Warszawski Tydzień Kultury bez barier / 26.09.–1.10.2015

Muzeum Narodowe w Warszawie po raz trzeci włącza się w Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier. Osoby z dysfunkcją słuchu zapraszamy na wykład związany z pokazem „Hoplici. O sztuce wojennej starożytnej Grecji”. Natomiast osoby z dysfunkcją wzorku zachęcamy do uczestniczenia w warsztatach towarzyszących wystawie czasowej „Trasa Muzeum – Zalew Zegrzyński. Estrada Sztuki Nowoczesnej”.

 

 

 

 

26 września / sobota / 16.00
Hoplici – filar greckiej polis  / dr Alfred Twardecki / wykład tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

Sukces greckiej cywilizacji byłby niemożliwy bez wysokiego poziomu sztuki wojennej, dzięki której Grecy często pokonywali nawet dużo liczniejsze armie. Nie było wówczas innej formacji wojskowej zdolnej przeciwstawić się murowi spiżowych tarcz i włóczni, a zwycięstwa pod Maratonem czy Platejami zawdzięczamy właśnie hoplitom. Ich sukcesy w dużym stopniu ukształtowały założycielski mit europejskiej cywilizacji jako zdolnej do obrony przed liczniejszym nieprzyjacielem, dzięki moralnym walorom jednostek i lepszej organizacji. Wraz ze wzrostem militarnego znaczenia rosła także polityczna rola hoplitów. W konsekwencji to właśnie oni przyczynili się do przemian politycznych, które w VI i V w. przed Chr. pozbawiły władzy arystokrację na rzecz bardziej obywatelskiej formuły polis.
Kino MUZ / wstęp wolny


dr Alfred Twardecki – kurator Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, kierownik Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” Muzeum Narodowego w Warszawie. Autor wielu artykułów oraz książek poświęconych starożytnej Grecji, kierownik programu Zabytki Bosforu Kimmeryjskiego.

 

 

 

 

 

1 października / czwartek / 17.00

„Droga pełna wrażeń” / warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku
Projekt „Trasa M–Z” zakładał stworzenie oprawy plastycznej drogi łączącej Muzeum Narodowe
w Warszawie z Zalewem Zegrzyńskim. Na dwudziestoośmiokilometrowym odcinku miały powstać instalacje wymykające się klasycznemu podziałowi na malarstwo, rzeźbę i architekturę, pełniące różne funkcje – od estetycznych po techniczne (np. jako znaki drogowe).
Podczas warsztatów wykorzystamy różnorodne materiały dotykowe, poznamy wybrane propozycje artystów, a także spróbujemy stworzyć własną „Trasę M–Z”.
zbiórka w holu głównym / wstęp wolny / osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do Muzeum prosimy o kontakt z Działem Edukacji MNW pod nr telefonu 22 621 10 31 wew. 227,

 

Więcej informacji o Trzecim Warszawskim Tygodniu Kultury bez barier znajduje się na stronie Warszawskiego Tygodnia Kultury bez barier.

logo FUndacji Kultury bez barier