Kurs dla przewodników miejskich / październik 2015

ikonka kursu dla przewoników miejskichZapraszamy na kurs szkoleniowy dla przewodników miejskich organizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

ODBIORCY

Zachęcamy warszawskich przewodników miejskich do udziału w cyklu szkoleniowym przygotowującym do oprowadzania po Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

CELE

W trakcie spotkań uczestnicy kursu będą mogli szczegółowo poznać historię i zbiory MNW oraz poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki.

 

UPRAWNIENIA

Osoby, które ukończą kurs, będą miały możliwość otrzymania legitymacji upoważniającej do oprowadzania po muzeum własnych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz do bezpłatnego wstępu do MNW (ważnego przez rok od daty wystawienia legitymacji). Ważność legitymacji należy przedłużać co roku. Warunkiem przedłużenia będzie uczestnictwo w jednorazowym, bezpłatnym spotkaniu informującym o zmianach w ekspozycjach w galeriach stałych i o nowo otwartych wystawach czasowych.

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość pierwszeństwa zapisu na kurs historii sztuki „Od piramid do abstrakcji” organizowany przez MNW. Będą również na bieżąco informowani o wszelkich wydarzeniach w Muzeum (spotkaniach, wykładach, warsztatach). W czasie trwania kursu otrzymają materiały szkoleniowe.

 

TERMIN I MIEJSCE KURSU

Kurs prowadzony będzie od 26 października do 6 listopada 2015 roku w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres do 16 października 2015 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową do 19 października 2015 roku.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie przysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty w kasie MNW przed rozpoczęciem kursu.

Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursu.

 

KOSZT SZKOLENIA

Pełen koszt szkolenia, płatny jednorazowo w kasie MNW przed rozpoczęciem kursu, wynosi 250 zł.

 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA

Szkolenie będzie realizowane na dziesięciu spotkaniach:

 

26 października / poniedziałek / 16.00–17.00
Jak funkcjonuje Muzeum Narodowe w Warszawie?  (spotkanie organizacyjne; kino MUZ)

Na spotkaniu omówimy specyfikę miejsca, m.in. zasady zapisywania do grup, godziny zwiedzania, dostępność galerii muzealnych dla osób niepełnosprawnych.

 

27 października / wtorek / 16.00–17.30
Muzeum Narodowe w Warszawie 1862–2015. Historia, kolekcje, zbiory

Muzeum Narodowe w Warszawie ma już 153 lata! Jakie były początki tej instytucji? Skąd pochodzą zbiory Muzeum? Dlaczego jeden z dziedzińców przy gmachu Muzeum w Alejach Jerozolimskich jest nazwany imieniem Stanisława Lorentza? O tym i o wielu innych faktach i ciekawostkach dowiedzą się Państwo podczas oprowadzania poświęconego historii MNW.

 

28 października / środa / 16.00–17.30
Faras – skarby zatopionej pustyni

Zabytki kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego do zbiorów muzealnych trafiły dzięki polskim archeologom uczestniczącym w wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII–XIV wieku. Dziś malowidła te można obejrzeć w Galerii Faras – największej w Europie ekspozycji sztuki nubijskiej.

 

29 października / czwartek / 16.00–17.30 i 18.30–20.00
Galeria Sztuki XIX Wieku, część 1 i część 2

Wśród prawie 300 obrazów obejrzymy: Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, Babie lato Józefa Chełmońskiego i Dziwny ogród Józefa Mehoffera. Oprowadzanie będzie okazją do poznania dzieł najważniejszych polskich artystów oraz głównych nurtów w sztuce XIX wieku.
 

30 października / piątek / 16.00–17.30
Galeria Sztuki Średniowiecznej

Najbogatsza kolekcja sztuki średniowiecznej w Polsce obejmuje dzieła pochodzące z okresu od XII do początku XVI wieku. Szczególnie cenny jest zespół monumentalnych nastaw ołtarzowych, niegdyś zdobiących kościoły Śląska i Pomorza Gdańskiego. Poznamy bogatą symbolikę i ikonografię zabytków oraz najważniejsze zjawiska artystyczne epoki.

3 listopada / wtorek / 16.00–17.30
Galeria Sztuki XX i XXI Wieku, część 1

4 listopada / środa / 16.00–17.30
Galeria Sztuki XX i XXI Wieku, część 2

Jedyna w Warszawie stała wystawa sztuki współczesnej i nowoczesnej prezentuje prace powstałe między 1914 a 2012 rokiem. Wśród nich są zarówno obrazy, rzeźby, jak i rysunki oraz grafiki, a także fotografie i filmy autorstwa m.in.: Witkacego, Henryka Berlewiego, Andrzeja Wróblewskiego, Katarzyny Kozyry i Wilhelma Sasnala.

 

5 listopada / czwartek / 16.00–17.30
Arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie – najpopularniejsze trasy zwiedzania

W trakcie zwiedzania poznamy najpopularniejsze trasy zwiedzania MNW. Przyjrzymy się nie tylko najwybitniejszym dziełom, ale porozmawiamy również o tych, które są dla Państwa najciekawsze.

 

6 listopada / piątek / 16.00–17.30
Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie

Wystawa prezentuje jedną z niezwykle atrakcyjnych wizualnie technik – pastelu. Pokazane są na niej dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, które – z uwagi na swą delikatność i wrażliwość na mechaniczne uszkodzenia – nie są wypożyczane, ani też na co dzień eksponowane. Można je zobaczyć tylko w Muzeum podczas wystaw czasowych. Warszawska ekspozycja jest okazją do przedstawienia różnych aspektów artystycznych, socjologicznych, konserwatorskich i kolekcjonerskich tej techniki. Ideą autorów wystawy jest prezentacja pastelu od początków po współczesność, ze szczególną analizą jego roli w dziejach sztuki polskiej.

 

Zapraszamy do udziału w kursie!

 

Koordynator programu: