Rozmowy o fotografii z kolekcją Janusza Przewłockiego w tle

21 sierpnia – 4 września 2014

Kolekcja fotografii zgromadzona w Muzeum Narodowym w Warszawie jest najbogatszym w Polsce zbiorem fotografii  historycznej. Od 2007 roku zbiory ikonograficzne Muzeum uzupełniane są o fotografie z kolekcji zebranej przez Janusza Przewłockiego (1927–2007). W 2014 roku do zbiorów Muzeum został zakupiony zespół kolejnych 2055 zdjęć z tej kolekcji. Z tej okazji zapraszamy na cykl rozmów poświęconych fotografii i jej kolekcjonerom oraz na wykład o Januszu Przewłockim.
 

Zapraszamy do zapoznania się z pokazem fotografii z kolekcji Janusza Przewłockiego w serwisie internetowym Cyfrowego MNW.

 KOLEKCJONERZY FOTOGRAFII / rozmowa Katarzyny Sagatowskiej z zaproszonymi gośćmi

21 sierpnia / czwartek / 18.00
Rozmówcy: Danuta Jackiewicz i Wojciech Jędrzejewski

Na czym polega pasja, jaką jest kolekcjonowanie fotografii? Co jest ważniejsze przy wyborze prac: emocje czy chęć zysku? Jakie korzyści daje obcowanie z twórczością artystów? Jak wygląda w Polsce rynek fotografii? Co trzeba wiedzieć, aby zacząć kupować fotografie? O polskich kolekcjonerach fotografii, dawnych i współczesnych, będą rozmawiać: Danuta Jackiewicz – kurator zbiorów fotografii Muzeum Narodowego w Warszawie, Wojciech Jędrzejewski kolekcjoner fotografii oraz Katarzyna Sagatowska, specjalistka rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce.


Katarzyna Sagatowska – fotografka, kuratorka, wykładowczyni, specjalistka rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce. Absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska) oraz Politechniki Warszawskiej. Ma na swym koncie wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i za granicą. Kuratorka i koordynatorka projektu Fotografia kolekcjonerska, obejmującego wystawy i aukcje fotografii wybitnych polskich artystów. Współautorka cyklu spotkań Wszyscy jesteśmy fotografami vol. 1. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.


Danuta Jackiewicz – historyk sztuki, kurator w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Specjalizuje się w historii fotografii. Autorka wielu wystaw i artykułów naukowych oraz książek Karol Beyer 1818–1877 i Maksymilian Fajans 1825–1890 z serii Fotografowie Warszawy. Inicjatorka badań naukowych nad dziejami polskiego kolekcjonerstwa fotografii.


Wojciech Jędrzejewski – z  wykształcenia polonista, autor scenariuszy i producent filmów dokumentalnych, wyróżnianych i nagradzanych w Polsce i za granicą. Organizator wystaw oraz autor publikacji dotyczących fotografii, wydawca. Kolekcjoner fotografii artystycznej. W tworzonej od kilkunastu lat prywatnej kolekcji, na którą składa się dwa i pół tysiąca fotografii znajdują się prace wielu wybitnych artystów m.in. Henri Cartier-Bressona, Richarda Avedona, Jeanloup Sieffa, Petera Lindbergha, Zofii Rydet, Zygmunta Rytki, Józefa Robakowskiego, Wojciecha Prażmowskiego.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 minut


 

JANUSZ PRZEWŁOCKI – KOLEKCJONER FOTOGRAFII / wykład Małgorzaty Plater-Zyberk
24 sierpnia / niedziela / 12.00

Janusz (właściwie Jan Henryk) Przewłocki (1927–2007) był synem Henryka i Karoliny z Hutten-Czapskich, urodził się i wychował w rodzinnym majątku Mordy na Podlasiu. W październiku 1944 r. jego ojciec został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Rosji, gdzie zmarł w 1946 r., a rodzina została wysiedlona z majątku. Janusz po wojnie zdał maturę i ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Warszawskiej, jednak zawodu inżyniera nigdy nie wykonywał. Pracował w Instytucie Wydawniczym PAX jako szef redakcji „programowej”, a jego pasją stało się wydawanie książek historycznych i pamiętników. W latach 70. zaangażował się w działalność opozycyjną.

Mówił o sobie: Odkąd pamiętam, była we mnie jakaś namiętność do opozycji. Nie znosiłem życia oficjalnego. Lubiłem być z boku, z którego można krytykować. Współpracował z KOR-em, z wydawnictwami podziemnymi. W stanie wojennym był internowany, po wyjściu z więzienia przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata życia poświęcił pracy dla Archiwum Wschodniego i Związku Sybiraków, redagowaniu i opracowywaniu wspomnień, których wydał dziewięć tomów, spłacając dług pamięci ojca i wuja – brata matki Józefa Czapskiego, który wywarł ogromny wpływ na jego osobowość. Fotografował od młodości, jednak dawną fotografią zainteresował się przez przypadek, w końcu lat 50. XX w., kiedy na prośbę matki porządkował resztki rodzinnego archiwum . Po pewnym czasie zaczęło mnie to bawić, potem interesować i zacząłem „kwerendę” po domach żyjących jeszcze ciotek i ich dzieci. Przewłocki zgromadził kolekcję obrazującą świat, który odszedł. To nie tylko portrety antenatów i krewnych, ale także zdjęcia obrazujące życie codzienne – widoki domów, wnętrz, majątków, parków. Obok fotografii ze ślubów, balów i polowań znajdziemy w niej np. obrazki z otwarcia ochronki założonej przez właściciela dla dzieci pracowników folwarcznych czy zdjęcia działających w majątkach zakładów przemysłowych na różnych etapach ich modernizacji.
Najliczniejszą grupą są portrety, co oczywiste w tego typu zbiorze, jest ich około pięciu tysięcy (w tym samych carte de visite ok. trzech tysięcy). Pochodzą z zakładów fotograficznych z terenu dawnej Rzeczpospolitej i wielu krajów Europy. Cały zbiór liczy około siedmiu tysięcy fotografii, od dagerotypów po te z początku XXI w., niejednokrotnie autorstwa kolekcjonera. Jak każda kolekcja również i ta naznaczona jest piętnem twórcy, wyraźny jest w niej opozycyjny stosunek zbieracza wobec komunistycznego systemu i warunków, w których przyszło mu żyć. A może w ten sposób Przewłocki kontynuował dzieło swego pradziada – Emeryka Hutten-Czapskiego, jednego z największych polskich kolekcjonerów?  

