają się również kwestie odrębności i wspólnoty kolejnych secesji w krajach niemieckojęzycznych regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Północnej a także recepcja tych ruchów w Nowym Świecie. Odrębnym, wartym omówienia problemem jest obecność sztuki około 1900 w kulturze masowej i współczesnej ikonosferze. Bardzo liczymy również na wystąpienia na temat badań technologicznych i konserwatorskich.

Oczekujemy na zgłoszenia referatów do 31 października 2013 roku. Przewidywany czas wystąpień 20 minut. 

Prosimy o nadsyłanie abstraktów w języku polskim lub angielskim o objętości do 1800 znaków, oraz następujących danych: imię, nazwisko; tytuł, stopień naukowy; instytucja macierzysta; adres kontaktowy: adres e-mail, nr telefonu; proponowany temat referatu; sugestie odnośnie urządzeń (projektor multimedialny itp.) potrzebnych do wygłoszenia referatu. Językami konferencji są  polski i angielski. Prosimy także o informację czy zgadzają się Państwo na nagrywanie i/lub transmisję na żywo Państwa wystąpienia.
 

Adres do korespondencji: e-mail

Informacje dotyczące kwalifikacji tematu zostaną rozesłane do zainteresowanych do 30 listopada 2013.
Dojazd, noclegi i wyżywienie w zakresie własnym uczestników. Przewidywane są przerwy kawowe w czasie konferencji.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Partnerzy konferencji

 Information in English

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program sesji

 

Międzynarodowa konferencja naukowa:

Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków: artyści, zjawiska, stowarzyszenia, działania/

International Conference: Fin de siècle rediscovered. A mosaic of the turn of the century: artists, events, societies, activities.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Sala kinowa, 25-27 lutego 2014 r./ Muzeum Narodowe w Warszawie, Cinema Hall, 25th-27th of February 2014

 

 

 

25 lutego, wtorek – Dzień pierwszy

 

8.30-9.00  – Rejestracja uczestników, kawa, herbata

9.00-9.15 – Otwarcie konferencji: Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, dr Agnieszka Morawińska

 

Sesja I  (9.15-11.35) moderator:  prof. Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński)

 

Erik Buelinckx (Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruksela), Henry Van de Velde’s use of the concept of ‘art nouveau’ in his early writings

 

Grzegorz P. Bąbiak (Uniwersytet Warszawski; Instytut Historii PAN), Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de siècle`u

 

Marek Grajek (Uniwersytet Warszawski), Próba stworzenia nowego, lepszego obywatela. Rola prasy w kształtowaniu masowego odbiorcy na przełomie XIX i XX wieku

 

Karolina Karpińska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), „Wszystko bowiem teraz było Fin-de-siècle!” Panorama społeczna i kulturowa końca XIX wieku na podstawie powieści Fin-de-siècle'istka Gabrieli Zapolskiej

 

Jeremy Musson (Londyn), Snatched from Time’s effacement: Sargent, the Sitwells and the embers of aristocratic life

 

Łukasz Pisarzewski (Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina); Konkurs chopinowski paryskiej Sztuki  Antoniego Potockiego

 

Anna Żakiewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie), Demon seksu czy intelektu? Wizerunek femme fatale w młodzieńczej twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza

 

Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza), Skandale na przełomie wieków

 

11.35-11.50 – Przerwa kawowa

 

Sesja II (11.50-15.10)  moderator: Zofia Weiss Nowina-Konopka (Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, Kraków)

 

Tomasz F. de Rosset (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Les Arts Incohérents - nowatorstwo końca wieków.

 

Radosław Okulicz-Kozaryn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Samowywyższenie i strącenie w śmiech. Wędrówka ducha myśli Bolesława Biegasa i Mistrz Kłębek Henryka Piątkowskiego

 

Anna Budziak (Uniwersytet Wrocławski), British Decadence as Post-Classicism

 

Zuzanna Markiewicz (Uniwersytet Łódzki), „Ostatni błysk bohaterstwa w dekadencji” – Dandys w walce o piękno nowoczesnej

 

Emilia Śliwczyńska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Dandys ponowoczesny – powrót czy reinterpretacja?

