XVI Festiwal Nauki w MNW / wrzesień 2012

XVI FESTIWAL NAUKI
21–30 września 2012
Muzeum Narodowe w Warszawie 

KLUBY MŁODZIEŻOWE
Wykłady sala kinowa MNW (wstęp wolny)

24 września (poniedziałek)
godz. 15.30 

Arcydzieła sztuki europejskiej XIX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie – Iwona Danielewicz

Przygotowana właśnie nowa ekspozycja w dawnych salach Malarstwa Polskiego XIX Wieku różni się
od wcześniejszych prezentacji. W jednej przestrzeni zostały zebrane dzieła sztuki polskiej i europejskiej XIX stulecia, pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.  Proponując taki układ, chcieliśmy skonfrontować – na zasadzie różnic i podobieństw – dokonania artystyczne twórców europejskich.
W pokazie zdecydowanie dominują artyści polscy, ale ich dzieła po raz pierwszy sąsiadują z pracami artystów francuskich,  jak Jean-Auguste-Dominique Ingres, Gustave Courbet, Charles Daubigny, Auguste Renoir,  Paul Signac, czy niemieckich, jak Franz-Xaver Winterhalter i Max Slevogt.

25 września (wtorek) 
godz. 15.30 

Weneckie poezje, favole i opowieści w malarstwie XV–XVIII wieku – Joanna Kilian Michieletti

Wykład o dawnym malarstwie Wenecji, którego specyfiką było niezwykłe bogactwo podejmowanych tematów. Malarze weneccy często sięgali do mitycznych opowieści związanych z początkami swojego miasta i kształtowaniem się jego potęgi. Ich inspiracją i natchnieniem były też starożytna mitologia
i renesansowa poezja pastoralna.  Zbiór mitów, ze swoim językiem symboli przekazywał wiedzę
o emocjach człowieka, związkach świata ludzkiego z boskim i odwiecznych prawach rządzących rzeczywistością. Poezja renesansowa uosabiała tęsknotę za legendarną Arkadią, mityczną krainą szczęśliwości i prostoty, zamieszkiwaną przez pasterzy i nimfy. Ta charakterystyczna ikonografia
i wyjątkowe walory malarskie powodowały, że prace artystów Serenissimy były (i są nadal) prawdziwą ucztą dla oczu i ducha.

26 września (środa)
godz. 15.30 

Dawne funkcje dawnego malarstwa – prof. dr hab. Antoni Ziemba

Wykład prezentuje dawne obrazy w ich pierwotnych funkcjach. Funkcję uobecnienia i uosobienia bóstwa, świętości, sacrum realizowały obrazy ołtarzowe o przeznaczeniu kultowym, towarzyszące liturgii, oraz obrazy dewocyjne, służące osobistej modlitwie, medytacji i kontemplacji religijnej. Funkcja dydaktycznej, pouczającej historii świętej była przypisana religijnym przedstawieniom narracyjnym, podczas gdy świeckie storie („historie” antyczne, mitologiczne, alegoryczne itp.)
o erudycyjnych treściach literackich towarzyszyły humanistycznej kulturze dworskiej
i patrycjuszowsko-mieszczańskiej. Często obrazy te przekształcały się w obrazy gabinetowe, tworzone dla koneserów, amatorów sztuki i kolekcjonerów. Konesersko-kolekcjonerski charakter miały także przedstawienia pejzażu, zwierząt, martwych natur, scen rodzajowych. W wielkoformatowym wydaniu służyły
do dekoracji rezydencji. Reprezentacyjne portrety oficjalne były oznaką wysokiego statusu i władzy, zaś intymno-prywatne miały na celu upamiętnienie osoby, podkreślając zarazem jej pozycję
w społeczeństwie.

27 września (czwartek) 
godz. 15.30 

Początki martwej natury (na przykładzie malarstwa północnego) – Hanna Benesz

Martwa natura to gatunek, który w hierarchii ustanowionej przez renesansową i barokową teorię sztuki zajmował najniższą pozycję, równocześnie jednak cieszył się zawsze wielkim zainteresowaniem kolekcjonerów. Od czasów starożytnych główną prerogatywą tego malarstwa był iluzjonistyczny kunszt naśladowczy, w którym niewątpliwie przodowali artyści niderlandzcy. Wykład ukaże stopniowe  usamodzielnianianie się martwej natury, od jej elementów pojawiających się początkowo w malarstwie religijnym po iluzjonistyczne obrazy gabinetowe.

28 września (piątek)
godz. 15.30 

Tajniki procedur warsztatowych malarzy weneckich XV–XVI wieku – dr Grażyna Bastek

Malarze weneccy od XVI stulecia nie utracili renomy mistrzów koloru. Obrazy Giovanniego Belliniego, Giorgiona, Tycjana nieprzerwanie fascynują, a wokół ich – rzekomo tajemniczych – procedur warsztatowych narosło wiele mitów. Teraz, dzięki nowoczesnym badaniom fizykochemicznym, historia sztuki jak nigdy wcześniej ma doskonałe narzędzia pozwalające poznać fenomen weneckiego malarstwa. Niektóre z nich ujawniają proces powstawania obrazów, inne identyfikują użyte podczas prac materiały. Ta „archeologia malarstwa” przynosi zaskakujące rezultaty, które nie ograniczają się wyłącznie do zagadnień czysto technologicznych.

LEKCJE FESTIWALOWE
W ramach Festiwalu Nauki prowadzone są także lekcje festiwalowe dla szkół podstawowych oraz  gimnazjalnych. Zapisy na zajęcia przyjmowane są w biurze. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Poznajemy Nowe Narodowe!
szkoły podstawowe
Przyjdź, zmierz, zważ, przeczytaj, obejrzyj… Spójrz na muzeum inaczej – jak na dom dzieł sztuki. Dom, który trzeba urządzić. Dla mieszkańców musi być wygodny i funkcjonalny, a dla gości przyjazny.
Na zajęciach poznamy terminy z „muzealnego słownika” i dowiemy się, kto w muzeum pracuje.


Arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie
gimnazja
W galeriach muzealnych eksponuje się tysiące dzieł sztuki. Trzeba poświęcić wiele czasu, aby je wszystkie obejrzeć. Można wręcz dostać zawrotu głowy! W każdej galerii są jednak takie obiekty, które uważa się za najważniejsze i które mają największą wartość artystyczną. W czasie zajęć poznamy arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie i zastanowimy się, dlaczego uznajemy je za wyjątkowe.