Otwarcie Galerii Sztuki Dawnej MNW / styczeń - czerwiec 2017

Program towarzyszący otwarciu Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie / styczeń – czerwiec 2017

Z dawnej Galerii Sztuki Zdobniczej oraz Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego i Staropolskiego powstała nowa Galeria Sztuki Dawnej. Dzięki łączeniu gatunków technicznych chcemy odejść od tradycyjnego dyskursu historii sztuki rozdzielającego „wysoką” sztukę obrazową — malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę — od rzemiosła artystycznego, uznawanego za dziedzinę użytkową. Tymczasem w dawnych epokach taki podział nie istniał. Rzemiosło artystyczne łączyły z malarstwem i rzeźbą wspólne cele i funkcje, a także miejsca, w których je gromadzono i wystawiano. I to właśnie odzwierciedla podział galerii na „przestrzenie społeczne”: 1. pałac, willa, dwór 2. kościół, kaplica i ołtarz domowy 3. miasto.

W programie wydarzeń towarzyszących otwarciu Galerii Sztuki Dawnej znajdą się oprowadzania kuratorskie, wykłady, spotkania tematyczne, warsztaty dla dzieci i nauczycieli. Nowością w naszej ofercie edukacyjnej jest Akademia Znawstwa. Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy na lekcje muzealne, grupy zorganizowane – na zwiedzanie galerii z przewodnikiem.
Wybrane spotkania będą tłumaczone na język migowy (PJM).
Dla osób z dysfunkcją wzroku prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem audiodeskrypcji i ćwiczeń dotykowych.
Bezpłatne druki edukacyjne dla dzieci i dorosłych umożliwią interaktywne poznawanie ekspozycji.

Przygotowane zostały także audioprzewodniki.

 

 

 

OPROWADZANIA KURATORSKIE

Zwiedzanie wybranych części galerii z autorami koncepcji ekspozycji Galerii Sztuki Dawnej

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / BILET WSTĘPU DO GALERII STAŁYCH / ZAPISY*

 

15 stycznia / niedziela / 18.15

Religia i wiara w kościele i domu / spotkanie z dr Grażyną Bastek i Ryszardem Bobrowem

ZAPISY* (OD 9 STYCZNIA, PRZYJACIELE MNW OD 2 STYCZNIA )

 

5 lutego / niedziela / 18.15

Miasto / spotkanie z Aleksandrą Janiszewską i Wandą Załęską

ZAPISY* (OD 30 STYCZNIA, PRZYJACIELE MNW OD 23 STYCZNIA)

 

5 marca / niedziela / 18.15

Kultura dworska / spotkanie z Ryszardem Bobrowem i prof. Antonim Ziembą

ZAPISY* (OD 27 LUTEGO, PRZYJACIELE MNW OD 20 LUTEGO)

 

2 kwietnia / niedziela / 18.15

Gabinety Szkła i Porcelany / spotkanie z Aleksandrą Kasprzak i Wandą Załęską

ZAPISY* (OD 27 MARCA, PRZYJACIELE MNW OD 20 MARCA) 

 

 

 

WYKŁADY CZWARTKOWE

12, 19, 26 stycznia, 2, 9, 16, 23 lutego / 18.00

KINO MUZ / WSTĘP WOLNY / LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

12 stycznia

Rękodzieło czy twór umysłu. O rozumieniu rzemiosła artystycznego i sztuk obrazujących w dawnych epokach / prof. Antoni Ziemba

W grudniu 2016 roku otwarto nową Galerię Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Trzy lata wcześniej z wielką pompą udostępniono publiczności nowe Rijksmuseum w Amsterdamie. W obu połączono we wspólnej ekspozycji rzemiosło artystyczne oraz tzw. sztukę wysoką. Choć łączy je zasada zrównania rzemiosła artystycznego z dziedziną sztuk obrazowych, to treści ekspozycji są odmienne. O ile Rijksmuseum podejmuje narrację nastawioną na historię narodową, o tyle muzeum warszawskie – narrację o społecznych dziejach funkcji sztuki. Wykład będzie poświęcony problemom związanym z eksponowaniem sztuki dawnej.