 

Katie Smith (Collections Trust) Arthur Wakerly – Businessman, Politician, Architect and Turkey lover

 

Urszula Kozakowska-Zaucha (Muzeum Narodowe w Krakowie), „No, nareszcie porządna wystawa” – nowa przestrzeń dla sztuki – raumkunst i salony sztuki

 

Julia C. Reuckl (Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wiedeń), Between dilettantism and independent art – Women at the Vienna School of Arts and Crafts

 

Anne Marie ten Bokum (Design Museum Gent, Gandawa), „Art Nouveau ladies at work”: rediscovered women artists in the collection of Design Museum Gent

 

Merja Vilhunen (Designmuseo, Helsinki), The Emergence of Applied Arts in Finland

 

15.10-16.10 – Obiad

 

Sesja III (16.10-18.30) moderator: prof. Grzegorz P. Bąbiak (Uniwersytet Warszawski ; Instytut Historii PAN)

 

Marta Rachlewicz (Uniwersytet Warszawski), Fanny Garde and Effie Hegermann-Lindencrone – the forgotten virtuosos of Danish porcelain.

 

Aleksandra Kasprzak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Zjawisko polskich szkieł historyzujących wytwarzanych dla kolekcjonerów.

 

Joanna Regina Kowalska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Hafty doby secesji w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie

 

Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), Ebenezer Howard na Kongresie Esperanto w 1912 w Krakowie

 

Arlene Peukert (Iparművészeti Múzeum, Budapest) Hidden Treasures Rediscovered – The Bigot-Pavilion in the Collection of the Museum of Applied Arts Budapest

 

Maria Zwierz (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Poszukiwania nowych idei i form życia duchowego – symptomy tego zjawiska na wrocławskich wystawach w 1904 i 1913 roku

 

 

 

 

Dariusz Kacprzak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), „Szczecińskie walki o sztukę”, czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle époque

 

Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki), Czy istnieje południowoafrykańska belle époque?

 

18.30-19.00 – Dyskusja

 

 

 

26 lutego, środa – Dzień drugi

 

8.30-9.00  – Rejestracja uczestników, kawa, herbata

 

Sesja I (9.00-11.40) moderator: Marcin Romeyko-Hurko (Muzeum Narodowe w Warszawie)

 

Anna Wietecha (Uniwersytet Warszawski), Wokół chaosu hipotez czy jedności antynomii?

O rzeczywistości sensualnej i pozazmysłowej w Emancypantkach Bolesława Prusa

 

Wacława Milewska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Autosakralizacja w sztuce Jacka Malczewskiego – ortodoksja, świętokradztwo czy akt genezyjskiej „wiary widzącej” Juliusza Słowackiego?

 

Agnieszka Bagińska (Uniwersytet Warszawski), Wędrówki po pracowniach pomiędzy dokumentem a reklamą i krytyką artystów na przełomie XIX i XX wieku

 

Ewa Ziembińska (Muzeum Narodowe w Warszawie), Nabiści i bracia Natanson. Historia paryskiej kolekcji

 

Dorota Seweryn-Puchalska (Muzeum Lubelskie w Lublinie), „Miejski zapach ludzki! Znienawidzona rzecz!”. Kolonie artystyczne – w poszukiwaniu Heimatu

 

Dorota Kudelska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Artyści polscy (artyści z Polski?) na wystawach w Wiedniu około roku 1900

 

Zofia Weiss-Nowina Konopka (Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, Kraków), Weiss i secesja wiedeńska. Nowa przestrzeń artystycznego dialogu

 

Anna Gawarecka (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Świat w chorobliwych barwach malowany. O czeskich powrotach do fin de siècle’u

 

11.45-12.00 – Przerwa kawowa

 

Sesja II (12.00-15.00) moderator:  Justyna Guze ( Muzeum Narodowe w Warszawie)

 

Andrzej Holeczko-Kiehl (Muzeum Śląskie w Katowicach), Sacrum w architekturze Europy Centralnej 1890-1910

 

Marta Ostrowska-Bies (Uniwersytet Wrocławski), Pomiędzy historyzmem a modernizmem.

