Zaszyfrowane znaczenia w malarstwie holenderskim XVII wieku

Wystawa „Różne spojrzenia. Malarstwo holenderskie i flamandzkie z kolekcji Ergo Hestii”

Spotkanie dla nauczycieli wszystkich poziomów nauczania
8 maja / sobota / godz. 11.00 / Przemysław Głowacki, Urszula Król / 90 min  


Po wyzwoleniu spod hiszpańskiej dominacji północne Niderlandy znalazły się w zupełnie nowej sytuacji politycznej i religijnej, co znalazło odzwierciedlenie także w holenderskim malarstwie XVII wieku. Obrazy ukazywały świat zamożnej republiki mieszczańskiej, której obywatele kierowali się kalwińskimi wartościami. Na spotkaniu spróbujemy rozszyfrować treści i pouczenia zawarte w martwych naturach, marynistycznych pejzażach, scenach rodzajowych i dziełach inspirowanych biblijnymi tekstami.


Spotkanie na platformie zoom.us / zapisy: / liczba miejsc ograniczona*

 

* decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy kończą się w dniu 7 maja, na adres mailowy osoby zgłaszającej się zostanie wysłany link do spotkania