 

19 stycznia

Czy obrazy były w cenie? O wartości malarstwa i innych sztuk w czasach nowożytnych / dr Grażyna Bastek

Michał Anioł za wymalowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej otrzymał honorarium kilkunastokrotnie niższe niż Rafael za projekty tapiserii, które ozdabiały dolną kondygnację tego wnętrza. Dziś publiczność muzealna wyżej ceni galerie malarskie od gabinetów sztuki zdobniczej i użytkowej. Obrazy usunęły w cień iluminowane kodeksy, tkaniny, wyroby rzemiosła. Podczas wykładu opowiemy o dawniej obowiązujących hierarchiach gatunków.

 

26 stycznia

Fascynacja multyplikacją. Znaczenie nowożytnej grafiki / dr Joanna Sikorska

Narodziny grafiki w późnym średniowieczu to zjawisko o doniosłym znaczeniu. Nowe medium szybko zaoferowało zarówno artystom, jak i odbiorcom całkiem nowe możliwości. Uwagę jednych i drugich przyciągały oryginalne formuły ikonograficzne, warsztatowe eksperymenty czy wreszcie różnorodne funkcje grafiki oraz możliwość ich modyfikacji. W przestrzeniach Galerii Sztuki Dawnej będą eksponowane – w formie zmieniających się co kwartał prezentacji czasowych – ryciny ukazujące wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowożytnej grafiki. Tym samym pozwolą unaocznić rolę, jaką w społeczeństwie XVI–XVIII wieku odgrywała ta gałąź sztuki. 

 

2 lutego

Zachodnioeuropejskie sposoby walki w bitwie pod Orszą / dr Tomasz Mleczek

Jednym z arcydzieł Galerii Sztuki Dawnej jest monumentalny obraz Bitwa pod Orszą. Przedstawia jedno z największych starć zbrojnych XVI-wiecznej Europy: bitwę stoczoną 8 września 1514 roku, stanowiącą kulminacyjny moment w dziesięcioletniej wojnie Rzeczypospolitej z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Podczas wykładu omówimy zachodnioeuropejskie sposoby walki, innowacje taktyczne oraz techniczne, które dotarły do Polski i zostały zastosowane w armii Zygmunta Starego. Co ciekawe, ich ilustrację odnaleźć można w obrazie znajdującym się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

9 lutego

Co kryło się za fasadami renesansowych budowli? Życie prywatne w Italii XV i XVI wieku / Joanna Kilian Michieletti
Obrazy, rysunki, medale, instrumenty muzyczne, stroje i meble stanowią dla nas znak czasu, wskazują na status społeczny, mówią o ambicjach ich właścicieli. Obok tekstów literackich i przekazów źródłowych, to jedyne zachowane świadectwa dawnych zwyczajów, a także obowiązujących w epoce renesansu norm, systemów zakazów i nakazów. Wykład podejmie także zagadnienie znaczenia ukazywanych w renesansowych obrazach przedmiotów – czasem tajemniczych i enigmatycznych, a czasem najzwyklejszych, którym dopiero inwencja artysty nadała szczególną rolę.

 

16 lutego

Europejczycy na bezdrożach świata. Kultura ciekawości i potrzeba dominacji / Aleksandra Janiszewska

Dotarcie do brzegów Ameryki statków Krzysztofa Kolumba tradycyjnie uznaje się za początek ery nowożytnej. Wraz otwarciem nowych szlaków handlowych i rozszerzeniem wiedzy geograficznej, pojawiła się potrzeba poznania mieszkańców egzotycznych lądów, a także fauny i flory nowopoznanych terenów. Służyły temu m.in. dzieła sztuki, tworzone już przez Albrechta Dürera czy Jana Mostaerta. Kultura ciekawości materializowała się również w malarstwie martwych natur, a przede wszystkim w powstawaniu kunstkamer gromadzących egzotyczne przedmioty. Podczas wykładu przyjrzymy się jak te nowe okoliczności wpłynęły na wybór tematów i motywów sztuki nowożytnej.