Małgorzata Plater-Zyberk – historyk, kustosz kolekcji w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Kurator wystaw i autorka katalogów: Spojrzenia na Wilno. Fotografia wileńska 1839–1939; Edward Hartwig (1909–2003). Fotografie; Jan Bułhak (1876–1950). Fotografik. Przygotowuje wystawę kolekcji fotografii historycznej Janusza Przewłockiego.

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 minutPORTRETY FOTOGRAFICZNE / rozmowa prof. Aliny Kowalczykowej z zaproszonymi gośćmi
28 sierpnia / czwartek / 18.00
Rozmówcy: Paweł Żak i Izabela Wiercińska

Najbardziej popularną i najbliższą każdemu z nas dziedziną fotografii jest portret. O jego roli w kulturze i tradycji, a także rozwoju portretu fotograficznego mówić będą prof. Alina Kowalczykowa – literaturoznawca, dr Izabella Wiercińska – historyk sztuki i dr Paweł Żak – artysta fotografik.

 


Alina Kowalczykowa – profesor historii literatury polskiej, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W ostatnich latach poświęciła się badaniom nad portretem, a także kwestiom dotyczącym fotografii jako dziedziny, której korzenie tkwią w epoce romantyzmu. Najnowsze publikacje to: Romantyzm. Nowe spojrzenie oraz Świadectwo autoportretu.

 

Paweł Żak – doktor fotografii, absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 2001 zajmuje się także nauczaniem fotografii, obecnie wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższym Studium Fotografii ZPAF. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Ważniejsze cykle prac: Opowieści, Bliski znajomy, Bez tytułu, Słodki poniedziałek i inne martwe natury. Ostatnio prezentowana wystawa to Trzy słowa i inne martwe natury. Jego prace znajdują się w kilku kolekcjach muzealnych i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Izabella Wiercińska – historyk sztuki, kustosz kolekcji miniatur portretowych MNW. Autorka artykułów i prezentacji na międzynarodowych konferencjach we Francji i w Niemczech poświęconych temu wyjątkowemu gatunkowi malarskiemu. Stara się popularyzować w internecie zbiory muzealne Gabinetu Miniatur poprzez opracowywanie poszczególnych eksponatów i zamieszczanie ich w katalogu on-line (Cyfrowe MNW).


Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 minut


 

WOKÓŁ PAŁACU I DWORU / rozmowa Macieja Putowskiego z zaproszonymi gośćmi
4 września / czwartek / 18.00
Rozmówcy: Małgorzata Plater-Zyberk i Ewa Orlińska-Mianowska

Już od czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej pałace i dwory były bardzo ważnymi ośrodkami życia nie tylko rodzinnego i towarzyskiego, ale również  kulturalnego, oświatowego i gospodarczego. Nie inaczej było w okresie zaborów, gdy – wobec nieistnienia państwa polskiego – arystokracja i szlachta przejęły obowiązki zachowania tradycji narodowych i walki o niepodległą ojczyznę. Spróbujemy ukazać to na podstawie zachowanych fotografii.
 
Maciej M. Putowski – scenograf i dekorator projektujący dla filmu, telewizji i scen teatralnych. Współpracował z wybitnymi reżyserami filmowymi, jak Andrzej Wajda czy Wojciech Jerzy Has. Dekorator wnętrz przy ekranizacji dramatu Stanisława Wyspiańskiego Sędziowie. Tragedya w reż. Konrada Swinarskiego. Twórca scenografii do spektakli Teatru Telewizji. Laureat nagród na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie za wnętrza do Wesela A. Wajdy oraz na Festiwalu Dwa Teatry za scenografię do Związku otwartego Krystyny Jandy. Przez 15 lat wykładał w Łódzkiej Szkole Filmowej, obecnie zajmuje się odtwarzaniem wnętrz historycznych w muzealnych obiektach zabytkowych oraz przygotowywaniem muzealnych wystaw.

Małgorzata Plater-Zyberk – historyk, kustosz kolekcji w Zbiorach Ikonograficznych i Fotograficznych MNW. Kurator wystaw i autorka katalogów: Spojrzenia na Wilno. Fotografia wileńska 1839–1939, Edward Hartwig (1909–2003). Fotografie, Jan Bułhak (1876–1950). Fotografik. Przygotowuje wystawę kolekcji fotografii historycznej Janusza Przewłockiego.

Ewa Orlińska-Mianowska – historyk sztuki, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kustosz  Kolekcji Tkanin w Zbiorach Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorka wystawy i katalogu Modny świat XVIII wieku, współautorka książki Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów.

 

Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 minut

 

 

 

Działanie realizowane w ramach zadania Zakup wybranego zespołu z Kolekcji fotografii Janusza Przewłockiego dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.