O środowisku architektonicznym Śląska około 1900 roku w kontekście pierwszej Wystawy Stowarzyszenia Śląskich Architektów w 1905 roku

 

Agnieszka Gryglewska, Agnieszka Witkowska (Politechnika Wrocławska), Wzory secesji na wrocławskich elewacjach – materiały i technologie

 

Jolanta Wnuk (Muzeum w Gliwicach), Kruche piękno domowego sacrum i szlachetnego profanum w wystroju gliwickich secesyjnych kamienic i willi

 

Szymon Piotr Kubiak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Deutsche Mannschaft. Gmach paryskiego Théâtre des Champs-Élysées oraz recepcja architektury niemieckiej u progu Wielkiej Wojny

 

Piotr Kibort (Muzeum Narodowe w Warszawie), Między metropolią a prowincją. Tradycjonalizm i wczesny modernizm w projektach architekta Jarosława Wojciechowskiego (1874–1942)

 

Andrzej Laskowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Narodowy Instytut Dziedzictwa), Mozaiki a witraże w Galicji – wzajemne relacje dwóch technik malarskich

 

Oleksandr Overchuk (Lwów), Witraż świecki we  Lwowie początku XX wieku. Przeoczona perła.

 

Aneta Czarnecka (Warszawa), Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugo Höppenera (Fidusa)

 

15.00-16.00 – Obiad

16.00-16.40 – Oprowadzanie po galerii Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Sesja III 16.40-19.20 moderator: Ewa Frąckowiak (Muzeum Narodowe w Warszawie)

 

Piotr Paweł Czyż (Muzeum Narodowe w Warszawie), Echa malarstwa polskiego symbolizmu w nokturnach graficznych. Inspiracje i autointerpretacje Feliksa Jabłczyńskiego i Zofii Stankiewicz

 

Jan Gondowicz (Warszawa), O twórczości literackiej Feliksa Jabłczyńskiego

 

Agnieszka Salamon-Radecka (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Zapomniany wielkopolski artysta Jan Kazimierz Mycielski (1864-1913) i początki polskiej grafiki artystycznej

 

Maja Żyłajtys-Wrońska (Wrocław), Franz Laskoff polski grafik w Mediolanie

 

Anna Manicka (Muzeum Narodowe w Warszawie), Wiolonczela i cylinder. Nieznane aspekty grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich), „Otworzyć nowe niebo”. Artyści i żydowska nowoczesność w Polsce.

 

Krystyna Kulig-Janarek (Muzeum Narodowe w Krakowie), Od spraw narodowych do uciech doczesnych czyli o galicyjskich „swojskich” drukach użytkowych z początku XX wieku

 

Magdalena Czubińska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Plakaty komercyjne (reklama handlowa) krakowskie i lwowskie do I wojny światowej

 

19.20-20.00 – Dyskusja

 

 

 

27 lutego, czwartek - Dzień III

 

8.30-9.00  – Rejestracja uczestników, kawa, herbata

 

Sesja I (9.00-11.20) moderator: prof. Dorota Kudelska

 

Piotr Kopszak (Muzeum Narodowe w Warszawie), Metafory życia konsekrowanego około roku 1900

 

Urszula Makowska (Instytut Sztuki PAN), Jan Rembowski – epigon czy kontynuator Wyspiańskiego?

 

Monika Chudzikowska, Katarzyna Wodarska-Ogidel (Muzeum Teatralne w Warszawie), Świat artystyczny i literacki w karykaturach Stanisława Jerzego Kozłowskiego,

 

Aleksandra Pawlikowska (Warszawa), Motywy kwiatowe w twórczości Jana Bulasa

 

Adam Szeląg (Uniwersytet Wrocławski), Źródło życiodajnej energii czy narzędzie lucyferycznej siły? Symbolika światła słonecznego w dobie fin de siècle na przykładzie Dyptyku bretońskiego Ludwika de Laveaux

 

Justyna Guze (Muzeum Narodowe w Warszawie), Późna twórczość artystów – uwagi na marginesie w związku z rysunkiem Henri Josepha Harpignies’a (1891-1916), Pejzaż leśny, 1907, w zbiorach

Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Ewa Gwiazdowska (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Młody artysta w drodze. Alfred Meister w poszukiwaniu prawdy sztuki

 

11.20-11.35 – Przerwa kawowa

 

Sesja II (11.35-13.35) moderator: Ewa Ziembińska (Muzeum Narodowe w Warszawie)

 

Izabella Powalska (Uniwersytet Łódzki), Twórczość łódzkich malarzy przełomu XIX i XX stulecia