 

23 lutego

Moc i niemoc obrazu. Sztuka i nowożytne spory wyznaniowe / prof. Grażyna Jurkowlaniec

Jakie znaczenie i funkcje przypisywali obrazom reformatorzy Kościoła? Do jakiego stopnia obrazy rzeczywiście spełniały wiązane z nimi nadzieje? Jaki wpływ wywarła reformacja i kontrreformacja na kształt i wystrój kościołów? Opowiemy o roli, jaką odgrywały obrazy w epoce sporów wyznaniowych, zapoczątkowanej przez reformację. Zastanowimy się także nad tym, jak dalece rozłam w łonie zachodniego chrześcijaństwa wpłynął na ikonografię sztuki religijnej.

 

 

 

WIECZORY CZWARTKOWE

2, 9, 16 marca, 6, 27 kwietnia, 11, 18 maja / 19.30

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / BILET WSTĘPU DO GALERII STAŁYCH / ZAPISY* / OK. 60 MIN

 

2 marca

W koronkach i pontałach – moda na obrazach z Galerii Sztuki Dawnej / dr Magdalena Bialic

Stroje bohaterów obrazów z Galerii Sztuki Dawnej zachwycają i zaskakują różnorodnością. Zapraszamy na opowieść o ubiorach skromnych mieszczan, wyrafinowanych dworaków i pełnych fantazji muszkieterów. Koronki, lisie kity, loki miłości – poznamy sekrety mody okresu nowożytnego.

ZAPISY* (OD 23 LUTEGO, PRZYJACIELE MNW OD 16 LUTEGO)

 

9 marca

Od ornatu do tapiserii / Ewa Mianowska i Monika Janisz

Dawne wnętrza wypełniały piękne tkaniny. Pełniły rolę dekoracyjną, dydaktyczną i użytkową. Spotkanie poświęcone zagadnieniom technicznym związanym z powstawaniem dawnych tkanin oraz zróżnicowanym funkcjom, jakie pełniły.

ZAPISY* (OD 2 MARCA, PRZYJACIELE MNW OD 23 LUTEGO)

 

16 marca

Radziwiłłowie herbu Trąby – od rodziny bojarskiej do polskiej korony / dr Tomasz Mleczek

Kariera polityczna bojarskiej rodziny Radziwiłłów stanowi ciekawy temat dla historyków i genealogów. Radziwiłłowie umiejętnie wykorzystali moment objęcia polskiego tronu przez dynastię Jagiellonów i unię polsko-litewską do wzmocnienia swojej pozycji i stworzenia potęgi rodu, który będzie odtąd opływał w bogactwa i tytuły.

ZAPISY* (OD 9 MARCA, PRZYJACIELE MNW OD 2 MARCA)

 

6 kwietnia

Naczynia czy obrazy? Spotkanie z majoliką włoską / Katarzyna Świetlicka

Tematem spotkania będzie majolica istoriato (zdobiona przedstawieniami zaczerpniętymi z Biblii, mitologii i historii starożytnej), jedno z najciekawszych zjawisk w ceramice europejskiej.

ZAPISY* (OD 30 MARCA, PRZYJACIELE MNW OD 23 MARCA )

 

27 kwietnia

Flamandzka storia: patos, uczucie, malowniczość i dynamika. Malarstwo kręgu Rubensa … bez Rubensa / Hanna Benesz

Przykłady malarstwa antwerpskiego o tematyce religijnej po soborze trydenckim dają dobre pojęcie o najwyżej w XVII wieku cenionym gatunku malarskim zwanym storią, a także o fenomenie barokowej sztuki flamandzkiego Złotego Wieku. Decydujący wpływ miał geniusz Petera Paula Rubensa, a towarzyszyły mu dwie wielkie indywidualności artystyczne – Anton van Dyck i Jacob Jordaens – obaj działający w Antwerpii, najważniejszym ośrodku sztuki hiszpańskich Niderlandów. W zbiorach MNW możemy podziwiać dzieła Van Dycka i Jordaensa, a Rubens obecny jest w inspiracjach stylistycznych takich artystów jak Peter van Lint czy Simon de Vos.

