Światowy Dzień Art Nouveau / 15 czerwca 2013

WIATOWY DZIEŃ ART NOUVEAU
15 czerwca 2013 / Muzeum Narodowe w Warszawie

Pomysł organizowania Światowego Dnia Art Nouveau (Art Nouveau World Day) narodził się w gronie współtwórców projektu Partage Plus, skupiającego instytucje zajmujące się digitalizacją dzieł sztuki powstałych w latach 1890–1910. Kolekcja sztuki tego okresu jest jedną z najważniejszych części zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, które z okazji Światowego Dnia przygotowało szereg wydarzeń. Serdecznie zapraszamy na spotkania ze sztuką przełomu wieków kierowane do dorosłych, młodzieży i dzieci.
Więcej informacji o Partage Plus na stronie: www.partage-plus.eu

DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
godz. 12.00 
Powitanie dzieła Antoniego Kamieńskiego Portret Konstantego Laszczki

Spotkanie „Tropem Antoniego Kamieńskiego w Paryżu“ – Anna Rudzińska, Gabinet Rycin i Rysunków MNW
Portret Konstantego Laszczki autorstwa Antoniego Kamieńskiego powstał w pierwszych latach kariery obu twórców, którzy w Paryżu w latach 90. XIX wieku pogłębiali swoje wykształcenie artystyczne. Portret był wyrazem przyjaźni, jaka połączyła przyszłego wybitnego rzeźbiarza i profesora Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie z przyszłym znakomitym i niezwykle popularnym rysownikiem i ilustratorem literatury polskiej. Dzieło, przekazane przez Kamieńskiego Laszczce w darze, do tej pory pozostawało w rękach rodziny.
zbiórka w Holu Głównym, spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku / ok. 15 min / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

godz. 12.15
„Węglem i piórem. O paryskiej przyjaźni artysty i kolekcjonera“
 – Marcin Romeyko-Hurko, Gabinet Rycin i Rysunków MNW
Dzieła sztuki często mają zawikłaną historię i odbywają dalekie wędrówki. W muzealnych zbiorach nieoczekiwanie splatają się losy ich bohaterów, twórców i właścicieli. W taki sposób artystyczny dorobek Antoniego Kamieńskiego z kolekcji MNW „spotyka się” z bogatą kolekcjonerską spuścizną zasłużonego dla tej instytucji darczyńcy, Kazimierza Woźnickiego, jednej z najważniejszych postaci polskiego Paryża początku
XX wieku. Kolekcjonera i artystę łączyła wieloletnia przyjaźń, której świadectwem są portrety i zachowane listy.
spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku przy obrazie Józefa Mehoffera „Portret Laszczki“ /
ok. 15 min / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

godz. 12.30
„W Paryżu…“ – spacer śladami bohaterów rysunku Antoniego Kamieńskiego „Na wyżynach“
 – Urszula Król, Dział Edukacji MNW 
Na rysunku Antoniego Kamieńskiego „Na wyżynach (Artyści)“, wykonanym w 1893 roku w Paryżu, przedstawieni zostali: rzeźbiarz Konstanty Laszczka i malarze – Aleksander Gierymski, Ludwik de Laveaux, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer i Władysław Ślewiński. Tytułowe wyżyny to paryska pracownia – zapewne Konstantego Laszczki, w której spotkali się przybysze z Polski. Czy odnajdziemy w ich dziełach z tamtego okresu wpływy francuskiego art nouveau? Czy dotknęły ich, charakterystyczne dla końca wieku, nastrój melancholii, smutku i przeczucie schyłku dawnego świata? Jak potoczyły się dalsze losy artystów? Zapraszamy na wspólne poszukiwanie odpowiedzi na te pytania.
spotkanie w Galerii Sztuki XIX Wieku przy obrazie J.Mehoffera „Portret Laszczki“ / ok. 40 min / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

godz. 14.00
„Krótka historia ramy do obrazu“
 – wykład Karoliny Zalewskiej organizowany przez Stowarzyszenie Klub Przyjaciół MNW  
Rama, choć nie istnieje samodzielnie, często dopełnia kompozycję, wpływa na jej atmosferę lub uzupełnia symbolikę dzieła. Najczęściej nie wspomina się o niej, choć to ona decyduje o ostatecznym wyrazie obrazu. Zapraszamy na opowieść o najpiękniejszych i najciekawszych ramach w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem ram powstałych ok. 1900 roku.
sala kinowa / ok. 75 min / wstęp wolny

DLA DZIECI
godz. 13.00 
„W stylu art nouveau – warsztaty w kwiaty“

zajęcia dla dzieci w wieku 5–12 lat, z podziałem
na grupy wiekowe
Na zajęciach poznamy twórczość artystów końca
XIX wieku. Będziemy rozmawiać o formie, kolorze, kompozycji i znaczeniu linii w stylistyce secesyjnej. Inspirując się formą kwiatów, stworzymy portrety 
w technice i stylu tej wyjątkowej epoki.
zbiórka w Holu Głównym / ok. 90 min / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum, dzieci
do lat 7 wstęp bezpłatny