 

Dorota Kamińska-Jones (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kobiety Raviego Varmy – ideał czy antyideał? Dylematy sztuki indyjskiej przełomu wieków

 

Agata Wójcik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), „Czar nieujęty a wszechwładny” czy „maniera buduarowo-serajowa”? Wątki orientalne w twórczości Pantaleona Szyndlera

 

Katarzyna Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Secesja w Zakopanem? Zarys twórczości rzeźbiarskiej Wojciecha Brzegi i Józefa Skotnicy

 

Paulina Zarębska-Denysiuk (Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych), Bolesław Jeziorański  – zapomniany rzeźbiarz młodopolski

 

Maria Stopyra (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie), Inspiracje młodopolskich rzeźbiarzy w kontekście wystawy Polska rzeźba fin de siècle’u

 

13.35-14.35 – Obiad

 

Sesja III (14.35-15.55) moderator: dr Łukasz Kossowski (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa)

 

Katarzyna Łomnicka (Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, Kraków), Józef Sperling (1884-1949) – przedsiębiorca i innowator

 

Elżbieta Matyaszewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Przestrzeń kawiarni i przestrzeń sztuki. „Jama Michalikowa” w Krakowie, fin de siècle i Młoda Polska

 

Karolina Prymlewicz (Instytut Sztuki PAN), „Krzesło do siedzenia”. O secesyjnej sztuce stosowanej w karykaturze niemieckiej

 

15.5517.00 – Dyskusja i podsumowanie konferencji


Dodaj do mojego kalendarza google

Pozostałe wydarzenia miesiąca

MNW
2013-09-20 - 2014-02-02

Wystawa Guercino. Triumf baroku. Arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji...

Muzeum Narodowe w Warszawie od 20 września 2013 do 2 lutego 2014 roku będzie prezentować wystawę dzieł Guercina, jednego z najwybitniejszych malarzy włoskiego baroku. Wśród...
MNW
2014-02-01 / 12:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Guercino. Mistrz barokowych...

Wykład Przemysława Głowackiego wprowadzający w tematykę wystawy Światło i mrok, patos i pospolitość, sacrum i profanum, duchowość i cielesność, przepych i prostota to...
MNW
2014-02-01 / 13:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Miny, gesty, pozy” – warsztaty...

Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat   Na warsztatach ożywimy postacie przedstawione przez Guercina, usłyszymy prowadzone przez nie rozmowy, a nawet,...
MNW
2014-02-01 / 14:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Guercino i Bolończycy w kręgu...

Zapraszamy na spotkanie z Anną Lewicką-Morawską – historyczką sztuki, absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Obecność sztuki Guercina i malarzy...
MNW
2014-02-01 / 15:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Barokowe animacje i...

Nauka XVII-wiecznych tańców z zespołem Pawanillia, zagadki, gry i ćwiczenia związane z epoką baroku Hol Główny i sala edukacyjna / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum...
MNW
2014-02-01 / 16:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Guercino. Czego nie...

Bohater kończącej się wystawy był niezwykle płodnym artystą, sprawnym malarzem i świetnym rysownikiem. Jego prace znajdują się w wielu światowych kolekcjach. Na wykładzie poznamy...
MNW
2014-02-02 / 12:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Guercino. Mistrz barokowych...

Wykład Urszuli Król wprowadzający w tematykę wystawy Światło i mrok, patos i pospolitość, sacrum i profanum, duchowość i cielesność, przepych i prostota to przeciwieństwa,...
MNW
2014-02-02 / 13:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Finisaż z AKTEM” –...

godz. 13.00   Aktorzy Teatru Akt wcielą się w postaci z obrazów, ożywią zatrzymane na nich historie, pozwolą pełniej odczuć klimat dzieł. Inspiracją będzie bogactwo...
MNW
2014-02-02 / 14:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Barokowa Flandria” – spotkanie...