ZAPISY* (OD 20 KWIETNIA, PRZYJACIELE MNW OD 13 KWIETNIA )

 

11 maja

Sztuka i społeczeństwo w XVII-wiecznej Holandii / Przemysław Głowacki

Złoty wiek sztuki holenderskiej przyzwyczailiśmy się kojarzyć z mieszczaństwem, dominującą wówczas warstwą społeczną. Czy jednak mieszczanie byli wówczas jedynymi odbiorcami sztuki? Na przykładzie dzieł zgromadzonych w Galerii Sztuki Dawnej zastanowimy się, jak kształtowały się wówczas relacje społeczne i jaki wpływ wywierały na sztukę.

ZAPISY* (OD 4 MAJA, PRZYJACIELE MNW OD 27 KWIETNIA)

 

18 maja

Starożytne opowieści w nowożytnych dziełach / Maciej Marciniak

Dzieje starożytnego Rzymu i mitologia grecka fascynowały ludzi epoki renesansu i baroku. W spuściźnie odległej przeszłości poszukiwano opowieści sławiących cnoty herosów, czyny dawnych bohaterów oraz ich obywatelską postawę. Podejmująca te wątki sztuka spełniała funkcję dydaktyczną, wyrażała też jednocześnie tęsknotę za utraconym ideałem.

ZAPISY* (OD 11 MAJA, PRZYJACIELE MNW OD 4 MAJA)

 

 

 

NIEDZIELNE OPROWADZANIA

Zapraszamy na zwiedzanie Galerii Sztuki Dawnej z przewodnikiem, poświęcone kolejnym częściom ekspozycji.

 

Kultura dworska / 22 stycznia, 19 lutego, 23 kwietnia / 14.00

Religia i wiara w kościele i domu / 29 stycznia, 26 lutego, 30 kwietnia / 14.00

Miasto / 12 lutego, 9 kwietnia, 7 maja / 14.00

 

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / BILET WSTĘPU DO GALERII STAŁYCH / LICZBA MIEJSC OGRANICZONA / OK. 50 MIN

 

 

 

AKADEMIA ZNAWSTWA

Kursy prowadzone przez kuratorów i kustoszy zbiorów są okazją do zgłębienia sekretów warsztatowych sztuki dawnej oraz sposobów jej badania. Każdy z kursów składa się z czterech spotkań odbywających się zarówno w Galerii Sztuki Dawnej, jak również w zbiorach studyjnych, dając tym samym wyjątkową okazję poznania dzieł zazwyczaj nie pokazywanych publiczności.

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / BILET KURSOWY 160 ZŁOTYCH, DO KUPIENIA OD DNIA ZAKOŃCZENIA ZAPISÓW / ZAPISY* / 4 SPOTKANIA PO OK. 90 MIN

 

4, 11, 18, 25 marca / sobota / 12.00

Tajniki warsztatowe mistrzów dawnego malarstwa / dr Grażyna Bastek

Krok po kroku omówimy procedury związane z powstawaniem obrazu na desce i na płótnie, a także funkcjonowanie warsztatów dawnych mistrzów. Przyjrzymy się uszkodzeniom i zmianom kolorystycznym, jakim ulegają malowidła. Poruszymy także problem konserwacji dzieł sztuki. Uczestnicy zdobędą wiedzę o technologiach wykonywania obrazów w różnych epokach, a także umiejętności służące ocenie stanu ich zachowania.

