175. Urodziny Henryka Siemiradzkiego

H. Siemiradzki - Kurtyna teatru Krakowskiego / szkicW październiku Muzeum Narodowe w Warszawie świętuje 175. urodziny Henryka Siemiradzkiego (1843–1902), wybitnego malarza, jednego z najsławniejszych akademików drugiej połowy XIX wieku. Jego barwne, realistyczne obrazy antycznego Rzymu zaskarbiły mu przychylność krytyków i publiczności w całej Europie.

 

Wykłady przybliżą twórczość Siemiradzkiego, prelegenci podczas paneli naukowych przedstawią wyniki najnowszych badań jego dzieł, kustosze i konserwatorzy zapraszają na spotkania w Galerii. Dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, obok badaczy polskich, wezmą w nich udział wybitni uczeni z Rosji.

 

Jubileusz urodzin malarza uświetni specjalny pokaz obrazów artysty, zaprezentowanych w Galerii Sztuki XIX Wieku, w Sali Akademizmu w dniach 25 września – 18 listopada. To okazja, by podziwiać mniej znane prace Siemiradzkiego ze zbiorów MNW; ozdobę pokazu stanowi obraz Nauczanie św. Piotra, użyczony przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.

 

Obchody 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego łączą się z projektem badawczym „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W projekcie uczestniczą Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.

 


WYKŁADY

SPOTKANIA W GALERII

PANELE NAUKOWE

 

 

H. Siemiradzki - Dirce chrześcijańskaWYKŁADY

3, 11, 18 października / 17.00

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 120 min

Wykłady organizowane we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza.

 

3 października / środa

Inauguracja / Arcydzieła Siemiradzkiego w Polsce i w Rosji

Prezentacja projektu „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” z całego kraju oraz dzieł Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie.

Wykład inauguracyjny:

• Wprowadzenie – o projekcie „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” / prof. dr hab. Jerzy Malinowski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

• Korespondencja artysty i fotografie rodzinne z Rzymu jako źródło badań twórczości / dr Maria Nitka, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

• Prace Siemiradzkiego w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie — arcydzieła i reprezentacja różnych okresów w twórczości artysty / Aneta Biały, koordynator MNW projektu, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r. MNW

• Dzieła Siemiradzkiego w zbiorach Państowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie / prof. dr (hab.) Tatiana L. Karpova, wicedyrektor ds. naukowych Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie / wykład w języku rosyjskim, tłumaczenie na polski

 

 

11 października / czwartek

Siemiradzki: debiut w Petersburgu i sława w Rzymie

Znamienici uczeni opowiedzą o kształceniu malarza w Akademii Petersburskiej i zaprezentują obraz Nauczanie św. Piotra z rzymskiego okresu twórczości.

Wykłady:

• Cesarska Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu w drugiej połowie XIX w. / prof. dr (hab.) Lejła S. Chasjanova, Rosyjska Akademia Sztuki (RAA), Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Martwe natury Siemiradzkiego w kontekście obrazu Zaufanie Aleksandra Macedońskiego do lekarza Filipa / prof. dr (hab.) Lejła S. Chasjanova, Rosyjska Akademia Sztuki (RAA), Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

• Nauczanie św. Piotra – Ewangelia na zwoju i niezwykły widok Rzymu antycznego / prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Dyrektor Muzeum UW

 

 

18 października / czwartek

Ukraiński prolog – neapolitański zenit

Znani badacze związani z KDMHS przedstawią najwcześniejszy okres twórczy Siemiradzkiego oraz opowiedzą o procesie poszukiwania informacji o polskim artyście za granicą. Przeanalizowane zostaną też detale późnego arcydzieła malarza – Sąd Parysa.