Spotkanie w Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego z Hanną Benesz, kustoszem Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW Bogactwo barw oraz dynamiczna kompozycja...
MNW
2014-02-02 / 15:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: „Finisaż z AKTEM” –...

godz. 15.00   Aktorzy Teatru Akt wcielą się w postaci z obrazów, ożywią zatrzymane na nich historie, pozwolą pełniej odczuć klimat dzieł. Inspiracją będzie bogactwo...
MNW
2014-02-02 / 15:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: spotkanie na wystawie

godz. 15.00 Spotkania na wystawie prowadzone przez historyków sztuki współpracujących z Działem Edukacji MNW zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet...
MNW
2014-02-02 / 16:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: spotkanie na wystawie

godz. 16.00 Spotkania na wystawie prowadzone przez historyków sztuki współpracujących z Działem Edukacji MNW zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet...
MNW
2014-02-02 / 17:00

FINISAŻ WYSTAWY Guercino. Triumf baroku: spotkanie na wystawe

godz. 17.00 Spotkania na wystawie prowadzone przez historyków sztuki współpracujących z Działem Edukacji MNW zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet...
MNW
2014-02-04 / 13:00

MUZEALNE WTORKI: Renesans

Spotkanie w ramach cyklu „Epoki i style dla początkujących”.   Spotkania te są pretekstem do syntetycznego omówienia poszczególnych kierunków...
MNW
2014-02-04 / 14:30

MUZEALNE WTORKI: „Gdy płótno i pędzel przestały wystarczać – w poszukiwaniu...

Spotkanie w ramach cyklu „Zrozumieć polską sztukę współczesną” poprowadzi Jan Przypkowski. Podczas sześciu spotkań prowadzonych w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku...
MNW
2014-02-06 / 19:30

ŚREDNIOWIECZE O ZMROKU: „Modlitwa w obrazie” – spotkanie z prof. Antonim Ziembą

W późnośredniowiecznych kościołach obok nastaw ołtarzowych pojawiały się dzieła, których celem było pomaganie wiernych w indywidualnej modlitwie. Należy do nich...
MNW
2014-02-09 / 13:00

Spotkanie na wystawie W królestwie Ozyrysa i Anubisa

Wystawie W królestwie Ozyrysa i Anubisa towarzyszą spotkania z archeologami, którzy opowiedzą o mumifikacji, znaczeniu dekoracji na sarkofagach oraz wyposażeniu...
MNW
2014-02-09 / 18:00

KONCERT MUZYKI ŚREDNIOWIECZNEJ – „Wyśpiewać duszę, wyśpiewać niebo”

Repertuar prezentowany przez zespół Sabionetta został wybrany głównie ze względu na jego przekaz słowny. Teksty odzwierciedlają walkę duszy z ciałem, pragnienie...
MNW
2014-02-11 / 13:00

MUZEALNE WTORKI: Manieryzm – spotkanie z Przemysławem Głowackim

Spotkanie z Przemysławem Głowackim w ramach „Epoki i style dla początkujących” Spotkania te są pretekstem do syntetycznego omówienia poszczególnych...
MNW
2014-02-11 / 14:30

MUZEALNE WTORKI: „Po przełomie – sztuka III Rzeczypospolitej” – spotkanie z...

Spotkanie z Janem Przypkowskim w ramach „Zrozumieć polską sztukę współczesną”   Podczas sześciu spotkań prowadzonych w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku...
MNW
2014-02-13 / 11:00

MAMY w Muzeum: „Galeria kontrastów, po 1939”

Spotkanie w Galerii Sztuki XX i XXI Wieku   Karmienie, spacer, drzemka, karmienie, spacer, drzemka… i wizyta w MNW! Od października 2013 do czerwca 2014, raz w...
MNW
2014-02-13 / 19:30

ŚREDNIOWIECZE O ZMROKU: „Uzbrojenie w sztuce gotyku – fakty i mity” – spotkanie...

Spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej z dr. Tomaszem Mleczkiem, tłumaczone na polski język migowy (PJM). Spotkanie będzie okazją do obejrzenia fragmentów uzbrojenia...
MNW
2014-02-14 / 16:30

WALENTYNKI W MNW: „Słynne historie miłosne”, Urszula Król i Marzena Masłowska

MUZEALNE AMORY: Oprowadzanie przy dźwiękach wiolonczeli Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje specjalne spotkanie walentynkowe poświęcone historiom miłosnym, które...
MNW
2014-02-15 - 2014-02-23

Pokaz specjalny obrazu Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki...

Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki (Chrzest dworzanina królowej etiopskiej) – obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, odzyskany dla Muzeum...
MNW
2014-02-15 / 12:00

ŚREDNIOWIECZNA SOBOTA: „Piękno i blask. Galeria Sztuki Średniowiecznej MNW” –...

Wykład przybliżający historię zbiorów Sztuki Średniowiecznej MNW, jednej z najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Poznamy burzliwe dzieje zabytków oraz...
MNW
2014-02-15 / 12:00

ŚREDNIOWIECZNA SOBOTA: „Średniowieczne inspiracje”

Animacje plastyczne dla dzieci w Holu Głównym. obowiązuje bilet wstępu do Muzeum Cykl ŚREDNIOWIECZNE SOBOTY grudzień 2013 – maj 2014 / 12.00–18.00 W programie:...
MNW
2014-02-15 / 13:00

ŚREDNIOWIECZNA SOBOTA: „Książęta, mieszczanie i kmiecie”– warsztaty dla rodzin...

Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat obowiązują zapisy / obowiązuje bilet warsztatowy / ok. 70 minut Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod...
MNW
2014-02-15 / 15:00

ŚREDNIOWIECZNA SOBOTA: „U szewca Dratewki", Marcin Osojca

Pokaz specjalny Poznaj tajniki średniowiecznego warsztatu szewskiego: zobacz narzędzia pracy szewca i dowiedz się, jakie były sposoby szycia średniowiecznych butów,...
MNW
2014-02-15 / 16:00

ŚREDNIOWIECZNA SOBOTA: „Szuby, mieszki i ciżmy, czyli o modzie w okresie...

Spotkanie dla dorosłych w Galerii Sztuki Średniowiecznej obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 40 minut Cykl ŚREDNIOWIECZNE SOBOTY grudzień 2013...
MNW
2014-02-16 / 17:00

URODZINY MISTRZÓW: Marcello Bacciarelli – 283 rocznica urodzin

Spotkanie w Galerii Portretu Staropolskiego i Europejskiego   Marcello Bacciarelli – z pochodzenia Włoch, który jednak większą część życia spędził w Warszawie,...
MNW
2014-02-18 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „My się zimy nie boimy!”

Czy zima jest zawsze biała i mroźna? W co można się bawić na śniegu? Jakimi kolorami namalować zimowy pejzaż? Zapraszamy do poszukiwania „zimnych” obrazów i...
MNW
2014-02-18 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „W krainie bogów i herosów”

Kto zbierał złote jabłka i przegrał wyścig? Dlaczego Bellerofont, gdy pokonał strasznego potwora, poczuł smutek? Kogo pokonał Herakles? Dlaczego Achilles chodził w przebraniu? Za...
MNW
2014-02-18 / 13:00

MUZEALNE WTORKI: „Barok” – spotkanie z Karoliną Zalewską

Spotkanie z Karoliną Zalewską w ramach cyklu „Epoki i style dla początkujących” Spotkania te są pretekstem do syntetycznego omówienia poszczególnych...
MNW
2014-02-18 / 14:30

MUZEALNE WTORKI: „Narodziny” – spotkanie z dr. Pawłem Freusem

Spotkanie z  dr. Pawłem Freusem w ramach cyklu „Conditio humana (kondycja człowiecza) w sztuce”.   Zajęcia poświęcone będą podstawowym pojęciom i przejawom...
MNW
2014-02-18 / 16:30

RODZINNE FERIE W MNW: „Wyhoduj sobie wieżę” – warsztaty plastyczne inspirowane...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5–8 lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na warsztaty plastyczne...
MNW
2014-02-19 / 11:00

WIELCY MALARZE DLA SENIORÓW: „Oblicza Jana Matejki”, Karolina Zalewska

Ile w obrazach Matejki jest chwały, a ile hańby? Komu zawdzięcza malarz wszystkie upokorzenia, a komu chwile triumfu i uznanie? Jaka jest różnica między miłością a...
MNW
2014-02-19 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Obraz bitwy”

Bitwa pod Orszą, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Somosierrą – to wydarzenia, które znamy nie tylko z lekcji historii, lecz także z muzealnych galerii. Artyści,...
MNW
2014-02-19 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Księżniczki, rycerze i smoki”

Dawno, dawno temu za siedmioma górami i siedmioma rzekami znajdowało się cudowne królestwo… Kto nie chciałby, choćby przez chwilę, być walecznym rycerzem lub...
MNW
2014-02-19 / 16:30

RODZINNE FERIE W MNW: „Zając w pracowni grafika" – warsztaty plastyczne...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5–8 lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na warsztaty plastyczne...
MNW
2014-02-20 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Muzealne archiwum X”

Czy mrożące krew w żyłach przygody mogą przydarzyć się tylko ludziom? Nie! Obrazy także przeżywają przygody! Podczas wycieczki po galeriach zamienimy się w detektywów i...
MNW
2014-02-20 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „W drogę!”

Niczym dawni artyści spakujemy kufry, walizki i wyruszymy w podróż. Co będzie nam potrzebne? Czy warto zabrać sztalugę i płótno, czy może wystarczy szkicownik? Czy...
MNW
2014-02-20 / 16:30

RODZINNE FERIE W MNW: „Po drugiej stronie…” – warsztaty plastyczne inspirowane...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5–8 lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na warsztaty plastyczne...
MNW
2014-02-20 / 17:00

Warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku

Warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku Spotkania z wykorzystaniem audiodeskrypcji, elementów muzycznych i ćwiczeń dotykowych dla osób z niepełnosprawnością...
MNW
2014-02-20 / 19:30

ŚREDNIOWIECZE O ZMROKU: „Ołtarz Jerozolimski”, Kamil Kopania

Spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej z dr. Kamilem Kopanią zatytułowane „Ołtarz Jerozolimski” Poznamy jedno z najciekawszych dzieł późnego średniowiecza...
MNW
2014-02-21 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Przepis na mumię”

Podczas zajęć dowiemy się, ile metrów bandaża zużywano do robienia mumii, do czego służyły urny kanopskie i co wkładano zmarłemu do grobowca. Dowiemy się, kim byli Ozyrys i...
MNW
2014-02-21 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Od mrówki do słonia, czyli muzealny zwierzyniec”

W Muzeum ukryło się wiele znanych zwierząt oraz fantastycznych stworów: latających, pełzających, skaczących. W czasie zajęć poszukamy obrazów, na których są...
MNW
2014-02-21 / 16:30

RODZINNE FERIE W MNW:„Akcja ABSTRAKCJA” – warsztaty plastyczne inspirowane...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5–8 lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na warsztaty plastyczne...
MNW
2014-02-22 / 12:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Zamaskowani”

Animacje plastyczne dla dzieci Zapraszamy wszystkie dzieci do wykonania własnych masek karnawałowych i wyruszenia tropem zamaskowanych postaci z obrazów. Pomogą w tym...
MNW
2014-02-22 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Muzeum w przebraniu” – warsztaty dla rodzin z dziećmi w...

Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat Karnawał to czas zabaw i balów. Wiele z nich to maskarady – przyjęcia, na których goście noszą maski i są...
MNW
2014-02-22 / 14:00

MUZEA I KOLEKCJE ŚWIATA: Rijksmuseum w Amsterdamie – wykład Stowarzyszenia Klub...

STOWARZYSZENIE KLUB PRZYJACIÓŁ MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE zaprasza na cykl wykładów: „Muzea i kolekcje świata”   22 lutego / sobota / godz. 14.00...
MNW
2014-02-23 / 12:00

„Mała wielka historia. MNW odzyskało obraz z najstarszej kolekcji Muzeum.”

12 lutego 2014 r. do Muzeum powrócił zaginiony w czasie II wojny światowej obraz Johanna Conrada Seekatza Chrzest dworzanina królowej etiopskiej (znany także pod...
MNW
2014-02-25 - 2014-02-27

Międzynarodowa konferencja Fin de siècle odnaleziony. Mozaika końca wieku:...

Konferencja / Partnerzy konferencji / Program sesji...
MNW
2014-02-25 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Obraz bitwy”

Bitwa pod Orszą, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Somosierrą – to wydarzenia, które znamy nie tylko z lekcji historii, lecz także z muzealnych galerii. Artyści,...
MNW
2014-02-25 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Księżniczki, rycerze i smoki”

Dawno, dawno temu za siedmioma górami i siedmioma rzekami znajdowało się cudowne królestwo… Kto nie chciałby, choćby przez chwilę, być walecznym rycerzem lub...
MNW
2014-02-25 / 13:00

MUZEALNE WTORKI: „Klasycyzm” – spotkanie z Przemysławem Głowackim

Spotkanie z Przemysławem Głowackim w ramach „Epoki i style dla początkujących” Spotkania te są pretekstem do syntetycznego omówienia poszczególnych...
MNW
2014-02-25 / 14:30

MUZEALNE WTORKI: „Radość życia” – spotkanie z dr. Pawłem Freusem

Spotkanie z  dr. Pawłem Freusem w ramach cyklu „Conditio humana (kondycja człowiecza) w sztuce”.   Zajęcia poświęcone będą podstawowym pojęciom i przejawom...
MNW
2014-02-25 / 17:00

RODZINNE FERIE W MNW: Jacek Braciak czyta „Ucieszki Cieszka” Zdenka Svěráka...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5–8 lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na seans dobrej literatury w...
MNW
2014-02-26 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „My się zimy nie boimy!”

Czy zima jest zawsze biała i mroźna? W co można się bawić na śniegu? Jakimi kolorami namalować zimowy pejzaż? Zapraszamy do poszukiwania „zimnych” obrazów i...
MNW
2014-02-26 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „W krainie bogów i herosów”

Kto zbierał złote jabłka i przegrał wyścig? Dlaczego Bellerofont, gdy pokonał strasznego potwora, poczuł smutek? Kogo pokonał Herakles? Dlaczego Achilles chodził w przebraniu? Za...
MNW
2014-02-26 / 17:00

RODZINNE FERIE W MNW: Grażyna Wolszczak czyta „Tonję z Glimmerdalen” Marii Parr...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 7+ lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na seans dobrej literatury w fachowym...
MNW
2014-02-27 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Muzealne archiwum X”

Czy mrożące krew w żyłach przygody mogą przydarzyć się tylko ludziom? Nie! Obrazy także przeżywają przygody! Podczas wycieczki po galeriach zamienimy się w detektywów i...
MNW
2014-02-27 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „W drogę!”

Niczym dawni artyści spakujemy kufry, walizki i wyruszymy w podróż. Co będzie nam potrzebne? Czy warto zabrać sztalugę i płótno, czy może wystarczy szkicownik? Czy...
MNW
2014-02-27 / 17:00

RODZINNE FERIE W MNW: Agata Kulesza czyta „8+2 i domek w lesie” Anne-Cath....

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 5–8 lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na seans dobrej literatury w...
MNW
2014-02-27 / 17:00

URODZINY MISTRZÓW: Carel Fabritius – 392 rocznica chrztu

Najwybitniejszy uczeń Rembrandta. Zmarł tragicznie w wieku zaledwie 32 lat. Do dziś zachowało się zaledwie około dwudziestu jego obrazów. Jeden z najbardziej zagadkowych...
MNW
2014-02-27 / 19:30

ŚREDNIOWIECZE O ZMROKU: „Czemu służył Poliptyk Grudziądzki?”, Zofia Herman

Spotkanie w Galerii Sztuki Średniowiecznej z Zofią Herman. Spotkanie poświęcone nastawie ołtarzowej z kaplicy zamku krzyżackiego w Grudziądzu. Zastanowimy się nad kultowym i...
MNW
2014-02-28 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Przepis na mumię”

Podczas zajęć dowiemy się, ile metrów bandaża zużywano do robienia mumii, do czego służyły urny kanopskie i co wkładano zmarłemu do grobowca. Dowiemy się, kim byli Ozyrys i...
MNW
2014-02-28 / 13:00

RODZINNE FERIE W MNW: „Od mrówki do słonia, czyli muzealny zwierzyniec”

W Muzeum ukryło się wiele znanych zwierząt oraz fantastycznych stworów: latających, pełzających, skaczących. W czasie zajęć poszukamy obrazów, na których są...
MNW
2014-02-28 / 17:00

RODZINNE FERIE W MNW: Paweł Paprocki czyta „Lekkie życie Barnaby’ego Brocketa”...

Wydawnictwo Dwie Siostry i Muzeum Narodowe w Warszawie zapraszają rodziców z dziećmi w wieku 7+ lat do Zimowego Klubu Małego Konesera na seans dobrej literatury w fachowym...