ZAPISY* OD 20 LUTEGO DO 27 LUTEGO (PRZYJACIELE MNW OD 13 LUTEGO)

 

1, 8, 22 i 29 kwietnia / sobota / 12.00

Tkaniny / Ewa Orlińska-Mianowska, Monika Janisz

Zajęcia poświęcone tkaninom powstałym między XIV a XVIII wiekiem – drobnym elementom takim jak hafty i koronki, ówczesnym strojom, aż po monumentalne tapiserie. Na przykładach oryginalnych zabytków z kolekcji MNW zastanowimy się, jakie informacje uzyskujemy podczas badania dawnych tekstyliów. Fragmenty tkanin, haftów, koronek posłużą jako materiał do rozmowy o sposobach datowania oraz najnowszych technologiach wspomagających historyczne znawstwo. Przedstawimy bogatą historię zbiorów Muzeum oraz ciekawe zabytki – najstarszy żupan w zbiorach polskich z kolekcji Antoniego Jana Strzałeckiego, tapiserię Nadanie tytułu książęcego Mikołajowi Radziwiłłowi pochodzącej z zamku w Nieświeżu oraz tapiserię Ameryka.

ZAPISY* OD 20 MARCA DO 27 MARCA (PRZYJACIELE MNW OD 13 MARCA)

 

 

 

FERIE ZIMOWE Z GALERIĄ SZTUKI DAWNEJ / 12–26 LUTEGO

WARSZTATY DLA DZIECI 5–12 LAT I ICH OPIEKUNÓW

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / DZIECKO: BILET DO MNW 1 ZŁ, OPIEKUN: BILET WARSZTATOWY 15 ZŁ / OBECNOŚĆ OPIEKUNA OBOWIĄZKOWA ZAPISY* (OD 6 LUTEGO, PRZYJACIELE MNW OD 30 STYCZNIA) / OK. 75 MIN

 

Nowożytna zima

12 lutego / 19 lutego / 26 lutego / niedziela / 12.00

W XVII i XVIII wieku zimy bywały bardzo mroźne. Co robić, gdy śnieg zasypał drogę? Jak spędzano czas bez elektryczności, telewizji i Internetu? W co się bawiono, co jedzono, w co się ubierano i jak podróżowano? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania w Galerii Sztuki Dawnej.

 

Wielkie meblowanie

12 lutego / 19 lutego / 26 lutego / niedziela / 12.00

Wyobrazimy sobie, że pewien tajemniczy magnat poprosił nas o umeblowanie swojego pałacu. Zwiedzając Galerię Sztuki Dawnej, postaramy się znaleźć dla niego odpowiednią zastawę stołową, meble i tkaniny, aby jego siedziba była piękna, wygodna, a zebrane w niej przedmioty służyły rozrywce i nauce.

 

Portret – czyli kim jestem?

15 lutego / 22 lutego / środa / 12.00
17 lutego / 24 lutego / piątek / 12.00

Galeria Sztuki Dawnej pełna jest portretów: królów i królowych, dworzan i mieszczan. Każda z przedstawionych postaci nosi wspaniały strój, często pozuje na tle konkretnego wnętrza, w otoczeniu różnych przedmiotów. Co to wszystko oznacza? Czy portret pokazuje tylko wygląd człowieka? A może mówi o nim znacznie więcej? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w trakcie zajęć.

 

O muzyce i dźwiękach

15 lutego / 22 lutego / środa / 12.00

Na obrazach i przedmiotach rzemiosła artystycznego odnaleźć można przedstawienia instrumentów muzycznych, grają na nich nawet anioły. Ale dźwięki to nie tylko muzyka. Zwiedzając Galerię Sztuki Dawnej, dzięki sile naszej wyobraźni, usłyszymy odgłosy miasta, gwarnego dworu, kościelnych uroczystości.

 

Spotkanie z królami i królowymi

16 lutego / 23 lutego / czwartek / 12.00

W jakim języku mówiła Maria Ludwika Gonzaga? Czy Francuzi byli w stanie wymówić nazwisko żony Ludwika XV – Marii Leszczyńskiej? Jaki order ustanowił Henryk Walezy i czy odznaczenie to ma związek z Polską? Zapraszamy na królewskie spotkanie w Muzeum.

 

Lekarze dzieł sztuki, czyli tajemnice konserwacji

16 lutego / 23 lutego / czwartek / 12.00

Czy dzieła pokazane w Galerii Sztuki Dawnej przez wieki zachowały swoją urodę? A może potrzebowały, aby ktoś im pomógł w odzyskaniu dawnego blasku. Odsłaniamy tajniki procesu konserwacji.

 

Od narodzin do śmierci

17 lutego / 24 lutego / piątek / 12.00

Co dostawał w prezencie następca tronu Francji? Jakie obyczaje towarzyszyły zaślubinom w renesansowych Włoszech – gdzie trzymała swoje rzeczy młoda żona, po wprowadzeniu się do domu męża? Jak wyglądał pogrzeb polskiego szlachcica? Poszukamy odpowiedzi na te pytania podczas wizyty w Muzeum.

 

 

 

WARSZTATY DLA DZIECI 5–12 LAT I ICH OPIEKUNÓW

7 maja / niedziela / 12.00

Jak zostać królem?

Jaka atmosfera towarzyszyła królewskim narodzinom? Jak wyglądała koronacja? Kto pomagał władcy rządzić państwem? Na te pytania odpowiemy wspólnie podczas rodzinnych warsztatów.

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / DZIECKO: BILET DO MNW 1 ZŁ, OPIEKUN: BILET WARSZTATOWY 15 ZŁ / OBECNOŚĆ OPIEKUNA OBOWIĄZKOWA / ZAPISY* (OD 26 KWIETNIA, PRZYJACIELE MNW OD 20 KWIETNIA) / OK. 75 MIN

 

 

 

 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Historia sztuki nie jest tylko historią malarstwa…

30 marca / czwartek / 16.00

Warsztaty poświęcone wytworom rzemiosła artystycznego: meblom, tkaninom, porcelanie, srebrom i szkłu. Omówimy ich funkcje i różnorodność technik wykonania. Jak w czasach nowożytnych oceniano wartość tych przedmiotów? Zastanowimy się, jak wiedzę tę wykorzystać podczas szkolnych lekcji.

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / WSTĘP WOLNY / ZAPISY* (OD 23 MARCA, PRZYJACIELE MNW OD 16 MARCA) / OK. 180 MIN

 

 

 

 

 

 

WARSZTATY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

Spotkania z wykorzystaniem audiodeskrypcji, muzyki i ćwiczeń dotykowych.

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / WSTĘP WOLNY / OK. 60 MIN

 

23 lutego / czwartek / 17.00

O pięknych przedmiotach: meblach, porcelanie, szkle i tapiseriach

Chłodna porcelana, śliskie szkło, zróżnicowana faktura tkanin i mebli. To wszystko zachwycało i pobudzało zmysły i wyobraźnię ludzi czasów nowożytnych. Czy współczesny człowiek jest również gotowy zachwycać się pięknym przedmiotem, jego materialną tkanką?

 

27 kwietnia / czwartek / 17.00

O muzyce i dźwiękach zaklętych w dziełach sztuki

Na obrazach i przedmiotach rzemiosła artystycznego odnaleźć można przedstawienia instrumentów muzycznych. Jak brzmiały ich dźwięki, w jakich okolicznościach były używane? Ale dźwiękami jest nie tylko muzyka. Zwiedzając Galerię Sztuki Dawnej, dzięki sile naszej wyobraźni, usłyszymy odgłosy miasta, gwarnego dworu, kościelnych uroczystości.

 

Osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do Muzeum prosimy o kontakt z Działem Edukacji.

 

Zapraszamy zorganizowane grupy osób z dysfunkcją wzroku; udział w spotkaniach jest bezpłatny, terminy do uzgodnienia.

 

 

 

 

 

SPOTKANIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU TUMACZONE NA JĘZYK MIGOWY (PJM)

 

NIEDZIELNE OPROWADZANIA PO GALERII SZTUKI DAWNEJ

19 lutego (Kultura dworska) / 14.00

30 kwietnia (Religia i wiara w kościele i domu) / 14.00

7 maja (Miasto) / 14.00

Zapraszamy na zwiedzanie Galerii Sztuki Dawnej z przewodnikiem.