Wykłady:

• Kwerendy zagraniczne PISnSŚ w ramach projektu KDMHS. Pamięć o Siemiradzkim w Charkowie / prof. dr hab. Jerzy Malinowski

• Wczesne prace Henryka Siemiradzkiego z okresu nauki w Charkowie / dr Agnieszka Świętosławska

• Sąd Parysa w Bajach, antycznym kurorcie (?) / prof. dr hab. Witold Dobrowolski

 

 

H. Siemiradzki - Sadzawka faunaSPOTKANIA W GALERII

6, 7, 13, 14 października / 11.30

zbiórka w Holu Głównym / bilety 20 i 12 zł online i w kasie od 2 i 9 października / liczba miejsc ograniczona / ok. 45 min

 

6 października / sobota

Szkic do obrazu Świeczniki chrześcijaństwa / Aneta Biały, Łukasz Kownacki, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska z zespołem

Na przykładzie obrazu Męczeństwo św. Tymoteusza i św. Maury oraz szkicu do arcydzieła Świeczniki chrześcijaństwa omówimy malarskie przedstawienia męczeństwa wczesnych chrześcijan oraz o symboliczne znaczenie tych scen w Polsce. Przybliżymy tajniki najnowocześniejszych metod obrazowania analitycznego do badań nad twórczością Siemiradzkiego. Spotkaniu będzie towarzyszyć specjalny pokaz szkicownika malarza.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 2 października / liczba miejsc ograniczona

 

 

7 października / niedziela

Sąd Parysa / Ksenia Zdzieszyńska-Demolin, Wojciech Głowacki

Przedstawimy słynny obraz Sąd Parysa Henryka Siemiradzkiego, inspirowany mitologią antyczną, i zaproponujemy jego interpretacje.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 2 października / liczba miejsc ograniczona

 

 

13 października / sobota

Dirce chrześcijańska / Paulina Adamczyk, Aneta Biały, Anna Masłowska

Przybliżymy publiczności monumentalne dzieło Dirce chrześcijańska i na specjalnym pokazie zaprezentujemy szkicownik malarza.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 9 października / liczba miejsc ograniczona

 

 

14 października / niedziela

Sielanka rzymska (Przed kąpielą) / Paulina Adamczyk

Przedstawimy obrazy Sielanka rzymska (Przed kąpielą) oraz Sielanka rzymska – Łowienie ryb i na specjalnym pokazie zaprezentujemy szkicownik malarza.

zbiórka w Holu Głównym / bilety online i w kasie od 9 października / liczba miejsc ograniczona

 

 

H. Siemiradzki - Scena męczeństwa św. Tymoteusza i św. MauryPANELE NAUKOWE

5, 12, 19 października, 16 listopada / 11.30

kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min

 

W ramach obchodów 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego zapraszamy na panele naukowe – część cyklu wydarzeń wieńczących etap kwerend i promujących interdyscyplinarny projekt badawczy „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego” (KDMHS).

 

5 października / piątek

Panel „Badania malarstwa XIX wieku na przykładzie projektu „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”

Prelekcje:

• Zasadność badań

• Badania technologiczne dzieł Siemiradzkiego w Muzuem Narodowym w Krakowie / Dominika Sarkowicz, Muzeum Narodowe w Krakowie

• Najnowocześniejsze metody obrazowania analitycznego i jego odczytów w badaniach KDMHS / dr n. med. Łukasz Kownacki, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, główny konserwator Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z zespołem

 

 

12 października / piątek

Panel „Najciekawsze rezultaty badań dokumentacyjnych i konserwatorskich KDMHS”

• Prezentacja obrazów Idylla oraz Szkicu do plafonu w Pałacu Zawiszów.

