Obchody 70. rocznicy powstania warszawskiego / 2 sierpnia 2014

PROGRAM

sobota / 2 sierpnia 2014

Zdjęcie przedstawiające dzieła sztuki rozrzucone w zniszczonym wnętrzu Muzeum10.00–18.00
„Bitwa o sztukę”, gra muzealna

Troska o zbiory jest podstawowym obowiązkiem pracowników muzeum. Podczas wojny było to zadanie wyjątkowo trudne. Uczestnicy gry poznają wojenne dzieje Muzeum Narodowego w Warszawie i wystąpią w roli obrońców dzieł sztuki. Do udziału zapraszamy osoby w każdym wieku: rodziny, seniorów, indywidualnych zwiedzających. Do gry można przyłączyć się w dowolnym momencie.
galerie stałe / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

 

12.00
„Poszukiwany, poszukiwana – wojenne losy zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”, wykład Karoliny Zalewskiej

Ukrywane, ewakuowane, rabowane, niszczone – dramatyczne losy dzieł sztuki z kolekcji MNW w czasie drugiej wojny światowej.
Odnalezione, wytropione, oddane, odkupione, odnowione – różne drogi powojennych powrotów do zbiorów muzealnych. Tym zagadnieniom poświęci wykład Karolina Zalewska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizująca się w kwerendach archiwalnych i opracowaniach zabytków na potrzeby prac konserwatorskich, edukatorka MNW.
Kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona13.00
„Robbed & found” – guided tour in English

During World War II the collection of the National Museum in Warsaw was systematically robbed by the Nazis. Some of the stolen masterpieces were found just after the war, however lots of them is still missing. Recently our museum regained a few masterpieces. This is their story.
meeting in main hall / ticket to the Museum required

 

 16.00
„O dziełach sztuki ocalonych z wojennej pożogi”, oprowadzanie tłumaczone na język migowy PJM

W czasie drugiej wojny światowej kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie była systematycznie rabowana przez nazistów. Część skradzionych dzieł odnaleziono zaraz po wojnie i w późniejszych latach, o innych do dziś nic nie wiadomo. Ostatnio Muzeum odzyskało kilka arcydzieł. Ta opowieść będzie o nich.
galerie stałe / bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona

 

 


18.00
Babie lato w oknie – powstańcze losy Muzeum Narodowego w Warszawie

Barykada przed gmachem Muzeum, wewnątrz budynku – niemiecki garnizon i dyrektor Stanisław Lorentz starający się ocalić kolekcję dzieł sztuki przed zniszczeniem i rabunkiem. Tym wydarzeniom poświęcone będzie wieczorne spotkanie w MNW z Robertem Jarockim i prezentacja multimedialna ukazująca archiwalne fotografie z czasów drugiej wojny światowej.
 

Robert Jarocki (ur. 1932 w Warszawie) – dziennikarz specjalizujący się w reportażach biograficzno-historycznych o wybitnych polskich inteligentach. Autor kilkunastu książek (m.in. o Stanisławie Lorentzu, Janie Zamojskim, Anatolu Mühlsteinie, Aleksanndrze Giejsztorze, Piotrze Słonimskim i Romanie Jasińskim), laureat nagrody im. Ksawerego Pruszyńskiego przyznawanej przez polski Pen Club. W 2013 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Iskry książka pt. „Magdulka i cały świat”, obejmująca biografię Witolda Kieżuna, jednego z bohaterów Powstania Warszawskiego.

hol główny / wstęp wolny