ZBIÓRKA W HOLU GŁÓWNYM / BILET WSTĘPU DO GALERII STAŁYCH / LICZBA MIEJSC OGRANICZONA / TŁUMACZENIE NA PJM / OK. 50 MIN

 

 

 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Zapraszamy zorganizowane grupy na zwiedzanie galerii z przewodnikiem.

Oprowadzamy w języku polskim i angielskim.

 

 

LEKCJE MUZEALNE

Renesansowe idee

dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjów

Gdzie szukać idealnego piękna? Na czym polega doskonałość sztuki antycznej? Po co artyście znajomość nauk matematycznych i przyrodniczych, perspektywy i anatomii? Oglądając dzieła prezentowane w Galerii Sztuki Dawnej, zastanowimy się nad źródłami kultury renesansu kierunkami jej rozwoju i charakterystycznymi cechami tego stylu w sztuce.

 

Barokowe kontrasty

dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjów

Światło i mrok, duchowość i cielesność, przepych i prostota – kontrasty obecne w sztuce baroku stanowią jedną i jej najważniejszych cech. Charakteryzując malarstwo XVII wieku, zwrócimy szczególną uwagę na środki formalne, takie jak kompozycja, kolorystyka i światłocień. Poznamy także wiele przedmiotów rzemiosła artystycznego. Na przykładzie dzieł prezentowanych w Galerii Sztuki Dawnej dowiemy się, jak sztuka baroku realizowała stawiane jej wówczas cele. Miała bowiem pouczać, poruszać, ale przede wszystkim dać przyjemność oczom (docere, permovere, delectare).

 

Obyczaje staropolskie

dla klas IV–VI szkoły podstawowej i gimnazjów

Skąd się wzięło przekonanie o pochodzeniu polskiej szlachty od wojowniczych Sarmatów? Co to było liberum veto? Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużą nam jako źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze.

 

Fascynacje renesansu

dla szkół ponadgimnazjalnych

Epoka nowożytna wiąże się ze zmianą spojrzenia człowieka na otaczający go świat. Jakie są początki epoki odrodzenia, jej związki z kulturą antyczną? Jaką rolę odegrało dziedzictwo średniowiecza? Poznamy dzieła sztuki towarzyszące ludziom w różnych momentach ich życia: podczas modlitwy, w życiu prywatnym i przy oficjalnych okazjach, zastanawiając się nad ich formą i treścią.

 

Ikonosfera baroku

dla szkół ponadgimnazjalnych

Jak ukazać barokowe dzieła sztuki widzom w XXI wieku? Zapraszamy do poznawania sztuki barokowej, która – opierając się na iluzji i grze z widzem – dążyła do wywoływania silnych emocji. Czy blask koloru, silny światłocień, ekspresja gestu, iluzyjność i niezwykłość przedstawień mogą zauroczyć współczesnego odbiorcę?

 

 

 

Audioprzewodniki i druki edukacyjne

W punkcie informacyjnym MNW można bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki z oprowadzaniem po Galerii Sztuki Dawnej (w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim). Audiodeskrypcje powstały we współpracy z Fundacją Kultura bez Barier. Przy wejściu na wystawę do pobrania bezpłatne druki edukacyjne.

 

Audio guides and educational leaflets

Audio guides may be rented free of charge from the NMW information point. Audio tour is available in Polish and English. Audio descriptions (in Polish) were created in cooperation with the Culture without Borders Foundation. Educational leaflets (in Polish) are provided free of charge at the exhibition entrance.

 

 

 

* Zapisy na spacery, spotkania tematyczne, zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne, kursy oraz na spotkania dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku – w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie od poniedziałku do piątku, godz. 8.30–15.00, nr tel +48 22 621 10 31 wew. 246 lub +48 22 629 50 60

 

* To register for a guided tour at exhibition in English please call: +48 22 621 10 31 ext. 246, +48 22 629 50 60 – from Monday to Friday, from 9 a.m. to 3 p.m.

 

 

 

Koordynatorzy programu edukacyjnego: , / Dział Edukacji MNW