Prelegentki:

• Magdalena Borkowska / Pracownia Konserwacji Grafiki Muzeum Narodowego w Warszawie

• Justyna Kwiatkowska / Gabinet Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

• Ksenia Zdzieszyńska-Demolin / Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie Muzeum Narodowego w Warszawie

 

 

19 października / piątek

Panel „Badania dokumentacyjne rysunków i obrazów”

Prelegentki:

• Paulina Adamczyk / Gabinet Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie

• Magdalena Borkowska / Pracownia Konserwacji Grafiki Muzeum Narodowego w Warszawie

• Magdalena Laskowska / Gabinet Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

 

 

16 listopada / piątek

Siemiradzki i Sienkiewicz: Przyszłe ofiary Koloseum i wizja wystawy dzieł Siemiradzkiego w Rzymie

wykład prof. Jerzego Miziołka wieńczący obchody 175. urodzin Henryka Siemiradzkiego w MNW
 
Obraz Henryka Siemiradzkiego Nauczanie świętego Piotra (Przyszłe ofiary Koloseum), czasowo użyczony MNW przez Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie, to ostatnie z wielkoformatowych malowideł o tematyce antycznej wybitnego reprezentanta akademizmu. Przedstawia scenę rozmowy dwu rzymskich patrycjuszek ze starcem i towarzyszącym mu młodzieńcem, rozgrywającą się w pełnym zieleni zakątku wśród antycznych budowli. Uwagę przykuwa zwój pergaminu na pierwszym planie i widok antycznego Rzymu w tle. W czasie wykładu przedstawiona zostanie interpretacja szczegółów tego malowidła w kontekście związków malarstwa Henryka Siemiradzkiego z twórczością Henryka Sienkiewicza.
 

 

––––––

 

Koordynatorzy projektu z ramienia Muzeum Narodowego w Warszawie:

Aneta BiałyWojciech Głowacki

 

 

Prelegenci:

Paulina Adamczyk – historyk sztuki, asystent w Gabinecie Rycin i Rysunków MNW

 

Aneta Biały – historyk sztuki i konserwator, adiunkt w Zbiorach Sztuki Polskiego do 1914 r. MNW, koordynator MNW projektu KDMHS

 

Magdalena Borkowska – konserwator w Pracowni Konserwacji Obiektów na Papierze MNW

 

prof. dr (hab.) Lejła Chasjanova – profesor, doktor nauk historycznych i artystka malarka. Zasłużony  Artysta  Federacji Rosyjskiej, Członek Korespondent Rosyjskiej Akademii Sztuki (RAA), Wydział Malarstwa. Rosyjska Akademia Sztuki (RAA), PISnSŚ.

 

prof. dr hab. Witold Dobrowolski – archeolog i historyk sztuki, kurator emeritus Zbiorów Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej MNW, profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wojciech Głowacki – historyk sztuki, asystent w Zbiorach Sztuki Polskiej do 1914 r. MNW

 

Dorota Ignatowicz-Woźniakowska – główny konserwator MNW

 

prof. dr (hab.) Tatiana L. Karpova – historyk sztuki, wicedyrektor ds. naukowych Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, profesor rosyjskiego Państwowego Instytutu Nauk o Sztuce, monografistka twórczości Henryka Siemiradzkiego

 

dr n. med. Łukasz Kownacki – lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

 

Justyna Kwiatkowska – konserwator w Laboratorium MNW

 

Magdalena Laskowska – historyk sztuki, kustosz w Gabinecie Grafiki i Rysunku Muzeum Narodowego w Krakowie

 

prof. dr hab. Jerzy Malinowski – historyk sztuki, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, kierownik projektu KDMHS, kierownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Anna Masłowska – historyk sztuki, kustosz w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW

 

prof. dr hab. Jerzy Miziołek – archeolog i historyk sztuki, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Instytucie Archeologii UW

 

dr Maria Nitka – historyk sztuki, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

 

Dominika Sarkowicz – konserwator w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Krakowie. Kierownik programu  badań technologiczno-konserwatorskich MNK w ramach  projektu Korpus dzieł malarskich  Henryka Siemiradzkiego

 

dr Agnieszka Świętosławska – historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

 

Ksenia Zdzieszyńska-Demolin – konserwator w Pracowni Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW